Brugervejledning ICOM ID-52e.

Til ID-52E kodning.

Til start menu.

Til www.OZ1LN.dk

Jeg fik min ID-52E fra MWE den 28-12-2021, dagen før min fødselsdag, perfekt ;o)

Jeg vil her forsøge at beskrive både det almindelige og det ny, så man ikke behøver at grave i de engelske manualer.

Betjeningsmanualer, kodeprogram og andre nyttige ting ligger på nettet: Icom support, firmware/software.

Se også mine sider om andre ICOM radioer: IC-705, IC-9700 og IC-7300 mm.

ID52e_front_dr ID52e_front_dr

Du kan vælge at læse denne side fra top til bund, eller du kan springe direkte til det, som du lige vil vide noget om.

Klik på en af menulinjerne herunder.
ID-52E menu. (Ikke alle afsnit er færdiglavet)

Kort beskrivelse
Specifikationer

Blokdiagram

Tilslutninger

Knapper
Multi knappen

Display symboler
Display baggrundsfarve
Display sreen saver

Vandfald

Valg af modtager A og B. (dualwatch)
Valg af modulationsart

VFO mode
VFO scanning

MEMORY mode
MEMORY scanning

DR mode
Skifte reflektor og rum, og andre nyttige ting.

Kalde kanaler
Brug af repeatere
FM analog repeateråbning med pilottoner
FM analog repeateråbning med 1750Hz tone

D-Star. Indtastning af kaldesignal og meddelelse
D-Star repeatere og reflektorer
D-Star. Valg af reflektorer mm.
D-Star. Den nemme måde.
Fang (capture) en D-Star repeaters indstillinger

Visning af kaldesignal, meddelelse og position

GPS indstillinger

Speech. Oplæsning af kaldesignal, frekvens, mode.

SD hukommelseskort
Optag QSO på SD hukommelses kortet.
Afspil QSO på SD hukommelses kortet.
Indstil QSO optager.
Indstil QSO afspiller

Terminal mode og Access Point Mode.
Mikrofon følsomhed.
Sæt dato og tid.

Billeder

Kodning og kodefiler

Firmware Update

BackUp af SETTING til SD-kortet.
Indlæsning af Setting fra SD-kortet.
Partial (delvis) Reset og All (fuld) Reset.


HAR DU KOMMENTARER ELLER FINDER DU FEJL OG MANGLER ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT MAILE!

OZ1LN(punktum)Lasse(snabelA)gmail(punktum)com


Kort beskrivelse.

ID-52e er en ny (2021) transportabel/bærbar radio, som er meget i familie med ID-31 og ID-51.

ID-52e er en smule større end ID-51 og med større display i farver.
Knapper, tilslutninger og layout ligner ID-51, men der er ændret lidt på knappernes funktioner.
RX-frekvensområdet er større i ID-52E, der kan lyttes meget langt udenfor amatørbåndene.
FM-radiofonimodtageren (Broadcast) er der stadigvæk, men mellembølgebåndet er forsvundet.

Til ID-52e menu.

Specifikationer.

Frekvens områder, modtagere (MHz)
Der er 3 modtagere, A, B og Broadcast:
A band: 108-174 og 225-479.
B band: 137-174 og 375-479.
Broadcast band FM: 76-108.

Frekvensområder, sender(MHz)
144-146 og 420-440.

Sendeeffekt (7.4 V DC): High: 5.0 W, Mid: 2.5 W, Low2: 1.0 W, Low1: 0.5 W, S-Low: 0.1 W
Mode: DV, FM, FM-N, WFM*, AM* og AM-N*. (* kun RX)

Kanalhukommelser: 1000 kanaler (100 grupper)
Scan grænser: 50 kanaler
Kaldekanaler: 4 kanaler (2 kanaler i 2 bånd)

Scangrænser: 25 (2 i hver kanal)
Skipkanaler: 100
Broadcastkanaler: 500 (26 grupper)
DR Repeaterkanaler: 2500 (50 grupper)
GPS hukommelser: 300

Temperaturområde: -10°C to +60°C
Tuning step : 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125 og 200 kHz

