Brugervejledning ICOM IC-9700.

Til IC-9700 kodning.

Til www.OZ1LN.dk

Se også vejledning og kodning af andre ICOM radioer: KLIK HER.
Jeg fik i fødselsdagsgave den 29. december 2019 en IC-9700, købt hos MWE.

Her en beskrivelse af radioen og de vigtigste betjeningsmetoder.

IC9700 startbillede

IC-9700 har 3 uafhængige modtagere i VHF og UHF området, 2 meter, 70 cm og 23 cm.

Jeg har aldrig før haft en VHF-UHF radio der kan så meget som denne.

Mange ting er ligesom i de andre ICOM radioer, men en del er nyt eller anderledes, så der er noget at lære.

Jeg har forsøgt at beskrive både det almindelige og det ny, så man ikke behøver at grave i basic og advanced manualerne.
Manualerne ligger på nettet, der er også en service manual. Brug Google.

Du kan vælge at læse denne side fra top til bund, eller du kan springe direkte til det, som du lige vil vide noget om.

Der står TRYK når det drejer sig om fysiske knapper og BERØR når det er symboler/ikoner på den berøringsfølsomme skærm.

Klik på en af linjerne herunder:

IC-9700 menu. (Ikke alle afsnit er færdiglavet)

Kort beskrivelse
Specifikationer
Blokdiagram
Tilslutninger
Frontens knapper
Omprogrammering af frontens knapper (v 1.30)
Mikrofonens knapper
Omprogrammering af mikrofonens knapper (v 1.30)
RF/SQL-knappen
Multiknappen
Ny funktion i multiknappen med firmware (v 1.30).
Display
Screen Saver
Menuer

Vandfald
Vandfaldets frekvensgrænser, Fixed Edges.
Vandfaldets visning med Scroll-F og Scroll-C (v 1.30)
Vandfaldets frekvenslup
Lavfrekvens vandfald og scope

Filter tilpasning
RIT og Delta-TX
Noise Blanker og Noise reduction
Automatisk og manuel Notch

VOX. Stemmestyret sendetast
For-forstærkere og attenuator
Bas og Diskant justering.

VFO mode
VFO mode scanning
MEMORY mode
MEMORY mode scanning
DR mode
DR mode. Skift reflektor og rum, div. kommandoer.
DR mode. Find repeatere i listerne.
Kalde kanaler.

MPAD notesblok

FM repeatere
FM analog repeateråbning med pilottoner
FM analog repeateråbning med 1750 Hz tone
Lyt på indgangen

D-Star. Indtastning af kaldesignal og meddelelse
D-Star repeatere og reflektorer
Fang (capture) en D-Star repeaters indstillinger
Visning af kaldesignal, meddelelse og position

Manuel GPS indstillinger
Extern GPS indstillinger

Speech. D-Star kaldesignal, frekvens, mode, S

SD hukommelseskort
Optag QSO på SD kort
Afspil QSO på SD kort

Optag og udsend voice T memory
Udsend Telegrafi M memory
Udsend RTTY RT memory
Extern keypad til udsendelse af hukommelser

PRESET. Blandt andet med FT8. (v 1.30)

Satellit trafik

Terminal mode og Access Point Mode

Sæt dato og tid.

Kodning og kodefiler

Instrumenter

Firmware Update

BackUp af SETTING til SD-kortet.
Indlæsning af Setting fra SD-kortet.
Partial (delvis) Reset og All (fuld) Reset.

Links


HAR DU KOMMENTARER ELLER FINDER DU FEJL OG MANGLER ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT MAILE!

OZ1LN(punktum)Lasse(snabelA)gmail(punktum)com

Kort beskrivelse.
IC-9700 har 3 modtagere, 2 m, 70 cm og 23 cm. Der kan lyttes på 2 modtagere samtidigt, hvert sit frekvensområde.

Modtageren øverst i display kaldes MAIN og modtageren nederst i display kaldes SUB.
Senderen er koblet sammen med MAIN modtageren. (ikke ved satellit trafik)

Den frekvenslinje der lyser hvid er den man kan indstille. Den anden linje er grå.
Man skifter mellem hvid og grå ved at berøre linjen med de grå frekvenstal, eller ved kort at trykke på volumenknappen.

Man bytter modtagerne mellem MAIN og SUB ved at trykke 1 sekund på den øverste volumenknap.
Man kan tænde og slukke SUB-modtageren ved 1 sekund tryk på den nederste volumenknap.

IC9700 front


Båndskift sker ved at berøre MHz-tallene på den hvide frekvenslinje.
Der kommer en rude frem med 3 valgmuligheder i hvert bånd, se billede herunder til venstre. Berør det ønskede bånd.

IC9700 bandskift IC9700 frekvens_valg

Man kan også indtaste frekvensen direkte ved at berøre F-INP. Der vises nu et taltastatur.
Berør ENT når indtastningen er færdig. Se billedet herover til højre.

Skift af modulationsart sker ved at berøre det blå felt. Der vises en rude med valgmuligheder.
Hvis man vil skifte mellem LSB og USB gøres det ved at berøre SSB igen i ruden. Se billede herunder.

IC9700 modevalg

Når man tænder radioen husker den hvordan den var indstillet da den blev slukket.

Til IC-9700 menu.

Specifikationer.
Modtager/Sender frekvensområder ( EUR Version )
144 - 146 MHz, 430 - 440 MHz, 1240 - 1300 MHz

Modulationformer: USB/LSB, CW, RTTY, AM, FM, D-Star, og DD (D-Star Data)

Frequency resolution: 1 Hz (minimum)

Sender udgangseffekt (regulerbar) :
144 MHz SSB / CW / FM / RTTY / D-Star: 0.5 - 100 W, AM: 0.125 - 25 W
430 MHz SSB / CW / FM / RTTY / D-Star: 0.5 - 75 W, AM: 0.125 - 18.75 W
1200 MHz SSB/CW/FM/RTTY/D-Star/DD: 0.1 - 10 W, AM: 0.025 - 2.5 W

Memory kanaler: 297 kanaler (99 kanaler i 3 frekvensområder)
Program scan kanaler: 18 kanaler (6 kanaler i 3 frekvensområder)
Kalde kanaler: 6 kanaler (2 kanaler i 3 frekvensområder)
Satellit kanaler: 99 kanaler
DR repeater listerne: 2500 kanaler

Power forsyning: 13.8 V DC (±15%)
Power forbrug: Standby 1.2 A, Max audio 1.8 A, Transmit Max power 18.0 A
Dimensioner (projections not included): 240 (B) × 94 (H) × 238 (D) mm
Vægt (cirka): 4.7 kg

Til IC-9700 menu.

Blokdiagram.
IC-9700 anvender RF Direct Sampling i 144 MHz og 430 MHz modtagerne.
Signalet på 36 kHz fra samplingen føres til en ADC (Analog til Digital Converter)

I 1200 MHz modtageren nedblandes indgangssignalet til en mellemfrekvens på 311-371 MHz.
Dette signal behandles med Direct Sampling og føres også til ADC-kredsløbet.

Det digitale signal føres fra ADC til FGPA (Field-Programmable Gate Array)
I FPGA og DSP behandles signalet med digitale filtre, detektorer, AGC, Squelch mm.
Resultatet konverteres fra digital til analog (DAC) og føres til højttaleren.
Denne metode eliminerer forvrængning og andre ikke-lineære elementer og giver en klar og ren lyd.

ic9700_rx-blokdiagram

Som det ses på blokdiagrammet er der 3 seperate modtagerindgange. Der kan lyttes på 2 modtagere samtidigt.

Sendersignalet dannes digitalt efter samme princip som modtagerne.

ICOMs brochure (pdf) kan ses ved at klikke her: KLIK

Til IC-9700 menu.

Tilslutninger på bagsiden.
Billedet er fra brugsanvisningen.
Tallene efter p. henviser til brugsanvisningens afsnit og side.
IC9700 back bw

1: 144 MHz antennekonnektor. (50 ohm PL-259) p. 13-3
2: Ethernet (LAN) konnektor. p. 13-2
3: Input for 10 MHz reference signal. p. 13-3
4: Forbindelser til og fra ekstra udstyr. p. 13-1 (8-polet stik)
5: Forbindelser til og fra ekstra udstyr. (2,5 mm stereo stik) p. 13-2
6: Forbindelse til komputer. (USB type B) p. 13-2
7: Forbindelse til morsenøgle. (3,5 mm stereo stik) p. 13.2
8: Forbindelse til fjernbetjening eller en anden transceiver. (CI-V) p. 13.3
9: Forbindelse til udvendig højttaler 4-8 ohm til SUB-modtageren. (3,5 mm mono stik) p. 13-2
10: Forbindelse til udvendig højttaler 4-8 ohm til MAIN-modtageren. (3,5 mm mono stik) p. 13-2
11: Stel skrue. Forbindes til jord for at undgå elektrisk stød, TVI, BCI og andet. p. 2-1
12: 1200 MHz antennekonnektor. (50 ohm N-type) p. 13-3
13: DC stik 13.8 Volt. p. 2-1 og p. 13-1
14: 430 MHz antennekonnektor. (50 ohm N-type) p. 13-3
15: Køle-ventilator.

Jeg bruger en lodret antenne til 2m, 70cm og 23 cm, som er koblet til radioens 3 antennebøsninger ved hjælp
af en 3-bånds Triplexer Diamond MX3000-N.

Til IC-9700 menu.

Frontens knapper.

De mest brugte knapper omtales herunder. Billedet er sammensat af billederne i brugsanvisningen.

Tallene efter p. henviser til brugsanvisningens afsnit og side.

1: POWER. Tænd. Sluk med et tryk på 1 sekund. p. 3-1
3: CALL/DR: korte tryk skifter mellem de indkodede CALL-frekvenser og Memory/VFO-mode.
Langt tryk åbner DR repeaterlisterne, som indeholder (næsten!!) alle D-Star repeatere i verden.
Se nedenfor om memory og DR mode.
9: AF. Volumenkontrol for MAIN (øverst) og SUB (nederst). p. 3-1
14: RF/SQL. HF gain og Squelch for MAIN (øverst) og SUB (nederst). Se detaljer længere nede. p. 3-9
20: Speech/Nøgle. Ved et kort tryk får man læst frekvens og modulationsmode op.
Ved 1 sekunds tryk låser man skalaknappen elektronisk. 1 sekund tryk låser op igen.
22: Skalaknap bruges til frekvensjustering af VFO. p. 3-3
Ved kort at berøre kHz-tallene på skærmen kan virkningen af skalaknappens drejning ændres.
Hvis der vises en lille trekant over kHz-tallet skifter skalaen på kHz-tallene.
Ved 1 sekunds berøring af kHz-tallene kan frekvensspringene i kHz vælges. (1 og 2)
Ved 1 sekunds berøring af Hz-tallene får man spring på 1 Hz. Berør dem igen 1 sekund for at annullere.
Ved at berøre MHz-chifrene kan man vælge et andet frekvensbånd ved at berøre en af de knapper som vises.

IC9700 front bw

23: Tone/RX->CS. I FM mode sendes 1750 opkald til repeater, når sendetasten er trykket ind.
I DV mode gemmes modtagne stations call ved 1 sekund tryk på knappen.
25: V/M. Skifter imellem VFO og Memory. p. 3-1
31: Multi/CLR har flere funktioner, afhængigt af hvilken mode radioen står i.
VFO-mode: Ved at dreje på knappen skiftes frekvensen med det valgte frekvensspring.
MEMO-mode: Ved at dreje på knappen skiftes mellem de indkodede hukommelseskanaler.
Kort tryk på knappen: åbner for flere indstillinger, se billedet herunder til højre.
1 sekund tryk på knappen: nulstiller RIT eller PBT.
10: MENU, 11: Function og 13: Quick åbner for mange indstillinger. Prøv selv ;o)
12: M.Scope åbner vandfaldet. Det ses bedre hvis man lukker SUB. (Tryk nederste volumenknap i 1 sek)
18: EXIT bruges til at komme ud af menuer og indstillinger.

Til IC-9700 menu.
-----------------------------------------------

Omprogrammering af frontens knapper.
Efter opdatering til version 1.30 kan nogle af frontens knapper ændres: VOX/BK-IN, AUTO/TUNE, TONE/RX-CS.

Tryk MENU knap og berør SET. Find og berør linjen Function.

ic9700_menu1_set ic9700_function

Find og berør Front Key Customize, berør linjen med den knaps navn du vil ændre. (her VOX/BK-IN)

ic9700_front_key ic9700_vox_breakin

De næste skærme viser hvilke funktioner der kan vælges. Berør den ønskede og bak ud ved at trykke EXIT.

ic9700_front_key_valg1 ic9700_front_key_valg2

ic9700_front_key_valg3

De andre 2 knapper har tilsvarende funktionsvalg.

Til IC-9700 menu.

Mikrofonens knapper.
Den medfølgende mikrofon er af typen HM-219.
Der er en tastknap på siden og to trykknapper på toppen.
I VFO-mode kan de to trykknapper bruges til at skifte op og ned i frekvens et det spring man har valgt.
i MEMORY-mode kan de to trykknapper bruges til at skifte op og ned i hukommelsesnummer.

