Kodning af ICOM IC-9700.

Til IC-9700 brugervejledning.

Til www.OZ1LN.dk

Se også vejledning og kodning af andre ICOM radioer: KLIK HER.

De nyere ICOM radioer har mange muligheder for at lave meget personlige indstillinger.

Jeg mener derfor at metoden med at hente eller låne en komplet kodefil ikke er så smart, fordi man derved
vil overskrive sine egne personlige indstillinger med de indstillinger, som er i den radio hvor kodefilen er
hentet fra. Metoden er OK hvis man for eksempel starter en helt ny radio.

En bedre metode er kun at importere gruppefiler til radioen, og med dem opdatere radioens kodefil, uden at
påvirke sine personlige indstillinger, og det kan de nyere kodeprogrammer meget nemt klare.


Kodning af IC-9700 kan gøres med et USB kodekabel eller ved at flytte filer med SD kortet.
Begge metoder bliver beskrevet på denne side.

Inden du begynder at ændre eller udskifte kodefilen i din radio bør du gemme en kopi af den kodning, som
er i radioen nu. Så kan du indlæse den hvis du ikke bryder dig om min kodefil, eller hvis noget går skævt.

______________________________________________________________________________

Man kan vælge at starte en opdatering ved at klikke på en af nedenstående muligheder.
Denne kodevejledning er bygget op i moduler, som udfører hver sin opgave.

I slutningen af hvert afsnit er der klikbare links, som fører videre til de næste trin. (Gå videre til)


Opdatering af radioens kodefil med ny grupper og DR liste med USB-kabel.
Opdatering af radioens kodefil med ny grupper og DR liste med SD-kort.

Overfør komplet kodefil fra nettet til komputeren og videre til radioen.

Hvis du ikke har hentet og installeret ICOMs gratis kodeprogram gøres det ved at følge denne link:
Hent og installer ICOM kodeprogrammet.
______________________________________________________________________________

Man kan vælge at springe direkte til et afsnit om det emne man vil vide noget om ved at klikke herunder:

Overførsel af kodefil fra radio til kodeprogram.
Med Kabel. Overfør kodefil fra radio til kodeprogram.
Med Kabel. Overfør kodefil fra kodeprogram til komputer (1).

Med SD-kort. Overfør kodefil fra radio til SD-kort.
Med SD-kort. Overfør kodefil fra SD-kort til kodeprogram.
Med SD-kort. Overfør kodefil fra kodeprogram til komputer (2).

Overfør Kodefil fra komputer til kodeprogram.

Redigering af kodefil.
Indtast kaldesignal_og_meddelelse
Opdatering af enkelte grupper i kodefil.
Opdatering af satellit gruppe i kodefil.
Opdatering af DR repeater grupper i kodefil.

Overførsel af kodefil fra kodeprogram til radio.
Med Kabel. Overfør kodefil fra program til radio.

Med SD-kort. Overfør kodefil fra program til SD kort.
Med SD-kort. Overfør kodefil fra SD kort til radio.

Med SD-kort. Overfør kodefil fra kodeprogram til komputer (3).

Overførsel af komplet kodefil fra nettet til komputer.
Overfør komplet kodefil fra nettet til komputer og videre til radioen.

Oversigt over kodeflow mellem radio, net og komputer.

Opdatering af enkelte kanalgrupper i kodefil.

Dette kan være nyttigt, hvis man har en radio, hvor man selv har valgt personlige indstillinger.

For at undgå at overskrive disse indstillinger med en komplet kodefil kan man nøjes med at opdatere udvalgte grupper.

Zippet fil med danske grupper til ICOM IC-9700 kan hentes her: ->KLIK<- 31-07-2023

Gem zip-filen i en mappe på din komputer og pak den ud.
Filerne er navngivet så man nemt kan se hvilke af radioens grupper de skal importeres til.

På billedet herunder ses filer til 9700: 144 MHz, 432 MHz, 1200 MHz og DR listen 06 Northern, alle i csv format.

cs9700_sep_file_zip-ud.jpg

Gem de udpakkede gruppefiler i en mappe på komputeren.

Man kan åbne csv-filerne direkte i EXCEL og se, hvad de indeholder.

Åbn kodeprogrammet og kopier din nuværende kodefil fra radioen ind i kodeprogrammet.

Gem en kopi af kodefilen på komputeren, inden du begynder at importere de ny grupper.

