Tilbage til Nettype forsiden.
Repeaterne i et DMRplus net er digitale repeatere, som er koblet sammen

ved hjælp af internettet, og styres af en fælles regional DMRplus server.


DMRplus repeater net


TimeSlot1 på alle repeatere er forbundet sammen, og anvendes med talegrupper.
Der kan kun være 1 samtale ad gangen på TimeSlot1, andre brugere må vente, til der bliver ledigt.

TimeSlot2 anvendes sammen med DMRplus reflektorer, som ligner reflektorerne i D-Star nettet.
Når en bruger vælger en reflektor frigøres den anvendte repeater fra nettet, og der kan derved på
TimeSlot2 være flere samtidige samtaler, som anvender forskellige reflektorer.
DMR bruger en modulationstype, som hedder '4 level FSK constant envelope modulation'.
Data udsendes som TDMA for at muliggøre 2 uafhængige "kanaler" på den samme bærebølge
(12.5 kHz kanalbredde).
Data fra to forskellige samtaler splittes i små stykker, hver 30 millisekunder lange, og udsendes skiftevis.

DMR repeater net

De radioer, som er indstillet på repeaterens frekvens modtager denne mixede datastrøm, men bruger kun
data fra det TimeSlot, som brugeren har indstillet radioen til.

Hvis dette TimeSlot indeholder data, som passer med den ønskede TaleGruppe, dekodes data og talen høres.

Har man indstillet på en anden Talegruppe høres intet.
Fordele :
DMR systemet er udviklet til firma, offentlige tjenester mm.
Nem betjening, beregnet til brug for folk uden kendskab til radiokommunikation.

Fuldt digitalt, derfor ingen støj, knas og køreflutter.
I områder med lav signalstyrke kan optræde forvrængning og huller i transmissionen.

Ved repeatertrafik er der to samtidige samtalekanaler på 1 bærebølge (12,5 kHz TDMA).
Ved simplex kun 1 samtalekanal.

Der overføres radio-ID, som kan konverteres til kaldesignal.
Tekstmeddelelser kan overføres.

Kodeprogram kan hentes på fabrikantens hjemmeside, ofte uden beregning.
Ulemper :
Der skal bruges specielle radioer, og dual band findes ikke.
Indtil videre skal man købe repeatere, men måske senere mulighed for selvbyg.
Kodekabel købes (kan eventuelt hjemmebygges).

Brugerne kan ikke ændre på sammenkoblingen i timeslot 1, men i timeslot 2 er der adgang til mange
reflektorer, hvor samtaler kan foregå uden at blokere TS2 på andre repeatere.

Repeatere af forskellige fabrikater kan ikke sammenkobles.

Maximal rækkevidde mellem repeater og brugerradio er 75 km på grund af tidsforsinkelsen, som giver
data kollision.

Under specielle forhold kan der opnås lidt længere rækkevidde, fx hvis kun 1 timeslot er i brug.

Opdateret