Vejledning til ID-5100.

Til ID-5100 kodning.

Til start menu.

Til www.OZ1LN.dk

Siden er under arbejde. Der mangler billeder hist og her, og noget skal redigeres...

Mail hvis du finder fejl: OZ1LN(punktum)Lasse(snabel-a)gmail(punktum)com

Her en beskrivelse af ID-5100 og de vigtigste betjeningsmetoder.

Se også noget om flere andre ICOM radioer: KLIK HER
id5100_startbillede.jpg


Jeg har forsøgt at beskrive både det almindelige og det ny, så man ikke behøver at grave i basic og advanced manualerne.
Betjenings manualerne ligger på nettet, og der er også en service manual. Brug Google.

Du kan vælge at læse denne side fra top til bund, eller du kan springe direkte til det, som du lige vil vide noget om.

Der står TRYK når det drejer sig om fysiske knapper og BERØR når det er symboler/ikoner på den berøringsfølsomme skærm.

Klik på en af linjerne herunder, hvis du vil direkte til et afsnit:

ID-5100 menu. (Ikke alle afsnit er færdiglavet)

Kort beskrivelse
Specifikationer
Blokdiagram
Tilslutninger
Frontens knapper
Mikrofonens knapper
Display
Screen Saver / Auto Dimmer
Menuer

Spektrum-scope.

VOX. Stemmestyret sendetast
For-forstærkere og attenuator
Bas og Diskant justering

VFO mode
VFO scanning
MEMORY mode
MEMORY scanning
DR-mode
Skifte reflektor og rum, og andre nyttige ting.
DR mode. Find repeatere i listerne.

FM repeatere
Pilottoner
Repeateropkald 1750 Hz

D-Star. Indtastning af kaldesignal og meddelelse
D-Star repeatere og reflektorer
Fang (capture) en D-Star repeaters indstillinger
Visning af kaldesignal, meddelelse og position

GPS indstillinger

SD hukommelseskort
Optag QSO på hukommelseskort
Afspil QSO på hukommelseskort

Sæt dato og tid.

Kodning og kodefiler

Firmware Update vejledning
Firmware Update version 1.20
Firmware Update version 1.27

BackUp af SETTING til SD-kortet.
Indlæsning af Setting fra SD-kortet.
Partial (delvis) Reset.
All (fuld) Reset.

Links


HAR DU KOMMENTARER ELLER FINDER DU FEJL OG MANGLER ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT MAILE!

OZ1LN(punktum)Lasse(snabelA)gmail(punktum)com


Kort beskrivelse.
ID-5100 er en mobil/stationær dual band radio, som har 2 modtagere og kan lytte 2 steder samtidigt.

Den har et berøringsfølsomt display, hvor man let kan aflæse og ændre de forskellige indstillinger.

På billedet herunder er valgt at radioen skal have begge modtagere aktive.

Den ene modtager hedder MAIN, den anden hedder SUB. Modtagernes navne ses øverst til højre og til venstre.
Man kan bytte om på modtagerne ved at berøre SUB, som derved skifter til MAIN.

Her er MAIN indstillet på en hukommelses kanal, det ses på det lille MR symbol forneden nær midten. SUB bruger VFO.
Skift mellem VFO og MEMORY sker ved at berøre ikonet V/M.

I øverste række ses symboler for hvilke modultionsarter modtagerne er indstillet til. (FM, FM-N, DV, AM, AM-N)
Modulationsart ændres nemt ved at berøre feltet og vælge på den lille skærm som popper frem.

I de store midterste felter kan blandt andet aflæses frekvenser, duplex, tone, hukommelsesnavne, sendeeffekt og S-meter.

Nederst kan vælges mange indstillinger og funktioner på en række MENU knapper.
Der er flere menu-linjer, som kan skiftes ved at berøre feltet yderst til venstre.

id5100_display2.jpg

Når man sender er det MAIN modtageren der bestemmer frekvens, modulationsart mm.

Senderen har frekvensområderne 2 meter (144-146 MHz) og 70 cm (430-440 MHz).

Modtagerne dækker et større område, blandt andet marine og fly. Se i afsnittet Specifikationer herunder.

Til ID-5100 menu.

Specifikationer for ID-5100.
Frequency coverage:
RX 118–174 MHz, 375–550 MHz
TX 144–146 MHz, 430–440 MHz
Mode: F2D/F3E (FM/FM-N), F7W (DV), [A3E (AM/AM-N) RX only]
Memory channels: 1000 channels
Program scan channels: 25 channels (2 edge frequencies in each channel)
Call channels: 4 channels (2 channels × 2 bands)
Antenna connector: SO-239
Antenna impedance: 50 ohm
Frequency stability: ±2.5 ppm (–10°C to +60°C)
Digital transmission speed: 4.8 kbps
Voice coding speed: 2.4 kbps
Frequency resolution: 5 kHz, 6.25 kHz, 8.33 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 30 kHz, 50 kHz
Power supply: 13.8 V DC ±15% (negative ground)

Transmit Maximum current drain: 13.0 A
Receive Standby: 1.2 A Maximum audio: 1.8 A

Dimensions (projections not included):
Main unit: 150(W) × 40(H) × 172.6(D) mm;
Controller: 182.2(W) × 24.8(H) × 81.5(D) mm;
Weight (approximately): Main unit: 1.3 kg Controller: 260 g