Vælg den liste du vil udskifte med en opdateret. I dette eksempel er valgt 144 MHz. Billede herunder.

cs9700_import_144_0.jpg

Klik på FILE og klik på Import. Billede herunder.

cs9700_import_144_1.jpg

I vinduet vises de udpakkede filer.

Har du gemt flere filer i mappen vælger du den med den nyeste dato.

Klik på 144 MHz filen, derved kopieres filnavnet ned i ruden Filnavn.

Tjek at alle de markerede felter indeholder 144 som vist på billedet herunder. Klik på Åbn.

cs9700_import_144_2.jpg

Næste billeder fortæller at ved import slettes alle de linjer som er på kanallisten. Klik OK.

cs9700_import_144_3.jpg

430 MHz og 1200 MHz kanallisterne kan importeres på nøjagtig samme måde.

Gå tilbage for at opdatere flere kanalgrupper.
Gå videre til Opdatering af Satellit liste
Gå videre til Opdatering af DR liste

Overfør kodefilen til radioen når du er færdig med alle opdateringer.

Gå videre til
Overfør kodefil fra program til radio med kabel.
Overfør kodefil fra program til radio med SD-kort.

Til top denne side.

Hent og installer ICOM kodeprogrammet.

Kodeprogrammet og driver hentes gratis hos ICOM ved at klikke ->Her<- (Programming software CS-9700)

Skriv IC-9700 i søgefeltet og klik på Search.
Klik på CS-9700.
Klik i den lille firkant et stykke nede på siden (I have read,fully understood and agree the above)
Klik på feltet Download.

Filen er i en mappe der hedder CS9700_ver131 (eller måske en senere version)
Gem filen i en mappe på computeren og luk mappen op.

Klik på den fil der hedder setup.exe og klik Ja til at installere. Følg anvisningerne.
Når installationen er færdig er der kommet et ikon IC-9700 med billede af en radio.

Hvis det er første gang du koder en ICOM radio er det måske nødvendigt at installere en speciel ICOM driver.
Driveren findes i samme link som kodeprogrammet.

Til top af denne side.

Overfør kodefil fra radio til kodeprogram med kabel.

Forbind radio og computer med et standard USB kabel (USB A han til USB B han)

9700_kodekabel

Start ICOM kodeprogrammet og tænd radioen.

Hvis din komputer ikke kan finde radioen kan du søge ved at klikke på COM Port i øverste linje i kodeprogrammet.
Klik på Setting og klik på Search. Lykkes det ikke kan installation af driver måske hjælpe.

Klik på det 4. ikon (clone read) foroven. Download starter. Billeder herunder.

cs9700_read_codefile_1.jpg

cs9700_read_codefile_2.jpg

Når download er færdig er radioens kodefil indlæst i kodeprogrammet.

Gå videre til
Gem kodefil fra kodeprogram til mappe på Harddisk.

Til top denne side.

Gem kodefil fra kodeprogram til mappe på harddisk.

Klik på File i øverste linje og klik på Save as i menuen.

cs9700_save_codefile_1

Vælg (eller opret) en mappe til kodefiler og giv kodefilen et navn (blå linje i venstre billede herunder.

cs9700_save_codefile_2

Klik på Gem.

Radioens kodefil er nu gemt i den valgte mappe på komputerens harddisk.

Gå videre til
Opdatere kanalgrupper.
Opdatere DR grupper.
Opdatere Satellit liste.
Opdatere kaldesignal og meddelelse.
Kabel. Overfør kodefil fra program til radio.
SD-kort. Overfør kodefil fra program til radio.

Til top denne side.

Overfør kodefil fra radioen til SD-kort.

Lav en frisk settingfil på SD-kortet.

Tryk knappen MENU og berør ikon SET. Find og berør linjen SD Card. Billeder herunder.

ic9700_save_setting_01.jpg ic9700_save_setting_02.jpg

Berør linjen Save Setting. Berør linjen New File på næste skærm.

ic9700_save_setting_03.jpg ic9700_save_setting_04.jpg

Radioen foreslår et filnavn Set-(år-måned-dag)-nummer. Er du tilfreds med det, så berør ENT. Venstre billede herunder.
Berør YES på næste skærm. Højre billede herunder.

ic9700_save_setting_05.jpg ic9700_save_setting_06.jpg

Der vises en stribe som viser hvor langt overførslen er kommet.

