Brugervejledning ICOM IC-7300.

Til start menu.

Til www.OZ1LN.dk

Siden er under arbejde. Mail hvis du finder fejl: OZ1LN(punktum)Lasse(snabel-a)gmail(punktum)com

Den IC-9700 som jeg fik i fødselsdagsgave den 29. december 2019 blev jeg meget glad for.
Jeg måtte simpelthen også have dens 'fætter' IC-7300 på hylden, og den kom fra MWE den 1. februar 2020.
Her en beskrivelse af radioen og de vigtigste betjeningsmetoder.

Se også vejledning og kodning af andre ICOM radioer: KLIK HER.
IC7300 startbillede

IC-7300 dækker på alle radioamatørfrekvenser mellem 160 meter og 4 meter.

Jeg har aldrig før haft en HF-radio der kan så meget som denne.

Mange ting er ligesom i de andre ICOM radioer, men en del er nyt eller anderledes, så der er noget at lære.

Jeg har forsøgt at beskrive både det almindelige og det ny, så man ikke behøver at grave i basic og advanced manualerne.
Manualerne ligger på nettet, der er også en service manual. Brug Google.

Du kan vælge at læse denne side fra top til bund, eller du kan springe til det, som du lige vil vide noget om nu, ved at
klikke på en af linjerne herunder:

IC-7300 menu. (Ikke alle afsnit er færdiglavet)

Kort beskrivelse
Specifikationer

Blokdiagram
Tilslutninger

Frontens knapper
Omprogrammering af frontens knapper (v 1.40)
Mikrofonens knapper
Omprogrammering af mikrofonens knapper (v 1.40)

RF/SQL-knappen
MULTI-knappen
Ny funktion i multiknappen (v 1.40)

Display
Screen Saver

Menuer

Vandfald
Vandfaldets frekvensgrænser, Fixed Edges
Vandfaldets visning med Scroll-F og Scroll-C (v 1.40)
Vandfaldets frekvenslup
Lavfrekvens vandfald og scope

Filter tilpasning
RIT og Delta-TX
Noise Blanker og Noise reduction
Automatisk og manuel Notch

VOX. Stemmestyret sendetast
For-forstærkere og attenuator
Bas og Diskant justering.

VFO mode
VFO scanning
MEMORY mode
MEMORY scanning

MPAD notesblok

Split. Send og modtag på 2 forskellige frekvenser
SPlit frekvensafstand kodning

FM repeatere
Pilottoner
Lyt på indgangen
Speech. Oplæsning af frekvens, mode, S-meter.

SD hukommelseskort
Optag QSO på SD hukommelses kortet.
Afspil QSO på SD hukommelses kortet.
Optag og udsend Voice T memory
Udsend Telegrafi M memory
Udsend RTTY RT memory
Extern keypad til udsendelse af hukommelser

PRESET. Blandt andet med FT8. (v 1.40)

Sæt dato og tid.

Instrumenter
SWR måling

Firmware Update version 1.40
BackUp af SETTING til SD-kortet.
Indlæsning af Setting fra SD kortet.
Partial (delvis) Reset og All (fuld) Reset.

Links

Denne side er startet kort efter at jeg fik min IC-7300.

Når jeg afprøver ny funktioner bliver tilføjet lidt om det.

I højre ramme ses nyheder, så man nemt kan tjekke.

Genindlæs eventuelt din browser for at få de nyeste ting med.


Nyt på siden: (klik på linjerne)
Firmware Update version 1.40, februar 2021.
Vandfaldet med Scroll-F og Scroll-C, februar 2021.
Omprogr. af frontens knapper, marts 2021
Omprogr.af mikrofonens knapper, marts 2021
Indlæsning af Setting fra SD kortet, marts 2021
Vandfaldets frekvensgrænser, marts 2021
PRESET. Blandt andet med FT8, marts 2021
Partial (delvis) Reset og All (fuld) Reset, marts 2021
Screen Saver, marts 2021
Speech. Oplæsning af frekvens, mode, S. marts 2021
SD hukommelseskort, januar 2022
SWR måling, januar 2022

Mere følger ....


HAR DU KOMMENTARER ELLER FINDER DU FEJL OG MANGLER ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT MAILE!

OZ1LN(punktum)Lasse(snabelA)gmail(punktum)com

Kort beskrivelse.
IC-7300 kan sende på alle radioamatørfrekvenser i HF-området mellem 160 m og 4 m og lytte fra 30 kHz til 74,8 MHz.

Der er et detaljeret berøringsfølsomt farvedisplay, hvor man let kan se de forskellige indstillinger.
I display vises frekvensen med store hvide tal, sammen med symboler for filter, modulationsart, S-meter mm.

Der er 2 uafhængige VFOer. Skift mellem de 2 VFOer ved at trykke på knappen A/B.

Skift mellem VFO og MEMORY sker ved at trykke på knappen V/M.
Man kan også berøre ikonet VFO / MEMORY og vælge på den lille rude som kommer frem.

Modulationsart skiftes ved at trykke på det blå modulationssymbol og vælge på den lille skærm der vises.

Skift mellem de filtre som radioen er født med sker ved at trykke på symbolet FIL

IC7300 front 3


Båndskift sker ved at berøre MHz-tallene i frekvenslinjen.
Der kommer en rude frem med valgmuligheder, se billede herunder til venstre. Tryk på det ønskede bånd.

IC7300 bandvalg IC7300 frkvvalg

Man kan også indtaste frekvensen direkte ved at trykke på F-INP. Der vises nu et taltastatur.
Tryk ENT når indtastningen er færdig. Se billedet herover til højre.

Skift af modulationsart sker ved at trykke på det blå felt. Der vises en rude med valgmuligheder.
Hvis man vil skifte mellem LSB og USB gøres det ved at trykke på SSB igen i ruden. Se billede herunder.

IC7300 modevalg

Man lukker valgruder ved et tryk på knappen EXIT eller på ikonet med den krumme pil.

Når man tænder radioen husker den hvordan den var indstillet da den blev slukket.

Til IC-7300 menu.

Specifikationer (se brugervejledning for detaljer).

Frekvensområder:
Modtager: 30 kHz til 74,8 MHz

Sender: (Bemærk at danske frekvensgrænser kan være anderledes)
  1.800000 - 1.999999      3.500000 - 3.999999       5.255000 - 5.405000      7.000000 - 7.300000
10.100000 - 10.150000   14.000000 - 14.350000   18.068000 - 18.168000   21.000000 - 21.450000
24.890000 - 24.990000   28.000000 - 29.700000   50.000000 - 54.000000   70.000000 - 70.500000

Modulationsarter: USB/LSB (J3E), CW (A1A), RTTY (F1B), AM (A3E) and FM (F3E)
Hukommelseskanaler: 101 (inklusive 2 scanningsgrænser)

Sender udgangseffekt: (justerbar)
HF og 50 MHz: SSB / CW / RTTY / FM: 2 - 100 W, AM: 1 - 25 W
70 MHz: SSB / CW / RTTY / FM: 2 - 50 W, AM: 1 - 12.5 W

Strømforbrug: Modtager standby 0.9 A, Sender Maximum power 21.0 A
Mål: B 240, H 94, D 238 mm. Ca. vægt 4.2 kg

Til IC-7300 menu.

Blokdiagram.

I modtagerens indgang er der 15 båndpasfiltre (BPF), 1 for hvert sit frekvensområde.
Modtageren er opbygget med direkte sampling af antennesignalet til en mellemfrekvens på 36 kHz.
Mellemfrekvensen konverteres fra analog til digital (A/D), og det digitale signal føres til FPGA.
I FPGA (Field-Programmable Gate Array) og DSP behandles signalet i digitale filtre, detektorer mm.
Resultatet konverteres fra digital til analog (D/A) og føres til højttaleren.
Denne metode eliminerer forvrængning og andre ikke-lineære elementer og giver en klar og ren lyd.
Enheden Display Processing styrer det som skal vises på display.

CS7300 blokdiagram

Senderens signalbehandling er også digital.
Mikrofonsignalet konverteres fra analog til digital i A/D enheden.
DSP og FGPA indeholder modulatorer, forstærkere og filtre, og danner et komplet digitalt sendersignal.
Det konverteres fra digital til analog (D/A) og føres igennem båndpasfiltre (BPF) til udgangstrinnet (PA).
ALC (Automatic Load Control) forhindrer overstyring af PA-trinnet.
Mellem PA og antenne er der 7 lavpasfiltre (LPF) som begrænser udsendelse af harmoniske frekvenser.

Den indbyggede antennetuner kan tilpasse antenner mellem 16,7 og 150 ohm (SWR mindre end 3:1)

ICOMs brochure (pdf) kan ses ved at klikke her: KLIK (åbnes i nyt vindue)

Til IC-7300 menu.