FM/FM-N Variable reactance frequency modulation
DV GMSK reactance frequency modulation
Max Deviation: FM = ±5.0 kHz, FM-N = ±2.5 kHz
Output power: High 50 W, Mid 15 W, Low 5 W

Receive system: Double superheterodyne system
A band 1st IF 38.85 MHz 2nd IF 450 kHz
B band 1st IF 46.35 MHz 2nd IF 450 kHz
Sensitivity Amateur bands
FM/FM-N (12 dB SINAD) = 0.18 µV
DV (BER 1%) = 0.28 µV
AM (10 dB S/N) = 1 µV
Squelch sensitivity: = 0.13 µV (Threshold)
Selectivity:
FM = 60 dB
FM-N = 55 dB
DV = 50 dB
Spurious and image rejection ratio:
= 60 dB
= 55 dB (A band UHF)
AF output power: = 2.0 W (at 10% distortion with an 8 ø load)
AF output impedance: 8 ohm

Til ID-5100 menu.

BLOKDIAGRAM.

KOMMER ...

Til ID-5100 menu.

Tilslutninger

Herunder billeder hentet fra brugervejledningen.

Til venstre forsiden med plads til SD-kort (1), tilslutning af betjeningspanel (2) og mikrofon (3).

Til højre bagsiden med antennekonnektor (4), blæser (5), data (6), højttaler 1 og 2 (7 og 8) og 12 volt spændingstilslutning (9)
id5100_tilslutninger.jpg
Til ID-5100 menu.

Frontens knapper.

Herunder billede hentet fra brugervejledningen.

De to modtagere har hver sit sæt knapper på venstre og højre side af display.

(1) Den store knap regulerer Squelch. Ikke aktiv på DV (D-Star)

(2) Den lille knap justerer højttaler styrken.

(3) På siden af display er der konnektor til kablet fra radioboksen.

(4) Drejekap til valg af frekvenser, hukommelser, valg i menuer mm.

(5) Tænd og Sluk ved 1 sekund tryk. Et kort tryk starter oplæsning af MAIN modtagerens frekvens og modulationsart.

id5100_front_knapper.jpg
(6) Åbner MENU systemet. Nyt tryk lukker MENU systemet.

(7) Skifter MAIN modtageren til den kanal der er indkodet til Hjemmekanal.

(8) Skifter MAIN modtageren til DR-mode. Nyt tryk skifter tilbage.

(9) Åbner for valg af funktioner som ofte bruges, fx Bank Select, Lås/lås op for knapper. Nyt tryk skifter tilbage.

Til ID-5100 menu.

Mikrofonens knapper
Herunder billede hentet fra brugervejledningen.

Den medfølgende mikrofon HM-207 har en sendetast og 25 trykknapper.

id5100_mike_knapper.jpg
I VFO-mode bruges de to trykknapper med trekant-pile (2) til at flytte frekvensen op eller ned.
I MEMORY-mode bruges de to trykknapper med trekant-pile (2)til at flytte op eller ned i hukommelseskanalerne.

Et tryk på HOME-knappen (5) skifter til HOME Channel

Et kort tryk på VFO/MR-knappen (4) skifter mellem VFO og MEMORY.

Et langt tryk på VFO/MR-knappen (4) låser/opløser radioens knapper.

Et kort tryk på knap F-1 (7) skifter mellem Memory grupper.

Et kort tryk på knap F-2 (7) skifter mellem udgang og indgang på repeaterfrekvenser og åbner squelch.

HER KOMMER MERE ....

Til ID-5100 menu.

Display

ID-5100 har et berøringsfølsomt display, og mange af funktionerne vælges herfra.

Når radioen er indstillet til 1 modtager ser display ud som herunder.
I denne mode er der valg mellem 2 VFOer A og B. Skiftes ved berøring af VFO B.

id5100_display1.jpg

Når radioen er indstillet til 2 modtagere ser display ud som herunder.

id5100_display2.jpg

Til ID-5100 menu.

Screen Saver / Auto Dimmer

Auto Dimmer er en funktion som dæmper lyset i display efter 5 eller 10 sekunder uden betjeneing.
Det betyder at lyset i display slukker hvis der ikke er blevet rørt ved radioen i den tid.
Det kan nemt ændres. Tryk Menu. Find og berør linjen Display. Billeder herunder.

Find og berør linjen Auto Dimmer Setting.

Find og berør linjen Auto Dimmer.

VÆLG --- MERE KOMMER

Til ID-5100 menu.
Menuer.

Radioens indstillinger kan nås gennem menuer. Her er en oversigt over mulighederne.

F-menuerne ses, når radioen er i VFO og Memory-mode, D-menuerne ses i DR-mode.

Der skiftes mellem menulinjerne ved berøring af F- eller D- symbolet.

V/M skifter mellem VFO og Memory.
CALL skifter til den kanal der er kodet som call-kanal.
MW: i VFO eller DR gemmer 1 sekunds tryk den aktuelle kanal i en tom hukommelse.
MW: i Memory eller Call-kanal mode åbner for en redigerings skærm.
SCAN: åbner scan-valg. 1 sekund tryk starter sidst brugte scan.
MONI åbner squelch.