Omprogrammering af mikrofonens knapper.
Efter opdatering til firmware version 1.30 kan trykknapperne omprogrammeres til flere funktioner.

Tryk MENU knap og berør SET. Find og berør linjen Function.

ic9700_menu1_set ic9700_function

Find og berør Mic Key Customize, berør linjen med den knaps navn du vil ændre.

ic9700_mic_key ic9700_mic_key_up

De næste skærme viser hvilke funktioner der kan vælges til UP (op). Berør den ønskede og bak ud ved tryk EXIT.

ic9700_mic_key_up_valg1 ic9700_mic_key_up_valg2

ic9700_mic_key_up_valg3 ic9700_mic_key_up_valg4

ic9700_mic_key_up_valg5 ic9700_mic_key_up_valg6

ic9700_mic_key_up_valg7

Den anden trykknap DN (ned) har tilsvarende valg.

Til IC-9700 menu.

Knappen RF/SQL har flere funktioner.
Når den er drejet helt ned (mod uret) er HF forstærkningen mindst.
Til venstre for S-meter skalaen vil der så stå RFG.
Skruer man op slukker RFG lidt før midten (klokken 12). HF-forstærkningen er nu max.
I FM mode virker knappen fra 'klokken 12' og til 'klokken 1' som støj-squelch.
Fra klokken '1' til helt rundt med uret virker knappen som bærebølgestyret squelch.
På S-meterskalaen ses en lille hvid firkant, som viser hvor kraftigt signal der skal til for at åbne modtageren.

Se billedet herunder, som viser disse funktioner.
IC9700 RF-SQ knap

Til IC-9700 menu.

Multiknappen.
Et kort tryk på multiknappen åbner for mange indstillingsmuligheder. Se billedet herunder.

Afhængigt af hvilken modulationsmode man har valgt kan mange ting justeres, for eksempel
-FM/AM/DV: RF POWER ( % af fuldpower på det aktuelle bånd), MIC gain og Monitor.
-SSB: RF POWER ( % af fuldpower på det aktuelle bånd), MIC gain, COMP og Monitor.
-CW: RF POWER ( % af fuldpower på det aktuelle bånd), KEY SPEED OG CW PITCH.
-MONITOR: Justering af styrken på medhør. Skift mellem ON og OFF ved at berøre feltet.

Pas på med for meget MIC GAIN. Det lyder ikke godt ;o(

IC9700 Multi knap 1 IC9700 Multi knap 2

Multiknappen har flere funktioner. Den valgte funktion kan ses på det grå symbol øverst til højre i display.
Tryk på knappen kHz/M-CH:
- i VFO-mode ændrer drejning af multiknappen frekvensen med det frekvensspring man har valgt.
- i MEMORY-mode ændrer drejning af multiknappen nummeret på Memory-kanalen.
Tryk på knappen PBT: Se afsnittet om filtertilpasning.

Tryk på knappen RIT: Drejning af multiknappen ændrer modtagerfrekvensen. 1 sekund tryk på RIT nulstiller.

IC9700 RIT 1 IC9700 RIT 2

Ny funktion i multiknappen med firmware version 1.30.

Efter opdatering til firmware version 1.30 kan man låse en funktion til multiknappen.

Når man har multiknappens menu åben berører man det ønskede felt i multiknappens menu i 1 sekund.
Det lille skilt øverst til højre på skærmen skifter nu til funktionens navn med orange baggrundsfarve.

ic9700 Multi knap 7 ic9700 Multi knap 8

På billedet herunder til venstre er RF POWER låst til multiknappen.
Ved at dreje på multiknappen kan RF POWER reguleres, og værdien vises. Billeder tilhøjre herunder.

ic9700 Multi knap 9 ic9700 Multi knap 10

Låsning kan på samme måde også laves på Notch, Noise Blanker, Noise Reduction og VOX. Billeder herunder.

ic9700 Multi knap 11 ic9700 Multi knap 12

ic9700 Multi knap 13 ic9700 Multi knap 14

Man ophæver låsningen ved at trykke 1 sekund på multiknappen eller berøre det orange skilt.

Til IC-9700 menu.

Display.

IC-9700 har et dejligt berøringsfølsomt display, og mange af funktionerne vælges herfra.

Billederne herunder er sakset fra brugervejledningen, og teksten er oversat og bearbejdet lidt.
Der kan godt være at jeg har overset et par funktioner, men de viste er nok de mest brugte ;o)

1: LMT vises, hvis PA-trinnets temperatur er for høj, for eksempel på grund af lang tids sending.
2: Spacing DUP-/DUP+/Split/(ingenting = Simplex) og RPS, afhængigt af radioens indstilling.
3: BK-IN/F-BKIN/VOX viser om Semi-Break-in/Full Break-in eller VOX er valgt.
4: M1-M8/T1-T8 viser hvilken Memory keyer eller Voice TX memory der bruges. COMP når Compressor er ON.
5: viser status af en tilkoblet GPS modtager.
6: er tændt hvis GPS alarmen er ON.
7: er tændt hvis der er tilkoblet RS-BA1 fjernbetjeningssoftware.
8: er tændt hvis der er indsat CD kort, og blinker når SD kortet bruges.
9: Viser den aktuelle tid. Berør tallet for at skifte mellem lokal tid og UTC.
Teksten fortsætter under billedet.
IC9700 Display 1
10: Viser om drejning af multiknappen virker på Memory kanaler (M-CH), RIT eller VFO (kHz)
11: er tændt hvis RIT er valgt.
12: viser OFFSET frekvensen for RIT og Duplex, hvis en af disse funktioner er valgt.
13: viser om der optages på voicerecorderen.
14: viser om VFO A, VFO B eller MEMORY er valgt.
15: viser nummeret på den valgte MEMORY kanal. C1- og C2-kanaler er kaldekanaler.
16: viser nummeret på den stjerne-memory (SELECT MEMORY) der er valgt. Se afsnittet om Scan.
17: viser det navn som er knyttet til den viste MEMORY kanal. Ses ikke når der er valgt vandfald.
18: Den lille trekant over kHz cifferet viser at VFO skifter med store (programmerbare) spring.

Der er så mange funktioner, at vi må have et billede mere, se herunder.

19: OVF tændes når der et et meget stort signal på indgangen.
20: P.AMP eller ATT tændes når der er valgt for-forstærker eller attenuator.
21: viser AN eller MN når Automatisk eller Manuel Notch filter er valgt.
22: NB = Noise Blanker, TONE = pilottone, D-TSQL = digital tonesquelch.
23: NR vises når støjreduktion er valgt, eller AUTOTUNE, når automatisk tuning er valgt.
24: EMR/BK/Packet loss/Auto replay funktionernes ikoner vises, når de er aktive.
Teksten fortsætter under billedet.
IC9700 Display 2
25: AGC vises, når automatisk forstærknings kontrol er valgt.
26: AFC vises når indtrækkerfunktionen er valgt. 1/4: se vejledning side 3-5
27: Her kan vælges visning af for eksempel Po (Output power), SWR, ALC. Berør for at ændre.
28: Lyser grønt, når der modtages signal, eller hvis squelchen er åben.
29: RFG, se omtalen om Knappen RF/SQL.
30: Frekvensudlæsning for Main band og SUB band.
31: viser hvilket modtagerfilter der er valgt. Berør for at ændre.
32: viser hvilken modulationsart der er valgt. Berør for at ændre.
33: Hvid TX på rød bund = sending.

Til IC-9700 menu.

Screen Saver

Screen Saver er som standard sat til 60 minutter.
Det betyder at lyset i display slukker hvis der ikke er blevet rørt ved radioen i 60 minutter.
Det kan nemt ændres. Tryk Menu, berør SET. Find og berør linjen Display. Billeder herunder.

ic9700_screensaver_1.jpg ic9700_screensaver_2.jpg

Find og berør linjen Screen Saver. Der kan nu vælges OFF eller 3 minuttal. OFF = altid tændt. Tryk EXIT.

ic9700_screensaver_3.jpg ic9700_screensaver_4.jpg

Til IC-9700 menu.
Menuer.

Radioens indstillinger kan nås gennem menuer. Her er en oversigt.

Tryk på knappen MENU åbner 2 skærme:

IC9700 menu 1 IC9700 menu 2

SET menu er en undermenu som åbnes når man i MENU (1) berører ikonet SET. Der er 3 skærme.

IC9700 set menu 1 IC9700 set menu 2

IC9700 set menu 3

Tryk på knappen FUNCTION åbner 2 skærme:

IC9700 funct menu 1 IC9700 funct menu 2

Tryk på knappen QUICK åbner 2 skærme:

IC9700 quick menu 1 IC9700 quick menu 2

Menuer forlades ved tryk på knappen EXIT eller berøre tilbage-ikonet.

Til IC-9700 menu.

Vandfald.

IC-9700 har et fint Spectrum Scope.

Det aktiveres ved at trykke knappen 'MENU' og berøre 'SCOPE' i menuskærm 1.
Det kan også åbnes ved tryk på M.SCOPE, men med en lavere visning.
1 sekunds tryk på M.SCOPE åbner Spectrum Scope i fuld højde.
Der er en række ikoner ved øverste kant i Spectrum Scopets skærm. Se billedet herunder.

1: Viser om Spectrum Scope er knyttet til MAIN elle SUB frekvensen.
2: FIX mode. R på grøn baggrund. Modtagerfrekvensen vises med en grøn streg i display.
3: FIX mode. T på orange baggrund. Sendefrekvensen vises med en orange streg i display.
4: HOLD får hvid baggrund når man "fryser" display ved at berøre HOLD ikonet i menulinje 1.
5: Op til 3 blå trekanter viser hvor hurtigt vandfaldet ruller. Ændres ved berøring af SPEED i menulinje 2.
6: Viser om man er i FIX eller CENT mode. Ændres ved berøring af CENT/FIX i menulinje 1.
7: Viser værdier på gitteret. På dette billede er frekvensopløsning 100kHz vandret og signalstyrke 10dB lodret.
8: FIX mode. I denne linje ses til venstre laveste og til højre højeste frekvens.
8: CENT mode. Den anvendte frekvens er altid i midten, og tal i venstre og højre side viser afstand til centerfrekvensen.
9: FIX mode. Viser det valgte frekvensområde.
9: CENT mode. Viser frekvenser i forhold til centerfrekvensen. Kan ændres med SPAN.
IC9700 Spect Screen

Menulinje 1 i bunden af skærmen skifter udseende afhængigt af om radioen er i FIX eller CENT mode.
CENT mode betyder at den anvendte frekvens altid er i midten og hele display flytter sig man man drejer på skalaknappen.
FIX mode betyder at display står fast og skalapinden flytter sig.

Menulinje 1 i CENT mode:
IC9700 Spect menu1_cent

Berøring af SPAN ændrer afstanden i kHz mellem de lodrette linjer. Berør flere gange for at få den ønskede værdi.
Min 0.5kHz og max 100kHz, det vil sige at skærmens bredde er mellem +- 2.5kHz = 5kHz og +- 500kHz = 1MHz.

Berøring af HOLD ikonet "fryser" display, så man for eksempel kan tage et skærmbillede af noget interessant.
Berøring af CENT/FIX skifter mellem CENT og FIX mode.
Berøring af EXPD/SET udvider eller formindsker højden på vandfaldet.

Menulinje 1 i FIX mode:
IC9700 Spect menu1_fix

Venstre ikon er ændret til EDGE, de andre ikoner virker som beskrevet i afsnittet om CENT mode herover.
Berøring af EDGE skifter frekvenserne i nederste linje, nummer 9 i det store billede herover.
Hvis man drejer ud af området kan man ikke se skalapinden mere, og man må skifte område ved at berøre EDGE.
Der vises små grønne og orange pile i siden af display for at vise hvilken vej man er kørt udenfor.
Hvis man ikke har et EDGE område der passer til den frekvens man vil benytte må man skifte til CENT mode.

Menulinje 2 er ens i både CENT og FIX.
IC9700 Spect menu2

Med REF kan man ændre støjgulvet i display. Der kommer en rude frem hvor man med skalahjulet kan vælge i dB-spring.
SPEED vælger med flere berøringer vandfaldets hastighed i 3 niveauer, SLOW, MID, og FAST.
Berøring af MARKER tænder for en ekstra skalapind som viser sendefrekvensen (hvis man kører split eller duplex).

IC9700 Spect REF IC9700 Spect SPEED

Billedet herunder til venstre viser frekvenser på nederste linje. Berøring af EDGE vælger del-frekvensområder.
Billedet til højre er centreret visning. berøring af SPAN ændrer billedets bredde, fra 2 x 2,5 kHz til 2 x 500 kHz.

IC9700 Spect Cent IC9700 Spect Cent

Herunder er vist et par 'nærbilleder' af repeatere med forskellig modulationsart.
Skærmens bredde er fra - 25kHz til +25 kHz, 5 kHz mellem hver linje, og lodret opløsning er 10 dB mellem hver linje.
Alle skærmskud er taget med samme indstillinger og samme signalstyrke, 2 pinde over S9.