Når radioen melder COMPLETED trykkes på EXIT et par gange.

Radioens kodefil er nu gemt på SD_kortet.

Sluk radioen og tag SD-kortet ud.

Gå videre til
SD-kort. Overfør kodefil fra SD-kort til kodeprogram.

Til top af denne side.

Med SD-kort. Overfør kodefil fra SD-kort til kodeprogram.

Sluk radioen og sæt SD-kortet med kodefilen i din komputer.

Start ICOM kodeprogrammet og klik på 2. ikon (Open) foroven, eller klik File og Open.
Søg i søgefeltet og find SD-kortet og klik på SDHC (SD kortet har måske et lidt anderledes navn end her vist).
Klik på Åbn. Billede herunder.
cs9700_sdkort_1_sdhc.jpg

Klik på mappen IC-9700 og klik på Åbn. Billede herunder.

cs9700_sdkort_2_ic9700.jpg

Klik på mappen Setting og klik på Åbn. Billede herunder.
cs9700_sdkort_3_setting.jpg

Klik på den nyeste setting fil og klik på Åbn. Billede herunder.

cs9700_sdkort_4_set_file.jpg

Når download er færdig er radioens kodefil indlæst i kodeprogrammet.

Gå videre til
Gem kodefil fra kodeprogram til mappe på Harddisk.

Til top denne side.

Gem kodefilen på komputerens Harddisk.

Klik på File og klik på Save as.

cs9700_save_codefile_1

Vælg en mappe på din komputer (søg i ruden Gem i:) og klik på Gem. Billede herunder.

cs9700_sdkort_5_save_as.jpg

Kodefilen fra SD-kortet er nu er indlæst i ICOM kodeprogrammet og en kopi er gemt på din komputer.

Gå videre til
Opdatere kanalgrupper.
Opdatere DR grupper.
Opdatere Satellit liste.
Opdatere kaldesignal og meddelelse.
Gem en kopi af kodefilen på komputeren, når du er færdig med opdatering.

Kabel. Overfør kodefil fra program til radio.
SD-kort. Overfør kodefil fra program til radio.

Til top af denne side.

Overfør Kodefil fra komputer til kodeprogram.
Klik på File og derefter på Open. Billede herunder til højre.

Åbn mappen hvor du gemte den ny kodefil (Søg i:). Klik på kodefilens navn. Klik på Åbn. Billede herunder til venstre.

9700 open file 1 9700 open file 2

Der er nu mulighed for at redigere i kodefilen inden den indlæses i radioen.
Ændring / indtast af kaldesignal og meddelelse

Gem en kopi af den ny kodefil på komputeren når du er færdig med opdatering.

Overfør kodefilen til radioen når du er færdig med opdatering.

Overfør kodefil fra program til radio med kabel.
Overfør kodefil fra program til radio med SD-kort.

Til top denne side.

Indtast kaldesignal_og_meddelelse
Hvis du vil have dit kaldesignal og meddelelse med i kodefilen er her en vejledning:

Klik på det lille plus ud for IC-9700 for at åbne radioens mapper.
Klik på det lille plus ud for Digital.
Klik på det lille plus ud for My Station.
Klik på Call Sign åbner skrivefelter som vist på billede herunder til venstre.

I feltet Call Sign indtastes dit kaldesignal.
I det lille felt til højre med / er der plads til 4 karakterer. Skriv for eksempel radioens type.
Der kan gemmes 6 kaldesignaler. Det aktive kaldesignal er markeret med S i venstre rubrik.

cs9700_dit_call.jpg

Hvis der klikkes på Message kan der skrives 5 forskellige meddelelser. Der er plads til 20 karakterer i hver.
Skriv for eksempel dit navn og din by. Den aktive meddelelse er markeret med S i venstre rubrik.

cs9700_din_meddelelse.jpg

Kaldesignal og din meddelelse vises ved D-Star i display hos dem der modtager din udsendelse.

Når kodefilen indlæses i radioen skal der være flueben ud for MY Station.

Gå tilbage til forrige afsnit.

Til top denne side.

Opdatering af satellitfrekvenser.

Listen opdateres ved at åbne Satellit Memory og vælge SAT filen.
Fremgangsmåden er derefter den samme som vist tidligere ved 144, 430 og 1200 MHz. Billede herunder.

cs9700_import_sat.jpg

Gå tilbage for at opdatere flere kanalgrupper.
Gå videre til Opdatering af DR liste

Overfør kodefilen til radioen når du er færdig med alle opdateringer.