SKIP åbner valg af SKIP funktion.
DTMF åbner for indtastning af DTMF-toner.
VOICE åbner for valg af gemte talemeddelelser (T1-T4)
LOW åbner for valg af sender output. (HIGH, MID, LOW)
GPS åbner, så man kan se GPS information og GPS position.

id5100_menusystem.jpg.jpg

DUP åbner for indstilling af dupleks eller simpleks.
TONE åbner for tone-indstillinger i FM og FM-N mode.
TONE åbner for Digital squelch indstillinger i DV mode.
REC starter og standser optagelse.
SCOPE starter og stopper sweep. Der kommer start og stop af sweep i knappen til højre.

RX>CS åbner listen over modtagne call. 1 sekund tryk gemmer det aktuelle call.
CD åbner detaljeret liste over modtagne kaldesignaler.
CS åbner CALL SIGN skærmen.
Menuer forlades ved berøring af tilbage-ikonet.

Til ID-5100 menu.

Spektrum scope.

ID-5100 har et simpelt Spectrum Scope.

Det aktiveres ved at vælge menulinje F-3 og berøre ikonet SCOPE.
Der kan vælges mellem enkelt sweep, mange (Continous) sweep og sluk sweep.

id5100_scope1.jpg

id5100_spect_screen.jpg

Til ID-5100 menu.

VFO-mode.

SKAL REDIGERES ..............

Man skifter mellem VFO og Memory ved at berøre symbolet V - M

Drejning af skalahjulet ændrer frekvensen med xx Hz op eller ned.

Båndskift sker ved at berøre MHz-tallene i frekvenslinjen.
Der kommer en skærm frem med valgmuligheder, se billede herunder til venstre. Berør knappen med det ønskede bånd.

id5100 bandvalg id5100 frekvens_valg

Man kan også indtaste frekvensen direkte ved at berøre F-INP. Der vises nu et taltastatur.
Berør ENT når indtastningen er færdig. Se billedet herover til højre.

Skift af modulationsart sker ved at berøre det blå felt med modulationsnavn. Der vises en skærm med valgmuligheder.
Hvis man vil skifte mellem LSB og USB gøres det ved at berøre SSB igen. Se billede herunder.

id5100 modevalg

Man lukker valgskærme ved et tryk på knappen EXIT eller berøre ikonet med den krumme pil.

Når man tænder radioen husker den hvordan den var indstillet da den blev slukket.

Hvis man berører kHz-cifferet i mindre end et sekund tændes en lille hvid trekant over cifferet.
Skalahjulet flytter nu også frekvensen i de step man har valgt. Billedet herunder til højre.

Trekanten slukkes igen med berøring af kHz-cifferet.

Steppenes størrelse vælges ved at berøre kHz cifrene i et sekund. Der åbner en ny rude. Billeder herunder.
Der kan vælges step fra 5 kHz til 50 kHz.
Ruden slukkes med tryk på knappen EXIT.

Til ID-5100 menu.

VFO SCANNING:

SCAN VFO:
Radioen skal stå i VFO mode.

Berør ikon F-1 og berør derefter ikon SCAN i Menu F-1. En ny skærm vises med scan ikoner.

Berør PROG 1 sekund. Der kan nu vælges mellem xx Scan-områder. Berør en linje. Venstre billede herunder.
Det valgte område scannes, og der stoppes når der er en station. Scan afbrydes ved berøring af PROG.

Ved tryk på EXIT forlades scan mode.

Memory mode.

Jeg har lavet en kodefil til ID-5100 med alle danske FM og D-Star repeatere. Der er også simplex kanaler med.
Der er også en samling internationale repeaterlister (DR) i kodefilen, med ca 2500 D-Star repeatere fra hele verden.
I min tilrettede DR kodefil er også indtastet danske analog FM repeatere.

DR kodefilerne omtales under menupunkt DR MODE.

Skift fra VFO til MEMORY.
Man skifter mellem VFO og Memory ved at berøre symbolet V - M.

I MEMORY mode kan man vælge en gruppe ved at berøre
Ved at trykke på knappen QUICK og vælge linjen BANK SELECT kommer man til samme sted.
Berør linjen med navnet på den gruppe du vil bruge. Billedet herunder til højre.

Man vælger en kanal ved at dreje på drej--knappen.
Gruppens og kanalens nummer ses under "MEMO". Frekvens, modulationsmode og tone vises på display.
Billede herunder til venstre.

Toneopkald, D-Star kaldesignaler og spacing er kodet for hver kanal, så det er bare at taste og tale.
Kun hvis det er en repeater som kræver 1750 Hz opkald må man trykke mikrofonens knap xxx og sendetasten.

Nemmere kan det vist ikke laves ;o)

Til ID-5100 menu.

MEMORY SCANNING:

Radioen skal stå i MEMORY mode.

Scan hele MEMORY:
Tryk MENU og berør derefter ikon SCAN i Menu 1. Et nyt felt vises. Berøring af MEMO 1 sekund åbner for valg.

id5100 menu 1 id5100 scan memory 1

Overspring af kanal ved forstyrrelse.
Når scanneren er stoppet på en forstyrrelse som man vil overspringe kan man trykke på knappen QUICK.
Berøring af linjen TEMPORARY SKIP SET i QUICK MENU skærm 2 udelukker den forstyrrende kanal. (max 20 kanaler)

Udelukkelsestiden kan vælges ved at berøre SET i scan-skærmen. SCAN SET menu åbnes. Billede herunder til højre.
Berøring af linjen TEMPORARY SKIP TIMER i SCAN SET menu 2 åbner TEMPORARY SKIP TIMER (2 skærme).