IC9700 Spect FM 2m

Esbjerg 2 meter FM analog repeater. De korte streger lidt under midten af vandfaldet er et pause-dyt.

IC9700 Spect FM 70cm IC9700 FM 70cm pilot

Esbjerg 70 cm analog repeater. Billedet til højre viser slutning af en QSO. Pilottonen slukkes mens kaldesignalet morses.

IC9700 Spect DV IC9700 Spect DMR

Til venstre spektrum og vandfald på Esbjerg D-Star repeater. Bemærk den karakteristiske runde form.
De små spidser i bunden af vandfaldet er den tone som sendes i starten af alle D-Star udsendelser.
Til højre Esbjerg DMR+ repeater.

Hvis man laver frekvensområdet større kan man se op til 1 MHz. Berøring af SPAN vælger fra 2 x 2,5 kHz til 2 x 500 kHz.

IC9700 Spect 70cm intruder IC9700 Spect 70cm repeatere

Billedet til venstre viser nogle af de 'LowPower' Devices, der breder sig omkring 434 MHz med store signalstyrker.
De fleste er pulserende på forskellige frekvenser. Den på 434,4125 MHz er konstant S 5-8 og breder sig over ca. 40 kHz.
Der er nok ikke LowPower det hele ;o(
Billedet til højre viser repeaterudgangsområdet. Esbjerg D-Star (434,550) og Esbjerg DMR (434,650) har lige været aktive.
Ses på skyggerne og de gule striber i vandfaldet. DMR+ repeateren er meget kraftig på min QTH, derfor den røde midterstribe.

Billedet herunder viser en skrækkelig forstyrrelse, som ses jævnligt på 70cm båndet.

IC9700 Forstyrrelser 20-03-2020

Billedet er stykket sammen af 2 skærmbilleder, og dækker 2 MHz fra 433.0 til 435.0 MHz.
De små vandrette streger i vandfaldet hopper hurtigt frem og tilbage over frekvensområdet 433.200 til 434.750 MHz.
Det kan vare flere timer, og stammer fra en ny type (lovlig?) krandirigering.
Denne kran var på en byggeplads ca 2 km fra min QTH. Store signalstyrker, kan høres over store dele af byen.
Den gul-røde streg er Esbjerg DMR-repeater.

Til IC-9700 menu.

Ændring af vandfaldets frekvensgrænser, Fixed Edges

Vandfaldets frekvensgrænser kan vælges fra 4 hukommelser ved berøring af EDGE. (kun 3 før version 1.30)

EDGE-hukommelserne kan nemt ændres. Scroll mode må ikke være valgt. Berør EXPD/SET i 1 sekund.
Find og berør linjen Fixed Edges. Billede herunder til højre.

ic9700_fixed_edge_1 ic9700_fixed_edge_2

Berør linjen med området som rummer det bånd du vil ændre. Billede herunder til venstre.
Berør linjen med det bånd du vil ændre. Billede herunder til højre.

ic9700_fixed_edge_3 ic9700_fixed_edge_4

Indtast frekvensen på den laveste grænse. Berør ENT. Billede herunder til venstre.
Indtast frekvensen på den højeste grænse. Berør ENT. Billede herunder til højre.

ic9700_fixed_edge_5 ic9700_fixed_edge_6

De ny grænser står nu på linjen. Bak ud med EXIT. Billede herunder til venstre.
Berør EDGE for at kontrollere at grænserne er rigtige. Billede herunder til højre.

ic9700_fixed_edge_7 ic9700_fixed_edge_8

Hvis man hellere vil lave denne indstilling i kodeprogrammet ses eksempel herunder.

ic9700_fixed_edge_8

Til IC-9700 menu.

Vandfaldets visning med Scroll-F og Scroll-C.

Efter opdatering til Firmware version 1.30 kan visning af vandfaldets frekvens-skalaer ændres.

Scroll-F. (FIX mode).
Det var tidligere sådan at hvis man i FIX mode drejede skalastregen ud af vandfaldets frekvensområde kom der et par
små grønne pile der viste hvor skalastregen var blevet af. Man skulle så selv skifte frekvensområde med EDGE.

Version 1.30: Når radioen er i FIX mode berøres CENT/FIX i bundlinjen i 1 sekund. Billedet til venstre.

Der tændes et skilt SCROLL-F. Det ændrer tilsyneladende ikke noget, men når man drejer frekvensen uden for
vinduets frekvensområde skifter radioen automatisk til det rigtige frekvensområde.

Man kan vælge mellem 4 forskellige bredder ved at berøre EDGE. Billedet til højre.

ic9700_scroll_f_01 ic9700_scroll_f_02

Scroll-C. (CENTER mode).
I CENTER mode tidligere stod skalastregen fast midtpå, og hele vandfaldet flyttede sig, når man skiftede frekvens.

Version 1.30: Når radioen er i CENTER mode berøres CENT/FIX i bundlinjen i 1 sekund. Der tændes et skilt SCROLL-C.

Den frekvens radioen stod på da CENT/FIX blev berørt bliver centerfrekvens i det ny faststående vandfald.
Nu flytter vandfaldet sig ikke når man ændre frekvens. Billede til venstre.

Drejer man frekvensen udenfor vinduets frekvensområde skifter radioen automatisk til det rigtige frekvensområde.
Billedet til højre.

ic9700_scroll_c_01 ic9700_scroll_c_02

Man kan vælge vinduesbredder mellem 5 kHz og 1 MHz ved at berøre SPAN.

Til IC-9700 menu.

Vandfaldets frekvenslup

Man kan bruge det berøringsfølsomme display på mange måder, her et lille eksempel:
Hvis man i vandfaldet får øje på noget man vil se nærmere på kan man berøre skærmen, der hvor det spændende signal vises.
Der åbner nu en lup som viser frekvensområdet omkring signalet.
Når man i luppen berører signalet skifter modtageren til den ny frekvens.

CS9700 lup

Til IC-9700 menu.

Lavfrekvens vandfald og scope.

Billedet herunder til venstre viser lavfrekvens vandfald og skope. Åbnes med knap MENU og berøring af ikonet AUDIO.
Billedet til højre viser HF spektrum samtidigt med LF spektrum og skope. Esbjerg DMR repeater modtaget i FM mode.
Med LEVEL og TIME kan man ændre indstillingerne.

IC9700 AudioScope IC9700 HF og Audio

Til IC-9700 menu.

Filter tilpasning.

Det er ganske nemt at vælge mellem de filtre som radioen er født med. Berør FIL på skærmen.
Hvergang FIL berøres skiftes til et nyt af de 3 mulige filtre. Billedet herunder til venstre.

IC9700 filter1 IC9700 filter2

Man kan ændre modtagerfilteret ved at trykke på knappen PBT (Pass Band Tuning). (ikke FM og DV)
I øverste højre hjørne i display tændes PBT1. Med multiknappen kan den ene flanke på filteret flyttes.
Tryk på PBT skifter til PBT2, og den anden flanke kan flyttes. Filterets resulterende bredde vises i en lille rude.
På det grå FIL-symbol kommer der en prik for at fortælle at filteret er ændret.
På lavfrekvensvandfaldet kan man se at lavfrekvensområdet er blevet mindre på grund af det smallere filter.
Et sekund tryk på multiknappen sletter ændringerne. Se billede herover til højre.

Hvis man berører FIL-symbolet 1 sekund åbnes en rude hvor man kan justere filter på en anden måde. Billeder herunder.
Berøring af BW og drejning af skalaknappen ændrer fra 3.6kHz til 50Hz for CW og SSB. AM fra 10kHz til 200Hz.
FM filterne kan ikke ændres.
Der kan vælges mellem SHARP og SOFT filterkurve. Berøring af DEF sætter filteret tilbage til originalindstilling (DEFault).
Hvis telegrafistationen ligger lidt skævt i filteret kan man trykke på knap AUTO TUNE. (kun mode CW)

IC9700 filter3 IC9700 filter4

Tryk EXIT for at forlade funktionen.

Til IC-9700 menu.

RIT og Delta-TX.

Ved tryk på knap RIT og drej på Multiknappen ændrer modtagerfrekvens uden at ændre sendefrekvens. (max +- 9.99 kHz)
1 sekund tryk på knap CLEAR nulstiller RIT. 1 sekund tryk på knap RIT flytter senderfrekvensen med værdien i RIT.

CS9700 rit 1 CS9700 rit 2

Delta-TX virker på samme måde, men her er det senderfrekvensen der flyttes uden at ændre modtagerfrekvensen.

Til IC-9700 menu.

Noise Blanker og Noise Reduction

Noise Blanker tændes ved at trykke på knap NB. Der tændes NB i display.
1 sekund tryk på knap NB åbner indstillinger for NB. Tryk på felterne og brug Multiknap. Billedet herunder til venstre.

CS9700 noise blank CS9700 noise reduct

Noise Reduction tændes ved at trykke på knap NR. Der tændes NR i display.
1 sekund tryk på knap NR åbner indstillinger for NB. Brug Multiknap. Billedet herover til højre.

Til IC-9700 menu.

Automatisk og manuel Notch
Tryk på knap NOTCH indkobler automatisk notch. Der tændes AN i display.
Automatisk notch indstiller sig på hyletoner og dæmper eller fjerner dem.
Hvis man bruger AN på telegrafi fjerner AN lyden af morsetegnene ;o) Billedet herunder til venstre.

CS9700 CS9700

Tryk igen på knap NOTCH indkobler manuel notch. Der tændes MN i display. 1 sekund tryk på NOTCH åbner indstillinger.
Hullet kan flyttes ned multiknappen og gøres bredere og smallere ved tryk på WIDTH. Billedet herover til højre.

Tryk 1-2 gange på knap NOTCH frakobler notchfunktionen.

Til IC-9700 menu.

VOX. Stemmestyret sendetast
Tryk på knap VOX kobler talestyret sendetast til. Der står VOX i display.
1 sekund tryk på knap VOX åbner indstillinger for VOX. Berør felterne og brug Multiknap.

CS9700 VOX

Til IC-9700 menu.

For-forstærkere og attenuator
Tryk på knap P.AMP-ATT indkobler en for-forstærker. P.AMP vises i display.
Et tryk mere frakobler for-forstærkeren. Billede herunder til venstre.

CS9700 P.amp CS9700 att

1 sekund tryk på knap P.AMP-ATT indkobler et dæmpeled. ATT vises i display.
Et tryk mere frakobler dæmpeledet. Billede herover til højre.

Styrken på vandfaldet ændrer sig når man indkobler forstærkere eller dæmpeled.
Det kan reguleres ved at berøre REF og dreje på skalaknappen.

CS9700

Til IC-9700 menu.

Bas og Diskant justering.

Der er mange muligheder for at tilpasse radioens lavfrekvens til ens ører og stemme.

Indstillingerne ligger i MENU 1 under SET og hedder Tone Control/TBW. Billeder herunder.

IC9700 tonekontrol 01 IC9700 tonekontrol 02

Der er kontroller til både sender og modtager. Berøring af linjen RX åbner 2 skærme med alle modulationer.

IC9700 tonekontrol 03 IC9700 tonekontrol 04

Hver modulationsart har sine egne justeringer. SSB har flest muligheder. Billedet til højre herunder.

IC9700 tonekontrol 05 IC9700 tonekontrol 06

RX Bas og Diskant kan reguleres hver for sig eller fælles med højpas og lavpas filtre. Berør - og + ikonerne.

IC9700 tonekontrol 07 IC9700 tonekontrol 08

Senderens modulation kan reguleres på lignende måde. Der er 2 skærme med regulering af hver modulation for sig.

IC9700 tonekontrol 09 IC9700 tonekontrol 10

SSB har flest muligheder. Bas og diskant hver for sig eller med 3 forskellige højpas og lavpas filtre.

De andre modulationsarter har kun bas og diskant eller kun højpas og lavpas filter.

IC9700 tonekontrol 11 IC9700 tonekontrol 12

Berøring af linjerne åbner skærme med + og - ikoner.

IC9700 tonekontrol 13 IC9700 tonekontrol 14

Der er gode muligheder for at udsende en god modulation, selv om man har en meget mørk eller meget lys stemme.

Man kan selv kontrollere kvaliteten, enten ved at lytte på Monitor (multiknap) eller ved at optage på SD kortet, og
derefter aflytte det med radioens egen afspiller. Se afsnittet om Optag og afspil QSO på memorykort.

Det er vigtigt ikke at skrue for højt op for MIC GAIN (multiknap). For meget MIC GAIN hjælper IKKE på forståeligheden.

Desværre er MIC GAIN fælles for alle modulationsarter, så husk at justere med multiknappen når du skifter modulationsart.

Til IC-9700 menu.

VFO-mode.

Man skifter mellem VFO og Memory ved at trykke på knappen V/M.
I display helt ude i højre side ses symboler for VFO eller MEMO.

Hvert bånd har 2 VFOer, VFO A og VFO B, som kan huske de indstillede frekvenser.
Ved at trykke på knappen A-B kan man skifte mellem VFO A og VFO B.

