Historien
1964 - 2022.Historien
i skemaform.Bestyrelser
2000 - 2023.Billeder.
OldTimer.OZ5ESB
Silent Key.Repeatere
i Esbjerg.Til
www.OZ1LN.dkOm OZ5ESB EDR Esbjerg afdeling. Historien, efter 1964.


DENNE SIDE ER IKKE FÆRDIG, DER ARBEJDES ;o)

Du kan læse det hele fra top til bund eller du kan vælge et emne ved at klikke på en af linjerne herunder.

Historien, som jeg husker den, begyndende i 1964.

Biblioteket i Nørregade.

Systuen på Søren Mortensens vej 1.

Finsensgade 23.

Neptunvej 21.

Peder Skramsgade 9.

Exnersgade 29.

Kongensgade 60.

Gammelby fritidscenter.

Foredrag.

Historien, som jeg husker den, begyndende i 1964.

Esbjerg afdeling blev stiftet i 29. marts 1937.

OZ7NB Niels Bahnson (SK) har skrevet meget fyldigt om årene fra 1937 til 1990 på afdelingens hjemmeside.

Jeg (OZ1LN) vil her skrive om det jeg husker om afdelingen efter min indmeldelse i EDR Esbjerg december 1964.

Noget er med forklarende tekst, andet i skema-form.
Efterhånden vil der komme mere tekst, og måske også billeder for at peppe det lidt op.

Vi flyttede fra Århus til Esbjerg den 1. december 1964, fordi jeg fik job som værkstedsleder hos Mads Olesen A/S.

Vi fil lejlighed nr. 23 i Mølleparken på 6. etage, og i løbet af få dage var 2 meter radioudstyret monteret med indendørs antenne.
Aktiviteten på 2 meter båndet var ikke eksisterende, det var meget nedslående.

I OZ fandt jeg adressen på EDR Esberg afdelings formand.
Det var OZ6LW Bent Elm-Larsen, som boede i et af de røde højhuse på Skrænten.

Den følgende weekend vandrede vi med barnevogn fra Mølleparken til Skrænten og ringede på hos OZ6LW.
Hans venlige kone Else fortalte, at Bent lå i sygesengen og ikke kunne tale med os, men afdelingens tidligere formand OZ6SB Sven B. Hansen boede i villakvarteret lige i nærheden, så vi gik derhen.

Vi blev modtaget med overvældende venlighed af Sven og Grethe (OZ6YL), fik kaffe og blev der resten af dagen.

Til top af siden.

Biblioteket i Nørregade.

Efterfølgende onsdag gik vi til afdelingslokalerne, som var i øverste etage.
Lokalerne var 2 ret små rum, og som jeg husker det lå der en hel del gamle radiomodtagere spredt på gulv og bord.

OZ7BE Niels Chr. Blohm (SK) var igang med at skille en modtager ad for at genbruge modstande og andre dele.

Efterfølgende blev vi meldt ind i klubben.

Systuen på Søren Mortensens vej 1.

Biblioteket skulle selv bruge lokalerne, og OZ7BE tilbød at møderne (midlertidigt) kunne holdes i hans kones systue.
Det betød at systuen blev ryddet for symaskiner mm hver onsdag.

Lokalet var stort og lyst, og vi havde fine møder der. Der blev også serveret kaffe og brød.

Der blev holdt foredrag om 2 meter, og byggeri af grej til dette bånd begyndte så småt.

Jeg husker en spændende udflugt til Fanø navigationsskole og besøg hos OZ8HT Hans i Tjæreborg.

Til top af siden.

Finsensgade 23.

Formanden OZ6LW havde sat sig et mål: han ville finde et nyt lokale til klubben.
Når det var på plads ville han ikke mere genopstille som formand.

I en stor villa på Finsensgade 23, som ejes af kommunen, fandt han 2 små lokaler på øverste etage, med skråvægge.
Det havde tidligere været tjenestepigeværelser, da overlæge Svenningsen boede der.