Scannings indstillinger
Ved at berøre Radioen husker alle indstillnger, selv om den slukkes.

Til ID-5100 menu.

DR mode vælges ved at trykke på DR.
Der vises en lille ramme med 2 små felter: TO og FROM.

Radioen husker den indstilling den havde sidst man brugte DR mode.

I radioen er indkodet en liste med flere tusinde repeatere, fortrinsvis D-Star.
Den originale DR repeater liste er lavet i Japan, og der er mange fejl og mangler.
I den tilrettede kodefil jeg har lavet er de danske analog FM repeatere også med.

FROM. Først vælges en repeater man vil benytte, og som er indenfor radiorækkevidde.
Når FROM feltet er blåt kan man bladre i listen med skalaknappen eller multiknappen.
I OZ1LNs kodefil ligger danske D-Star og FM repeatere mellem nummer 266 og nummer 379.
De begynder i Skagen og går ned gennem Jylland til den tyske grænse, derefter fra Lillebælt over Fyn og
Sjælland til Bornholm. Se billede herunder.

id5100_dr.jpg

TO. Korrekt indstilling af dette felt er meget vigtig.
Når TO feltet er blåt kan man vælge opkaldstype med skalaknappen eller multiknappen.

'Local CQ' betyder at opkaldet kun går ud over den lokale D-Star repeater.
'Gateway CQ' betyder, at man kan vælge en repeater fra repeatergruppe-listerne som modtager.
'Your Call Sign' Der kan vælges et kaldesignal på en bestemt person (kaldesignal) som modtager.
'Use Reflector' sender opkaldet til den reflektor som repeateren er linket til.

'Use Reflector CQCQCQ' eller 'Brug Reflektor CQCQCQ' er det almindelige valg.

Her ses en lille fælde, som en del er faldet i.
Der står godt nok CQCQCQ i TO feltet, men man kommer ikke ud over reflektoren alligevel.
Radioen er nemlig indstillet til lokal, og der vises 3 små personer i TO feltet. Billede 1 herunder.
Det skal ændres hvis man vil ud på reflektoren.
Berør feltet til højre for TO og vælg linjen Your Call Sign. Billede 2 herunder.

id5100_dr_to_lokal_cqcqcq id5100_dr_to_select_yourcallsign

Berør linjen Your Call Sign. Vælg linjen Use Reflector CQCQCQ. Billede 1 herunder.
Berør linjen Use Reflector CQCQCQ.
På næste skærm står der Use Reflector CQCQCQ i feltet, og nu er der kun en enkelt person i feltet TO.
Nu kommer man ud på reflektoren, når man taster. Billede 2 herunder.

id5100_to_select_yourcallsign_usereflector_cqcqcq id5100_dr_to_usereflector_cqcqcq

Når disse ting er i orden kan man taste og kalde op.

Til ID-5100 menu.

Skifte reflektor eller reflektorrum, og andre nyttige kommandoer.

Når man er i DR mode, og feltet TO er xxx kan man ved at dreje på multiknappen eller skalahjulet finde
funktioner til Link, Unlink, Echo, Info og til forbindelse (link) af reflektorer og reflektor rum.

Her vises nogle af disse kommandoer.

Echo åbner end afspiller, som gentager det man siger, når man slipper tasten. Billede 1 herunder.
Info fortæller hvilken reflektor repeateren er linket til, når man slipper tasten. Billede 2 herunder.

id5100_dr_to_echo id5100_dr_to_info

VIS-ON gør at radioens kaldesignal vises på online listerne over brugere (ircdb). Det er faktisk ret nyttigt ;o)
Unlink Reflector frakobler repeateren fra reflektoren. Billede 2 herunder.

id5100_dr_to_vis_on id5100_dr_to_unlink

Link DCS004B ALLE linker repeateren til reflektor DCS004B, den danske landsreflektor. Billede 1 herunder.
Link DCS004S SYD linker repeateren til reflektor DCS004S, reflektor Region Syddanmark. Billede 2 herunder.

id5100_dr_to_link_dcs004b id5100_dr_to_link_dcs004s

Link default linker repeateren til den reflektor som administrator har valgt. Billede 1 herunder.
Billede 2 herunder viser en analog FM repeater. Feltet TO viser kun streger, og det er normalt ved analoge.

id5100_dr_to_link_default id5100_dr_to_analog

Alle eksempler bygger på OZ1LNs kodefil, som kan hentes her www.D-Star4all.dk (åbner i nyt vindue)
Vælg radio type i menuen til venstre.

Til ID-5100 menu.

Finde repeatere i DR listerne.

Berøring af højre del af FROM feltet åbner en ny skærm.
Berøring af 'Repeater List' åbner for valg af grupper. Venstre billede herunder.

DR repeaterlisterne er delt op i regioner. Danmark ligger i Europe-Norther. Billedet herunder til højre.

id5100 DR from select Der kan bladres i listerne, og man kan taste og kalde op på repeatere som er inden for rækkevidde.

Hvis man i stedet for 'Repeater List' vælger 'Near Repeater' kan man vælge på en lidt smartere måde.
Der kan vælges mellem ALLE, DV (D-Star) og FM. (Se krav til denne funktion under GPS indstillinger)

Repeaterne vises sorteret med den nærmeste øverst, og der vises kompasretning og km-afstand.
Kun de repeatere der er kodet i listen med position bliver vist.
Berører man en linje kan man taste og kalde op. Billede herover til højre.