Frekvens stabilitet: Bedre end ± 2.5 ppm (-20°C to +60°C
DC IND spænding: 10.0 til 16.0 V DC (udvendig strømforsyning)
Batterispænding: 7.4 V eller 5.5 V
Strømforbrug: 7.4 V DC (BP-272)
Tx (5W power output) Mindre end 2.5 A
RX FM (Max. audio) Mindre end 400 mA
RX DV (Max. audio) Mindre end 450 mA
Dimensioner
61.1 x 121.6 x 29.7 mm;(W x H x D, projections not included)
Vægt cirka 330 g kg; (med BP-272 og antenne)

Til ID-52e menu.

BLOKDIAGRAM.

Sender:
Modulation system:
FM/FM-N Variable reactance frequency modulation
DV GMSK reactance frequency modulation

Maximum frequency deviation:
FM ±5.0 kHz
FM-N ±2.5 kHz

Modtager:
Dobbeltsuper.
A band 1. MF 58.05 MHz, 2. MF 450 kHz
B band 1. MF 57.15 MHz, 2. MF 450 kHz

Følsomhed i amatørbånd:
FM/FM-N bedre end 0.18 µV (12 dB SINAD)
DV bedre end 0.2 µV (1% BER)
Udenfor amatørbånd: se brugsanvisning

Til ID-52e menu.

Tilslutninger

Tal herviser til billede herunder.
4: Plads til micro SD kort.
5: Antennekonnektor.
6: LED: Rød ved sending, grøn ved modtagning eller åben squelch.
18: Volumekontrol.
20: Tilslutning af udvendig mikrofon og sendetast.
21: Micro-B USB stik til PC.
22: Stik til udvendig forsyning til opladning af batteri.

Knapper.

ID-52e_knapper
Tal herviser til billede herover.
1: Sendetast. Dobbelttryk giver 1750 Hz toneopkald.
2: Squelch.
3: Tryk tænder. Tryk 1 sekund slukker.
7: Multiknap. Se afsnit Multiknappen herunder.
8: Menu/Lås. Tryk åbner Menuskærm, langt tryk låser op eller i.
9: Mode/Scan. Tryk skifter mode, langt tryk åbner Scan valgvinduet.
10: Main/Dual. Tryk skifter mellem band A og B. 1 sekund tryk skift mellem 1 og dual band.
11: Multiknap. Se afsnit Multiknappen herunder.
12: Multiknap. Se afsnit Multiknappen herunder.
13: Tryk åbner Quick Menu. 1 sekund tryk oplæser frekvens, mode eller kaldesignal.
14: Tryk vælger Memory mode. 1 sekund tryk åbner Skriv til memory funktionen.
15: Tryk vælger VFO mode. Tryk 1 sekund vælger Kaldekanal mode. SE brugsanvisningen for mere.
16: Multiknap. Se afsnit Multiknappen herunder.
17: Multiknap. Se afsnit Multiknappen herunder.
19: Valg af frekvens (VFO) eller hukommelseskanal (Memory).

Til ID-52e menu.

Multi knappen

Multiknappen kan bruges til flere ting, afhængigt af hvor i radioens funktioner man er.

Billedet herunder viser multiknappen med talbetegnelser, som er de samme som i billedet herover af radioens front.

ID52e multiknap

Normal tilstand, kort tryk.
7 CD. Går 1 skridt tilbage i menustrukturen.
17 RX-CS Går 1 skridt op i menustrukturen.
16 LO. Går 1 skridt tilbage i menustrukturen.
12 DR. Går 1 skridt ned i menustrukturen.
11 Blå knap. Bekræfter et valg. (ENTER).

Normal tilstand, 1 sekund tryk.
7 CD. Ingen funktion.
17 RX-CS Den modtagne repeaters data gemmes i RPT1 og RPT2.
16 LO. Åbner for menu med valg af sendeeffekt. Tryk 11 Blå knap for at bekræfte valget.
12 DR. Åbner og lukker DR-mode.
11 Blå knap. Bekræfter et valg. (ENTER).