Tilslutninger på bagsiden.
Billedet er fra brugsanvisningen.
IC7300 back bw

1: DC. Strømstik til 13,8 volt. p. 2-2
2: GND. Stelskrue forbindes til stationsjord for at undgå stød, TV- og radio-forstyrrelser og andre problemer. p. 2-1
3: ANT. Antennetilslutning. p. 2-2
4: ACC. Forbindelse til extra enheder. p. 2-2
5: USB. Forbindelse til en PC. p. 2-2
6: REMOTE. Forbindelse til anden transceiver eller extern kontrol. p. 2-2
7: EXT-SP. Forbindelse til udvendig højttaler 4-8 ohm. p. 2-2
8. KEY. Forbindelse til morsenøgle. 6,35 mm stereo stik. p. 2-2
9: SEND. Sendekontrol af ikke-ICOM udvendige enheder. p. 2-2
10: ALC. ALC til ikke-ICOM lineær forstærker. p. 2-2
11: TUNER. Kontrolkabel til AH-4 eller AH-740 automatisk tumer. p. 2-2
12: Køle-blæser.

Til IC-7300 menu.

Frontens knapper.
De mest brugte knapper omtales herunder. Se billedet.
Tallene efter p. henviser til brugsanvisningens afsnit og side.

1: POWER. Tænd. Sluk med et tryk på 1 sekund. p. 3-1
2: TRANSMIT. Skifter mellem sender og modtager. p. 3-9
3: TUNER. Sætter antennetuneren ON eller OFF, eller aktiverer tuneren. p. 7-1
7: AF. Regulerer LF-styrken i højttaleren. p. 3-1
9: RF/SQL. Regulerer HF-forstærkning og Squelch. Se detaljer i bunden af denne ramme. p. 3-9
10: Menu. 11: FUNKTION, 13: QUICK åbner for mange indstillinger. Detaljer lægere nede. p. 1-6
12: M.SCOPE. Åbner et mini-vandfald. Det store vandfald åbnes i MENU, SCOPE. p. 5-1
14: EXIT bruges til at 'bakke ud' af menuer og funktioner. p. 1-6
16: SPEECH/LOCK. Kort tryk: frekvens og mode læses op. Langt tryk låser eller åbner skalaknappen.
17: Friktion på skalaknappen justeres.
18: Skalaknap regulerer frekvensen. p. 3-3
19: Pilknapper skifter hukommelse.
IC7300 front BW

21: V/M skifter mellem VFO og Memory mode, eller kopierer memory kanalen ind i VFO. p.3-1
22: CLEAR sletter RIT eller deltaTX skift frekvens.
23: A/B skifter mellem VFO 1 og VFO 2. p. 3-1
27: MULTI. Et tryk på knappen åbner mange indstillinger, afhængigt at mode. p. 1-6
28: XFC. Ved at holde knappen inde lytter man på sendefrekvensen (split mode). p. 4-8
30: NR (støjdæmpning), 31: Notch og 34: NB (støjdæmpning) tænder og slukker for funktionerne.
32: TWIN PBT. Dobbeltknap justering af filterets båndbredde. Tryk 1 sekund nulstiller. p. 4-3
33: P.AM/ATT. Tænder og slukker for dæmpningsled og 2 forforstærkere. p. 4-1

-----------------------------------------------

Omprogrammering af frontens knapper. (firmware version1.40)
Efter opdatering til version kan nogle af frontens knapper ændres: VOX/BK-IN, AUTO/TUNE, Pil op og PIL ned.

Tryk MENU knap og berør SET. Find og berør linjen Function.

ic_update_rf_power ic_update_mic_gain

Find og berør Front Key Customize, berør linjen med den knaps navn du vil ændre.

ic_update_rf_power ic_update_mic_gain

De næste skærme viser hvilke funktioner der kan vælges. Berør den ønskede og bak ud ved at trykke EXIT.

ic_front_key_valg1 ic_front_key_valg2

Til IC-7300 menu.

Mikrofonens knapper.
Den medfølgende mikrofon er af typen HM-219.
Der er en tastknap på siden og to trykknapper på toppen.
I VFO-mode kan de to trykknapper bruges til at skifte op og ned i frekvens et det spring man har valgt.
i MEMORY-mode kan de to trykknapper bruges til at skifte op og ned i hukommelsesnummer.

Omprogrammering af mikrofonens knapper. (version 1.40)
Efter opdatering til firmware version 1.40 kan trykknapperne omprogrammeres til andre funktioner.

Tryk MENU knap og berør SET. Find og berør linjen Function.

ic_update_rf_power ic_update_mic_gain

Find og berør Mic Key Customize, berør linjen med den knaps navn du vil ændre.

ic_update_rf_power ic_update_mic_gain

De næste skærme viser hvilke funktioner der kan vælges til UP (op). Berør den ønskede og bak ud ved tryk EXIT.

ic_front_key_valg1 ic_front_key_valg2

ic_front_key_valg3 ic_front_key_valg4

ic_front_key_valg5

Den anden trykknap DN (ned) har tilsvarende valg.

Til IC-7300 menu.

RF/SQL-knappen (knap 9) har flere funktioner.
Når den er drejet helt ned (mod uret) er HF forstærkningen mindst.
Til venstre for S-meter skalaen vil der så stå RFG.
Skruer man op slukker RFG lidt før midten (klokken 12). HF-forstærkningen er nu max resten af vejen til helt rundt.
I FM mode virker knappen fra 'klokken 12' og til 'klokken 1' som støj-squelch.
Fra klokken '1' til helt rundt med uret virker knappen som bærebølgestyret squelch.
På S-meterskalaen ses en lille hvid firkant, som viser hvor kraftigt signal der skal til for at åbne modtageren.

Se billedet herunder til venstre, som viser disse funktioner.
IC7300 RF-SQ knap

Til IC-7300 menu.

Multiknappen.
Et kort tryk på multiknappen åbner for mange indstillingsmuligheder. Se billedet herunder.

Afhængigt af hvilken modulationsmode man har valgt kan mange ting justeres, for eksempel
-FM/AM/DV: RF POWER ( % af fuldpower på det aktuelle bånd), MIC gain og Monitor.
-SSB: RF POWER ( % af fuldpower på det aktuelle bånd), MIC gain, COMP og Monitor.
-CW: RF POWER ( % af fuldpower på det aktuelle bånd), KEY SPEED OG CW PITCH.
-MONITOR: Justering af styrken på medhør. Skift mellem ON og OFF ved tryk på feltet.

IC7300 Multi knap 1 IC7300 Multi knap 2

Multiknappen har flere funktioner.

Tryk på knappen RIT: Drejning af multiknappen ændrer modtagerfrekvensen. 1 sekund tryk på RIT nulstiller.
Tryk på knappen deltaTX Drejning af multiknappen ændrer senderfrekvensen. 1 sekund tryk på deltaTX nulstiller.

IC7300 RIT IC7300 Delta_TX

Man kan kalde andre funktioner ind i multiknappen.
Vælg i denne sides menusystem for at se om Noise Blanker, Noise Reduction, Manual Notch og VOX.

Ny funktion i multiknappen med firmware version 1.40.
Efter opdatering til firmware version 1.40 kan man låse en funktion til multiknappen.

Når man har multiknappens menu åben berører man det ønskede felt i multiknappens menu i 1 sekund.
Det lille skilt øverst til højre på skærmen skifter nu til funktionens navn med orange baggrundsfarve.

ic7300 Multi knap 7 ic7300 Multi knap 8

På billedet herunder til venstre er RF POWER låst til multiknappen.
Ved at dreje på multiknappen kan RF POWER reguleres, og værdien vises. Billeder tilhøjre herunder.

ic7300 Multi knap 9 ic7300 Multi knap 10

Låsning kan på samme måde også laves på Notch, Noise Blanker, Noise Reduction og VOX. Billeder herunder.

ic7300 Multi knap 11 ic7300 Multi knap 12

ic7300 Multi knap 13 ic7300 Multi knap 14

Man ophæver låsningen ved at trykke 1 sekund på multiknappen eller berøre det orange skilt.

Til IC-7300 menu.

Display

IC-9700 har et dejligt berøringsfølsomt display, og mange af funktionerne vælges herfra.

Billederne herunder er sakset fra brugervejledningen, og teksten er oversat og bearbejdet lidt.
Der kan godt være at jeg har overset et par funktioner, men de viste er nok de mest brugte ;o)

Se billedet herunder.

1: TUNE er tændt,når tuning er gennemført. (p.7-1)
2: Viser hvilken modulationstype der er valgt. (p.3-2)
3: Viser filterkurven. Hvis filteret er ændret ses en prik øverst til højre. (p.4-3)
4: Viser hvilket tonesystem der er valgt. (FM mode, repeater) (p.4-17)
5: Viser hvilket filter der er valgt. (p.4-4)
6: En lille trekant som viser at hurtig frekvensindstilling er valgt.
7: IP+ vises når denne funktion er valgt. (p.4-5)
8: Navn på den valgte frekvens hukommelse. (p.1-8)

Teksten fortsætter under billedet.

IC7300 Display 1

9: Viser OVF når et meget kraftigt signal modtages. Viser M1-M8 og T1-T8 voice memory. (p.4-14)
10: Viser når der optages til SD kortet.
11: Vises når der er SD kort indsat. Blinker når der er aktivitet. (p.6-1)
12: Viser tiden. (p.8-7)
13: Viser SPLIT når funktionen er valgt. (p.4-10)
14: Viser om VFO A, VFO B eller MEMOry er valgt. (p.3-1)
15: Viser nummeret på den valgte kanal hukommelse.