Drejning af skalahjulet ændrer frekvensen med 10 Hz op eller ned.

Hvis man med et tryk på knap kHz/M-CH har tændt skiltet i øverste højre hjørne: "kHz" vil drej af MULTI knappen
ændre frekvensen i de step man har valgt. Billedet herunder til venstre.

Hvis man berører kHz-cifferet i mindre end et sekund tændes en lille hvid trekant over cifferet.
Skalahjulet flytter nu også frekvensen i de step man har valgt. Billedet herunder til højre.

Trekanten slukkes igen med berøring af kHz-cifferet.

IC9700 vfo 1 IC9700 vfo 2

Steppenes størrelse vælges ved at berøre kHz cifrene i et sekund. Der åbner en ny rude. Billeder herunder.
Der kan vælges step fra 0.1 Hz til 100 kHz. Der er 2 ruder.
Der kan vælges stepstørrelse for hver modulations mode for sig. Ruden slukkes med tryk på knappen EXIT.

IC9700 vfo 5 IC9700 vfo 6

Hvis man for eksempel vil køre FM kanaltrafik kan man vælge frekvensstep på 12.5 kHz. Se venstre billede herunder.
Så skifter frekvensen i 12.5 kHz spring, når man drejer på multiknappen.
Hvis man berører kHz-cifrene, så trekanten over første kHz-ciffer vises, skifter skalahjulet også med 12.5 kHz spring.
Skal frekvensen korrigeres lidt slukker man bare trekanten ved en kort berøring af kHz-cifrene.

IC9700 vfo 7 IC9700 vfo 8

Hvis man berører 10 Hz cifferet i et sekund kommer der et 0 mere, og skalaen stepper nu med 1 Hz.
Sluk for 1 Hz cifferet ved at berøre 10 Hz cifferet i et sekund. Billeder herunder.

IC9700 vfo 3 IC9700 vfo 4

Hvis man i MAIN band (øverste) står på en frekvens med den ene VFO, kan man nemt overføre denne frekvens til
den anden VFO, bare ved at trykke 2 sekunder på knap A-B.

Til IC-9700 menu.

VFO Scanning.

Radioen skal stå i VFO mode.

Man kan vælge hvor store step der skal scannes i.
Berør kHz cifrene 1 sekund og vælg fra 0.1 kHz til 100 kHz.
Luk vinduet ved tryk på EXIT.

Tryk MENU og berør derefter ikon SCAN i Menu 1. Et nyt felt vises med scan-data.

IC9700 menu 1 IC9700 scan program start

Berør PROG 1 sekund. Der kan nu vælges mellem 3 Scan-områder. Venstre billede herunder.
Det valgte område scannes, og der stoppes når der er en station. Scan afbrydes ved berøring af PROG.

IC9700 Select Program scan IC9700 Program scan

Hvis man berører FINE skifter scanning til 50 Hz step.
Ved tryk på EXIT forlades scan mode.

Til IC-9700 menu.

MEMORY-mode.

Man skifter mellem VFO og Memory ved at trykke på knappen V/M.
I display helt ude i højre side ses symboler for VFO eller MEMO.

Jeg har lavet kodefil med alle danske FM og D-Star repeatere. Der er også simplex kanaler.
Der er en fil for hvert af frekvensområderne 2m, 70cm og 23cm.
Repeaterne ligger i (nogenlunde) rækkefølge, Jylland fra nord til syd, og over Fyn og Sjælland til Bornholm.
Der er et par svenske og tyske med også.

Der er også en stor samling repeaterlister (DR) i kodefilen, med ca 2500 D-Star repeatere fra hele verden.
I min DR kodefil er også indtastet danske analog FM repeatere. DR kodefilerne omtales under menupunkt DR mode.

Kodefilen kan hentes i valgmenuens punkt 'Kodning og kodefiler'.

I MEMORY mode kan man vælge en kanal ved at dreje på multiknappen MULTI/CLR. Kanalens nummer ses under "MEMO"
Frekvens, modulationsmode, repeaternavn og hukommelsesnummer vises på display.

Toneopkald, D-Star kaldesignaler og spacing er kodet for hver kanal, så det er bare at taste og tale.
Kun hvis det er en repeater som kræver 1750 Hz opkald må man trykke på knappen TONE og sendetast for at kalde op.
Nemmere kan det vist ikke laves ;o)

Billedet herunder til venstre.

IC9700 memo 1 IC9700 memo 2

Berøring af MEMO kalder en rude med mulighed for valg mellem VFO, MEMO og CALL. CALL er opkaldskanaler.
MW (MemoryWrite) i nederste linje bruges til at gemme en frekvens, M-CLR (MemeryV`Clear) sletter en hukommelse,
SELECT sætter en stjerne som kan bruges ved scanning, og M-VFO overfører den valgte memorykanal til VFO.
Højre billede herover.

Til IC-9700 menu.

MEMORY SCANNING

Radioen skal stå i MEMORY mode.

Tryk MENU og berør derefter ikon SCAN i Menu 1. Et nyt felt vises med scan-data.

IC9700 menu 1 IC9700 scan memory start

Berør MEMO 1 sekund og vælg MEMORY SCAN. Nu scannes alle memory kanaler i frekvensområdet.

IC9700 select memory scan IC9700 memory scan

Der stoppes når der er en station. Scan afbrydes ved berøring af MEMO.

Ved tryk på EXIT forlades scan mode.

SELECT MEMORY SCAN:
Radioen skal stå i MEMORY mode.

Tryk MENU og berør ikon SCAN i Menu 1. Et nyt felt vises med scan-data.

IC9700 menu 1 IC9700 scan MEMORY start

Man kan opbygge sine egne scan-lister. Der er i alt 3 lister, som er mærket med (*1), (*2) og (*3)
Tryk på knappen kHz/M-CH indtil der står M-CH øverst og længst til højre i display.
Vælg med Multiknappen den kanal man vil lægge i en af listerne.
Berør SELECT flere gange, indtil det ønskede *tal vises lige under MEMO kanalnummeret.
Find en ny kanal med Multiknappen og berør igen SELECT flere gange, indtil det ønskede *tal vises.
Bliv ved indtil alle ønskede kanaler har det rigtige *tal. Radioen husker de lister der er lavet.

Berør MEMO 1 sekund og berør linjen SELECT MEMORY SCAN med det ønskede *tal. Højre billede herunder.

IC9700 select stjerne IC9700 select memory stjerne scan

Nu scannes alle de memory kanaler i frekvensområdet, som er mærket med det ønskede *tal.
Scanning stopper når der er en station. Scan afbrydes ved berøring af MEMO.

Ved tryk på EXIT forlades scan mode.

Hvis en enkelt kanal skal slettes fra en *liste vælges kanalen med Multiknappen.
Berør SELECT flere gange til der ikke mere vises et *tal lige under MEMO kanalnummeret.

Hvis en hel *liste skal slettes berøres SELECT i 1 sekund. Stjernelisterne vises.
Når man berører en linje kan en hel *liste slettes på en gang.

Stjernelister kan også redigeres ved at trykke MENU og berøre ikon MEMORY.

IC9700 stjerne lister

Her kan man ved at berøre det lille felt med en stjerne skifte tal fra ingenting til 1-2-3.

SELECT MODE SCAN:
Radioen skal stå i MEMORY mode.

Vælg den ønskede modulationsmode, tryk MENU og berør ikon SCAN i Menu 1. Berør MEMO 1 sekund.

IC9700 menu 1 IC9700 scan MEMORY start

Vælg MODE SELECT SCAN i ruden SCAN SELECT 2/2. Berør eventuelt pil op og pil ned for at finde linjen.

IC9700 select mode scan IC9700 mode select scan

Nu scannes alle de memory kanaler i frekvensområdet, som er kodet med den ønskede modulationsmode.
Scanning stopper når der er en station. Scan afbrydes ved berøring af MEMO.

Ved tryk på EXIT forlades scan mode.

Ved at berøre SET kan man indstille, hvordan scan skal foregå.

IC9700 scan set1 IC9700 scan set2

delta F scan.
Med delta F scan kan man scanne op og ned omkring en centerfrekvens.

Tryk MENU og berør ikon SCAN i billede 1. Et nyt felt vises.

Vælg en centerfrekvens og berør delta F.
Ved flere berøringer af delta F Span kan frekvensområdet på hver side af centerfrekvensen ændres. Venstre billede herunder.

Ved berøring af FINE ændres scan-step til 50Hz. Højre billede herunder.

IC9700 delta scan IC9700 fine delta scan

Scan stoppes ved berøring af delta F.

Ved tryk på EXIT forlades scan mode.

Overspring af kanal ved forstyrrelse.
Når scanneren er stoppet på en forstyrrelse kan man trykke på knappen QUICK. Venstre billede herunder.
Berøring af TEMPORARY SKIP SET udelukker den forstyrrende kanal i 5 minutter *). (ialt max 20 kanaler)

IC9700 temp skip set IC9700 temp skip timer

*) Udelukkelsestiden kan ændres ved at berøre SET og berøre linjen TEMPORARY SKIP TIMER. Højre billede herover.

Til IC-9700 menu.

DR mode vælges ved at trykke 1 sekund på CALL/DR.
Der vises en lille ramme med 2 små felter: TO og FROM.

Radioen husker den indstilling den havde sidst man brugte DR mode.

IC9700 DR use reflector

I radioen er indkodet en liste med flere tusinde repeatere, fortrinsvis D-Star.
Den originale DR repeater liste er lavet i Japan, og der er mange fejl og mangler.
I den tilrettede kodefil jeg har lavet er de danske analog FM repeatere også med.

FROM. Først vælges en repeater man vil benytte, og som er indenfor radiorækkevidde.
Når FROM feltet er blåt kan man bladre i listen med skalaknappen eller multiknappen.
I OZ1LNs kodefil ligger danske D-Star og FM repeatere mellem nummer 266 og nummer 379.
De begynder i Skagen og går ned gennem Jylland til den tyske grænse, derefter fra Lillebælt over Fyn og
Sjælland til Bornholm. Se billede herunder.

Med skalaknappen eller multiknappen kan man bladre i listen.

Bemærk at repeaterne i det frekvensområde som er valgt i SUB modtageren IKKE bliver vist.
Skal 2m og 70cm frekvenser vises samtidigt i DR-mode gøres det ved at vælge 23cm i SUB modtageren.


TO. Korrekt indstilling af dette felt er meget vigtig.
Når TO feltet er blåt kan man vælge opkaldstype med skalaknappen eller multiknappen.

'Local CQ' betyder at opkaldet kun går ud over den lokale D-Star repeater.
'Gateway CQ' betyder, at man kan vælge en repeater fra repeatergruppe-listerne som modtager.
'Your Call Sign' Der kan vælges et kaldesignal på en bestemt person (kaldesignal) som modtager.
'Use Reflector' sender opkaldet til den reflektor som repeateren er linket til.

'Use Reflector CQCQCQ' eller 'Brug Reflektor CQCQCQ' er det almindelige valg.

Her ses en lille fælde, som en del er faldet i.
Der står godt nok CQCQCQ i TO feltet, men man kommer ikke ud over reflektoren alligevel.
Radioen er nemlig indstillet til lokal, og der vises 3 små personer i TO feltet. Billede 1 herunder.
Det skal ændres hvis man vil ud på reflektoren.
Berør feltet til højre for TO og vælg linjen Your Call Sign. Billede 2 herunder.

ic9700_dr_to_lokal_cqcqcq ic9700_dr_to_select_yourcallsign

Berør linjen Your Call Sign. Vælg linjen Use Reflector CQCQCQ. Billede 1 herunder.
Berør linjen Use Reflector CQCQCQ.
På næste skærm står der Use Reflector CQCQCQ i feltet, og nu er der kun en enkelt person i feltet TO.
Nu kommer man ud på reflektoren, når man taster. Billede 2 herunder.

ic9700_to_select_yourcallsign_usereflector_cqcqcq ic9700_dr_to_usereflector_cqcqcq

Når disse ting er i orden kan man taste og kalde op.

Til IC-9700 menu.

Skifte reflektor eller reflektorrum, og andre nyttige kommandoer.

Når man er i DR mode, og feltet TO er blåt kan man ved at dreje på multiknappen eller skalahjulet finde
funktioner til Link, Unlink, Echo, Info og til forbindelse (link) af reflektorer og reflektor rum.

Her vises nogle af disse kommandoer.

Echo åbner end afspiller, som gentager det man siger, når man slipper tasten. Billede 1 herunder.
Info fortæller hvilken reflektor repeateren er linket til, når man slipper tasten. Billede 2 herunder.

ic9700_dr_to_echo ic9700_dr_to_info

VIS-ON gør at radioens kaldesignal vises på online listerne over brugere (ircdb). Det er faktisk ret nyttigt ;o)
Unlink Reflector frakobler repeateren fra reflektoren. Billede 2 herunder.

ic9700_dr_to_vis_on ic9700_dr_to_unlink

Link DCS004B ALLE linker repeateren til reflektor DCS004B, den danske landsreflektor. Billede 1 herunder.
Link DCS004S SYD linker repeateren til reflektor DCS004S, reflektor Region Syddanmark. Billede 2 herunder.

ic9700_dr_to_link_dcs004b ic9700_dr_to_link_dcs004s

Link default linker repeateren til den reflektor som administrator har valgt. Billede 1 herunder.
Billede 2 herunder viser en analog FM repeater. Feltet TO viser kun streger, og det er normalt ved analoge.

ic9700_dr_to_link_default ic9700_dr_from_analog

Alle eksempler bygger på OZ1LNs kodefil, som kan hentes her www.D-Star4all.dk (åbner i nyt vindue)
Vælg radio type i menuen til venstre.