I MENU billedet med ikoner.
7 CD. Flytter rammen om ikonet til venstre på skærmen.
17 RX-CS. Flytter rammen om ikonet op på skærmen.
16 LO. Flytter rammen om ikonet til højre på skærmen.
12 DR. Flytter rammen om ikonet ned på skærmen.
11 Blå knap. Bekræfter et valg. (ENTER).

Afspilning af lyd.
7 CD. Spoler tilbage. Dette kan også gøres med lille drejeknap.
17 RX-CS. Afspiller forrige lydfil.
16 LO. Spoler frem. Dette kan også gøres med lille drejeknap.
12 DR. Afspiller næste lydfil.
11 Blå knap. Pause eller Play.

Der er flere muligheder. Kommer senere .....

Til ID-52e menu.

Display

Billederne herunder er sakset fra brugervejledningen, og teksten er oversat og bearbejdet lidt.
Det kan godt være at jeg har overset et par funktioner, men de viste er nok de mest brugte ;o)
Når der i parantes ses et p. og et nummer henviser det til sidetallet i brugsanvisningen.

1: Batteri. Op til 3 grønne eller 1 rød. Den røde blinker når der næsten ikke er mere strøm på batteriet.
2: USB COM vises når der er tilsluttet et USB kabel.
3: Viser den valgte modulationsmode.
4: Viser når VOX funktionen er valgt.
5: Viser D+ eller D- ved duplex funktion.
6: Vises når en Bluetooth enhed er tilkoblet.
7: Vises når FM radioen er tændt.
8: Viser når Share Picture funktionen er tændt.
9: Vises når der er valgt pilottone eller digital squelch.
10: Viser status for GPS modtageren.
11: Vises når GPS alarmfunktionen er tændt.
12: Vises når der er indsat et SD-kort. Blinker når der er aktivitet.
13: Viser EMR, BK, L eller A. Se brugsanvisningen.
ID52e display


14: Vises når Auto Power OFF funktionen er tændt.
15: Vises når attenuatoren er indkoblet.
16: Viser Timer og minutter.
17: Viser Rød plet når der optages og II når der er optagepause.
18: Vejr alarm. Kun i USA versionen.
19: Vises hvis Memory skip eller Program skip er valgt (scan).
20: Viser Memorygruppe og Memorynummer eller kaldekanal (144, 430, C0 eller C1)
21: Viser VFO, MR, Call, WX eller DR, afhængigt af hvilken mode der er valgt.
22: Viser signalstyrke eller sendeffekt.
23: Viser valgt sendeeffekt: SLO, LO1, LO2, MID eller intet symbol. Intet symbol = fuld effekt.
24: Hukommelseskanalens navn.
25: Frekvens.
26: Viser A eller B band, TM: Terminal mode, AP: Access Point mode.

Til ID-52e menu.

Display baggrundsfarve

Baggrundsfarven på display kan skiftes mellem sort og hvid.

id52e_hvid_baggrund id52e_sort_baggrund

Det indstilles ved at trykke MENU. Flyt med multiknappen OP/NED/HØJRE/VENSTRE rammen til ikonet SET. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen Display. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen Background Color. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen Black eller White. Billede 4 herunder.
Tryk blå knap. Tilbage til normalskærm med tryk MENU.

id52e_menu_set id52e_set_display id52e_set_background_color id52e_set_background_color_black

Man kan indstille kontrast og andre ting på samme måde, se billeder herunder.

id52e_set_display_contrast id52e_set_display_contrast_standard

Til ID-52e menu.

Display Screen Saver

Der kan spares strøm ved at dæmpe og/eller slukke displayets baggrundsbelysning.

Det styres af 2 timere, Backlight Timer og Dim Timer. Se i de 4 afsnit herunder hvordan de kan indstilles.

Indstilling af Screen Saver:
Tryk MENU og flyt med multiknappen OP/NED/HØJRE/VENSTRE rammen til ikonet SET. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen Display. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen Backlight. Billede 3 herunder.
Her kan vælges OFF, ON, Auto, Auto (DC IN:ON). Billede 4 herunder.