Se billedet herunder.

16: Viser at låsefunktionen er valgt. (p.3-4)
17: Viser at RIT funktionen er valgt. (p.4-1)
18: Viser at Delta-TX funktionen er valgt. (p.4.8)
19: Viser RIT eller Delta_TX frekvensen i kHz (p.4-1)
20: Spectrum Scope.
21: Indstillinger der hører til Spectrum Scope.
22: Multi funktion meter. Kan vise flere kombinationer af målinger. (p.3-10)

Listen fortsætter under billedet.

IC7300 Display 2

23: Viser RFG når RF kontrollen er skruet ned. (p.3-9)
24: Vises når Semi-Break-in, Full Break-in eller VOX er valgt.
25: Frekvens udlæsning. (p.3-3)
26: LMT vises når PA trinnets temperatur er for høj.
27: TX med hvide bogstaver og rød bagrund, når senderen er tastet. (p.3-9 og p.3-10)

Til IC-7300 menu.

Screen Saver

Screensaver er som standard sat til 60 minutter.
Det betyder at lyset i display slukker hvis der ikke er blevet rørt ved radioen i 60 minutter.
Det kan nemt ændres. Tryk Menu, berør SET. Find og berør linjen Display. Billeder herunder.

ic7300_screensaver_1.jpg ic7300_screensaver_2.jpg

Find og berør linjen Screen Saver. Der kan nu vælges 3 minuttal eller OFF. Tryk EXIT. Billeder herunder.

ic7300_screensaver_3.jpg ic7300_screensaver_4.jpg

Til IC-7300 menu.
Menuer

Radioens mange indstillinger kan nås gennem menuer. Her er en kort oversigt.

Tryk på knap MENU åbner en menu med 10 ikoner. Billedet herunder til venstre.
Tryk på knap FUNCTION åbner en menu hvor vigtige indstillinger kan vælges. Billedet herunder til højre.

IC7300 menu IC7300 function menu

SET menu er en undermenu som åbnes når man i MENU trykker på ikonet SET. Der er 2 skærme.
IC7300 setmenu1 IC7300 setmenu2

Et tryk på knappen QUICK åbner en skærm:
IC7300 quickmenu

Menuer forlades ved tryk på EXIT eller tilbage-ikonet.

Til IC-7300 menu.

Vandfald

IC-7300 har et fint Spectrum Scope.

Det aktiveres ved at trykke 'MENU' og 'SCOPE' i menuskærm 1.
Det kan også åbnes ved tryk på M.SCOPE, men med en lavere visning.
1 sekunds tryk på M.SCOPE åbner Spectrum Scope i fuld højde.
Der er en række ikoner ved øverste kant i Spectrum Scopets skærm. Se billedet herunder.

1: Viser displayets laveste frekvensgrænse, enten direkte i FIX mode eller i forhold til centerfrekvens i CENT mode.
2: FIX mode. R på grøn baggrund. Modtagerfrekvensen vises med en grøn streg i display.
3: FIX mode. T på orange baggrund. Sendefrekvensen vises med en orange streg i display.
4: HOLD får hvid baggrund når man "fryser" display ved at trykke på HOLD knappen i menulinje 1.
5: Op til 3 blå trekanter viser hvor hurtigt vandfaldet ruller. Ændres ved tryk på SPEED knappen i menulinje 2.
6: Viser om man er i FIX eller CENT mode. Ændres ved tryk på CENT/FIX knappen i menulinje 1.
7: Viser værdier på gitteret. På dette billede er frekvensopløsning 50kHz vandret og signalstyrke 10dB lodret.
8: FIX mode. I denne linje ses til venstre laveste og til højre højeste frekvens.
8: CENT mode. Den anvendte frekvens er altid i midten, og tal i venstre og højre side viser afstand til centerfrekvensen.
9: FIX mode. Viser det valgte frekvensområde. Kan ændres med EDGE.
9: CENT mode. Viser frekvenser i forhold til centerfrekvensen. Kan ændres med SPAN.
IC7300 Spectrum Screen

Menulinje 1 i bunden af skærmen skifter udseende afhængigt af om radioen er i FIX eller CENT mode.
CENT mode betyder at den anvendte frekvens altid er i midten og hele display flytter sig man man drejer på skalaknappen.
FIX mode betyder at display står fast og skalapinden flytter sig.

Menulinje 1 i CENT mode:
IC7300 Spect menu1_cent

Med knap SPAN ændres afstanden i kHz mellem de lodrette linjer. Tryk flere gange for at få den ønskede værdi.
Min 0.5kHz og max 100kHz, det vil sige at skærmens bredde er mellem +- 2.5kHz = 5kHz og +- 500kHz = 1MHz.

HOLD knappen "fryser" display, så man for eksempel kan tage et skærmbillede af noget interessant.
Tryk på CENT/FIX skifter mellem CENT og FIX mode.
EXPD/SET udvider eller formindsker højden på vandfaldet.

Menulinje 1 i FIX mode:
IC7300 Spect menu1_fix

Venstre knap er ændret til EDGE, de andre knapper virker som beskrevet i afsnittet om CENT mode herover.
EDGE skifter frekvensområderne i nederste linje, nummer 9 i det store billede herover.
Hvis man drejer ud af området kan man ikke se skalapinden mere, og man må skifte område ved at trykke på EDGE.
Der vises små grønne og orange pile i siden af display for at vise hvilken vej man er kørt udenfor.
Hvis man ikke har et EDGE område der passer til den frekvens man vil benytte må man skifte til CENT mode.

Menulinje 2 er ens i både CENT og FIX.
IC7300 Spect menu2

Med REF kan man ændre støjgulvet i display. Der kommer en rude frem hvor man med skalahjulet kan vælge i dB-spring.
SPEED vælger med flere tryk vandfaldets hastighed i 3 niveauer, SLOW, MID, og FAST. Se billeder herunder.
Tryk på MARKER tænder for en ekstra skalapind som viser sendefrekvensen (hvis man kører split eller duplex).

IC7300 spect REF IC7300 spect SPEED

Billedet herunder til venstre viser frekvenser på nederste linje. Tryk på EDGE vælger del-frekvensområder.
Billedet til højre er centreret visning. Tryk på SPAN ændrer billedets bredde, fra 2 x 2,5 kHz til 2 x 500 kHz.
IC7300 Waterfall 1 IC7300 Waterfall 2

Til IC-7300 menu.

Ændring af vandfaldets frekvensgrænser, Fixed Edges

Vandfaldets frekvensgrænser kan vælges fra 4 hukommelser ved berøring af EDGE. (kun 3 før version 1.40)

EDGE-hukommelserne kan nemt ændres. Scroll mode må ikke være valgt. Berør EXPD/SET i 1 sekund.
Find og berør linjen Fixed Edges. Billede herunder til højre.

ic7300_fixed_edge_1 ic7300_fixed_edge_2

Berør linjen med området som rummer det bånd du vil ændre. Billede herunder til venstre.
Berør linjen med det område du vil ændre. Billede herunder til højre.

ic7300_fixed_edge_3 ic7300_fixed_edge_4

Indtast frekvensen på den laveste grænse. Berør ENT. Billede herunder til venstre.
Indtast frekvensen på den højeste grænse. Berør ENT. Billede herunder til højre.

ic7300_fixed_edge_5 ic7300_fixed_edge_6

De ny grænser står nu på linjen. Bak ud med EXIT. Billede herunder til venstre.
Berør EDGE for at kontrollere at grænserne er rigtige. Billede herunder til højre.

ic7300_fixed_edge_7 ic7300_fixed_edge_8

Til IC-7300 menu.

Vandfaldets visning med Scroll-F og Scroll-C.

Efter opdatering til Firmware version 1.40 kan visning af vandfaldets frekvens-skalaer ændres.

Scroll-F. (FIX mode).
Det var tidligere sådan at hvis man i FIX mode drejede skalastregen ud af vandfaldets frekvensområde kom der et par
små grønne pile der viste hvor skalastregen var blevet af. Man skulle så selv skifte frekvensområde med EDGE.

Version 1.30: Når radioen er i FIX mode berøres CENT/FIX i bundlinjen i 1 sekund. Billedet til venstre.

Der tændes et skilt SCROLL-F. Det ændrer tilsyneladende ikke noget, men når man drejer frekvensen uden for
vinduets frekvensområde skifter radioen automatisk til det rigtige frekvensområde.

Man kan vælge mellem 4 forskellige bredder ved at berøre EDGE.

ic7300_scroll_f_01 ic7300_scroll_f_02

Scroll-C. (CENTER mode).
I CENTER mode tidligere stod skalastregen fast midtpå, og hele vandfaldet flyttede sig, når man skiftede frekvens.

Version 1.40: Når radioen er i CENTER mode berøres CENT/FIX i bundlinjen i 1 sekund. Der tændes et skilt SCROLL-C.

Den frekvens radioen stod på da CENT/FIX blev berørt bliver centerfrekvens i det ny faststående vandfald.
Nu flytter vandfaldet sig ikke når man ændre frekvens. Billede til venstre.