Til IC-9700 menu.

Finde repeatere i DR listerne.
Berøring i FROM tekstfeltet åbner en ny skærm med valg mellem Repeater List, Near Repeater og TX History.
Berøring af linjen 'Repeater List' åbner for valg mellem geografiske områder og grupper. Billeder herunder.

ic9700_dr_from_skagenhs ic9700_dr_from_select_repeaterlist

Berøring af linjen '06: Europe-Norther'. Danmark er i denne gruppe. Billedet 1 herunder.
Der kan bladres i listerne, og man kan taste og kalde op på repeatere som er inden for rækkevidde. Billedet 2 herunder.

ic9700_dr_from_select_repeatergroup_06 ic9700_dr_from_repeatergroup_06

Hvis man i stedet for 'Repeater List' vælger 'Near Repeater' kan man vælge på en anden og lidt smartere måde.
(Se kravene til denne funktion under GPS indstillinger). Billede 1 herunder.

Der kan vælges mellem Near Repeater Alle, DV (D-Star), FM eller DD (D-Star Data). Billede 2 herunder.

ic9700_dr_from_select_nearrepeater ic9700_dr_from_select_nearrepeater_all

Berøring af linjen 'Near Repeater (ALL)' åbner DR listen med alle DV, FM og DD repeatere inden for 150 km.
Repeaterne vises sorteret med den nærmeste øverst, og der vises kompasretning og km-afstand til hver repeater.
Kun de repeatere der er kodet i listen med position bliver vist.
Billeder herunder viser start og slut på listen. 10 skærme med 4 repeatere på hver.

ic9700_dr_from_select_nearrepeater_all_1 ic9700_dr_from_select_nearrepeater_all_10

Tilsvarende lister for DV, FM eller DD fås ved at vælge modulationsart istedet for ALL.

Hvis man havde valgt TX History får man en liste over de repeatere som man tidligere har benyttet, og kan vælge mellem dem.

Til IC-9700 menu.

Kalde kanaler.

Der er en lille gruppe kanaler, hvor man kan kode opkaldskanaler eller kanaler man bruger ofte.

Kort tryk på knappen CALL(DR) skifter fra VFO/MEMORY til kaldekanaler.

Der er 6 kanaler, 2 i 145 MHz med FM og DV, 2 i 432 MHz med FM og DV, og 2 i 1296 MHz med FM og DV.
Man skifter mellem C1 og C2 med multiknappen.

Tilbage til VFO eller MEMORY ved kort tryk på knap CALL(DR).
Radioen husker om den kom fra VFO eller MEMORY.

ic9700_callchannel_145_fm ic9700_callchannel_145_dv

ic9700_callchannel_432_fm ic9700_callchannel_432_dv

ic9700_callchannel_1296_fm ic9700_callchannel_1296_dv

Til IC-9700 menu.

MPAD MEMORY PAD (notesblok) kan bruges til at gemme interessante frekvenser.

Der er 3 memory pads i radioen, en for hvert bånd.

1 sekund tryk på knappen MPAD gemmer frekvensen.
Den gemte frekvens hentes ved et kort tryk på MPAD.

Hvis man har gemt flere frekvenser steppes der gennem listen ved flere korte tryk på MPAD.
Listen ses ved tryk på MENU, berør MPAD.

Der steppes op og ned ned ved at berøre pile-ikonerne.
Expand viser hele listen for det pågældende bånd.
Den valgte frekvens er med blå baggrund.

ic9700_memo_pad

Man sletter den blå linje ved at berøre DEL i 1 sekund.
Hele listen for det pågældende bånd slettes ved 1 sekunds berøring af DEL ALL.

Listen udvides ved tryk på MENU og berøring af SET. Find og berør linjen FUNCTION.
Find og berør linjen Memo Pad Quantity. Vælg 5 eller 10. Bak ud med tryk på EXIT.

Når listen er fuld skubbes ældste frekvens ud.

Til IC-9700 menu.

FM repeater.

Man kan køre over FM repeatere både i VFO mode og i Memory mode.

Hvis man i VFO mode vil bruge en FM repeater skal duplex spacing vælges, så man sender på repeaterens indgangsfrekvens.
Det gøres meget nemt ved at trykke knap FUNKTION og vælge side 2.
Berør ikon DUP et par gange indtil der står DUP- og et tal mellem paranteserne.

IC9700 funct menu 1 IC9700 funct menu 2

Normalt skal dette tal være 600 (2m), 2000 (70cm) eller 6000 (23cm).
(I andre lande bruges andre duplexafstande og eventuelt +. Ændres ved berøring af DUP 1 sekund på og taste spacingfrekvensen.)

Afslut med EXIT. Nu vil der stå DUP- i øverste linje i display.
Når man trykker på sendetasten skifter frekvensvisningen til repeaterens modtagefrekvens.

Til IC-9700 menu.

Pilottoner.

VFO mode: hvis det er en repeater med pilottoneopkald skal man finde ud af hvilken pilottone der skal bruges.
Brug for eksempel denne link: OZ1LNs Kort og Lister (åbner i nyt vindue)

Tryk knap FUNCTION og berør ikon TONE. Billede herunder til venstre.
Berør linjen TONE, billede herunder til højre.

IC9700 funct menu 1 IC9700 tone set

Nu står der TONE forneden i ikon TONE. Berør ikon TONE 1 sekund. Venstre billede herunder.
Der vises nu en række ikoner med frekvenser. TONE lyser blåt. Drejning på skalaknappen skifter frekvens på pilottonen.
Man kan eventuelt tilføje pilottonesquelch på modtageren. Vælg linje TSQL i stedet for TONE i ovenstående vejledning.
Slut med EXIT. Højre billede herunder.

IC9700 tone valg 1 IC9700 tone valg 2

Er T-SQL blevet valgt åbner modtagerens højttaler kun hvis der er pilottone på det modtagne signal.

Hvis repeateren udsender pilottone kan man scanne denne tonefrekvens ved at berøre ikon T-Scan.

IC9700 tone scan

Berør ikon T-SCAN, når frekvensen er fundet.

Hele denne operation en sådan set ganske nem, men den skal jo helt eller delvist gentages, når man vil bruge en anden repeater.
Derfor må det være meget bedre 1 gang for alle at indlægge en repeaterliste med de relevante repeatere i radioen.
Det kan man læse om i afsnit Kodning og kodefiler.

Til IC-9700 menu.

Repeateropkald 1750 HZ
Hvis det er en repeater med 1750Hz opkald skal der sendes en 1750Hz tone for at åbne repeateren.
Tryk på mikrofonens sendetast og tryk på knap TONE/RX-CS.

Til IC-9700 menu.

Lyt på repeaterens indgangsfrekvens.

Hvis man vil prøve om man direkte kan høre en der bruger repeateren kan man nemt lytte på repeaterens indgangsfrekvens.
Så længe man trykker på den runde knap XFC skifter radioens modtagefrekvens fra repeaterens udgang til indgangsfrekvens. IC9700 lyt indgang 1 IC9700 lyt indgang 2

Den grønne punkterede streg viser udgangen (venstre billede) og den røde viser indgangen (højre billede).

Til IC-9700 menu.

D-Star. Indtastning af kaldesignal og meddelelse.

D-Star (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) er en digital modulation udviklet af den Japanske klub JARL.

Ved D-Star er hele transmissionsvejen fra en radio til en anden radio digital, og der bruges et specielt dataformat, som også
kan indeholde skrevne meddelelser og andre data, for eksempel positionsoplysninger (APRS-DPRS).
D-Star kom til Danmark i 2008. Læs mere om D-Star ved at følge links i afsnittet sidst på denne hjemmeside.

ICOM har produceret mange forskellige radioer med D-Star indbygget.

Der er ganske få ting som skal indstilles på en D-Star radio, for at den kan bruges til denne modulationsart.

Berør ikon SET i MENU 1, billede herunder til venstre, og berør linjen My Station, billede herunder til højre.

IC9700 menu 1 IC9700 my station

Her kan vælges om man vil skrive kaldesignal (DV), meddelelse (DV) eller kaldesignal (DD D-Star data transmission).

Berøring af linjen My Call Sign (DV) åbner et nyt vindue. Billede herunder til højre.
Der er plads til 6 kaldesignaler. Det som lyser er det der er i drift.

IC9700 my call 1 IC9700 my call 2

Berøring af en af linjerne 1 sekund åbner et nyt vindue, hvor man kan skrive (Edit) eller slette (Clear) et kaldesignal.
Berøring af linjen Edit åbner nyt vidue med tastatur. Der er plads til 8 tegn i kaldesignalsfeltet og 4 i feltet efter /
I feltet efter / bruger man ofte at skrive radioens type eller hvis man har et navn på max 4 bogstaver.
Slut med at berøre ENT.

IC9700 my call 3 IC9700 my call 4

På samme måde kan man skrive en meddelelse på max 20 tegn i linjen TX Message (DV).
Kaldesignal, meddelelse, GPS position mm sendes automatisk med, hvergang man sender, og vises i modpartens radio.

My Call Sign (DD) bruges kun ved transmission af data. Derom i den avancerede brugervejledning side 10-22.

Til IC-9700 menu.

D-Star repeatere og reflektorer.

Det kræves at frekvens og spacing passer til den pågældende repeater, og at radioen er i DV mode.

Desuden skal der skal være oplysning om repeaterens kaldesignal, frekvensbånd mm.

Hvis man ikke bruger en kodefil må man indtaste disse data manuelt, se herunder hvordan.

Tryk på knap MENU (2) og berør ikon CS. Der vises 4 linjer, og alle skal udfyldes som beskrevet herunder.

UR: hvor skal vi hen? Normalt skal her stå CQCQCQ Brug reflektor
R1: repeaterens kaldesignal og frekvensområdekode. A:23cm, B:70cm og C:2meter. Frekvensområdekoden på sidste plads.
R2: repeaterens kaldesignal og bogstav G på sidste plads.
MY: dit eget kaldesignal og eventuelt 4 tegn efter /. Dit kaldesignal er indkodet da du startede med radioen.

IC9700 menu 2 IC9700 cs tom

Berør linjen UR 1 sekund, og berør linjen EDIT. Berør ikon CQ i midten til højre. Slut med berøring af ENT

IC9700 edit rpt IC9700 cqcqcq

Berør linjen R1 1 sekund, og berør EDIT. (Virker kun når der er valgt DUP.)
Skriv call og A,B eller C på sidste plads. A=23cm, B=70cm, C= 2m. Slut med ENT. Billede herunder til højre.

IC9700 edit rpt IC9700 rpt1 callsign

Berør linjen R2 1 sekund, og berør EDIT. (Virker kun når der er valgt DUP.)
Skriv call og G på sidste plads. Hvis G mangler kommer man ikke ud på nettet. Slut med ENT. Billede herunder til højre.

IC9700 edit rpt IC9700 rpt2 callsign

Resultatet skulle så gerne ligne dette billede.

IC9700 repeater CS

Hvis man vil kode radioen til en repeater man har hørt tidligere kan man hurtigt klare hele denne opsætning.
Radioen skal være indstillet på DV og DUP. Tryk på knappen TONE/RX-CS åbner en ny skærm med de senest hørte call.

IC9700 RX-CS

Vælg med pil-op/pil-ned eller med skalaknappen den repeater man vil bruge, og berør denne linje.

Det kan gøre endnu nemmere:
Hvis repeateren er aktiv netop nu kan man ved et 1 sekunds tryk på TONE/RX-CS lade radioen udfylde felterne.
Tjek med MENU (2) og CS, at det er sket.

Permanent indkodede repeater-lister:
Alle disse nødvendige oplysninger om repeatere kan samledes i en kodefil, som kan redigeres, udlæses og indlæses ved hjælp af
en komputer og et standard USB kabel. Det nødvendige kodeprogram kan hentes gratis på nettet, Google CS-9700.

Mere om kodning og kodefiler i et andet afsnit på denne side.

Hvis man vil bruge amerikanske repeatere eller reflektorer skal man registreres i en amerikansk database (Texas Trust).
Se nærmere om dette ved at følge link til D-Star4all i afsnit LINKS nederst på denne side.

Til IC-9700 menu.

Fang (capture) en D-Star repeaters indstillinger.

Ved et sekunds tryk på knappen AUTOTUNE / RX>CS overføres den sidst hørte D-Star repeaters data til CS.
Derved kan man bruge en repeater som ikke er indkodet i radioens repeaterlister.
Tjek om det er fanget korrekt ved tryk på MENU og berøring af ikonet CS.