Kommunen ville give materialer til ombygning, hvis vi selv udførte arbejdet.
Det blev besluttet at bryde væggen mellem rummene ned, og derved få bedre plads til møderne.
OZ7BE og Hans M. Nørgaard (senere OZ3HI) lagde et meget stort arbejde i ombygningen.

Lørdag den 13. august 1966 var der indvielse med deltagelse af Borgmester Henning Rasmussen, formand for ejendomsudvalget Peter Bentzen, formanden for fiskerimuseet lektor Espegaard, formanden for aftenskolen Mortensen og stadsbygmester Frode Klok (som senere fik amatørradio kaldesignal OZ3FE)

Desuden medlemmer af Landsforeningen EDRs bestyrelse og flere andre.

Lektor Espegaard overrakte en fin stol til brug for formanden, og vi fik lov til ved foredrag og lignende at benytte et meget større lokale nedenunder, som blev brugt af Fiskerimuseet til møder og opbygning af udstillingsudstyr.

Stolen stammer fra byrådssalen, med indgraveret byvåben i ryglænet, og er i 2020 blevet fint restaureret med nyt læder.

Om aftenen fest med damer. Den aften havde vi rådighed over hele huset.

Det var en stor dag som også blev omtalt i Vestkysten om mandagen (udklip haves)

Både OZ8LL og OZ1LN blev valgt ind i afdelingen bestyrelse, OZ8LL som kasserer.

På næstfølgende generalforsamling i 1966 overtog OZ1LN formandsposten efter OZ6LW.

Der kom mange ny medlemmer, og lokalet var ofte fyldt op.

Teknisk kursus og morsekursus blev afholdt i samarbejde med AOF på Vestre skole, blandt andet med OZ6SB som instruktør.
Det kom der mange ny licenser ud af, og aktiviteten på 2 meter steg.

Der var en vældig aktivitet, der blev bygget sendere med rør. FM og 10 watt output. Komponenter som fælles indkøb.
Chassis i aluminium, som vi klippede, bukkede og stansede huller i nede i Mads Olesens kælder i Skolegade.

Afdelingen deltog med en velbesøgt stand i Gartnernes auktionshal.
Der var en arbejdende HF station, blandt andet med OZ9FW og OZ7IT som operatører.

For mange år siden var der blevet arrangeret rævejagter i Esbjerg, men det var gået i stå.
Denne gode aktivitet blev genoplivet den 6. juni 1968, med en enkelt sender (ræv).

Desværre var det voldsomt regnvejr, og modtagerne druknede.
De var ikke velegnede til udendørs brug. Min modtager, en omtrimmet Philips transistorradio, var nærmest kassabel bagefter.
De følgende jagter gik meget bedre. Efter sommerferien var der rævejagt hver uge.

Der blev vekslet mellem jagter til fods i skovene og jagter hvor man måtte køre i bil i et større område.
Der blev jagtet både sommer og vinter, i sol, regn og sne, ofte mange gange om måneden.

Biljagterne blev ofte afsluttet på Tarp kro, hvor vi fik kaffe og franskbrød med stærk ost og sennep.

Hen over vinteren blev produceret endnu en rævesender, og den første jagt med 2 ræve blev holdt til Påske.

Der blev monteret en drejelig 2 meter beamantenne på taget af klublokalet, og en trådantenne til HF.

Vi eksperimenterede i lokalet med at ombygge en rigtig gammel Storno basestation til 2 meter amatørrepeater.
Med midlertidige (dårlige) antenner kørte den i forsøgsdrift i nogen tid.

Der var en udflugt til Blåvand radio, med afslutning på kroen, og besøg hos Arena TV-fabrik i Horsens.
Der var 2 mobile 2 meter radioer (OZ3EB og OZ1LN) med på disse ture.

Besøg hos OZ5AH Arne Hollænder, hvor vi så hans hjemmelavede flyvemaskiner og radiostation med 70 cm udstyr, amatør-TV og hjemmelavet parabolantenne på taget.

I 1966 blev købt krystaller til en fælles 2 meter frekvens 144,95 MHz, så det blev nemmere at opnå kontakt.
Denne frekvens bruges stadigvæk (2023) som fælles opkalds- og samtale- frekvens i Esbjerg og omegn.