Drejer man frekvensen udenfor vinduets frekvensområde skifter radioen automatisk til det rigtige frekvensområde.
Billedet til højre.

ic7300_scroll_c_01 ic7300_scroll_c_02

Man kan vælge vinduesbredder mellem 5 kHz og 1 MHz ved at berøre SPAN.

Til IC-7300 menu.

Vandfaldets frekvenslup

Man kan bruge det berøringsfølsomme display på mange måder, her et lille eksempel:
Hvis man i vandfaldet får øje på noget man vil se nærmere på kan man trykke der hvor det spændende signal vises.
Der åbner nu en lup som viser frekvensområdet omkring signalet. Billede herunder til venstre.
Når man i luppen berører signalet skifter modtageren til den ny frekvens. Billede herunder til højre.

IC7300 frekv tryk 1 IC7300 frekv tryk 2

Til IC-7300 menu.

Lavfrekvens vandfald og scope.

På billedet herunder til venstre vises lavfrekvens vandfald og scope. Åbnes med knap MENU og tryk på ikon AUDIO.
På billedet til højre vises HF vandfald, LF vandfald og LF scope samtidigt.
Med LEVEL og TIME kan man ændre indstillingerne.

IC7300 LFspect Ic7300 Water og LFspect

Til IC-7300 menu.

Filter-tilpasning.

Det er ganske nemt at vælge mellem de filtre som radioen er født med. Tryk på FIL på skærmen.
Hvergang der trykkes skiftes til et nyt af de 3 mulige filtre. Billedet herunder til venstre.

IC7300 filter 1 IC7300 filter 2

Ændring af et filter gøres nemt ved at dreje på begge knapper TWIN PBT. Billedet herover til højre.
På lavfrekvensvandfaldet kan man se at lavfrekvensområdet er blevet mindre på grund af det smallere filter.

På den lille tegning af filteret øverst på skærmen ses en lille prik som betyder at filteret er manuelt ændret.
Når man ikke vil bruge det ændrede filter mere kan det nulstilles ved at trykke 1 sekund på TWIN PBT.

Hvis man trykker 1 sekund på FIL-symbolet åbner en rude hvor man kan justere filter på en anden måde. Billeder herunder.
Tryk på BW og drej på skalaknappen ændrer fra 3.6kHz til 50Hz for CW og SSB. AM fra 10kHz til 200Hz.
FM filterne kan ikke ændres.

Der kan vælges mellem SHARP og SOFT filterkurve. Tryk på DEF sætter filteret tilbage til originalindstilling (DEFault).
Hvis telegrafistationen ligger lidt skævt i filteret kan man trykke på knap AUTO TUNE. (kun mode CW)

IC7300 filter 3 IC7300 filter 4

Tryk EXIT for at forlade funktionen.

Til IC-7300 menu.

RIT og Delta-TX.
Ved tryk på knap RIT og drej på Multiknappen ændrer modtagerfrekvens uden at ændre sendefrekvens. (max +- 9.99 kHz)
1 sekund tryk på knap CLEAR nulstiller RIT. 1 sekund tryk på knap RIT flytter senderfrekvensen med værdien i RIT.

IC7300 rit 1 IC7300 rit 2

Delta-TX virker på samme måde, men her er det senderfrekvensen der flyttes uden at ændre modtagerfrekvensen.

Til IC-7300 menu.

Noise Blanker tændes ved at trykke på knap NB. Der tændes NB i display. Billedet herunder til venstre.
1 sekund tryk på knap NB åbner indstillinger for NB. Tryk på felterne og brug Multiknap. Billedet herunder til højre.

IC7300 Noise blank 1 IC7300 noise blank 2

Noise Reduction tændes ved at trykke på knap NR. Der tændes NR i display. Billedet herunder til venstre.
1 sekund tryk på knap NR åbner indstillinger for NB. Brug Multiknap. Billedet herunder til højre.

IC7300 noise reduct 1 IC7300 noise reduct 2

Bemærk at symbolerne NB og NR ikke kan ses i display, hvis der også er tændt for højt vandfald.
Ved højt vandfald vises ved tryk på NB eller NR kortvarigt et lille skilt der viser funktionens status. Herunder.

IC7300 rude nb IC7300 rude nr

Til IC-7300 menu.

Automatisk og manuel Notch.
Tryk på knap NOTCH indkobler automatisk notch. Der tændes AN i display.
Automatisk notch indstiller sig på hyletoner og dæmper eller fjerner dem.
Hvis man bruger AN på telegrafi fjerner AN lyden af morsetegnene ;o) Billedet herunder til venstre.

IC7300 automatic notch IC7300 manual notch

Tryk igen på knap NOTCH indkobler manuel notch. Der tændes MN i display. 1 sekund tryk på NOTCH åbner indstillinger.
Hullet kan flyttes ned multiknappen og gøres bredere og smallere ved tryk på WIDTH. Billedet herover til højre.

Tryk 1-2 gange på knap NOTCH frakobler notchfunktionen.

Bemærk at symbolerne AN og MN ikke kan ses i display, hvis der også er tændt for højt vandfald.
Ved højt vandfald vises ved tryk på AN og MN kortvarigt et lille skilt der viser funktionens status. Herunder.

IC7300 rude notch 1 IC7300 rude notch 2

Til IC-7300 menu.

VOX. Stemmestyret sendetast.
Tryk på knap VOX kobler talestyret sendetast til. Der står VOX i display. Billedet herunder til venstre.
1 sekund tryk på knap VOX åbner indstillinger for VOX. Tryk på felterne og brug Multiknap. Herunder til højre.

IC7300 vox 1 IC7300 vox 2

Til IC-7300 menu.

For-forstærkere og attenuator.
Tryk på knap P.AMP-ATT indkobler en for-forstærker. P.AMP1 vises i display. Billede herunder til venstre.
Et tryk mere indkobler endnu en for-forstærker. P.AMP2 vises i display. Billede herunder til venstre.

IC7300 p amp 1 IC7300 p amp 2

Et tryk mere frakobler for-forstærkerne.

1 sekund tryk på knap P.AMP-ATT indkobler et dæmpeled. ATT vises i display. Billede herunder til venstre.
Styrken på vandfaldet ændrer sig når man indkobler forstærkere eller dæmpeled.
Det kan reguleres ved tryk på REF og drejning på skalaknappen. Billede herunder til højre.

IC7300 att 2 IC7300 ref level

Til IC-7300 menu.

Bas og Diskant justering.

Der er mange muligheder for at tilpasse radioens lavfrekvens til ens ører og stemme.

Indstillingerne ligger i MENU 1 under SET og hedder Tone Control/TBW. Billeder herunder.

IC7300 tonekontrol 01 IC7300 tonekontrol 02

Der er kontroller til både sender og modtager. Berøring af linjen RX åbner 2 skærme med alle modulationer.

IC7300 tonekontrol 03 IC7300 tonekontrol 04

Hver modulationsart har sine egne justeringer. SSB har flest muligheder. Billedet til højre herunder.

IC7300 tonekontrol 05 IC7300 tonekontrol 06

RX Bas og Diskant kan reguleres hver for sig eller fælles med højpas og lavpas filtre. Berør - og + ikonerne.

IC7300 tonekontrol 07 IC7300 tonekontrol 08

Senderens modulation kan reguleres på lignende måde. Der kan regulering på hver modulationsart for sig.

IC7300 tonekontrol 09

SSB har flest muligheder. Bas og diskant hver for sig eller med 3 forskellige højpas og lavpas filtre.

De andre modulationsarter har kun bas og diskant eller kun højpas og lavpas filter.

IC7300 tonekontrol 11 IC7300 tonekontrol 12

Berøring af linjerne åbner skærme med + og - ikoner.

IC7300 tonekontrol 13 IC7300 tonekontrol 14

Der er gode muligheder for at udsende en god modulation, selv om man har en meget mørk eller meget lys stemme.

Man kan selv kontrollere kvaliteten, enten ved at lytte på Monitor (multiknap) eller ved at optage på SD kortet, og
derefter aflytte det med radioens egen afspiller. Se afsnittet om Optag og afspil QSO på memorykort.

Det er vigtigt ikke at skrue for højt op for MIC GAIN (multiknap). For meget MIC GAIN hjælper IKKE på forståeligheden.

Desværre er MIC GAIN fælles for alle modulationsarter, så husk at justere med multiknappen når du skifter modulationsart.

Til IC-7300 menu.

VFO-mode.

Man skifter mellem VFO og Memory ved at trykke på knappen V/M.
I display helt ude i højre side ses symboler for VFO eller MEMO.

Der er 2 VFOer, VFO A og VFO B. Tryk på knappen A-B skifter mellem VFO A og VFO B.

Drejning af skalahjulet ændrer frekvensen med 10 Hz op eller ned.

Hvis man berører kHz-cifferet i mindre end et sekund tændes en lille hvid trekant over cifferet.
Skalahjulet flytter nu frekvensen i de step man har valgt.

Trekanten slukkes med et tryk på kHz-cifferet. Billedet herunder til højre.

IC7300 vfo 1 IC7300 vfo 2

Steppenes størrelse vælges ved at berøre kHz cifrene i et sekund. Der åbner en ny rude.
Der kan vælges step fra 0.1 Hz til 25 kHz for hver modulations mode for sig.
Ruden slukkes med tryk på knappen EXIT. Billeder herunder til venstre.

