Kodning af ICOM IC-705.

Til IC-705 omtale.

Til start.

Til www.OZ1LN.dk


De nyere ICOM radioer har mange muligheder for at lave meget personlige indstillinger.

Jeg mener derfor at metoden med at hente eller låne en komplet kodefil ikke er så smart, fordi man derved vil overskrive sine egne personlige indstillinger med de indstillinger, som er i den radio hvor kodefilen er hentet.

En bedre metode er kun at importere gruppefiler til radioen, og med dem opdatere radioens kodefil, uden at påvirke sine personlige indstillinger, og det kan de nyere kodeprogrammer meget nemt klare.

Hvis du ikke har hentet og installeret ICOMs gratis kodeprogram gøres det ved at følge denne link:
Hent og installer ICOM kodeprogrammet.

Kodning af IC-705 kan gøres med et USB kodekabel eller ved at flytte filer med micro SD kortet.
Begge metoder bliver beskrevet på denne side.

Man kan vælge at starte en opdatering ved at klikke på en af nedenstående muligheder.
I slutningen af hvert afsnit er der klikbare links, som fører videre til de næste trin, indtil opdateringen er afsluttet.

Bemærk at du i nogle links skal vælge om du opdaterer med Kabel eller SD-kort.

Importere grupper (anbefales)
Kodekabel. Opdatering af kodefil med ny grupper og DR liste.
SD-kortet. Opdatering af kodefil med ny grupper og DR liste.

Importere komplet kodefil
Overfør komplet kodefil fra nettet til komputer.
______________________________________________________________________________

Man kan vælge at springe direkte til et afsnit om det emne man vil vide noget om ved at klikke herunder:

Overførsel af kodefil fra radio til kodeprogram.
Kabel. Overfør kodefil fra radio til komputer.
SD-kort. Overfør kodefil fra radioen til SD-kort.
SD-kort. Overfør kodefil fra SD-kort til komputer.
Overfør Kodefil fra komputer til kodeprogram.

Redigering af kodefil.
Indtast kaldesignal_og_meddelelse
Opdatering af enkelte grupper i kodefil.
Opdatering af DR repeater grupper i kodefil.

Overførsel af kodefil fra kodeprogram til radio.
Kabel. Overfør kodefil fra program til radio.
SD-kort. Overfør kodefil fra program til SD kortet.
SD-kort. Overfør kodefil fra SD kort til radio.

Overførsel af komplet kodefil fra nettet.
Overfør komplet kodefil fra nettet til komputer.

Hent og installer ICOM kodeprogrammet.

Kodeprogrammet og driver hentes gratis hos ICOM ved at klikke ->Her<- (Programming software CS-705)

Skriv IC-705 i søgefeltet og klik på Search.
Klik på CS-705.
Klik i den lille firkant et stykke nede på siden (I have read,fully understood and agree the above)
Klik på feltet Download.

Filen er i en mappe der hedder CS705_ver111 (eller måske en senere version)
Gem filen i en mappe på computeren og luk mappen op.

Klik på den fil der hedder setup.exe og klik Ja til at installere. Følg anvisningerne.
Når installationen er færdig er der kommet et ikon IC-705 med billede af en radio.

Til top af denne side.

Opdatering af enkelte grupper i kodefil.

Dette kan være nyttigt, hvis man har en velfungerende kodefil med personlige indstillinger og grupper.

Zippet fil med danske grupper til ICOM IC-705 hentes her: ->KLIK<- 26-07-2023

Gem zip-filen i en mappe på din komputer og pak den ud.
Filerne er navngivet så man nemt kan se hvilke grupper de kan importeres til.

Disse grupper er i OZ1LNs danske kodefil:

00: Alle D-Star repeatere i Danmark.
01: Alle analoge repeatere i region Nordjylland, MidtJylland og Syddanmark.
02: Alle analoge repeatere på Fyn og i region Sjælland og Hovedstaden.
03: Repeatere nær Esbjerg.
04: 4 meter frekvenser. OBS: IC-705 kan ikke sende på 4meter, kun lytte.
06: 6 meter frekvenser.
Disse grupper findes i kodeprogrammets mappe Memory CH.

DR 06 Norther: DR gruppe 6 listen med blandt andet Danmark.
DR-lister med repeatere i hele verden kan hentes på ICOM supportside.
Hvis man importerer DR-listen fra ICOM er det smart at importere denne opdaterede 'DR 06 Norther' fra denne side bagefter.
DR-listerne findes under Digital, Repeater List.