Fest med damer på "Den Gyldne Fasan" med bowling var en stor succes.

OZ9DQ Søren Lindvig (SK) viste sin hjemmebyggede HF modtager. Han var meget stolt af dens frekvensstabilitet , som han beviste ved at løfte modtageren op over bordet og lade den falde ned med et brag. Meget overbevisende.

OZ3CB var med i front, da SSB kom til Danmark. Han byggede en meget fin SSB sender (som jeg dog aldrig fik set)

De følgende år var der også stor aktivitet i afdelingen, mange foredrag, og rævejagter hver uge.
I en periode var der ofte besøg fra Ribe afdeling, ligesom Esbjergfolkene tog til Ribe.

Byggeaftnerne var godt besøgt, der blev bygget modtagere og måleudstyr.

Det blev vedtaget at lave fælles indkøb af komponenter. OZ2ZJ meldte sig til at styre dette.

Den første OldTimer aften var den 28.oktober 1971 på opfording fra OZ7BE.
Det blev en tradition at invitere Oldtimere en gang om året.
For at være OldTimer skal man have haft sendelicens i 20 år. Alle andre medlemmer har adgang til disse møder.

En ny aktivitet havde set dagens lys: mobiltester på 2 meter.
Det gik ud på at få kontakt med så mange andre mobilstaioner som muligt i løbet af et par timer på en bestemt dag.
Der var bestemte regler for mobiltesten. Jeg finder dem måske i arkiverne ,o)

Besøg på Esbjerg Lufthavn, hvor vi så kontroltårn, vejrstation, brandstation mm. En meget god udflugt med mange deltagere.

Det rygtedes at huset på Finsensgade skulle nedrives, fordi der var planer om at udvide sygehuset.
Vi fik aldrig en opsigelse, men vi blev rådet til at finde at andet lokale inden for lang tid.

Til top af siden.

Neptunvej 21.

Efter en del søgen flyttede afdelingen i 1973 til en nedlagt blomsterforretning på Neptunvej 21 i Sædding.
Et stort og lyst lokale med 3 store udstillingsvinduer.
Der var dog kun et meget minimalt køkken, og vi kunne bruge ejerens toilet, hvis det var strengt nødvendigt.

Da det blev vinter opdagede vi, at der stort set ingen opvarmingsmuligheder var, så der var meget koldt.

Der blev skaffet stole og borde, og der var god plads (ca 60 kvm), så teknisk kursus kunne afholdes der.
Der blev dannet et lærerhold bestående af OZ1EM, OZ1LN og OZ5OH, som skulle deles om denne opgave.

Vestkysten bragte en artikel om det ny lokale den 15. juni 1973, skrevet af OZ6LW. Udklip haves.

Der havde været flere sommerlejre for radioamatører, blandt andet i Tranum, hvor også flere fra Esbjerg havde deltaget.
Arrangørene i Tranum ville gerne have en pause, og det blev besluttet at Esbjerg afdeling skulle lave sommerlejr i Ølgod.

OZ6SB, OZ1OQ, OZ2XQ og OZ2ZJ påtog sig opgaven og lavede i 1975 en supergod sommerlejr på Ølgod camping.

Det blev gentaget i 1976 af OZ6SB, OZ1OQ og OZ2ZJ og igen i 1978 med OZ1OQ, OZ2ZJ og OZ8KF i styregruppen.

Sidste sommerlejr 1979 i Ølgod blev styret af OZ1OQ og OZ2ZJ.

I afdelingen diskuterede man om der skulle anskaffes eget hus, eller om det eksisterende lokale kunne og skulle renoveres.
Medlemstilgangen og aktiviteten var stigende.

Der var flere muligheder for andre lokaler, og også på GF i januar 1977 og BM i maj var det på programmet.

Til top af siden.

Peder Skramsgade 9.

I 1977 skiftede afdelingen så adresse igen, denne gang til Peder Skramsgade 9, i bagbygningen, op ad en stejl trappe.
Der var gode store lokaler, som før os havde været brugt til trykkeri / fotokopiering.
Bræddegulvet i det største lokale var meget ujævnt og med store revner, så det var nødvendigt at lægge et lag hård masonit på.
Der gik utroligt mange søm til, og der blev hamret i mange timer.