OFF: Baggrundsbelysningen lyser ikke.
ON: Baggrundsbelysningen lyser hele tiden.
Auto: Tænder når drejeknappen bruges og når en knap trykkes. Dæmpes efter den tid der er sat i Backlight Timer.
Auto (DCIN:ON): Som Auto, men lyser konstant, hvis der er udvendig strøm tilsluttet.

Vælg og tryk blå knap. Tilbage til normalskærm med tryk MENU.

id52e_menu_set id52e_set_display id52e_set_display_backlight id52e_set_display_backlight_auto

Indstilling af Backlight Timer:
Tryk MENU og flyt med multiknappen OP/NED/HØJRE/VENSTRE rammen til ikonet SET. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen Display. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen Backlight Timer. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap og vælg tid mellem 5sec, 10sec eller 30sec. Billede 4 herunder.
Tryk blå knap. Tilbage til normalskærm med tryk MENU.

id52e_menu_set id52e_set_display id52e_set_display_backlight_timer id52e_set_display_backlight_timer_10sec

Indstilling af Dim Screen:
Tryk MENU og flyt med multiknappen OP/NED/HØJRE/VENSTRE rammen til ikonet SET. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen Display. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen Dim Screen. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap og vælg OFF eller ON. Billede 4 herunder.

OFF: baggrundsbelysningen slukker, når tiden valgt i Backlight Timer er gået.
ON: baggrundsbelysningen dæmpes, når Backlight Timer tiden er gået og slukker når Dim Timer tiden er gået.

Tryk blå knap. Tilbage til normalskærm med tryk MENU.

id52e_menu_set id52e_set_display id52e_set_display_dim_screen id52e_set_display_dim_screen_1min

Indstilling af Dim Timer:
Tryk MENU og flyt med multiknappen OP/NED/HØJRE/VENSTRE rammen til ikonet SET. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen Display. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen Dim Timer. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap og vælg tid mellem 1, 2, 5 10 min eller Hold. Billede 4 herunder.

Minut tal: baggrundsbelysningen slukker efter den valgte tid.
Hold: baggrundsbelysningen slukker ikke.

Tryk blå knap. Tilbage til normalskærm med tryk MENU.

id52e_menu_set id52e_set_display id52e_set_display_dim_timer id52e_set_display_dim_timer_1min

Til ID-52e menu.

Vandfald (Band Scope)

På Spectrum Scope/Band Scope/Vandfald kan man se aktive stationer i et frekvensområde.

Tryk MENU og flyt med multiknappen OP/NED/HØJRE/VENSTRE rammen til ikonet SCOPE. Billede 1 herunder.

Tryk blå knap. Vandfaldet ses i nederste halvdel af display. Billede 2 herunder.
Der er en linje med delestreger, i hver ende står båndgrænserne. Den grønne viser modtagerens frekvens.

Når der modtages signal vises en lodret streg med højde afhængigt af det modtagne signals styrke.
Stregen fortsætter ned i det nederste felt indtil signalet forsvinder.
Her ses Esbjerg D-Star repeater (434.550 MHz) og Esbjerg DMR+ repeater (434.650 MHz).
Farven går fra rød (stærkeste signal) over gul, grøn lyseblå, blå til sort (svageste signal)

Vandfaldet ses bedst, når der kun er 1 modtager åbnet i display. Der er ikke plads til 2 modtagere. Billede 3 herunder.

Billeder herunder er med TS 25 kHz.

id52e_menu_scope id52e_vandfald id52e_vandfald_dual_rx

Det anbefales i Advanced Manual at Tuning Step vælges til 20 kHz eller mindre. Tryk QUICK, vælg linjen TS.
Tuning Step værdien påvirker vandfaldets bredde, ved 25 kHz er det 1 MHz bredt, ved 12,5 kHz er det 0.5 MHz bredt.

id52e_quick_ts id52e_quick_ts_12_5

Tryk på multiknappens NED tegner en ramme om vandfaldet, tryk på multiknappens OP fjerner rammen. Billede 1.
Når rammen er synlig skifter QUICK knappen funktion til SCOPE indstillinger. Billede 2.
Der er flere indstillinger hvis linjen Scope Mode trykkes. Billede 3.
Center: Modtagerens frekvens er altid i midten af vandfaldet.
FIX : Vandfaldets frekvensgrænser er faste, modtagerens frekvens flytter.
      Er modtageren uden for vandfaldets grænser vises en lille pil i den retning den er forsvundet hen.
Scroll (FIX): Vandfaldets frekvensgrænser er faste, modtagerens frekvens flytter.
      Kommer modtageren uden for vandfaldets grænser skifter grænserne automatisk.

id52e_quick_ramme id52e_quick_ramme_valg_scopemode id52e_quick_ramme_valg_scopemode_scroll

Til ID-52e menu.