IC7300 vfo 3 IC7300 vfo 4

Hvis man berører 10 Hz cifferet i et sekund kommer der et 0 mere, og skalaen stepper nu med 1 Hz.
Sluk for 1 Hz cifferet ved at berøre 10 Hz cifferet i et sekund. Billede herover til højre.

Man kan nemt overføre frekvensen fra den ene VFO til den anden VFO ved at trykke 2 sekunder på knap A-B.

Til IC-7300 menu.

VFO scanning.

Radioen skal stå i VFO mode.

Tryk MENU og derefter på ikon SCAN i Menu 1. Et nyt felt vises med scan-data. Billede herunder til venstre.
Scanningsområdet ses i ruden, her vist 3.600 - 3.800 MHz. Billede herunder til højre.

IC7300 menu 1 scan IC7300 scan program start

Scanningsområdet er mellem MEMORY P1 og MEMORY P2. Disse grænser kan nemt ændres.
Ved tryk på piletasterne lige over skalahjulet vælges først P1, og den ønskede (laveste) frekvens indstilles.
Berør P1. Ved at berøre ikonet MW (Memory Write) i 1 sekund gemmes frekvensen i P1.

P2 vælges med pileknapperne, højeste frekvens indstilles og gemmes ved at berøre ikonet MW i 1 sekund. Tryk EXIT.

IC7300 scan p 1 IC7300 scan p 2

Man kan vælge hvor store step der skal scannes i.
Berør kHz cifrene 1 sekund og vælg step fra 0.1 kHz til 25 kHz. Tryk EXIT. Billede herunder til venstre.

Berøring af ikonet PROG starter scanning med den valgte modulationsart, og der stoppes når der er en station.
Scan afbrydes ved berøring af ikonet PROG. Billede herunder til højre.

IC7300 scan step IC7300 scan program

Hvis man berører ikonet FINE skifter scanning til 10 Hz step når squelchen åbner. Scanningen standser ikke.
Når squelchen lukker genoptages scanningen med de valgte step. Billede herunder til venstre.

Hvis man berører ikonet delta-F scannes på hver side af den valgte frekvens.
Scanbredden kan indstilles ved berøring af ikonet delta-F SPAN. Billede herunder til højre.

IC7300 scan program fine IC7300 scan program delta

Ved berøring af ikonet SET kan man justere scanningens indstillinger SCAN SPEED og SCAN RESUME (gentag)

IC7300 scan set 1 IC7300 scan set 2

Ved tryk på EXIT forlades scan mode.

Til IC-7300 menu.

MEMORY-mode.

Man skifter mellem VFO og Memory ved at trykke på knappen V/M.
I display helt ude i højre side ses symboler for VFO eller MEMO. Hukommelsens nummer ses under "MEMO"

I MEMORY mode kan man vælge en hukommelseskanal ved at trykke på "pil-op" og "pil-ned" knapperne.
Hvis der er skrevet et navn på hukommmelseskanalen vises det i display.

Billedet herunder til venstre.

IC9700 memo 1 IC9700 memo 2

Berøring af MEMO kalder en rude med mulighed for valg mellem VFO, MEMO og CALL. CALL er opkaldskanaler.
MW (MemoryWrite) i nederste linje bruges til at gemme en frekvens, M-CLR (MemoryClear) sletter en hukommelse,
SELECT sætter en stjerne som kan bruges ved scanning. Højre billede herover.

Man kan redigere i hukommelseskanalerne ved at trykke ikon MEMORY i menu MENU. Billede herunder til venstre.

IC9700 memo write 1 IC9700 memo write 2

I MEMORY MENU vælger man Edit Name. Billede herover til højre.

Det åbner et tastatur, hvor man kan skrive navn på hukommelseskanalen. Billede herunder til venstre.

IC9700 memo write 3 IC9700 memo write 4

Stjernemarkeringen i venstre hjørne bruges, hvis man vil danne en scannings-kæde. Billede herover til højre.

Til IC-7300 menu.

MEMORY SCAN:
Radioen skal stå i MEMORY mode.

Tryk MENU og derefter på ikon SCAN i Menu 1. Et nyt felt viser scan-data. Berør MEMO 1 sekund.
Alle memory kanaler scannes. Scan stopper når squelchen åbner, ved tast eller ved berøring af MEMO.

IC7300 menu 1 scan IC7300 scan memory

SELECT MEMORY SCAN:
Man kan opbygge sine egne scan-lister. Der er i alt 3 lister, som er mærket med (*1), (*2) og (*3)

Når MEMORY SCAN er valgt, men ikke kører, steppes gennem memory kanalerne ved at trykke på pil-knapperne.
Hvis en kanal skal være med i en kæde berøres SELECT flere gange indtil det ønskede kædenummer vises under MEMO.
Der skiftes ved hver berøring af SELECT i rækkefølge (*1), (*2), (*3) og ingenting. Billede herunder til venstre.

IC7300 select star IC7300 scan memory select

SELECT MEMORY SCAN startes ved at berøre MEMO og derefter SELECT.
Nu scannes alle memory kanaler som er mærket med det ønskede (*tal).
(*tal) kan ændres ved at berøre SEL NO. Der skiftes mellem (*1), (*2), (*3) og (*1,2,3)
Scanning stopper når der er en station. Scan afbrydes ved berøring af MEMO eller tast. Billede herover til højre.

Ved tryk på EXIT forlades scan mode.

Hvis man vil tage en enkelt kanal ud af en scanliste kan det gøres ved at vælge kanalens hukommelse og berøre SELECT,
som det er beskrevet ovenfor ved opbygning af scanlister. Berør SELECT indtil der intet *tal står under MEMO-ikonet.

Man kan slette en hel *gruppe ved at berøre SELECT i 1 sekund. Berør linjen med den gruppe man vil slette.
Berør YES for at slette alle *markeringer i den pågældende gruppe. Billede herunder til højre.

IC7300 select star clear 1 IC7300 select star clear 1

Ved berøring af ikonet SET kan man justere scanningens indstillinger SCAN SPEED og SCAN RESUME (gentag)

IC7300 scan set 1 IC7300 scan set 2

Til IC-7300 menu.

MPAD kan bruges til at gemme interessante frekvenser.

1 sekund tryk på knappen MPAD gemmer frekvensen.
Den gemte frekvens hentes ved et kort tryk på MPAD.

Hvis man har gemt flere frekvenser steppes der gennem listen ved flere korte tryk på MPAD.
Listen ses ved tryk på MENU, berør MPAD.

Der steppes op og ned ned ved at berøre pile-ikonerne.
Expand viser hele listen.
Den valgte frekvens er med blå baggrund.

ic7300_memo_pad

Man sletter den blå linje ved at berøre DEL i 1 sekund.
Hele listen slettes ved 1 sekunds berøring af DEL ALL.

Listen udvides ved tryk på MENU og berøring af SET. Find og berør linjen FUNCTION.
Find og berør linjen Memo Pad Quantity. Vælg 5 eller 10. Bak ud med tryk på EXIT.

Når listen er fuld skubbes ældste frekvens ud.

Til IC-7300 menu.

Split. Send og modtag på 2 forskellige frekvenser

I dette eksempel bruges 4 meter. Der er kun 1 repeaterfrekvens på 4 meter i DK: 70.500 / 69.900 MHz.

Se repeaterfrekvenser på andre bånd her: OZ1LNs Kort og Lister

Start med at indstille repeaterens udgangsfrekvens (VFO mode og FM mode). Billede til venstre.
Tryk på knappen SPLIT i et sekund. Der tændes TONE og SPLIT, og indgangsfrekvensen vises også. Højre billede.

ic7300_repeater_1 ic7300_repeater_2

Til IC-7300 menu.

Split afstand kodning.

Frekvensafstanden ved FM Split kan indkodes.

Tryk MENU og berør SET. Find og berør linjen Function. Billeder herunder.

ic7300_space_1 ic7300_space_2

Find og berør linjen SPLIT. Berør den ønskede linje FM SPLIT Offset (HF eller 50 MHz). Billeder herunder.

ic7300_space_3 ic7300_space_4

Indtast den ønskede spacing og berør ENT. Bak ud med tryk på EXIT. Billede herunder.

ic7300_space_5

Indstilling for 50 MHz gælder også for 4 meter. Radioen husker denne indstilling.

Til IC-7300 menu.

FM-repeatere.

Hvis man vil benytte en repeater er der et par ting der skal indstilles.

Man skal sende til en repeater på repeaterens indgangsfrekvens og modtage på repeaterens udgangsfrekvens.
Afstand mellem indgang og udgang kaldes duplexafstand eller space, spacing.

De danske bestemmelser siger at på 10 meter er spacing 100 kHz, og på 6 meter og 4 meter er spacing 600 kHz.
Repeaterens modtagerfrekvens er lavere en senderfrekvensen.

På en IC-7300 bruges funktionen SPLIT til at sende og modtage på 2 forskellige frekvenser.
For at åbne en repeater skal der udsendes en pilottone under hele udsendelsen. Se næste afsnit.

Til IC-7300 menu.