Your Call Sign. Gruppen findes under Digital og indeholder gode kommandoer.

Vælg den gruppe du vil opdatere. Billedet herunder til venstre.
I File menuen vælg Import og klik på Group. Billedet herunder til højre.

705 dv group 1 705 dv group 2

Klik på filen med det samme gruppenavn og klik på Åbn. Billede herunder til venstre.
Der kommer et skilt som fortæller at du er igang med at overskrive alt i den valgte gruppe. Klik OK hvis du virkelig vil ;o)

705 dv group 3 705 dv group 4

Gå videre til
Gå tilbage for at opdatere flere grupper.
Gå videre til Opdatering af DR liste

Gem en kopi af den ny kodefil på komputeren når du er færdig med opdatering.

Overfør kodefilen til radioen når du er færdig med opdatering.
Kabel. Overfør kodefil fra program til radio.
SD-kort. Overfør kodefil fra program til radio.

Til top denne side.

Kabel. Overfør kodefil fra radio til komputer.

Forbind radio og computer med et USB kabel (USB micro / USB )
Start ICOM kodeprogrammet og tænd radioen.

Hvis det er første gang du koder en ICOM radio kan det være nødvendigt at installere en speciel ICOM driver.
Hvis din komputer ikke kan finde radioen kan du søge ved at klikke på COM Port i øverste linje i kodeprogrammet.
Klik på Setting og klik på Search. Lykkes det ikke kan installation af driver måske hjælpe.

Klik på det 4. ikon (clone read) foroven. Download starter. Venstre billede herunder.
Radioens kodning er nu indlæst i kodeprogrammet.
Klik på File i øverste linje og klik på Save as i menuen. Højre billeder herunder.
Vælg (eller opret) en mappe til kodefiler og giv kodefilen et navn (blå linje i venstre billede herunder.

705 read radio 705 gem som 1

705 gem som 2

Kopien af den gamle kodefil indlæses, hvis du ikke bryder dig om den ny kodefil, eller hvis noget går skævt.


Gå videre til
Opdatering af Grupper
Opdatering af DR Liste

Til top af denne side.

SD-kort. Overfør kodefil fra radioen til SD-kort.

Lav en frisk settingfil på SD-kortet.

Tryk knappen MENU og berør ikon SET. Find og berør linjen SD Card. Billeder herunder.

ic705_save_setting_01.jpg ic705_save_setting_02.jpg

Berør linjen Save Setting. Berør linjen New File på næste skærm.

ic705_save_setting_03.jpg ic705_save_setting_04.jpg

Radioen foreslår et filnavn Set-(år-måned-dag)-nummer. Er du tilfreds med det, så berør ENT. Venstre billede herunder.
Berør YES på næste skærm. Højre billede herunder.

ic705_save_setting_05.jpg ic705_save_setting_06.jpg

Der vises en stribe som viser hvor langt overførslen er kommet.

Når radioen melder COMPLETED trykkes på EXIT et par gange.

Sluk radioen og tag SD-kortet ud.

Gå videre til
SD-kort. Overfør kodefil fra SD-kort til komputer.

Til top af denne side.

SD-kort. Overfør kodefil fra SD-kort til komputer.

Sæt SD-kortet med kodefilen i din komputer.

Start ICOM kodeprogrammet og klik på 2. ikon (Open) foroven, eller klik File og Open.
Søg i Denne PC og klik på SD Card. Klik på Åbn. Venstre billede herunder.
Klik på mappen IC-705 og klik på Åbn. Højre billede herunder.

ic705_sd_kort_01_denne_pc ic705_sd_kort_02_drev_shgc

Klik på mappen Setting og klik på Åbn. Venstre billede herunder.
Klik på den nyeste setting fil og klik på Åbn. Højre billede herunder.

ic705_sd_kort_03_mapper ic705_sd_kort_04_filer

Radioens kodefil er nu indlæst i ICOM kodeprogrammet. Klik på File og klik på Save as.. Venstre billede herunder.
Vælg en mappe på din komputer (søg i ruden Gem i:) og skriv et filnavn i Filnavn-ruden. Klik på Gem. Højre billede herunder.

ic705_sd_kort_05_save_as_1 ic705_sd_kort_06_save_as_2

Radioens gamle kodefil er nu gemt på din komputer og er indlæst i ICOM kodeprogrammet.

