CQM5000 syntese.


-


-


Til
www.OZ1LN.dkNy syntese til CQM5000 med Arduino styring. NYT PROJEKT UNDER ARBEJDE.


Jeg har flere CQM5000 i daglig drift, nogle bare omtrimmede til amatørfrekvenser, og andre ombyggede på forskellig vis.

Jeg har også et pænt lager af Storno CQM5000 i forskellige versioner.

På billede herunder ses cirka halvdelen, der er 2 lag, så resten gemmer sig på hylderne bagved.

cqm5000_lager.jpg

Storno leverede CQM5000 med enkanals krystalstyring, med op til 6 kanalers krystalstyring eller multikanals syntesestyring.
De enkanals krystalstyrede versioner er forberedt til enten Stornos ekstra krystalmoduler eller Stornos frekvenssyntese.

Jeg er begyndt på ombygning af et par af dem, hvor krystallerne skal erstattes af moderne frekvenssyntesemoduler.

Jeg har afprøvet syntesemoduler med AD9851 og Si5351 (indtil videre).

Du kan læse hele siden fra top til bund, eller du kan springe til et emne ved at klikke på en linje herunder.

Styremodul med Si5351.

Styremodul med AD9851.

Tilkobling til CQM5000 modtager.

Tilkobling til CQM5000 sender.

Modtager med SI5351 styremodul.

Sender med SI5351 styremodul.

Modtager med AD9851 styremodul.

Sender med AD9851 styremodul.


Til top af siden.

Styremodul med Si5351.

Jeg har for nyligt hos AliExpres købt et par moduler med syntesekredsen SI5351.

Jeg lavede et simpelt testprint til Si5351 og skrev en lille stump Arduino kode for at lære Si5351 at kende.

Der var brug for flere styreknapper, så jeg lavede et større print, som kan bruges til både Si5351 og AD9850.

si5351_testprint.jpg

Med knapperne til højre kan jeg styre frekvensen.

Knap 1 fra top lægger 12.5 kHz til, knap 2 trækker 12.5 kHz fra.
Knap 3 fra top lægger 1 MHz til, knap 4 trækker 1 MHz fra.
Knap 5 fra top sættes syntesen til en fast programmeret frekvens.
Knap 6 fra top sættes syntesen til en fast programmeret frekvens.

Ud fra valget af RX frekvens beregnes syntesens frekvens, og Arduino programmet er forberedt til at kunne fratrække
TX repeaterspacing eller lægge den til, og RX mellemfrekvensen kan lægges til eller trækkes fra.

testprint_2_dds_diagram.jpg

Her er vist testopstillingen med SI5351 tilkoblet skop og frekvenstæller i parallel med coaxkabler.

si5351_testopstilling.jpg

Frekvensformen på skopet ser faktisk ret pæn ud, men det er frekvenstælleren der glatter kurven lidt ud.
Når frekvenstælleren frakobles ses et lidt blødt firkantsignal.
Med tæller og skop tilkoblet er der ca 2 volt peakpeak, og med skopet alene er der ca 2,5 volt peakpeak.
Strømforbruget ved 12 volt er ca 50 mA.

Klik her for at se det simple Arduino program som er fælles for Si5351 og Ad9850.

Til emnevalg.

Styremodul med AD9851.

På lager fra tidligere forsøg er der et syntesemodul DDS-60 fra AmQRP med AD9851.

Dette modul testes i samme opstilling som Si5351 herover. Billede herunder.

ad9850_testprint.jpg

ad9850_testopstilling.jpg

Med tæller og skop tilkoblet er der ca 1,7 volt peakpeak, og med skopet alene er der ca 2 volt peakpeak.
Udgangssignalet er pænt sinusformet, og strømforbruget ved 12 volt er ca 160 mA.

Det ser lovende ud, og herunder vises hvordan forsøget kobles til en STORNO CQM5000 radio.

Til emnevalg.

Tilkobling til CQM5000 modtager.

Opbygningen er den samme i CQM5000 i alle 3 frekvensområder (4 meter, 2 meter og 70 cm).

Diagrammet herunder viser en 4 meter radio.

Modtagerens krystaloscillator Q301 frakobles, og et kabel tilsluttes indgangen af doblertrinnet Q302. Se billeder herunder.

cqm5000_rx_diagram.jpg

cqm5000_rx_print.jpg

cqm5000_rx_inj_1.jpg

Til emnevalg.

Tilkobling til CQM5000 senderen.