Pilottoner

Repeatere skal åbnes med en pilottone. Tryk FUNCTION og berør TONE TONE i et sekund. Herunder til venstre.
Tonefrekvensen vises i det blå felt og kan ændres med skalaknappen. Tryk EXIT. Herunder til højre.

ic7300_repeater_3 ic7300_repeater_4

Hvis repeateren udsender pilottone kan man udlæse denne pilottonefrekvens ved at berøre ikon T-Scan.
Berør ikon T-SCAN, når frekvensen er fundet. Billede herunder til venstre.

Indstillingerne kan gemmes i en MEMORY. Vælg en blank memory med pilknapperne lige over skalaknappen.
Berør VFO teksten og berør MW i et sekund. Billede herunder til højre.

IC7300 tone scan ic7300_repeater_5

Indstillingerne kan hentes med pilknapperne (MEMO mode).

ic7300_repeater_6

Til IC-7300 menu.

Lyt på repeaterens indgangsfrekvens.

Hvis man vil prøve om man direkte kan høre en der bruger repeateren kan man nemt lytte på repeaterens indgangsfrekvens.

Så længe man trykker på knappen XFC skifter radioens modtagefrekvens fra repeaterens udgang til indgangsfrekvens.

Til IC-7300 menu.

Speech. Oplæsning af frekvens, mode, S-meter.

Ved kort tryk på knappen SPEECH oplæses nogle af radioens indstillinger. (Langt tryk låses frekvensindstilling)

SPEECH virkemåden kan reguleres ved tryk på MENU, berør SET. Find og berør linjen Function. Billeder herunder.

ic7300_speech_1.jpg ic7300_speech_2.jpg

Find og berør linjen SPEECH. Billede herunder til venstre.
På næste skærm indstilles sprog og hastighed, og om S-meter og Mode oplæses. Højre billede herunder.

ic7300_speech_3.jpg ic7300_speech_4.jpg

Ved at berøre linjen SPEECH Level kan volumen på talen indstilles. Billede herunder.

ic7300_speech_5.jpg

Til IC-7300 menu.

SD kort

IC-7300 bruger et SD hukommelseskort til flere funktioner.

SD kortet sidder forneden på fronten, tilhøjre for mikrofonkonnektoren. Nr 8 på tegningen i afsnit Frontens knapper.
Det holdes på plads af en klikmekanisme og klikkes ud og ind med et let tryk på kanten af kortet.
Indsæt og udtag kun kortet, når radioen er slukket.

ICOM anbefaler de typer som er vist på billede 1 herunder. (Andre fabrikater kan bruges)

Med kortet i en komputer kan man se kortets mappestruktur. Billede 2 herunder.

Kortet kan bruges til gemme sikkerhedskopi af radioens opsætning, optagelse og afspilning af lydfiler, indlæsning af
firmwareopdateringer, indlæsning og udlæsning af setting mm.

ic7300_sd_kort_typer ic7300_sd_kort_filsti

Til IC-7300 menu.

Optag QSO på SD hukommelses kortet.

Denne funktion kræver at der er et hukommelseskort (SD) i radioen.

Den hurtigste måde at starte en optagelse af modtagerens lyd er at trykke knappen QUICK.
På QUICK MENU skærm 2 berøres linjen REC Start, og en rude med Recording started vises kortvarigt.

IC7300 record 1 IC7300 record 2

Optagelsen starter automatisk hvis der er lyd i højttaleren, eller hvis man taster og taler.
Ved optagelse lyser den lille røde plet, og det blå SD symbol blinker.
Ved standby ses 2 lodrette streger istedet for den lille røde plet.

Wav-filerne med optagelser ligger på hukommelseskortet i mappen Voice. Kan afspilles på komputer.

IC7300 record 3 ic7300_sd_kort_filsti

Optagelsen standses ved at trykke knappen QUICK og berøre linjen REC Stop.

IC7300 record 5 IC7300 record 6

Funktionen kan også betjenes, hvis knappen MENU trykkes og ikonet RECORD i menuskærm 1 berøres.
Her kan man indstille optagerens funktioner, berør linjen Recorder Set.

Til IC-7300 menu.

Afspil QSO optagelser på SD hukommelses kortet.

Denne funktion kræver at der er et hukommelseskort (SD) med optagelser i radioen.

Optagelser kan afspilles ved at trykke MENU og berøre ikonet RECORD i menuskærm 1.
Play Files i QSO RECORDER skærmen berøres, og linjen med en optagelse berøres i PLAY FILES skærmen.

IC7300 afspil 1 IC7300 afspil 2

På skærmen kan man i øverste linje se optagelsens dato, tid og varighed i minutter og sekunder. I næste linje frekvens, modulationsart og hviken modtager der er brugt. Ved berøring skiftes til afspilning.

I VOICE PLAYER skærmen er mulighed for start-stop og spoling. Funktionen lukkes ved tryk på EXIT.

IC7300 afspil 3 IC7300 afspil 4

Til IC-7300 menu.

Optag og afspil T memory.

Optag T memory.

Denne funktion kræver at der er et hukommelseskort (SD) i radioen.

Tryk knap MENU og berør ikonet VOICE i menuskærm 1. Ikonet REC/SET i VOICE TX RECORD skærmen berøres.

IC7300 T record 01 IC7300 T record 02

I REC/SET skærmen berøres REC. I næste skærm kan man vælge mellem 8 TX hukommelser.
Hvis der står minut-og-sekund tal og eventuelt navn er der data i hukommelsen. Berør ikon REC/SET.

Berøring af en tom linje åbner skærmen VOICE TX RECORD (). I Paranteserne står hukommelsens nummer.

IC7300 T record 03 IC7300 T record 04

Ved berøring af MIC GAIN kan mikrofonfølsomhed indstilles. Tal i mikrofonen, MEN TAST IKKE.

Berøring af ikon med rød plet startes og stoppes optagelsen. TAST IKKE, det afbryder funktionen.

Optagelsen kan aflyttes ved at berøre knappen med trekanten. Aflytning stoppes med ikonet med firkant.

IC7300 T record 05 IC7300 T record 06

Tryk på knap QUICK MENU åbner for 2 linjer. Berøring af linjen Clear åbner sletteknapper YES eller NO.
Berøring af Edit Name åbner et tastatur hvor man kan indtaste et navn på hukommelsen. Slut med berøring af ENT.
Funktionen lukkes ved tryk på EXIT. Navnet vises på knappen for hukommelsen.

IC7300 T record 07 IC7300 T record 08

Afspil T memory.

Denne funktion kræver at der er et hukommelseskort (SD) i radioen.

Tryk knappen MENU og berør ikonet VOICE i menuskærm 1. Der åbnes for valg af 8 T-hukommelser.
Kort berøring af et T-ikon taster senderen og afspiller den meddelelse der er optaget.
Kort berøring af T-ikon under afspilning stopper afspilning øjeblikkeligt.

Berøring af ikon TX LEVEL åbner mulighed for justering af styrken, brug skalahjulet.

IC7300 T afspil 1 IC7300 T afspil 2

Berøring af et T-ikon i mere end et sekund starter en serie af afspilninger, i maximum 10 minutter.
Der vises et symbol med 2 krumme pile. I pause mellem 2 afspilninger er T-ikonet gråt.

Tastning af senderen i mellemrummet mellem afspilningerne stopper videre afspilning.
Berøring af T-ikon stopper afspilningerne øjeblikkeligt.

IC7300 T afspil 3 IC7300 T afspil 4

Berøring af ikonet REC/SET og berøring af linjen SET i REC/SET skærmen åbner for justering af afspilleren.
Ved berøring af linjen Auto Monitor kan auto monitor sættes ON eller OFF.
Ved berøring af linjen Repeat Timer kan pauser mellem serieafspilninger justeres mellem 1 og 15 sekunder.

IC7300 T afspil 5 IC7300 T afspil 6

Til IC-7300 menu.

Afspil Telegrafi M memory.

Radioen skal være i CW mode.

Tryk knappen MENU og berør ikonet KEYER i menuskærm 1. Der åbnes for valg af 8 M-hukommelser.
IC7300 M afspil 1 IC7300 M afspil 2

Senderen aktiveres ved at trykke knap TRANSMIT. TX symbolet skifter til hvid tekst på rød bund.

Ved kort berøring af en M-knap udsendes indholdet af denne hukommelse.
Ved berøring af knappen under udsendelsen stopper udsendelsen øjeblikkeligt.

Ved 1 sekunds berøring af en M-knap sendes en serie af hukommelsens indhold med pauser imellem.
På M-knappen vises 2 krumme pile. I pauserne er knappens farve grå. Der sendes i max 10 minutter.
Ved berøring af knappen under udsendelsen stopper udsendelserne øjeblikkeligt.

Når hukommelse M2 er udsendt tæller CW contest nummeret op med 1. Vises nederst til højre.
Tælleren kan steppes ned med 1 ved at berøre ikonet nederst til højre.
HUSK at deaktivere senderen når udsendelsen er slut ved at trykke knappen TRANSMIT.

IC7300 M afspil 3 IC7300 M afspil 4

Berøring af ikonet EDIT/SET åbner EDIT/SET skærmen. Berør EDIT.

Indhold af hukommelserne ses, berør den linje som skal indtastes eller rettes.