Hvis man vælger TX History får man en liste over de repeatere som man tidligere har benyttet, og kan vælge mellem dem.

Til ID-5100 menu.

FM repeater.

Man kan køre over FM repeatere både i VFO mode og i Memory mode.

Hvis man i VFO mode vil bruge en FM repeater skal duplex spacing vælges, så man sender på repeaterens indgangsfrekvens.
Det gøres meget nemt ved at trykke knap FUNKTION og vælge skærm 2.
Berør ikon DUP et par gange indtil der står DUP- og et tal mellem paranteserne.

id5100_funct_menu_1.jpg Normalt skal dette tal være 600 (2m), eller 2000 (70cm).
Afslut med EXIT.

Nu vil der stå DUP- i venstre side af display. Sendefrekvensen vises til højre med små tal. Venstre billede herunder.

Når man trykker på sendetasten skifter frekvensvisningen til repeaterens indgangsfrekvens. Højre billede herunder.

I andre lande bruges andre duplexafstande og eventuelt +.

Til brug sammen med eget simplex HotSpot skal duplexafstanden være 0 (nul).

Duplexafstanden ændres ved berøring af DUP i 1 sekund og indtastning af ny spacingfrekvens.

Til ID-5100 menu.

Toneopkald til FM repeatere.

En repeater som kræver toneopkald med 1750Hz tone startes ved kortvarigt at sende en 1750Hz tone.

Det gøres ved at vælge menulinje F-3, trykke på mikrofonens sendetast og berøre symbolet TONE. Billede herunder.

id5100_tone1.jpg

Hvis det er en repeater som kræver pilottone skal man finde ud af hvilken pilottone der skal bruges.
Brug for eksempel denne link: OZ1LNs Kort og Lister (åbner i nyt vindue)

Når man kender pilottonens frekvens skal det indkodes.
Tryk knap FUNCTION og berør ,,,,,.


Kodning til brug af en repeater er sådan set ganske nem, men den skal jo helt eller delvist gentages, hvis man vil bruge
en anden repeater.
Derfor må det være meget bedre 1 gang for alle at indlægge en repeaterliste med de relevante repeatere i radioen.

Det kan man læse om i afsnit Kodning og kodefiler.

Til ID-5100 menu.

D-Star: Indtastning af kaldesignal og meddelelse.

D-Star (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) er en digital modulation udviklet af den Japanske klub JARL.

Hele transmissionsvejen fra en radio til en anden er digital, og der bruges et specielt dataformat, som også kan
indeholde skrevne meddelelser og andre data, for eksempel positionsoplysninger (APRS-DPRS).
D-Star kom til Danmark i 2008. Læs mere om D-Star ved at følge links i afsnittet sidst på denne hjemmeside.

ICOM har produceret mange forskellige radioer med D-Star indbygget.

Der er ganske få ting som skal indstilles på en D-Star radio, for at den kan bruges til denne modulationsart.

Dit eget kaldesignal skal gemmes i radioen.

Tryk på knappen MENU, find linjen My Station på skærm 2, og berør linjen My Station, billede herunder.

id5100_my_station.jpg

På næste skærm berøres linjen My Call Sign. Billede herunder.

id5100_my_callsign1.jpg

På næste skærm ses hvilke kaldesignaler der måske allerede er indtastet. Der er plads til 6 kaldesignaler.

id5100_my_callsign2.jpg

Berøring af en af linjerne 1 sekund åbner et nyt vindue, hvor man kan vælge Edit (skrive) eller Clear (slette).

id5100_my_callsign3.jpg

Berøring af Edit åbner nyt vidue med tastatur. Der er plads til 8 tegn i kaldesignalsfeltet og 4 i feltet efter /

Bogstav-felterne berøres flere gang indtil det rigtige bogstav ses.

Man kan flytte cursor frem og tilbage med de 2 pile. Et forkert bogstav kan slettes med CLR.

I feltet efter skråstregen / bruger man ofte at skrive radioens type eller hvis man har et navn på max 4 bogstaver.

id5100_my_callsign4.jpg

Slut med at berøre ENT.

Tilbage ved at berøre "omkørselspilen"

På samme måde kan man skrive en meddelelse på max 20 tegn i linjen TX Message.

Brerør linjen TX Message. Billede herunder.

id5100_message1.jpg

Berør den linje de vil skrive eller rette og gå videre som du gjorde ved indtastning af kaldesignalet. Billede herunder.

id5100_message2.jpg

Slut med at berøre ENT.

Kaldesignal, meddelelse, GPS position mm sendes automatisk med, hvergang man sender, og vises i modpartens radio.

Til ID-5100 menu.

D-Star repeatere og reflektorer.
Det kræves at frekvens, spacing, kaldesignal mm passer til den pågældende repeater, og at radioen er i DV mode.

De fleste D-star repeatere er koblet til en reflektor, som styrer trafikken til andre repeatere.

For at give reflektoren tid er det vigtigt at man ikke taster ind for hurtigt, men venter et sekund eller to.
Hvis flere taster samtidigt er der chance for at systemet bliver forvirret.
Se mere om reflektorer og netværk på www.D-Star4all.dk og wwww.HamRepeater.dk

Den nemme måde at bruge D-Star repeatere på:
Alle de nødvendige oplysninger om repeatere er samlet i en kodefil, som kan redigeres, udlæses og indlæses ved hjælp af
en komputer og et standard USB kabel. Det nødvendige kodeprogram kan hentes på nettet, Google CS5100.