IC9700 capture


Til IC-9700 menu.

Visning af kaldesignal, navn og besked fra en anden radio.

Når man modtager signal fra en D-Star radio kan man se denne radios indkodede kaldesignal og meddelelse.

IC9700 call 1 IC9700 call 2

IC9700 message 1 IC9700 message 2

Hvis den anden radio udsender GPS data kan man se dem, sammen med kompasretning og km-afstand.
(Se kravene til denne funktion nedenfor under GPS indstillinger)

IC9700 message 3 IC9700 message 4

Hvis man ikke ønsker at se disse meddelelser kan de fjernes eller visningen ændres.

Tryk MENU, berør SET. Billede til venstre. Find og berør linjen Display. Billede til højre.

IC9700 message 5 IC9700 message 6

Ved at berøre linjerne kan man vælge hvordan visning af call, meddelse og position skal være. Billede herunder.

RX Call Sign Display : valgmuligheder er OFF, Normal, RX Hold, Hold.
RX Position Indicator: valgmuligheder er OFF, ON.
RX Position Display : valgmuligheder er OFF, ON (Main, Sub), ON (Main Only).
RX Position Display Timer : 5, 10, 15 30 sekunder eller Hold.

IC9700 message 7

Til IC-9700 menu.

Manuel GPS indstillinger.

For at radioen skal kunne vise nærmeste repeater og hvor langt der er til en station man modtager skal
radioen vide hvor den selv er.

Hvis radioen er stationær er det nok at indtaste koordinaterne manuelt.

Indstillinger af GPS og fast position kan gøres direkte i radioens menu.
Tryk menuknappen, vælg menu 2. Berør GPS-ikonet.

IC9700 menu 1 IC9700 menu 2

Berør linjen GPS SET. På næste skærm berøres linjen 'GPS Select'

IC9700 GPS 4 IC9700 GPS 5

Her kan vælges om man vil bruge Extern GPS' eller fast indkodede koordinater. Berør linjen 'Manuel Position'.
I næste skærm vises de aktuelle positionstal. Herunder til højre.

IC9700 manual IC9700 manual position

Berøring af tallene ud for LATITUDE (bredde) åbner en mulighed for at taste positionen ind. Afslut med ENT.

IC9700 tast latitude

Tilsvarende for LONGITUDE (længde) og ALTITUDE (jordhøjde over havet). Slut med WRITE.

Dette kan også gøres i ICOM kodeprogrammet, se herunder.

GPS Select sættes til Manual (klik i feltet og vælg Manual).
Længde, bredde og eventuelt kote (meter over havet) indtastes i de felter der kommer frem når man klikker i ruden.

IC9700 GPS 1

Extern GPS indstillinger.

Vil man hente positionen fra en udvendig GPS vælges External GPS i skærmen GPS select.

Der er beskrivelse af stikforbindelser og opsætning i Advanced Manual section 8 og section 9.

Opsætning gøres med MENU som vist i Advanced Manual.

Manualen kan hentes her: Advanced Manual download

Til IC-9700 menu.

Speech. Oplæsning af D-Star kaldesignal, frekvens, mode, S-meter.

Radioen kan indstilles til at oplæse forskellige meddelelser.

Tryk MENU, berør SET. Find og berør linjen Function. Billeder herunder.

ic9700_ic9700_speech_1.jpg ic9700_ic9700_speech_2.jpg

Find og berør linjen SPEECH. På næste skærm indstilles sprog, bogstav/fonetisk tale og talens hastighed.
Berøring af RX Call Sign SPEECH åbner indstillinger af oplæsning af D-Star meddelelser. Højre billede herunder.

ic9700_ic9700_speech_3.jpg ic9700_ic9700_speech_4.jpg

På RX-Call Sign SPEECH skærmen kan oplæsning af D-Star meddelelser indstilles.
OFF ingen meddelser læses op.
ON (Kerchunk) bevirker at et modtaget call oplæses ved meget korte udsendelser.
ON (All) bevirker at et modtaget call oplæses ved alle D-Star udsendelser. Billede herunder til venstre.

ic9700_ic9700_speech_5.jpg ic9700_ic9700_speech_6.jpg

På skærmen vist herover til højre kan indstilles hvad der bliver oplæst på ved tryk på knap SPEECH.
Ved at berøre nederste linje SPEECH Level kan volumen på talen indstilles.

Til IC-9700 menu.

SD hukommelseskort
IC-9700 bruger et SD hukommelseskort til flere funktioner.

SD kortet sidder forneden på fronten, tilhøjre for mikrofonkonnektoren. Nr 8 på tegningen i afsnit Frontens knapper.
Det holdes på plads af en klikmekanisme og klikkes ud og ind med et let tryk på kanten af kortet.
Indsæt og udtag kun kortet, når radioen er slukket.

ICOM anbefaler de typer som er vist på billede 1 herunder. (Andre fabrikater kan bruges)

Med kortet i en komputer kan man se kortets mappestruktur. Billede 2 herunder.

Kortet kan bruges til gemme sikkerhedskopi af radioens opsætning, optagelse og afspilning af lydfiler, indlæsning af
firmwareopdateringer, indlæsning og udlæsning af setting mm.

ic9700_sd_kort_typer ic9700_sd_kort_filsti

Til IC-9700 menu.

Optag QSO på SD hukommelses kortet.

Denne funktion kræver at der er et hukommelseskort (SD) i radioen.

Den hurtigste måde at starte en optagelse af modtagerens lyd er at trykke knappen QUICK.
På QUICK MENU skærm 2 berøres linjen REC Start, og en rude med Recording started vises kortvarigt.

IC9700 record 1 IC9700 record 2

Optagelsen starter automatisk hvis der er lyd i højttaleren, eller hvis man taster og taler.
Ved optagelse lyser den lille røde plet, og det blå SD symbol blinker.
Ved standby ses 2 lodrette streger istedet for den lille røde plet.

Wav-filerne med optagelser ligger på hukommelseskortet i mappen Voice. Kan afspilles på komputer.

IC9700 record 3 IC9700 record 4

Optagelsen standses ved at trykke knappen QUICK og berøre linjen REC Stop.

IC9700 record 5 IC9700 record 6

Funktionen kan også betjenes, hvis knappen MENU trykkes og ikonet RECORD i menuskærm 1 berøres.
Her kan man indstille optagerens funktioner, berør linjen Recorder Set.

Til IC-9700 menu.

Afspil QSO på SD hukommelses kortet.

Denne funktion kræver at der er et hukommelseskort (SD) i radioen.

Optagelser kan afspilles ved at trykke MENU og berøre ikonet RECORD i menuskærm 1.
Play Files i QSO RECORDER skærmen berøres, og linjen med en optagelse berøres i PLAY FILES skærmen.

IC9700 afspil 1 IC9700 afspil 2

På skærmen kan man i øverste linje se optagelsens dato, tid og varighed i minutter og sekunder. I næste linje frekvens, modulationsart og hviken modtager der er brugt. Ved berøring skiftes til afspilning.

I VOICE PLAYER skærmen er mulighed for start-stop og spoling. Funktionen lukkes ved tryk på EXIT.

IC9700 afspil 3 IC9700 afspil 3

Til IC-9700 menu.

Optag og afspil T memory.

Optag T memory.

Denne funktion kræver at der er et hukommelseskort (SD) i radioen.

Tryk knap MENU og berør ikonet VOICE i menuskærm 1. Ikonet REC/SET i VOICE TX RECORD skærmen berøres.

IC9700 T record 01 IC9700 T record 02

I REC/SET skærmen berøres REC. I næste skærm kan man vælge mellem 8 TX hukommelser.
Hvis der står minut-og-sekund tal og eventuelt navn er der data i hukommelsen. Berør ikon REC/SET.

Berøring af en tom linje åbner skærmen VOICE TX RECORD (). I Paranteserne står hukommelsens nummer.

IC9700 T record 03 IC9700 T record 04

Ved berøring af MIC GAIN kan mikrofonfølsomhed indstilles. Tal i mikrofonen, MEN TAST IKKE.

Berøring af ikon med rød plet startes og stoppes optagelsen. TAST IKKE, det afbryder funktionen.

Optagelsen kan aflyttes ved at berøre knappen med trekanten. Aflytning stoppes med ikonet med firkant.

IC9700 T record 05 IC9700 T record 06

Tryk på knap QUICK MENU åbner for 2 linjer. Berøring af linjen Clear åbner sletteknapper YES eller NO.
Berøring af Edit Name åbner et tastatur hvor man kan indtaste et navn på hukommelsen. Slut med berøring af ENT.
Funktionen lukkes ved tryk på EXIT. Navnet vises på knappen for hukommelsen.

IC9700 T record 07 IC9700 T record 08

Afspil T memory.

Denne funktion kræver at der er et hukommelseskort (SD) i radioen.

Tryk knappen MENU og berør ikonet VOICE i menuskærm 1. Der åbnes for valg af 8 T-hukommelser.
Kort berøring af et T-ikon taster senderen og afspiller den meddelelse der er optaget.
Kort berøring af T-ikon under afspilning stopper afspilning øjeblikkeligt.

Berøring af ikon TX LEVEL åbner mulighed for justering af styrken, brug skalahjulet.

IC9700 T afspil 1 IC9700 T afspil 2

Berøring af et T-ikon i mere end et sekund starter en serie af afspilninger, i maximum 10 minutter.
Der vises et symbol med 2 krumme pile. I pause mellem 2 afspilninger er T-ikonet gråt.

Tastning af senderen i mellemrummet mellem afspilningerne stopper videre afspilning.
Berøring af T-ikon stopper afspilningerne øjeblikkeligt.

IC9700 T afspil 3 IC9700 T afspil 4

Berøring af ikonet REC/SET og berøring af linjen SET i REC/SET skærmen åbner for justering af afspilleren.
Ved berøring af linjen Auto Monitor kan auto monitor sættes ON eller OFF.
Ved berøring af linjen Repeat Timer kan pauser mellem serieafspilninger justeres mellem 1 og 15 sekunder.

IC9700 T afspil 5 IC9700 T afspil 6

Til IC-9700 menu.

Afspil Telegrafi M memory.

Radioen skal være i CW mode.

Tryk knappen MENU og berør ikonet KEYER i menuskærm 1. Der åbnes for valg af 8 M-hukommelser.

IC9700 M afspil 1 IC9700 M afspil 2

Senderen aktiveres ved at trykke knap TRANSMIT. TX symbolet skifter til hvid tekst på rød bund.

Ved kort berøring af en M-knap udsendes indholdet af denne hukommelse.
Ved berøring af knappen under udsendelsen stopper udsendelsen øjeblikkeligt.

Ved 1 sekunds berøring af en M-knap sendes en serie af hukommelsens indhold med pauser imellem.
På M-knappen vises 2 krumme pile. I pauserne er knappens farve grå. Der sendes i max 10 minutter.
Ved berøring af knappen under udsendelsen stopper udsendelserne øjeblikkeligt.

Når hukommelse M2 er udsendt tæller CW contest nummeret op med 1. Vises nederst til højre.
Tælleren kan steppes ned med 1 ved at berøre ikonet nederst til højre.
HUSK at deaktivere senderen når udsendelsen er slut ved at trykke knappen TRANSMIT.

IC9700 M afspil 3 IC9700 M afspil 4

Berøring af ikonet EDIT/SET åbner EDIT/SET skærmen. Berør EDIT.

Indhold af hukommelserne ses, berør den linje som skal indtastes eller rettes.

IC9700 M afspil 5 IC9700 M afspil 6

Skærmen KEYER MEMORY () viser indold af den valgte hukommelse. Berør teksten.

Der kan nu tastes og rettes med tastaturet og pil-frem og pil-tilbage. Afslut med ENT

IC9700 M afspil 7 IC9700 M afspil 8

Der er mange nyttige oplysninger om CW i ADVANCED MANUAL, afsnit 1. ADVANCED OPERATIONS. Brug Google.

Til IC-9700 menu.

Afspil RTTY RT memory.

Radioen skal være i RTTY mode.

Tryk knappen MENU og berør ikonet DECODE i menuskærm 1.
RTTY DECODE skærmen viser afsendte og modtagne tegn i venstre side.

I højre side et mini-vandfald som hjælper til at indstille RX frekvensen.
2 streger viser hvor mark og space skal være.
Der var ikke lige en RTTY station at høre da jeg tog billedet, så det ser lidt kedeligt ud.

IC9700 RTTY 1 IC9700 RTTY 2

Der er 8 RT-hukommelser til RTTY udsendelser. Berør den RT-knap der skal afsendes.

I billedet til højre kan ses 3 af de indkodede meddelelser, vist med rød tekst.

IC9700 RTTY 3 IC9700 RTTY 4

RT hukommelserne kan indtastes og ændres ved at berøre ikonet EDIT i venstre billede herover.

Ved 1 sekunds berøring af EXPD/SET i højre billede herover kan ændres farver og andet.

IC9700 RTTY 5 IC9700 RTTY 6

Der er mange nyttige oplysninger om CW i ADVANCED MANUAL, afsnit 1. ADVANCED OPERATIONS. Brug Google.