IC7300 M afspil 5 IC7300 M afspil 6

Skærmen KEYER MEMORY () viser indold af den valgte hukommelse. Berør teksten.

Der kan nu tastes og rettes med tastaturet og pil-frem og pil-tilbage. Afslut med ENT

IC7300 M afspil 7 IC7300 M afspil 8

Der er mange nyttige oplysninger om CW i ADVANCED MANUAL, afsnit 1. ADVANCED OPERATIONS. Brug Google.

Til IC-7300 menu.

Afspil RTTY RT memory.

Radioen skal være i RTTY mode.

Tryk knappen MENU og berør ikonet DECODE i menuskærm 1.
RTTY DECODE skærmen viser afsendte og modtagne tegn i venstre side.

I højre side et mini-vandfald som hjælper til at indstille RX frekvensen.
2 streger viser hvor mark og space skal være.
Der var ikke lige en RTTY station at høre da jeg tog billedet, så det ser lidt kedeligt ud.

IC7300 RTTY 1 IC7300 RTTY 2

Der er 8 RT-hukommelser til RTTY udsendelser. Berør den RT-knap der skal afsendes.

I billedet til højre kan ses 3 af de indkodede meddelelser, vist med rød tekst.

IC7300 RTTY 3 IC7300 RTTY 4

RT hukommelserne kan indtastes og ændres ved at berøre ikonet EDIT i venstre billede herover.

Ved 1 sekunds berøring af EXPD/SET i højre billede herover kan ændres farver og andet.

IC7300 RTTY 5 IC7300 RTTY 6

Der er mange nyttige oplysninger om CW i ADVANCED MANUAL, afsnit 1. ADVANCED OPERATIONS. Brug Google.

Til IC-7300 menu.

External keypad til hukommelser.

Man kan selv lave et udvendigt tastatur til afsendelse af de indkodede meddelelser til Voice, CW og RTTY.

IC7300 External keypad

Tastaturet forbindes til mikrofonstikket, se diagrammet herover.

I MENU 1 berøres SET, og linjen Connectors findes og berøres. Find linjen External Keyboard og berør den.

Betjening ligesom på radioens skærm: kort tryk sender meddelelse 1 gang, tryk 1 sekund sender en serie meddelelser.

Kun de første 4 hukommelser RT1-RT4, T1-T4 og M1-M4 kan udsendes.

Se basic manual side 12-2.

Til IC-7300 menu.

PRESET. Med blandt andet FT8.

IC-7300 har ved opdatering af firmware til version 1.40 fået udvidet menuen med en skærm, hvor det ny ikon er PRESET.

PRESET bruges til at gemme mange af radioens indstillinger i hukommelser, så det er hurtigt og nemt at skifte opsætning.

Tryk MENU knappen og berør 2. Berør ikonet PRESET. Billeder herunder.

ic7300_preset_1 ic7300_preset_2

Der er indlagt data i 2 ud af de 5 mulige hukommelser, nemlig NORMAL og FT8. Billeder herunder.

ic7300_preset_3 ic7300_preset_4

Hvis man berører en af linjerne bliver radioen indstillet til de gemte værdier, hvis YES berøres.
Man kan ikke loade tomme (BLANK) hukommelser. Venstre billede herunder.
Der vises IN USE på den valgte linje. Højre billede herunder.

ic7300_preset_5 ic7300_preset_6

UNLOAD og YES berøres, hvis man vil tilbage til de indstillinger radioen havde før man valgte PRESET.
Selve hukommelsen slettes ikke. Billeder herunder.

ic7300_preset_7 ic7300_preset_8

Ændring af indstillinger i en hukommelse: berør linjen i 1 sekund. Berør linjen Edit the Preset Memory.

ic7300_preset_9 ic7300_preset_10

Der vises nu ialt 7 skærme med ting som kan ændres. Hvis der er flueben i den lille firkant er indstillingen aktiv.

ic7300_preset_11 ic7300_preset_12

ic7300_preset_13 ic7300_preset_14

ic7300_preset_15 ic7300_preset_16

ic7300_preset_17 ic7300_preset_18

Hvis en linje berøres vises hvilke muligheder der er. Et eksempel: Berør linjen Filter. Venstre billede herunder.
Berøring af linje FIL2 skifter FIL1 ud med FIL2 i dette eksempel. Højre billede herunder.

ic7300_preset_19 ic7300_preset_20

Filter 2 er nu vagt i PRESET hukommelse. For at gemme det berøres linjen Filter i 1 sekund.
Berør YES for at gemme og berør YES på den næste skærm.

ic7300_preset_21 ic7300_preset_22

Oprettelse af en ny PRESET hukommelse:
Berør en af de tomme (BLANK) linjer i 1 sekund. Linjen EDIT the Preset Memory berøres.

ic7300_preset_23 ic7300_preset_24

Ved at berøre linjen Preset Name kan man give Hukommelsen et navn. Venstre billede herunder.
Berør ENT når navnet er skrevet. Højre billede herunder

ic7300_preset_25 ic7300_preset_26

Den ny hukommelse har nu et navn og man kan sætte flueben og vælge funktioner.
Afslut med at berøre linjen Write på den sidste skærm og berøre YES. Billeder herunder.

ic7300_preset_27 ic7300_preset_28

Slet eller nulstil en hukommelse:
Berør den linjen med pågældende hukommelses navn. Berør linjen Default.

ic7300_preset_29 ic7300_preset_30

Berør YES på skiltet Reset to the default settings?. Venstre billede herunder.
Hvis den valgte hukommelse fra begyndelsen var tom er nu igen tom.
Hvis den valgte hukommelse fra begyndelsen havde fabriksindstillinger har den det nu igen.

Berør linjen Write for at gemme ændringerne i hukommelsen. Højre billede herunder.

ic7300_preset_31 ic7300_preset_32

Til IC-7300 menu.

Sæt dato og tid.

Tryk knappen MENU, vælg menu 2. Berør SET. Billede til venstre herunder.

Find og berør linje Time Set. Billede til højre herunder.

ic7300_timedate_1 ic7300_timedate_2

Berør linjen Date/Time. Billede til venstre herunder.

Berør linjen Date og juster dato. Billede til højre herunder.
Berør linjen Time og juster tiden. Bak ud ved tryk på EXIT.

ic7300_timedate_3 ic7300_timedate_4


Til IC-7300 menu.

Instrumenter

Ved at trykke på MENU og trykke på ikon METER kan man se alle radioens instrumentskalaer samtidigt.

IC7300 metre

S-meter, Power, ALC, COMP, SWR, Id - Vd - TEMP (strøm, spænding og temperatur i PA-trinnet).
Skalaerne kan vises en ad gangen, under af S-meter linjen, ved at trykke på navnet.

Til IC-7300 menu.

Måling af SWR

IC-7300 har en nyttig funktion, når man vil teste antenner. Tryk MENU, berør ikon SWR. Billede 1 herunder.
Indstil radioen i midten af det frekvensområde der skal måles.
Vælg ved at berøre BAR flere gange for at vælge antal mellem 3 og 13. Det giver antal af frekvenser der måles på.
Vælg ved at berøre STEP flere gange for at vælge afstanden mellem hver frekvensmåling. Afstand fra 10 til 500 kHz.
På nederste skala ses området der bliver målt, laveste og højeste frekvens. Billede 2 herunder.

ic7300_swr_menu ic7300_swr_51000_1

Når knappen med trekant og firkant berøres skifter markeringen fra hvid firkant til hvid trekant. Billede 1 herunder.
Når man trykker sendetasten kortvarigt udføres måling på den første frekvens, og der vises en swr-søjle.
Flere korte tryk måler flere frekvenser og der vises flere søjler. Billede 2 herunder.

ic7300_swr_51000_2 ic7300_swr_51000_3

Når alle frekvenser er målt er målingen færdig, og hvid trekant skifter til hvid firkant. Billede 1 herunder.
På billede 2 vises SWR efter at den indbyggede tuner har afstemt antennetuneren.
Der er bedre SWR på den indstillede frekvens, men smallere frekvensområde med brugbart SWR (under 1.5).

ic7300_swr_51000_4 ic7300_swr_51000_tuned

Når man taster under denne måling sendes med den effekt som radioen er indstillet til. (Multiknappen)
Manualen siger at ca 30 watt (30%) er nødvendigt for SWR Plot måling. (på 70 MHz ca 20 watt. 40%).

Søjlerne slettes ved at berøre dem i 1 sekund og derefter svare YES.

Til IC-7300 menu.

Firmware Update

ICOM har den 26. februar 2021 offentliggjort opdatering til IC-7300.

Kort oversigt over ændringer og udvidelser:

Spectrum / vandfald:
Ved SCROLL-C og SCROLL-F skifter frekvensområdet, når den aktive frekvens kommer uden for vandfaldets område.
Pop-op vindue viser når SPAN eller EDGE ændres.
Antal FIX EDGE hukommelser øget til 4.
REF LEVEL huskes for hvert bånd.
Scope funktionen på RS-BA1 er forbedret.

FT8:
Preset funktion tilføjet i MENU 2.

Multiknappen:
Multiknappen kan nu bruges til valg af MEMORY.
Multiknappens funktion kan låses til de enkelte funktioner.
Indikator som viser multiknappens funktion er tilføjet.