Aktiviteten var stor, med mandagsbyggeaftener, teknisk kursus, telegrafikursus, onsdags møder og rævejagter.

Ved et indbrud blev afdelingens HF station stjålet. Desværre havde kassereren OZ1OQ ikke betalt forsikringen rettidigt.

Et medlem opdagede at kassereren OZ1OQ ikke havde bogført kontingentindbetaling.
Dette førte til meget uro i afdelingen, og kasseren nedlagde sin post og meldte sig ud af afdelingen.

Flere medlemmer meldte sig ud, blandt andet også OZ1ESB, kassererens XYL.

Det var en meget dårlig periode, meget deprimerende.

Det blev besluttet at kontingentindbetaling fra nu kun kunne ske ved Giro.

Til top af siden.

Exnersgade 29.

I 1983 blev der flyttet igen, nu til Exnersgade 29 i bagbygningen bag Exners kro.

Her havde før været æggepakkeri. Der var et stort lokale og flere små, og der var mulighed for et mekanisk værksted.
Igen måtte medlemmerne igang med at tilpasse lokaler.
Der blev indrettet radiorum, og komponentudsalget fik sit eget rum med separat lås.
Det blev også muligt at rejse en gittermast med beamantenner i gården, lige uden for radiorummet.

I 1984 måtte OZ1LN opgive sin formandspost på grund af meget arbejde med at starte reparationsvirksomhed for radioudstyr.

På ekstraordinær generalforsamling 14. marts blev OZ7UD valgt som ny formand.

OZ1LN blev dog i lærerholdet til teknisk kursus, men havde ikke tid til at komme ret meget til afdelingens møder.

Endnu en HF - fieldday i Marbæk. OZ5ESB blev nr. 21 af 31.

Der var lidt knaster i samarbejdet med lokalets ejer, men det gik i ro igen for en tid.

Oktober 1985: Medlemstallet var faldet til 109. Der var afgået 20 i 1985.

Teknisk kursus kom ikke igang på grund af manglende tilslutning.
Morsekursus startede, men mange faldt fra, og det blev stoppet.

Ved generalforsamlingen februar 1986 genopstillede formand OZ7UD Knud ikke.
OZ7NB Niels blev formand og OZ1DYX blev kasserer, og bestyrelsesmedlemmer blev OZ1INN og OZ1HXQ.

December 1986 meddelte OZ7NB at han må stoppe som formand på grund af hjertesygdom.
OZ1ANV Preben Helth blev valgt til formand for 1 år.

Esbjerg afdelings 50 år fødselsdag den 29. marts 1987. Åbent hus med udstilling af gammelt grej og gamle billeder.

Værten sendte opsigelse af lejemålet, så bestyrelsen måtte ud for at finde endnu et nyt lokale.

Til top af siden.

Kongensgade 60.

I 1992 flyttede afdelingen til bagbygningen i gården ved Kongensgade 60

Der kom jeg kun et par gange og har ikke oplevelser derfra.

Hvis andre vil bidrage med oplysninger er det kun at maile til OZ1LN(prik)Lasse(snabel-a)gmail(prik)com.

Til top af siden.

Gammelby fritidscenter.

Flyttedag i 1997 til Gammelby fritidscenter.

Her fik afdelingen rådighed over lokaler på 1. sal, den gamle pedelbolig.

Som sædvanlig ved flytning var der nok at tage fat på, så lokalerne kunne bruges til radiorum og mødelokaler.

I stueetagen er der en stor sal, Dramasalen, som vi kan bruge til større møder, efter ansøgning hos kommunen.

De faste aktiviteter blev genoptaget.

Vi fik tilladelse til at rejse en rigtig dejlig gittermast, hvor de nødvendige antenner er monteret.
Fint radiorum med godt grej.

2003: Første HamDay i gården ved afdlingen.