Kopien af den gamle kodefil indlæses, hvis du ikke bryder dig om den ny kodefil, eller hvis noget går skævt.


Gå videre til
Opdatere grupper.
Opdatere DR grupper

Gem en kopi af den ny kodefil på komputeren når du er færdig med opdatering.

Overfør kodefilen til radioen når du er færdig med opdatering.
Kabel. Overfør kodefil fra program til radio.
SD-kort. Overfør kodefil fra program til radio.

Til top af denne side.

Overfør Kodefil fra komputer til kodeprogram.
Klik på File og derefter på Open. Billede herunder til højre.

Åbn mappen hvor du gemte den ny kodefil (Søg i:). Klik på kodefilens navn. Klik på Åbn. Billede herunder til venstre.

705 open file 1 705 open file 2

Der er nu mulighed for at redigere i kodefilen inden den indlæses i radioen.
Ændring / indtast af kaldesignal og meddelelse

Gem en kopi af den ny kodefil på komputeren når du er færdig med opdatering.

Overfør kodefilen til radioen når du er færdig med opdatering.
Kabel. Overfør kodefil fra program til radio.
SD-kort. Overfør kodefil fra program til radio.

Til top denne side.

Indtast kaldesignal_og_meddelelse
Hvis du vil have dit kaldesignal og meddelelse med i kodefilen er her en vejledning:

Klik på det lille plus ud for IC-705 for at åbne radioens mapper.
Klik på det lille plus ud for Digital.
Klik på det lille plus ud for My Station.
Klik på My Call Sign åbner skrivefelter som vist på billede herunder til venstre.

I feltet Call Sign indtastes dit kaldesignal.
I det lille felt til højre med / er der plads til 4 karakterer. Skriv for eksempel radioens type.
Der kan gemmes 6 kaldesignaler. Det aktive kaldesignal er markeret med S i venstre rubrik.

705 dit call 705 din message

Hvis der klikkes på TX Message kan der skrives 5 forskellige meddelelser. Der er plads til 20 karakterer i hver.
Skriv for eksempel dit navn og din by.
Den aktive meddelelse er markeret med S i venstre rubrik. Billedet herover til højre.

Kaldesignal og meddelelse sendes automatisk til andre radioer, når D-Star (DV) benyttes.

Når kodefilen indlæses i radioen skal der være flueben ud for MY Station.

Gå tilbage til forrige afsnit.

Til top denne side.

Opdatering af DR repeater grupper i kodefil.

Den pågældende DR repeater gruppe åbnes i kodeprogrammet. Herunder til venstre.
I File menuen vælg Import og klik på Group. Billedet herunder til højre.

Hvis du vil importere den verdensdækkende DR-liste fra ICOMs supportside skal du i stedet klikke på All.
Importer derefter Gruppe '705_DR_06_Norther', som dækker Danmark, den er bedre opdateret end ICOMs.

705 eu group6 1 705 eu group6 2

Dobbeltklik på filen der har samme navn som gruppen. Billede herunder til venstre.
Der kommer et skilt som fortæller at du er igang med at overskrive alt i den valgte gruppe. Klik OK hvis du virkelig vil ;o)

705 eu group6 3 705 eu group6 4

Klik OK på skiltet der spørger om FROM settings skal bevares. Billedet herunder.

705 eu group6 5

Gå videre
for at opdatere flere grupper.
for at opdatere flere DR lister.

Gem en kopi af den ny kodefil på komputeren når du er færdig med opdatering.

Overfør kodefilen til radioen når du er færdig med opdatering.
Kabel. Overfør kodefil fra program til radio.
SD-kort. Overfør kodefil fra program til radio.

Til top denne side.

Kabel. Overfør kodefil fra program til radio.

Klik på det lille billede af en radio foroven på skærmen (clone write), se pilen på billedet herunder til venstre.

Der vises nu et skema med felter til flueben. Billede herunder til højre. Der skal normalt IKKE være flueben i felterne.