Til IC-9700 menu.

External keypad til hukommelser.

Man kan selv lave et udvendigt tastatur til afsendelse af de indkodede meddelelser til Voice, CW og RTTY.

IC9700 Extern keypad

Tastaturet forbindes til mikrofonstikket, se diagrammet herover.

I MENU 1 berøres SET, og linjen Connectors findes og berøres. Find linjen External Keyboard og berør den.

Betjening ligesom på radioens skærm: kort tryk sender meddelelse 1 gang, tryk 1 sekund sender en serie meddelelser.

Kun de første 4 hukommelser RT1-RT4, T1-T4 og M1-M4 kan udsendes.

Se basic manual side 13-3.

Til IC-9700 menu.

PRESET. Med blandt andet FT8.

IC-9700 har ved opdatering af firmware til version 1.30 fået et ny ikon PRESET på MENU skærm 2.

PRESET bruges til at gemme mange af radioens indstillinger i hukommelser, så det er hurtigt og nemt at skifte opsætning.

Tryk MENU knappen og berør 2. Berør ikonet PRESET. Billeder herunder.

ic9700_preset_1 ic9700_preset_2

Der er indlagt data i 2 ud af de 5 mulige hukommelser, nemlig NORMAL og FT8. Billeder herunder.

ic9700_preset_3 ic9700_preset_4

Hvis man berører en af linjerne bliver radioen indstillet til de gemte værdier, hvis YES berøres.
Man kan ikke loade tomme (BLANK) hukommelser. Venstre billede herunder.
Der vises IN USE på den valgte linje. Højre billede herunder.

ic9700_preset_5 ic9700_preset_6

UNLOAD og YES berøres, hvis man vil tilbage til de indstillinger radioen havde før man valgte PRESET.
Selve hukommelsen slettes ikke. Billeder herunder.

ic9700_preset_7 ic9700_preset_8

Ændring af indstillinger i en hukommelse: berør linjen i 1 sekund. Berør linjen Edit the Preset Memory.

ic9700_preset_9 ic9700_preset_10

Der vises nu ialt 7 skærme med ting som kan ændres. Hvis der er flueben i den lille firkant er indstillingen aktiv.

ic9700_preset_11 ic9700_preset_12

ic9700_preset_13 ic9700_preset_14

ic9700_preset_15 ic9700_preset_16

ic9700_preset_17 ic9700_preset_18

Hvis en linje berøres vises hvilke muligheder der er. Et eksempel: Berør linjen Filter. Venstre billede herunder.
Berøring af linje FIL2 skifter FIL1 ud med FIL2 i dette eksempel. Højre billede herunder.

ic9700_preset_19 ic9700_preset_20

Filter 2 er nu vagt i PRESET hukommelse. For at gemme det berøres linjen Filter i 1 sekund.
Berør YES for at gemme og berør YES på den næste skærm.

ic9700_preset_21 ic9700_preset_22

Oprettelse af en ny PRESET hukommelse:
Berør en af de tomme (BLANK) linjer i 1 sekund. Linjen EDIT the Preset Memory berøres.

ic9700_preset_23 ic9700_preset_24

Ved at berøre linjen Preset Name kan man give Hukommelsen et navn. Venstre billede herunder.
Berør ENT når navnet er skrevet. Højre billede herunder

ic9700_preset_25 ic9700_preset_26

Den ny hukommelse har nu et navn og man kan sætte flueben og vælge funktioner.
Afslut med at berøre linjen Write på den sidste skærm og berøre YES. Billeder herunder.

ic9700_preset_27 ic9700_preset_28

Slet eller nulstil en hukommelse:
Berør linjen med pågældende hukommelses navn i 1 sekund. Berør linjen Default.

ic9700_preset_29 ic9700_preset_30

Berør YES på skiltet Reset to the default settings?. Venstre billede herunder.
Hvis den valgte hukommelse fra begyndelsen var tom er nu igen tom.
Hvis den valgte hukommelse fra begyndelsen havde fabriksindstillinger har den det nu igen.

ic9700_preset_31

Til IC-9700 menu.

Satellit trafik.

IC-9700 kan køre split på 2 forskellige bånd. Det er velegnet til satellit trafik.
Frekvenser i billederne herunder er her valgt som i eksemplet i brugervejledningen side 7-1.

Berør ikonet SATELLITE i Menu 1. Der kommer nu ikoner helt til højre og MAIN og SUB på hver sit bånd.
MAIN er DOWN-link og SUB er UP-link. Senderens frekvens er låst til SUB.

IC9700 satellit 1 IC9700 menu 1

Man kan åbne et vandfald, mens MAIN er hvid. Berør ikonet SCOPE i Menu 1.
Så kan man følge med i trafikken på DOWN-link frekvensen.

Frekvensen i MAIN justeres ved at berøre ikonet MAIN og dreje på skalahjulet. Der vises en gul streg under tallene.
På samme måde med SUB. Den gule streg slukkes ved at berøre det symbol der passer til. (SUB/MAIN)

Skift mellem normal og omvendt sporing ved at berøre ikonet NOR/REV helt til højre.

IC9700 satellit main IC9700 satellit sub

Når de gule streger er slukket sporer frekvenserne smukt, enten normalt eller omvendt.
Det giver mere overblik, hvis man berører CENT/FIX så der står FIX i Spectrum scope linjen.
Man kan vælge EDGE-frekvenser der passer til det ønskede down-link område.

IC9700 satellit 2 IC9700 menu 1

Satellit funktionen lukkes ved at berøre ikonet SATELLIT i MENU 1.

Til IC-9700 menu.

Terminal mode og Access Point Mode.

IC-9700 kan kobles direkte til internettet og danne forbindelse til en D-Star reflektor.
Man kan derved trafikere D-Star netværket, selv om man ikke har en D-Star repeater inden for rækkevidde, eller
hvis man ikke vil forstyrre brugerne på den lokale repeater med sin trafik.

Den reflektor man vil forbinde til skal være opdateret til G3 software.

Når man bruger Terminal Mode bruges radioens sender og modtager ikke. Man sender og modtager gennem internettet.

IC-9700 har en stik til forbindelse til et lokalt netværk. Et kabel forbindes derfra til den lokale internet-router.

Klargøring af radio til internet.
Man skal indtaste nogle data for at radioen kan finde internettet.
Dette skal kun gøres 1 gang, radioen husker indstillingerne.

Er radioen tidligere blevet klargjort til internet kan du springe direkte til Terminal Mode eller Access Point Mode (HotSpot).

Tryk MENU, berør DV GW. På næste skærm berøres linjen Gateway Select. Billeder herunder.

ic9700_network_1 ic9700_network_2

Berør linjen Internal Gateway (LAN).
Berør linjen Internal gateway Settings.

ic9700_network_3 ic9700_network_4

Berør linjen Terminal/AP Call Sign. Indtast dit kaldesignal på tastaturet med et bogstav på sidste plads (nr 8).
Dette valgbare sidste bogstav må ikke være G, I, S eller de danske bogstaver Æ, Ø, Å.
Gateway Type Global, UDP Hole Punch Disable ON som vist. Venstre billede herunder.
Skærm 2 som vist på billede herunder til højre.

ic9700_network_7 ic9700_network_8

Tryk Exit et par gange.

Routerens data skal indtastes.

Jeg har prøvet flere opsætninger. Værdierne som vises herunder passer til MIN lokale router.

Tryk MENU, berør SET, berør linjen Network. Billeder herunder.

ic9700_network_9 ic9700_network_10

Berør linjen DHCP (Valid after Restart) og vælg ON. Billede herunder til venstre.
De øvrige linjer bliver derefter grå og skal ikke røres. Billede herunder til højre.

ic9700_network_11 ic9700_network_12

Berør linjen Network Name og skriv netværkets navn (vist ikke nødvendigt)
Network Control (Valid after Restart) vælges til ON. Billede herunder til venstre.
Linjerne på skærm 3/4 bruges til Remote Control og skal ikke røres. Billede herunder til højre.

ic9700_network_13 ic9700_network_14

De øverste 3 linjer på skærm 4/4 skal ikke røres.
På linjen Network Radio Name kan man skrive radiotype IC-9700 (ikke nødvendig). Billede til venstre herunder.

Radioen slukkes og tændes. På skærm 1/4 vises nu den netværksadresse som routeren har tildelt til radioen.
Denne adresse skal bruges når routerens port 40000 skal åbnes. Billede herunder til højre.

ic9700_network_15 ic9700_network_16

I routeren skal port 40000 åbnes, ellers kan man ikke modtage data og dermed ikke høre tale.

I min router (D-Link) ser det ud som vist på billede herunder.
Jeg har åbnet 40000 for begge mine ICOM radioer, men der må kun være en aktiv.

ic9700_network_17

------------------------------------------------------------------------------------------

Forbind IC-9700 i Terminal Mode til en G3 reflektor.

Tryk MENU, berør DV GW. Berør linjen Internal Gateways Settings

ic9700_tmode_1 ic9700_tmode_2

Berør linjen Gateway Repeater (Server IP/Domain).
Indtast reflektorens adresse og berør ENT. Tryk EXIT

ic9700_tmode_3 ic9700_tmode_4

Berør linjen Terminal Mode.
Berør feltet til højre for feltet TO.

ic9700_tmode_5 ic9700_tmode_6

Find og berør linjen Direct Input (RPT)
Indtast skråstreg / og reflektorens kaldesignal og modulbogstav. Berør ENT

ic9700_tmode_7 ic9700_tmode_8

Til venstre på displayets øverste linje vises en sky.

Når man taster vises en lille orange pil. Vemstre billede herunder.

Når der modtages data (tale) fra reflektoren vises en lille grøn pil. Højre billede herunder.
ic9700_tmode_9 ic9700_tmode_10

Man vil nu kunne høre evntuel trafik på reflektoren, og man kan kalde op. Husk at holde pauser.

------------------------------------------------------------------------------------------

Terminal Mode forlades ved at trykke MENU og berøre linjen Normal Mode

ic9700_tmode_11 ic9700_tmode_12

For at forlade DR-mode trykkes knappen CALL DR

Venstre billede herunder viser en tabel over hvad pile og kryds betyder. Hjælp i Advanced Manual side 11-19.

Højre billede de reflektorer jeg har prøvet indtil 13-04-2021.

ic9700_tmode_13 ic9700_tmode_14

------------------------------------------------------------------------------------------

Forbind IC-9700 i Access Point Mode (HotSpot) til en G3 reflektor.

Tryk MENU, berør DV GW. Berør linjen Internal Gateway Settings

ic9700_amode_1 ic9700_amode_2

Berør linjen Gateway Repeater (Server IP/Domain). Indtast reflektorens adresse og berør ENT. Tryk EXIT

ic9700_amode_3 ic9700_amode_4

Berør linjen Access Point Mode. Venstre billede herunder.

HotSpot frekvensen indstilles, og DIAL LOCK slås til, så frekvensen ikke ændres ved tilfældig berøring ;o)

ic9700_amode_5 ic9700_amode_6

Når radioen modtager data fra reflektoren lyser den grønne pil øverst til venstre i display, og senderen aktiveres.
RF POWER indstilles på et passende niveau.
Hvis der er meget trafik på reflektoren kan senderen blive meget varm, hvis effekten er valgt for stor.

Når der sendes til HotSpottet Lyser den røde pil, og signalets styke kan ses på S-meteret. Billede til højre herunder.

ic9700_amode_7 ic9700_amode_8

Den eneste måde at forlade Access Point Mode er at trykke MENU, berøre DV GW og berøre Normal Mode.

ic9700_amode_9 ic9700_amode_10

Radioer der skal trafikere Access Point Mode skal kodes specielt, ellers kan de ikke åbne HotSpottet.
Frekvensen skal kodes med DUP- og Space / Offset 0.000 MHz.
UR / YOUR skal være en skråstreg / efterfulgt af reflektorens kaldesignal og modulbogstav.

Sådan ser det ud på min gamle skrammede ID-51. Billede herunder.

ic9700_amode_11

I kodeprogrammet til for eksempel IC-9700 gøres det som vist herunder.

ic9700_amode_12

Til IC-9700 menu.

Sæt dato og tid.

Tryk knappen MENU, vælg menu 2. Berør SET. Billede til venstre herunder.

Find og berør linje Time Set. Billede til højre herunder.

ic9700_timedate_1 ic9700_timedate_2

Berør linjen Date/Time. Billede til venstre herunder.

Berør linjen Date og juster dato. Billede til højre herunder.
Berør linjen Time og juster tiden. Bak ud ved tryk på EXIT.

ic9700_timedate_3 ic9700_timedate_4


Til IC-9700 menu.

Kodning og kodefiler.

Man kan let udlæse en kodefil, redigere den og indlæse den igen, hvis man bruger en komputer og et standard USB kabel.

Derved får man det store overblik over mange af radioens funktioner, og man kan dele kodefiler med andre.

Fremgangsmåden er grundigt beskrevet her: Kodning af IC-9700 , klik på IC-9700 kodefil i menuen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvis man selv vil redigere i kodefilen, lægge flere kanaler ind og lignende er her en kort orientering.