Der findes færdige kodefiler med danske D-Star repeatere, analoge FM repeatere og en del simplex frekvenser.
Der er også lister over rigtig mange repeatere uden for Danmark, og radioen finder selv dem der er inden for rækkevidde.
Hent kodefil på www.D-Star4all. Der en vejledning i, hvordan man indlæser en kodefil.

Se link i afsnit LINKS.

Hvis man ikke har indlæst en kodefil med den repeater man vil bruge skal man indtaste repeaterens data manuelt.

Hvis repeateren er aktiv netop nu kan man ved et 1 sekunds tryk på AUTOTUNE/RX-CS lade radioen udfylde felterne.
Tjek med MENU (2) og CS, at det er sket.

Til ID-5100 menu.

Fang (capture) en D-Star repeaters indstillinger.

Ved et sekunds tryk på knappen AUTOTUNE / RX>CS overføres den sidst hørte D-Star repeaters data til CS.
Derved kan man bruge en repeater som ikke er indkodet i radioens repeaterlister.
Tjek om det er fanget korrekt ved tryk på MENU og berøring af ikonet CS.

ic5100_capture.jpg


Til ID-5100 menu.

Visning af kaldesignal, meddelelse og position.

Når man modtager signal fra en D-Star radio kan man se denne radios indkodede kaldesignal og meddelelse.

id5100_call_1.jpg i5100_message_1.jpg
Til ID-5100 menu.

GPS indstillinger.
For at radioen skal kunne vise nærmeste repeater og hvor langt der er til en station man modtager skal radioen vide
hvor den selv er.
Hvis radioen er stationær er det nok at indtaste koordinaterne manuelt.

Indstillinger af GPS og fast position kan gøres direkte i radioens menu.
Tryk menuknappen, vælg linjen GPS. Berør GPS-linjen.

id5100_gps_1.jpg Herefter beskrives hvordan man indtaster en fast position.

Berør linjen 'Manuel Position'. I næste skærm vises de aktuelle positionstal.
Berøring af tallene ud for LATITUDE (bredde) åbner mulighed for at taste positionen ind. Afslut med ENT.

id5100_gps_manuel.jpg Tilsvarende for LONGITUDE (længde) og ALTITUDE (jordhøjde over havet). Slut med WRITE.

Disse indstillinger kan også gøres i ICOM kodeprogrammet, se billedet herunder.

Hvis man vil bruge koordinater fra den indbyggede GPS (som mobilstation):
GPS Select sættes til ON (klik i feltet og vælg ON).
Det kræver at radioen kan "se" himlen og få signaler fra GPS satelitterne.

Hvis man vil bruge fast indstillede koordinater (som hjemmestation):
GPS Select sættes til Manual (klik i feltet og vælg Manual).

id5100_gps_kode.jpg

Hvis MANUAL vælges skal koordinaterne indtastes i Latitude (breddegrad), Longitude (længdegrad) og eventuelt
Altitude (højde over havet) i de ruder, der kommer frem når man klikker i felterne.


Til ID-5100 menu.

SD hukommelses kortet.

ID-5100 bruger et SD hukommelseskort til flere funktioner.

SD kortet sidder på -----.
Det holdes på plads af en klikmekanisme og klikkes ud og ind med et let tryk på kanten af kortet.

Indsæt og udtag kun kortet, når radioen er slukket.

id5100_sd_kort_slot.jpg ICOM anbefaler de typer som er vist på billede herunder til venstre. (Andre fabrikater kan bruges)

SD kortet skal formateres i ID-5100 før brug. MENU > SET > SD Card > Format.
Formatering sletter alt hvad der er på SD kortet.

Med kortet i en komputer kan man se kortets mappestruktur. Billede herunder til højre.

id5100_sd_kort_typer.jpg ic5100_sd_kort_filsti.jpg

Kortet kan bruges til at gemme sikkerhedskopi af radioens opsætning, optagelse og afspilning af lydfiler,
indlæsning af firmwareopdateringer, indlæsning og udlæsning af setting m.m.

Til ID-5100 menu.

Optag QSO på SD hukommelses kortet.

Denne funktion kræver at der er et hukommelseskort (SD) i radioen.

Den hurtigste måde at starte en optagelse af modtagerens lyd er at trykke knappen QUICK.
På QUICK MENU skærm 2 berøres linjen REC Start, og en rude med Recording started vises kortvarigt.

id5100_record_1.jpg

Optagelsen starter automatisk hvis der er lyd i højttaleren, eller hvis man taster og taler.
Ved optagelse lyser den lille plet, og SD symbolet blinker.
Ved standby ses 2 lodrette streger istedet for den lille plet.

Wav-filerne med optagelser ligger på hukommelseskortet i mappen Voice. Kan afspilles på komputer.

id5100_record_4.jpg

Optagelsen standses ved at trykke knappen QUICK og berøre linjen REC Stop.

id5100_record_6.jpg

Til ID-5100 menu.

Afspil QSO optagelser fra SD hukommelseskortet.

Denne funktion kræver at der er et hukommelseskort (SD) i radioen.