Gå videre til
Overfør kodefil fra program til radio med kabel.
Overfør kodefil fra program til radio med SD-kort.

Til top denne side.

Opdatering af DR repeater grupper i kodefil.

Import af DR-lister er næsten mage til.
Åbn mappen Digital og mappen Repeaterlist. Vælg den liste der skal udskiftes, her 06: Europe-Nother.

cs9700_import_dr6_1.jpg

Når der klikkes på Import kommer der et ekstra valg mellem Group eller All.
Hvis du vil importere en enkelt gruppe som i dette eksempel skal Group vælges. Billede herunder.
(hvis man har en gruppefil med alle DR grupper skal All vælges.)

cs9700_import_dr6_2.jpg

Når alt passer sammen klikkes på Åbn. Billede herunder.

cs9700_import_dr6_3.jpg

Gå tilbage for at opdatere flere grupper.
Gå videre til Opdatering af Satellit liste

Overfør kodefilen til radioen når du er færdig med alle opdateringer.

Gå videre til
Overfør kodefil fra program til radio med kabel.
Overfør kodefil fra program til radio med SD-kort.

Til top denne side.

Overfør kodefil fra program til radio med kabel.

Klik på det lille billede af en radio foroven på skærmen (clone write), se pilen på billedet herunder.

cs9700_load_codefile_1.jpg

Der vises nu et skema med felter til flueben. Billede herunder. Der skal normalt IKKE være flueben i felterne.

Flueben i REF Adjust vil ændre transceiverens fabriksjustering. Det er meget sjældent at det ønskes.
Flueben i WLAN Set overskriver de indstillinger i WLAN, som man måske selv tidligere har lavet i radioen.
Flueben i CI-V Adress overskriver de indstillinger i CI-V, som man måske selv tidligere har lavet i radioen.
Flueben i My Station overskriver kaldesignal og meddelelse man måske allerede har tastet i radioen.
Flueben i DV Gateway Settings overskriver de indstillinger i DV Gateway, som man måske selv tidligere har lavet i radioen.

KUN hvis man vil have kaldesignal og meddelelse fra filen ind i radioen kan man sætte flueben ved MY Station.

Klik på OK.

cs9700_load_codefile_2.jpg

Programmet spørger derefter om du er sikker på at du vil indlæse kodefilen til radioen. Billede herunder.

cs9700_load_codefile_3.jpg

Der vises en lille rude som viser at der sendes data ind i radioen (cloning). Billede herunder.
På radioens skærm vises et billede med pile fra komputer til radio.

SLUK IKKE RADIOEN MENS INDLÆSNING FOREGÅR.

cs9700_load_codefile_4.jpg

Når indlæsning er slut vises et skilt, som fortæller at man skal slukke og tænde radioen. Billede herunder.
På radioens display vises også at man skal slukke og tænde.


cs9700_load_codefile_5.jpg

Radioen er klar til brug.

Gem en kopi af den ny kodefil på komputeren når du er færdig med opdatering.
Gem kodefil fra kodeprogram til mappe på harddisk.

Se om betjening af radioen på www.OZ1LN.dk/radioinfo (åbner i nyt vindue)

Rapport om fejl og mangler modtages meget gerne. Mail: OZ1LN(dot)Lasse(at)gmail(dot)com

Til top denne side.

SD kort. Overfør kodefil fra kodeprogram til SD kort.

Klik på File i øverste linje i kodeprogrammet. Klik på linjen Save as.. Billede herunder.

cs9700_write_to_sdkort_1.jpg

Søg i ruden Gem i: efter SD-kortet. Klik på Gem.

cs9700_write_to_sdkort_2.jpg

Klik på Setting og klik på Åbn.

cs9700_write_to_sdkort_3.jpg

Med filens navn i ruden Filnavn klikkes på Gem.

cs9700_write_to_sdkort_4.jpg

Kodefilen er nu gemt på SD-kortet.
Tag SD-kortet ud af komputeren (sikker udtagning) og sæt SD-kortet i den slukkede radio.

Gå videre til
SD kort. Overfør kodefil fra SD kort til radio.

Til top denne side.

SD kort. Overfør kodefil fra SD kort til radio.