Andet:
Flere af frontens trykknapper kan omprogrammeres til andre funktioner.
Mikrofonens op/ned knapper kan omprogrammeres til andre funktioner.
BAND STACKING REGISTER kan vælges ved at berøre MHz-cifferet i 1 sekund.
Modtagerens tonekontrol frakobles i DATA MODE.
Ændring af default setting for CI-V USB porten.

Enkelte symboler i hovedskærmen har skiftet udseende og plads.

Se detaljer i dokumentet IC-7300_ENG_Info_V140_0.pdf. Kan hentes på ICOM Firmware / Software siden.

SCROLL-mode vil komme til RS-BA1 version 2 software ved version 2.30.

Disse ny funktioner og ændringer vil blive beskrevet på denne hjemmeside. Vælg i menuen.

Firmware Opdatering:
Opdatering tilføjer nye funktioner og / eller forbedrer ydeevnen.

Du kan opdatere IC-7300's firmware ved hjælp af et SD kort.

ICOM anbefaler i manualen SanDisk type SD 2 GB og type SDHC 4, 8, 16 eller 32 GB.

SD kortet skal være formateret i IC-7300. MENU > SET > SD Card > Format.
Formatering sletter alt hvad der er på SD kortet.

Isæt og udtag kun SD kortet, når radioen er slukket.

Firmware data filen hentes på ICOMS hjemmeside: www.icomjapan.com/support/firmware_driver/ (åbner i nyt vindue)

Man kan vælge hvilken radio det er ved at skrive modelnavnet, og derefter klikke på Search.

Der vises en side som handler om IC-7300. Klik på det røde IC-7300 ud for Firmware.

IC7300 update 140 01

Manual og Firmware Updat Information kan hentes ved at klikke på de røde linjer.

Sæt hak i den lille firkant nederst på siden og klik på Download (2.73 MB).

IC730 update 140 02

Man kan vælge at gemme filen og udpakke den, eller lade windows udpakke den.
Firmware filen hedder 7300_140, hvor 140 betyder at det er version 1.40.

Filen gemmes på SD-kortet, nøjagtigt som vist på billede til højre herunder, og kortet sættes i radioen.

IC7300 update 140 05 IC7300 update 140 06

Opdateringen består af 3 trin: Backup af SETTING, indlæs FIRMWARE, indlæs den gemte backup af SETTING.

Man bør lave en backup af radioens SETTING inden opdatering af Firmware, ellers går indstillinger og hukommelser tabt.

BackUp af SETTING til SD-kortet.

Tryk knappen MENU og berør ikon SET. Venstre billede herunder.
Find og berør linjen SD Card. Højre billede herunder.

ic7300_save_setting_01.jpg ic7300_save_setting_02.jpg

Berør linjen Save Setting. Berør linjen New File på næste skærm.

ic7300_save_setting_03.jpg ic7300_save_setting_04.jpg

Radioen foreslår selv et filnavn Set-(år-måned-dag)-nummer. Er du tilfreds med det, så berør ENT.
Berør YES på næste skærm. Når radioen melder OK trykkes på EXIT.

ic7300_save_setting_05.jpg ic7300_save_setting_06.jpg

Indlæs FIRMWARE

Tryk MENU og berør SET. Find og berør linjen SD Card. Venstre billede herunder.
Find og berør linjen SD Card. Højre billede herunder.

IC7300 update 140 07 IC7300 update 140 08

Find og berør linjen Firmware Update. Venstre billede herunder.

Første gule skærm fortæller at opdatering er på din egen risiko og ansvar, og at man kan ende med at radioen går kaput.
Sker det skal radioen til ICOM for reparation. Berør trekant-ned for at komme videre til næste. Højre billede herunder.

IC7300 update 140 14 IC7300 update 140 15

Næste gule skærm opfordrer til at man laver backup af settings og hukommelse. VIGTIGT. Berør YES. Venstre bilede herunder.

Næste skærm om at lave backup af SETTING og hukommelser kommer, hvis radioens version er 1.40 eller ældre.
Berør YES, selv om vi har lavet en backup i starten. Det fylder ikke meget, og så er vi sikre. Billede herunder.

IC7300 update 140 16 IC7300 update 140 17

Næste billede viser navnet på firmware filen: 7300 efterfulgt af version nummeret. Berør linjen. Billede herunder til venstre.
Den gule skærm fortæller at opdateringen vil vare ca 1 minut. Sluk ikke, og fjern ikke SD kortet.

Berør YES i et langt sekund for at starte opdateringen. Højre billede herunder.

IC7300 update 140 18 IC7300 update 140 19

Når opdatering er færdig vises "Firmware update has completed". Radioen vil genstarte automatisk.

Opdateringen gør, at man skal indlæse den backup af Settings som man tidligere lavede. Se herunder.

Indlæsning af en gemt backup af SETTING fra SD kortet.

Tryk knappen MENU og berør ikon SET. Find og berør linjen SD Card. Billeder herunder.

IC7300 load setting 01 IC7300 load setting 02

Find og berør linjen Load setting. Venstre billede herunder.

Find og berør linjen med Set-filen med den rigtige dato (den nyeste). Højre billede herunder.

IC7300 load setting 03 IC7300 load setting 04

ALL indlæser hele backup filen, med kaldesignal, meddelelse, Network, CI-V, Gateway og REF Adjust.

ic7300 load setting 05 ic7300 load setting 06

Berør YES. Billede herunder.

ic7300 load setting 07

Efter kort tid vises "Completed! Restart the IC-7300". Sluk og tænd radioen.

Hvis man ikke vil loade alle data i SET-filen kan man vælge Select i stedet for All. Venstre billede herunder.
Man får så 3 valgmuligheder. Berør LOAD når du er klar. Højre billede herunder.

ic7300 load setting 08 ic7300 load setting 09

ic7300 load setting 10 ic7300 load setting 11

Til IC-7300 menu.

Partial (Delvis) Reset og All (Fuld) Reset.

Hvis radioen opfører sig mærkeligt eller er i en tilstand som man ikke kan komme ud af kan man lave en delvis reset.

PARTIAL RESET nulstiller VFO frekvens, VFO indstillinger og menuvalg til fabriksindstillingerne.

PARTIAL RESET rører IKKE ved Memory kanaler, kaldesignalhukommelse, Keyer hukommelse, RTTY hukommelse,
User Band Edge, REF justering og Fixed Edges.

Tryk MENU og berør SET. Find og berør linjen Others.

ic7300_part_reset_1.jpg ic7300_part_reset_2.jpg

Berør linjen Reset. Berør linjen Partial Reset.

ic7300_part_reset_3.jpg ic7300_part_reset_4.jpg

Berør YES på den næste skærm.

ic7300_part_reset_5.jpg

Efter en delvis reset starter radioen i VFO A på 14.100 MHz USB.


ALL RESET nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle data.

Radioen bliver altså fuldstændig som da den forlod fabrikken. Alle data skal indtastes på ny, det er et stort arbejde.
Det er meget nemmere hvis man har en backup, som bare kan indlæses, når reset er færdig.

Se afsnittet BackUp af SETTING på SD kortet.

Hvis det er nødvendigt med en fuld reset: Tryk MENU og berør SET. Find og berør linjen Others.

ic7300_part_all_1.jpg ic7300_part_all_2.jpg

Berør linjen Reset. Berør linjen Partial Reset.

ic7300_part_all_3.jpg ic7300_part_all_4.jpg

Berør NEXT på den næste skærm. Venstre billede herunder.

Hvis ikke der er en frisk backup af SETTING på SD kortet er det på høje tid at få lavet en.
I så fald berør NO og gå til afsnittet BackUp af Setting på SD kortet og lav en backup.

Hvis der er en frisk backup af SETTING på SD kortet berøres YES. Højre billede herunder.

ic7300_part_all_5.jpg ic7300_part_all_6.jpg

Efter en reset starter radioen i VFO A på 14.100 MHz USB.

Herefter skal backup af SETTING indlæses, se afsnit Indlæsning af Setting fra SD kortet.


Er det så galt at man ikke kan få menuerne til at virke, så man ikke kan følge ovenstående beskrivelse
kan man lave en ALL RESET ved at slukke radioen, hode knap CLEAR og knap V/M inde og tænde radioen.

Til IC-7300 menu.
LINKS (alle åbner i nyt vindue)

D-Star4all.dk

HamRepeater.dk

OZ1LNs Kort og Lister

IC-7300:
HamRadioConcepts_IC-7300-1 Intro
HamRadioConcepts_IC-7300-2 QSO på 28 MHz
HamRadioConcepts_IC-7300-3 Funktioner og menuer
HamRadioConcepts_IC-7300-4 RTTY
HamRadioConcepts_IC-7300-5 Digital modes
HamRadioConcepts_IC-7300-6 Voice TX Keyer
HamRadioConcepts_IC-7300-7 SWR graph
HamRadioConcepts_IC-7300-8 Tuner

Diverse:
HamRadioConcepts_Lær at kalde CQ
HamRadioConcepts_Lær CW
7300 frekv adjust mod WWV

Til IC-7300 menu.

Valid HTML 4.01 Transitional