2003. Fyrskibsweekend på Vyl, 2.bassin. OZ2CDJ, OZ1BPP og OZ4AFQ operatører.

September. HF fieldday i Tjæreborg. OZ5ESB nr 1 i klasse B
25. september. Kursus til weekend D. alle 4 bestod. OZ1MUS, OZ5HJ, OZ2KBA og OZ7BC
25. september. Start -B-C licensprøve.
26. september. start CW
26. november vinterauktion

2004.
18. februar GF
weekend D kursus
BC kursus
CW kursus

15. maj Hamday

3-4. juli HF fieldday Tjæreborg

2007.
februar 2007 start på afdelingsprojekt med CQM5662S

21-08-2007 Første rævejagt efter en lang pause, 1 ræv

20-10-2007 2 ræve. Jeg tror at ræv 2 blev lånt hos OZ2ZJ ?

Rævebyggeprojekt: OZ1LN og OZ1INN byggede rævesendere i ammunitionskasser

Marts 2008 blev første færdige Mikkeline med PIC-styring fremvist på mødeaften.

12-04-2008 sæsonens 1. jagt. 3 ræve.

Midt i 2011 nu ialt 4 ræve.

2009: D-Star repeaterne på 2 meter og 70 cm startes.

December 2009: Den endelig udgave af den ny Esbjerg rævemodtager (forbedret EU79) præsenteres af OZ1CWP.
Forventet fælles byggestart januar 2010.

2. april 2011 Promotion trailer indvies.
Formand for Esbjerg kommunes Kultur og fritidsudvalg Knud Jager Andersen klippede båndet.
Billede på forsiden af OZ april 2011, og omtale inde i bladet.

Juni 2011: Den første af to 25 meter høje Super Tower Trailere til Fieldday brug testes.
Billede på forsiden af OZ juli 2011.

Ny hjemmeside www.Amatørradio.dk til PR-formål

31. marts 2012: 75 års jubilæum. Borgmester Johnny Søtrup holdt tale og gav en stor check.
Det var en flot dag med mange gode oplevelser, og mange glade deltagere.
Der blev uddelt en flot bog med billeder og fortællinger fra de første 75 år.

april 2012. Test af modtager fra SDR byggeprojektet.

april 2014 Tech4fun præsenteres på Korskro hestemarked.

august 2014 UHF repeateren nu som ASR

september 2014 1. Tech4fun hold starter

2015 ballade i EDR HB. Ny Start.

1. april 2017 80 års jubilæum.

************************************************
5. november 2021 dør OZ1INN Jan Hübner ganske uventet.

Jan var initiativtager til mange ting i afdelingen, og han udførte selv en meget stor del af arbejdet.
Hans død satte aktiviteter i stå, og bestyrelsen kom på hårdt arbejde med at klare de små og store problemer der kom.

************************************************

2022. Esbjerg kommune meddeler at afdelingens mødelokaler skal renoveres.
Dette sætter yderligere pres på bestyrelse og medlemmer, der må tømme lokalerne, så kommunens håndværkere kan arbejde.

Møderne afholdes istedet i lånte lokaler i en af de andre bygninger.

23. marts 2022 var der GF. Der var kun 14 deltagere.

Aktiviteterne i afdelingen nærmer sig det tidligere niveau efter meget stor indsats fra bestyrelse og medlemmer.

HamDay 7. maj 2022.

rævejagt start 15. maj

17. august. Efter en lang periode med genetablering af lokalerne tages de nu officielt i brug.

12. september 2022 var der medlemsmøde, hvor bestyrelsen opfordrede til fællesskab, og orienterede om fremtidens opgaver.

november div effekter fra lagrene flyttes til ny ejere

kabler over gården til antennemasten renoveres

Vinterauktion

Juleafslutning med over 40 deltagere.

..... fortsættes

Til top af siden.

Foredrag.

Denne liste viser kun en lille del af de mange aktiviteter der har været i EDR Esbjerg afdeling.

Hvis teksten (pdf) herunder ikke åbner automatisk er linken her : KLIK


Har du oplysninger eller kommentarer til dette er du meget velkommen til at kontakte mig :
OZ1LN(prik)Lasse(snabel-a)gmail(prik)com

Til top af siden.

html 4.01 transitorial w3 validation OK