Flueben i REF Adjust vil ændre frekvensen i transceiverens fabriksjustering. Det er meget sjældent at det ønskes.
Flueben i WLAN Set overskriver de indstillinger i WLAN, som man måske selv tidligere har lavet i radioen.
Flueben i CI-V Adress overskriver de indstillinger i CI-V, som man måske selv tidligere har lavet i radioen.
Flueben i My Station overskriver kaldesignal og meddelelse man måske allerede har tastet i radioen.
Flueben i DV Gateway Settings overskriver de indstillinger i DV Gateway, som man måske selv tidligere har lavet i radioen.

Klik på OK.

705 write radio 705 write tr 2

KUN hvis man vil have kaldesignal og meddelelse fra filen ind i radioen kan man sætte flueben ved MY Station.

Programmet spørger derefter om du er sikker på at du vil indlæse kodefilen til radioen. Billede herunder til venstre.

Der vises en lille rude som viser at der sendes data ind i radioen (cloning).
På radioens skærm vises et billede med pile fra komputer til radio.

SLUK IKKE RADIOEN

Når indlæsning er slut vises et skilt, som fortæller at man skal slukke og tænde radioen. Billede herunder til højre.
På radioens display vises også at man skal slukke og tænde.


705 write sure 705 succeded

Radioen starter nu på 14.100.00 USB. Radioen er klar til brug.

Radioens betjeningsvejledning kan ses ved at vælge 'Omtale' øverst på denne side.

Rapport om fejl og mangler modtages meget gerne. Mail: OZ1LN(dot)Lasse(at)gmail(dot)com

Til top denne side.

SD kort. Overfør kodefil fra program til SD kort.

ic705_sd_kort_07_save_as_3 ic705_sd_kort_08_save_as_4

ic705_sd_kort_09_save_as_5 ic705_sd_kort_10_save_as_6

Tag SD-kortet ud af komputeren (sikker udtagning) og sæt SD-kortet i den slukkede radio.

Gå videre til
SD kort. Overfør kodefil fra SD kort til radio.

Til top denne side.

SD kort. Overfør kodefil fra SD kort til radio.

Tænd radioen med SD-kortet monteret. Tryk knappen MENU og berør ikon SET. Venstre billede herunder.
Find og berør linjen SD Card. Højre billede herunder.

IC705 11 update menu1 set IC705 12 update sdcard

Find og berør linjen Load Setting. Venstre billede herunder.
Find og berør linjen med Set-filen med den rigtige dato (den nyeste). Højre billede herunder.

IC705 load settings 1 IC705 load settings 2

ALL indlæser hele backupfilen med Kaldesignal, Besked, Netværk, CI-V, Gateway og REF Adjust.
Spørgsmål: Behold "SKIP"-indstillingerne i Repeater-listen? Berør YES. Højre billede nedenfor.
Spørgsmål: "REF Adjust" vil blive gemt. "REF Adjust" er finjusteringen af master oscillatoren.

Select. giver mulighed for at bestemme hvad der indlæses fra backup.
2 skærme med 6 afkrydsningsfelter og linjen Load vises.
Afslut med at berøre linjen LOAD.
Spørgsmål: Keep "SKIP" settings in the Repeater list ? Berør YES. Højre billede nedenfor.
Spørgsmål: Load file? Berør YES

IC705 load settings 3 IC705 load settings 4

IC705 load settings 5

SLUK IKKE RADIOEN

Efter et par minutter viser skærmen "Completed! Restart the IC-705".

Sluk og tænd for radioen. Radioen er klar til brug.

Radioens betjeningsvejledning kan ses ved at vælge 'Omtale' øverst på denne side.

Rapport om fejl og mangler modtages meget gerne. Mail: OZ1LN(dot)Lasse(at)gmail(dot)com

Til top denne side.

Overfør komplet kodefil fra nettet til komputer.

Denne kodefil er dannet med info fra de kodefiler jeg har lavet tidligere til andre ICOM radioer.

Inden du bruger denne kodefil bør du gemme en kopi af den kodning, som er i radioen nu.
Så kan du indlæse den hvis du ikke bryder dig om min kodefil, eller hvis der går noget skævt.

Zippet kodefil til ICOM IC-705 kan hentes her: ->KLIK<- 26-07-2023

Gem zip-filen i en mappe på din PC, og udpak (unzip) kodefilen (icf). Filnavn fx 705_demo_dato.icf

Gå videre til
Overfør Kodefil fra komputer til kodeprogram.

Til top denne side.

Valid HTML 4.01 Transitional