Tænd radioen med SD-kortet monteret.
Tryk knappen MENU og berør ikon SET. Venstre billede herunder.
Find og berør linjen SD Card. Højre billede herunder.

cs9700_upload_sdkort_1.jpg cs9700_upload_sdkort_2.jpg

Find og berør linjen Load Setting. Venstre billede herunder.
Find og berør linjen med Set-filen med den rigtige dato (den nyeste). Højre billede herunder.

cs9700_upload_sdkort_3.jpg cs9700_upload_sdkort_4.jpg

ALL indlæser hele backupfilen med Kaldesignal, Besked, Netværk, CI-V, Gateway og REF Adjust.
Spørgsmål: Behold "SKIP"-indstillingerne i Repeater-listen? Berør YES. Højre billede nedenfor.
Spørgsmål: "REF Adjust" vil blive gemt. "REF Adjust" er finjusteringen af master oscillatoren.

Select. giver mulighed for at bestemme hvad der indlæses fra backup.
2 skærme med 6 afkrydsningsfelter og linjen Load vises.
Afslut med at berøre linjen LOAD.

BEMÆRK at hvis man vælger ALL vil kodefilens finjustering af master oscillator blive indlæst i radioen.
Er det en kodefil fra samme radio er det OK, men ellers er det bedre at vælge Select og krydse af i linjerne.

Spørgsmål: Keep "SKIP" settings in the Repeater list ? Berør YES. Højre billede nedenfor.
Spørgsmål: Load file? Berør YES.

cs9700_upload_sdkort_5.jpg cs9700_upload_sdkort_6.jpg

Advarsel: se linjen BEMÆRK her over. Venstre billede herunder.

cs9700_upload_sdkort_7.jpg cs9700_upload_sdkort_8.jpg

SLUK IKKE RADIOEN

Efter et par minutter viser skærmen "Completed! Restart the IC-9700".

Sluk og tænd for radioen. Radioen er klar til brug.

Gem en kopi af den ny kodefil på komputeren når du er færdig med opdatering.
Gem kodefil fra kodeprogram til mappe på harddisk.

Se om betjening af radioen på www.OZ1LN.dk/radioinfo (åbner i nyt vindue)

Rapport om fejl og mangler modtages meget gerne. Mail: OZ1LN(dot)Lasse(at)gmail(dot)com

Til top denne side.

Gem kodefil fra kodeprogram til mappe på harddisk.

Klik på File i øverste linje og klik på Save as i menuen.

cs9700_save_codefile_1

Vælg (eller opret) en mappe til kodefiler og giv kodefilen et navn (blå linje i venstre billede herunder.

cs9700_save_codefile_2

Klik på Gem.

Radioens kodefil er nu gemt i den valgte mappe på komputerens harddisk.

Til top denne side.

Overfør komplet kodefil fra nettet til komputerens harddisk og videre til radioen.

Zippet kodefil til ICOM IC-9700 kan hentes her: ->KLIK<- 31-07-2023

Gem zip-filen i en mappe på din PC, og udpak (unzip) kodefilen (icf). Filnavn fx 9700_demo_dato.icf

Med kabel: Gå til Overfør Kodefil fra komputer til kodeprogram.

Kodefilen kan redigeres undervejs på komputeren, for eksempel kan kaldesignal og meddelelse indtastes.

eller

Med SD-kort:

Indsæt SD-kortet i komputeren og gem den udpakkede kodefil.icf på SD-kortet.

Flyt SD-kortet til den slukkede radio. Tænd radioen.

Gå til Overfør kodefil fra SD kort til radio.

Bemærk advarslerne undervejs i overførslen.

Der kan ikke redigeres i kodefilen. Kaldesignal mm må indtastes direkte på radioen.

Se om betjening af radioen og hvordan man indtaster kaldesignal mm på www.OZ1LN.dk/radioinfo (åbner i nyt vindue)

Til top denne side.

Oversigt over kodeflow mellem radio, net og komputer.

De øverste 2 vandrette linjer på billedet herunder viser kodning ved hjælp af et standard USB kabel.

De næste 2 vandrette linjer med SD-kortet viser, hvordan kodefil kan flyttes uden brug af kabel, men med et SD-kort.

Nederste vandrette linje viser forbindelsen til internettet. Denne forbindelse er internt i komputeren.

kodeflow_icom_radio.jpg

Til top denne side.

Valid HTML 4.01 Transitional