Kodeprogrammets startskærm. (billede herunder)

Øverst ses navnet på den kodefil som er indlæst i programmet. Kodefiler har altid endelsen .icf
I næste linje kan man klikke for at få forskellige hjælpemenuer frem som rullegardiner.
I linjen nedenunder er knapper til ny, hent og gem kodefil i komputeren, udlæs, indlæs og tjek kodefil i radio.

Til venstre ses et mappe-træ, hvor man vælger hvilke ting man vil arbejde med.
Undermapper åbnes og lukkes ved at klikke i den lille firkant til venstre for mappesymbolet.

CS9700 start

Under Digital, My Station er der to mapper, Call Sign og Message. Her indtastes dit eget kaldesignal og meddelelse.

CS9700

Strukturen af kanalhukommelserne i kodefilen til IC-9700 er lidt anderledes end i andre ICOM radioer med D-Star.
I de andre er der mulighed for flere tabeller til kodning af kanalfrekvenser, hvor man kan blande flere bånd i samme tabel.
Det kan man ikke i IC-9700. Her er 3 tabeller, en for hvert bånd (2 meter, 70 cm og 23 cm)

Herunder er vist et eksempel med en del af indholdet i 432 MHz tabellen i en kodefil til IC-9700.

I øverste grå linje står kolonnernes navne. Der er en udmærket hjælpefunktion, klik på HELP i programmets toplinje.

I kolonne SEL kan man vælge hvilken scangruppe kanalen skal høre til. (Intet, 1, 2 eller 3).
Se nærmmere under SELECT MEMORY SCAN.

Hvis man koder et HotSpot skal man vælge -DUP og Offset 0, ellers virker det ikke. Se linje nr. 86 Osterlars.

I Mode-kolonnen vælges modulations-art (DV, FM, SSB ....) Når man klikker på felter vises hvilke muligheder der er.

D-Star repeatere og D-Star simplex kanaler har altid CQCQCQ i kolonne YOUR
I kolonne RPT1 repeaterens call med et bogstav på sidste (ottende) plads, C=2m B=70cm A=23cm.
I kolonne RPT2 repeaterens call med et G på sidste (ottende) plads. Mangler G kommer man ikke ud på D-Star nettet.

FM pilottone-repeatere har TONE eller TSQL i kolonne Tone og pilotfrekvensen i kolonne Repeater Tone eller TSQL Freq.
Hvis TSQL vælges siger modtageren kun noget, hvis der er den rigtige pilottone på det modtagne signal.

Kolonnerne DATA, DTCS, Polarity, D.SQL og Code bruges meget sjældent.

Man tilføjer en linje ved at stille musepilen på en linje, tryk højre museknap, klikke Insert.
Sletning af en linje på samme måde, blot klik Delete i stedet for Insert. Slettede linjer kan IKKE gendannes.
Linjer kan flyttes op og ned, kopieres og renses for indhold i samme hjælpemenu.

Så det er såmænd slet ikke så indviklet endda ;o)

CS9700 memory ch

Ved at klikke på andre mapper i mappetræet i kodeprogrammet kan man indstille mange ting, se eksempler herunder.

For hver modulations-art for sig kan vælges højpas og lavpas filtre (RX HPF og LPF) og bas (RX BASS) og diskant (RX Treble).
Når man klikker på et felt kan man vælge. Felter med - kan ikke indstilles. De øverste 4 linjer i billedet herunder.

CS9700 tone control rx

På samme måde vælges bas og diskant for senderens modulation. TX Bass og TX Treble.
Senderens LF båndbredde (TBW) vælges i de nederste 8 linjer. Billedet herunder.

CS9700 tone control tx

For hver modulations-art for sig kan vælges båndbredde på modtagerfiltrene. Billedet (beskåret) herunder.

CS9700 filter

AGC karakteristikken kan vælges. (ikke for FM, DV og DD) Billedet herunder.

CS9700 agc

Tjek selv de andre mapper. Brug HELP hvis nødvendigt.

Til IC-9700 menu.

Måle-instrumenter

Ved at trykke på MENU og berøre ikonet METER kan man se alle radioens instrumentskalaer samtidigt.

IC9700 metre

S-meter, Power, ALC, COMP, SWR, Id - Vd - TEMP (strøm, spænding og temperatur i PA-trinnet).
Skalaerne kan vises en ad gangen, lige under S-meter linjen, ved at berøre navnet flere gange.

Til IC-9700 menu.

Firmware Opdatering.

Opdatering tilføjer nye funktioner og / eller forbedrer ydeevnen.

Du kan opdatere IC-9700's firmware ved hjælp af et SD kort.

ICOM anbefaler i manualen SanDisk type SD 2 GB og type SDHC 4, 8, 16 eller 32 GB.

SD kortet skal være formateret i IC-9700. MENU > SET > SD Card > Format.
Formatering sletter alt hvad der er på SD kortet.

Isæt og udtag kun SD kortet, når radioen er slukket.

Firmware data filen hentes på ICOMS hjemmeside: www.icomjapan.com/support/firmware_driver/ (åbner i nyt vindue)

Man vælger hvilken radio det handler om ved at skrive modelnavnet og derefter klikke på Search.

Der kommer en side som handler om IC-9700. Klik på det røde IC-9700 ud for Firmware.

(Billede herunder viser versionsnummer 1.30. På den du finder nu på hjemmesiden står nyeste versionsnummer)

IC9700 update 130 01

Manual og Firmware Updat Information kan hentes ved at klikke på de røde linjer.

Sæt hak i den lille firkant nederst på siden og klik på Download (13.00 MB).

IC730 update 130 02

Man kan vælge at gemme filen og udpakke den, eller lade windows udpakke den. Billede til venstre herunder.

Firmware filen hedder 9700Exyz.dat, hvor xyz angiver versionsnummer.

Filen gemmes på SD-kortet, nøjagtigt som vist på billede til venstre herunder, og kortet sættes i radioen.

ic9700 update 130 03 ic9700 update 130 04

Opdateringen består af 3 trin: Backup af SETTING, indlæs FIRMWARE, indlæs den gemte backup af SETTING.

Man bør lave en backup af radioens SETTING inden opdatering af Firmware, ellers går indstillinger og hukommelser tabt.

BackUp af SETTING til SD-kortet.

Tryk knappen MENU og berør ikon SET. Venstre billede herunder.
Find og berør linjen SD Card. Højre billede herunder.

ic9700_save_setting_01.jpg ic9700_save_setting_02.jpg

Berør linjen Save Setting. Berør linjen New File på næste skærm.

ic9700_save_setting_03.jpg ic9700_save_setting_04.jpg

Radioen foreslår selv et filnavn Set-(år-måned-dag)-nummer. Er du tilfreds med det, så berør ENT.
Berør YES på næste skærm. Når radioen melder OK trykkes på EXIT.

ic9700_save_setting_05.jpg ic9700_save_setting_06.jpg

Indlæs FIRMWARE

Tryk MENU, berør SET, find og berør linjen SD Card. Billeder herunder.

ic9700 update 130 05 ic9700 update 130 06

Find og berør linjen Firmware Update. Venstre billede herunder.
Første gule skærm fortæller at opdatering er på din egen risiko og ansvar, og at man kan ende med at radioen går kaput.
Sker det skal radioen til ICOM for reparation. Berør trekant-ned for at komme videre til næste. Højre billede herunder.

ic9700 update 130 07 ic9700 update 130 08

Næste gule skærm opfordrer til at man laver backup af settings og hukommelse. Berør YES. Højre billede herunder.

Næste skærm er om at lave denne nødvendige backup. Berør YES. Billede herunder til højre.

ic9700 update 130 09 ic9700 update 130 10

Næste billede viser hvilke firmware filer der er på SD kortet. Du vælger selvfølgeligt filen med det nyeste nummer.
Berør linjen med dette nye nummer. Billede herunder til venstre.

Den gule skærm fortæller at opdateringen vil vare ca 2 minutter. Sluk ikke, og fjern ikke SD kortet.

Berør YES i et langt sekund for at starte opdateringen. Højre billede herunder.

ic9700 update 130 11 ic9700 update 130 12

Når opdatering er færdig vises "Firmware update has completed". Radioen vil genstarte automatisk.

Opdateringen gør måske, at man skal indlæse den backup af Settings som man tidligere lavede. Se herunder

Indlæsning af Setting fra SD-kortet.

Tryk knappen MENU og berør ikon SET. Find og berør linjen SD Card. Billeder herunder.

ic9700 load setting 01 ic9700 load setting 02

Find og berør linjen Load setting. Venstre billede herunder.

Find og berør linjen med Set-filen med den rigtige dato (den nyeste). Højre billede herunder.

ic9700 load setting 03 ic9700 load setting 04

ALL indlæser hele backup filen, med kaldesignal, meddelelse, Network, CI-V, Gateway og REF Adjust.

ic9700 load setting 05 ic9700 load setting 06

Berør YES. Billede herunder.

ic9700 load setting 07

Efter kort tid vises "Completed! Restart the IC-9700". Sluk og tænd radioen.

Hvis man ikke vil loade alle data i SET-filen kan man vælge Select i stedet for All. Venstre billede herunder.
Man får så 6 valgmuligheder på 2 skærme. Berør LOAD når du er klar. Højre billede herunder.

ic9700 load setting 08 ic9700 load setting 09

ic9700 load setting 10 ic9700 load setting 11

Programmerings Software fra den gamle version kan måske ikke bruges til den ny firmware.

Kodeprogram CS-9700 nyeste version hentes på ICOMs side www.icomjapan.com/support/firmware_driver/ (åbner nyt vindue)

Nyeste version af CS-9700 kan indlæse både gamle og ny kodefiler og gemme i både nyt og gammelt format.

Til IC-9700 menu.

Partial (Delvis) Reset og All (Fuld) Reset.

Hvis radioen opfører sig mærkeligt, eller der er en tilstand man ikke kan komme ud af kan man lave en delvis reset.

PARTIAL RESET nulstiller menuvalg og VFO valg til fabriksindstillingerne.

PARTIAL RESET rører IKKE ved Memory kanaler, kaldesignalhukommelser, meddelelser, DTMF hukommelser,
GPS hukommelser, Repeater lister, Netværksindstillinger, REF justering, Fixed Edges og Allowed call sign lister.

Tryk MENU og berør SET. Berør linjen Others.

ic9700_part_reset_1.jpg ic9700_part_reset_2.jpg

Berør linjen Reset. Berør linjen Partial Reset.

ic9700_part_reset_3.jpg ic9700_part_reset_4.jpg

Berør YES på den næste skærm.

ic9700_part_reset_5.jpg

Efter en delvis reset starter radioen i VFO A på 145.000 MHz FM og 435.000 MHz FM.


ALL RESET nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle data.

Radioen bliver altså fuldstændig som da den forlod fabrikken. Alle data skal indtastes på ny, stort arbejde.
Det er meget nemmere hvis man har en backup, som bare kan indlæses.
Se afsnittet BackUp af Setting på SD kortet.

Hvis det er nødvendigt med en fuld reset: Tryk MENU og berør SET. Find og berør linjen Others.

ic9700_part_all_1.jpg ic9700_part_all_2.jpg

Berør linjen Reset. Venstre billede herunder. Berør linjen All Reset. Højre billede herunder.

ic9700_part_all_3.jpg ic9700_part_all_4.jpg

Berør NEXT på den næste skærm. Venstre billede herunder.

Hvis ikke der er en frisk backup af SETTING på SD kortet er det på høje tid at få lavet en.
I så fald berør NO og gå til afsnittet BackUp af Setting på SD kortet og lav en backup.

Hvis der er en frisk backup af SETTING på SD kortet berøres YES. Højre billede herunder.

ic9700_part_all_5.jpg ic9700_part_all_6.jpg

Efter en reset starter radioen i VFO A på 145.000 MHz FM og 435.000 MHz FM.

Herefter skal backup af SETTING indlæses, se afsnit Indlæsning af Setting fra SD kortet.

Er det så galt at man ikke kan få menuerne til at virke, så man ikke kan følge ovenstående beskrivelse
kan man lave en ALL RESET ved at slukke radioen, holde knap PBT og knap V/M inde og tænde radioen.

Til IC-9700 menu.
LINKS (alle åbner i nyt vindue)

D-Star4all.dk

HamRepeater.dk

OZ1LNs Kort og Lister

HamRadioConcepts om IC-9700 på YouTube:
HamRadioConcepts_IC-9700 Review, Demo And Walkthrough
HamRadioConcepts_IC-9700 Scope/Waterfall Functions And Settings
HamRadioConcepts_IC-9700 DSTAR Setup And Features
HamRadioConcepts_IC-9700 Remote Operation, RS-BA1 Software
HamRadioConcepts_IC-9700 Picture mode

Til IC-9700 menu.

HAR DU KOMMENTARER ELLER FINDER DU FEJL OG MANGLER ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT MAILE!

OZ1LN (punktum) Lasse (snabelA) gmail (punktum) com

Valid HTML 4.01 Transitional