Opbygningen er den samme i CQM5000 i alle 3 frekvensområder (4 meter, 2 meter og 70 cm).

Diagrammet herunder viser en 2 meter radio.

Syntesesignalet kobles ind på stik J151, som bruges hvis man ønsker flere kanaler. Se diagram herunder.
Printets oscillator standses ved at afbryde basismodstanden R157.
Det er ikke nødvendigt at afbryde kollektorforbindelsen på transistor Q151.
HUSK en kondensator i serie med coaxkablet, ellers bliver Si5351 så sur at den brænder af.

cqm5112_tx_diagram.jpg

Til emnevalg.

Modtager med styremodul med SI5351.

Syntesen kobles sammen med modtageren i CQM5332 som beskrevet i afsnit "Tilkobling til CQM5000 modtager" ovenfor.

Modtageren i en 4 meter CQM5332 skal have tilført en oscillatorfrekvens fra 40,3 til 40,6 MHz for at dække fra 69,9 til 70,5 MHz.

Virker med det samme, god følsomhed. Men en mistanke om at der er for mange falske frekvenser ....

Det er måske nemmest at få et overblik over dette ved at prøve senderfunktionen. Se næste afsnit.

Til emnevalg.

Sender med styremodul med SI5351.

Syntesen kobles sammen med senderen i CQM5112 som beskrevet i afsnit "Tilkobling til CQM5000 sender" ovenfor.

OBS: dette forsøg inkluderer IKKE mulighed for FM modulation. Det kommer senere (hvis Si5351 kan/skal benyttes).

Den originale krystalfrekvens er fra 48.6 MHz til 58 MHz for at dække fra 144 til 146 MHz.

Til 2 meter amatørbåndet skal der bruges frekvenser fra 48 til 48.666 MHz.

Senderen virker fint med 25 watt output, men der er noget galt, når man lytter til signalet på en 2 meter modtager.
Vandfaldet på IC-9700 viser mange falske bærebølger, så det må undersøges nærmere.

Med et spectrumscope ses det tydeligt, at der er rigeligt med frekvenser ....

Venstre billede herunder viser 5 MHz på hver side af bærebølgen, med 1 Mhz mellem de lodrette streger.

Der er 2 store falske signaler ca 1.7 MHz på hver side, kun ca 35 dbB under bærebølgen, og 2 mindre ca 3.2 MHz fra,
ca 50 dB nede. Desuden mange små mellem de 2 store. DET ER IKKE GODT.

På højre billede ses output fra syntesen. Billedets bredde er 500 MHz, og der er 50 MHz mellem de lodrette streger.
På grund af syntesens firkantsignal er der mange harmoniske, og meget krymmel på hver side af det ønskede signal.

si5351_gennem_tx5112_1b.jpg si5351_output_txmode.jpg

Syntesekreds Si5351 er derfor lagt lidt til side, og forsøget fortsætter med AD9851, som leverer sinussignaler.

Til emnevalg.

Modtager med styremodul med AD9851.

Syntesen kobles sammen med modtageren i CQM5332 som beskrevet i afsnit "Tilkobling til CQM5000 modtager" ovenfor.

cqm5000_rx_inj_2.jpg

Modtageren i en 4 meter radio skal have tilført en oscillatorfrekvens fra 40,3 til 40,6 MHz for at dække fra 69,9 til 70,5 MHz.

Trykknapperne bruges til at ændre frekvensen (lavet meget simpelt i denne forsøgsprogrammering)
Øverste knap lægger 6,25 kHz til syntesefrekvensen, og midterste knap trækker 6,25 kHz fra.
Nederste knap sætter syntesefrekvensen til 40,575 MHz.

I modtageren dobles syntesefrekvensen, og derved bliver det resulterende kanalspring 12,5 kHz.
På displayets nederste linje vises den beregnede modtagerfrekvens ((syntesefrekvensen gange 2) minus 10,7)

cqm5000_vfo_03.jpg

Dette delprojekt virker, det ønskede område kan aflyttes, og modtageren har fin følsomhed med den ny oscillator.

ad9851_5332_rx_sensitivity.jpg

Til emnevalg.

Sender med styremodul med AD9851.

Syntesen kobles sammen med senderen i CQM5112 som beskrevet i afsnit "Tilkobling til CQM5000 sender" ovenfor.

Senderen er ikke teste endnu med AD9851 syntesemodul.

Kommer senere.

Til emnevalg.

Til top af siden.

Valid HTML 4.01 Transitional