Tilbage til Nettype forsiden.

Repeaterne i et D-Star net er digitale repeatere, som er koblet sammen

ved hjælp af internettet, og som kan tilkobles reflektorer efter brugerens valg.D-Star repeater net


Herover ses et typisk D-Star net, som består af et antal repeatere, som er koblet (linket) til et fælles
talerum i en reflektor.
En bruger kan vælge at frakoble (unlinke) den lokale repeater fra reflektoren, og koble den til en anden
reflektor, og derved komme i kontakt med andre, eventuelt i udlandet.

Der kan anvendes HotSpots til at dække mindre områder, og det er muligt at bruge systemet ved hjælp af
en komputer
med en speciel DV-dongle.

D-Star repeater net


Der anvendes GMSK datasignaler, som moduleres på en almindelig FM-bærebølge.

Denne enkle metode betyder, at brugt udstyr fra LMR-systemer kan ombygges og genanvendes, og derved
nedsættes prisen på repeaterne rigtig meget.

Hvis man har indstillet sin D-Star radio på en D-Star repeater hører man al trafik på kanalen.
Rækkevidde er som ved almindelig FM, ingen begrænsning.

D-Star repeater net


Her ses en simpel tegning af en DCS reflektor.

Repeaterne kan være tilkoblet (linket) til forskellige talerum på reflektoren.
I en DCS-reflektor er der ialt 25 almindelige talerum, som kan bruges uafhængigt af hinanden.

Talerummene fra A til Y kan være "øremærket" til forskellige formål eller geografiske områder.
Talerum Z er tilkoblet en optager, således at man kan teste sin egen modulation (ekkorum)

Fordele :
D-Star systemet er designet af radioamatører, til brug for radioamatører.

Der benyttes almindelig FM moduleret med GMSK på en smalbånds kanal (6,25 kHz)

Det er muligt at selvbygge repeatere, hotspots, adaptorer og meget andet.

Fuldt digitalt, derfor ingen støj, knas og køreflutter.
I områder med lav signalstyrke kan optræde forvrængning og huller i transmissionen.

Brugere kan med simple tastetryk koble repeatere til andre reflektorer og talerum, world wide.
Der findes i verden mere end 30 DCS reflektorer med hver 25 talerum.
Desuden findes flere reflektorer med 3 - 5 talerum i hver.

Der overføres automatisk kaldesignal og meddelelse ved hvert tastning.
Radioer med GPS funktion kan overføre position til APRS nettet ved hver tastning (valgfrit).

Ulemper :
Der skal bruges specielle D-Star radioer, som fås som dualband, multiband og multimode (også
på HF-båndene).
(Alle D-Star radioer kan også anvendes til analog FM trafik)

Pistoltastning og tast over i hinanden kan ødelægge datastrømmene, og derved ødelægge eller
forvrænge en transmission.

Forkert indstillede repeatere eller hotspots kan gøre nettet ustabilt.

Til top af siden.
Opdateret