Optagelser kan afspilles ved at trykke MENU og berøre lijen Voice Memo i menuskærm 1.
Linjen QSO RECORDER berøres, og linjen PLAY FILESberøres.

ic5100_afspil_1.jpg ic5100_afspil_2.jpg

På skærmen kan man se optagelsernes dato.
Ved berøring skiftes til afspilning.

Til ID-5100 menu.

Sæt dato og tid.

Tryk knappen MENU, vælg menu 3. Find og berør linje Time Set. Billede til højre herunder.

id5100_timedate_1.jpg id5100_timedate_2

Berør linjen Date/Time. Billede til venstre herunder.

Berør linjen Date og juster dato. Billede til højre herunder.
Berør linjen Time og juster tiden. Bak ud ved tryk på EXIT.

Til ID-5100 menu.

Kodning og kodefiler.

Jeg har lavet en kodefil til ID-5100 med alle danske analoge og D-Star repeatere og en del repeatere i nabolandene.

Den findes her: Kodning af ID-5100 (åbner i nyt vindue) Klik på "ID_5100 kodefil" i menuen.

Der er en grundig vejledning i hvordan man indlæser og udlæser kodefiler.

Til ID-5100 menu.

Firmware Opdatering, vejledning

Man kan se versionsnummeret på den installerede firmware i menu xx Information, Version.

Opdatering tilføjer nye funktioner og / eller forbedrer ydeevnen, se omtalen af firmware versionerne.

Bemærk, at når man opdaterer firmware skal man måske hente ny programmeringssoftware.

Du kan opdatere ID5100 firmware ved hjælp af et micro SD kort.

Opdatering tilføjer nye funktioner og / eller forbedrer ydeevnen.

ICOM anbefaler i manualen SanDisk type microSD 2 GB og type microSDHC 4, 8, 16 eller 32 GB.
SD kortet skal være formateret i ID-5100. Se mere i afsnit SD hukommelseskort.

Isæt og udtag kun SD kortet, når radioen er slukket.

Firmware data filen hentes på ICOMS hjemmeside: www.icomjapan.com/support/firmware_driver/ (åbner i nyt vindue)

Man kan vælge hvilken radio det er ved at skrive modelnavnet, og derefter klikke på Search.

id5100_update_01.jpg

Der kommer en side som kun handler om ID-5100. Klik på det røde ID-5100 ud for Firmware.

id5100 update 02

På den næste side kan man hente info om opdateringen. Siden er lang, og her er kun vist klip.

id5100 update 03

id5100 update 04

Manual og Firmware information kan hentes på ICOM siden ved at klikke på de røde linjer.

id5100 update 05

Sæt hak i den lille firkant og klik på Download (8.16MB)

Man kan vælge at gemme filen og udpakke den, eller lade windows udpakke den.

id5100 update 06 id5100 update 07

Den udpakkede fil hedder 705Exyz, hvor xyz er versionens nummer (x.yz).

id5100 update 08

Filen kopieres til SD kortet, nøjagtigt som vist på nedenstående billede.

id5100 update 09

Når firmware-filen er gemt på SD-kortet og SD kortet er sat på plads i ID-5100 kan opdateringen begynde.

Batteriet skal være fuldt opladet for at forhindre at radioen pludselig slukker.

Opdateringen består af 3 trin: Backup af SETTING, indlæs FIRMWARE, indlæs den gemte backup af SETTING.

Man bør lave en backup af radioens SETTING inden opdatering af Firmware, ellers går indstillinger og hukommelser tabt.

Til ID-5100 menu.

BackUp af SETTING til SD-kortet.

Tryk knappen MENU og berør ikon SET. Find og berør linjen SD Card. Billeder herunder.

id5100_save_setting_01.jpg id5100_save_setting_02.jpg

Berør linjen Save Setting. Berør linjen New File på næste skærm.

id5100_save_setting_03.jpg id5100_save_setting_04.jpg

Radioen foreslår selv et filnavn Set-(år-måned-dag)-nummer. Er du tilfreds med det, så berør ENT.
Berør YES på næste skærm. Når radioen melder OK trykkes på EXIT.

id5100_save_setting_05.jpg id5100_save_setting_06.jpg

Til ID-5100 menu.

Indlæs FIRMWARE

Tryk MENU og berør SET. Find og berør linjen SD Card. Billeder herunder.

id5100 11 update 1 id5100 12 update 2

Find og berør linjen Firmware Update. Venstre billede herunder.

Det gule skilt fortæller at opdatering er på din egen risiko og ansvar, og at man kan ende med at radioen går kaput.
Sker det skal radioen til ICOM for reparation. Berør trekant-ned for at komme videre til næste. Højre billede herunder.

id5100 13 update firmware id5100 14 update gul 1

Denne gule skærm opfordrer til at man læser manualen. (ID-5100 advanced manual side 17-1, 17-2 og 17-3)

Man skal lave en backup af Settings og Memory, før man opdaterer. Berør YES. Venstre billede herunder.

På næste skærm skal man svare YES til at lave en backup på SD kortet. Højre billede herunder.

Der kommer en skærm som viser opdateringen af settings og memories, og næste skærm vises derefter.

id5100 15 update gul 2 id5100 16 backup settings

På næste billede vises navnet på firmware filen: 705 efterfulgt af version nummer.
Berør linjen. Billede herunder til venstre.

Den gule skærm fortæller at opdateringen vil vare ca 2 minutter. Radioen vil genstarte automatisk.

Sluk ikke, og fjern ikke SD kortet.

Berør YES i et langt sekund for at starte opdateringen. Højre billede herunder.

id5100 17 update fil navn id5100 18 update start yes

Når opdatering er færdig vises "Firmware update has completed".

Opdateringen gør, at man skal indlæse den backup af SETTING og Memories som man tidligere lavede.Se herunder.

Til ID-5100 menu.

Indlæsning af en gemt backup af SETTING og Memory fra SD kortet.

Tryk knappen MENU og berør ikon SET. Venstre billede herunder.

Find og berør linjen SD Card. Højre billede herunder.

id5100 11 update menu1 set id5100 12 update sdcard

Find og berør linjen Load Setting. Venstre billede herunder.

Find og berør linjen med Set-filen med den rigtige dato (den nyeste). Højre billede herunder.

id5100 load settings 1 id5100 load settings 2

Hvis backupfilen er gemt fra din egen radio: Berør ALL. Billedet til venstre nedenfor.
ALL indlæser hele backupfilen med Kaldsignal, Besked, Netværk, CI-V, Gateway og REF Adjust.
Spørgsmål: Behold "SKIP"-indstillingerne i Repeater-listen? Berør YES. Højre billede nedenfor.
Spørgsmål: "REF Adjust" vil blive gemt. "REF Adjust" er finjusteringen af master oscillatoren. Berør YES.

Hvis backupfilen er gemt fra en anden radio: Berør Select. Billede til venstre nedenfor.
Hvis du bruger en backupfil fra en anden radio, kan du vælge, hvad der bliver indlæst til din radio.
De 6 muligheder med afkrydsningsfelter og linjen Load vises.
Afkryds IKKE de første fem muligheder, afkryds kun Other Settings & Memories. Berør linjen LOAD.
Spørgsmål: Keep "SKIP" settings in the Repeater list ? Berør YES. Højre billede nedenfor.
Spørgsmål: Load file? Berør YES

id5100 load settings 3 id5100 load settings 4

id5100 load settings 5

SLUK IKKE RADIOEN

Efter et par minutter viser skærmen "Completed! Restart the ID-5100". Sluk og tænd for radioen.

Radioen er nu fuldstændig, som den var, da SETTING-sikkerhedskopien blev lavet.

Programmeringssoftware fra den gamle version firmware kan måske ikke bruges til den nye firmware.

Nyeste version af kodeprogram CS-705 hentes på ICOMs side www.icomjapan.com/support/firmware_driver/

Nyeste version af CS-705 kan indlæse både gamle og ny kodefiler og gemme i både nyt og gammelt format.

Til ID-5100 menu.

Partial (Delvis) Reset.

Hvis radioen opfører sig mærkeligt, eller der er en tilstand man ikke kan komme ud af kan man lave en delvis reset.

PARTIAL RESET nulstiller menuvalg og VFO valg til fabriksindstillingerne.

PARTIAL RESET (delvis reset) rører IKKE ved Memory kanaler, kaldesignalhukommelser, meddelelser, DTMF hukommelser,
GPS hukommelser, Repeater lister, Netværksindstillinger, REF justering, Fixed Edges og Allowed call sign lister.

Tryk MENU og berør SET. Find og berør linjen Others.

id5100_part_reset_1.jpg id5100_part_reset_2.jpg

Berør linjen Reset. Berør linjen Partial Reset.

id5100_part_reset_3.jpg id5100_part_reset_4.jpg

Berør YES på den næste skærm.

id5100_part_reset_5.jpg

Efter en partial reset starter radioen i VFO A på 14.100 MHz USB.

Til ID-5100 menu.

All (Fuld) Reset nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle data.

Radioen bliver altså fuldstændig som da den forlod fabrikken. Alle data skal indtastes på ny, stort arbejde.
Det er meget nemmere hvis man har en backup, som bare kan indlæses.
Se afsnittet BackUp af Setting på SD kortet.

Hvis det er nødvendigt med en fuld reset: Tryk MENU og berør SET. Find og berør linjen Others.

id5100_part_all_1.jpg id5100_part_all_2.jpg

Berør linjen Reset. Berør linjen All Reset.

id5100_part_all_3.jpg id5100_part_all_4.jpg

Berør NEXT på den næste skærm All Reset ?. Venstre billede herunder.

Berør YES på den næste skærm Clears all settings and memories. Are You sure? Højre billede herunder.

id5100_part_all_5.jpg id5100_part_all_6.jpg

SLUK IKKE RADIOEN

Efter en fuld reset starter radioen i VFO A på 14.100 MHz USB.

Herefter skal backup af SETTING indlæses, se afsnit Indlæsning af Setting fra SD kortet.

______________________________________________________________________________________

Er det så galt at menuerne ikke virker, eller POWER knappen ikke virker, kan man fremtvinge en ALL RESET.

Fjern batteri og ledninger til strømforsyning og USB.

Hold knap RIT/deltaTX og knap XFS inde samtidigt.

Mens knapperne holdes indtrykket tilsluttes udvendig strømforsyning.

Dette kun hvis firmware 1.27 eller højere er indlæst i radioen.

Til ID-5100 menu.
LINKS

Kodefil til ID-5100 (åbner i nyt vindue)

Til ID-5100 menu.

Valid HTML 4.01 Transitional