Valg af modtager A og B. (dualwatch)

ID-52E har 2 modtagere, som som kan indstilles til forskellige frekvenser og modulationmode.

De kan vælges hver for sig eller begge modtagere samtidigt.
Modtager A alene, 1. billede herunder.
Modtager B alene, 2. billede herunder.
Modtager A og B samtidigt, modtager A er MAIN, 3. billede herunder.
Modtager A og B samtidigt, modtager B er MAIN, 4. billede herunder.

id-52e_rx_a id-52e_rx_b id-52e_modtager_a_main id-52e_modtager_b_main

Når to modtagere er valgt er det den modtager som er MAIN der kan indstilles, og det er dens frekvens mm man sender på.

Man skifter med korte tryk på knap MAIN/DUAL mellem hvilken modtager der skal vises alene eller hvilken der skal være MAIN.

Et sekund tryk på knap MAIN/DUAL skifter mellem 2 modtagere samtidigt eller 1 modtager alene.

Til ID-52e menu.

Valg af modulationsart.

ID-52E har 5 modulationsarter: DV, FM, FM-N, AM og AM-N.
Korte tryk på knap 'MODE' skifter modulationsart. Der skiftes i rækkefølge mellem DV, FM, FM-N osv.

id-52e_vfo_a_dv id-52e_vfo_a_fm id-52e_vfo_a_fm-n id-52e_vfo_a_am

Der kan vælges for hver modtager for sig, og som noget nyt kan vælges DV i begge modtagere samtidigt.
Den valgte modulationsart vises øverst i display.

AM og AM-N kan ikke vælges i amatørbåndene.

Til ID-52e menu.

VFO mode.

VFO (variabel frekvens) vælges ved et kort tryk på knap VFO/MHz. Der står VFO i display. Billede 1 herunder.
Frekvensen ændres med den lille drejeknap.

Man kan vælge hvor mange kHz hvert klik i drejeomskifteren skifter. Det kaldes TS (Tuning Step)
Tryk knap QUICK. Brug drejeknappen til at vælge TS i listen. Billede 2 herunder.

Tryk den blå knap i midten. Et godt valg til kanaltrafik er 12.5 kHz. Billede 3 herunder.

Kort tryk på knap VFO/MHz får 1MHz-cifferet til at blinke. Der skiftes nu i 1MHz spring. Billede 4 herunder.

id-52e_vfo_a_dv id-52e_vfo_ts id-52e_vfo_ts_12_5 id-52e_vfo_1mhz

Båndskift.
Tryk på knappen QUICK, vælg med drejeomskifteren linjen 'Band Select'. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap og vælg med den lille drejeknap det ønskede bånd og tryk den blå knap.
Der er forskellige båndområder for modtager A og modtager B. Billede 3 og 4 herunder.

id-52e_vfo_a_dv id52e_vfo_bandselect id52e_vfo_bandselect_a id52e_vfo_bandselect_b

Til ID-52e menu.

VFO SCANNING:

Til ID-52e menu.

Memory mode.

ID-52E har plads til 1000 kanaler med tilhørende frekvenser, navne, modulationsarter, pilottoner m.m.m.
For at MR mode skal virke kræver det at der er indkodet oplysninger i kanalhukommelsen.
Det kan gøres manuelt med radioens tastatur, men det er meget tidskrævende. Se brugsanvisningen.

Meget nemmere er det at finde en færdig kodefil (eller selv lave en) og læse den ind i radioens hukommelse.
Kanalhukommelsen kan være opdelt i grupper, for eksempel gruppe Jylland, gruppe D-Star, gruppe analog FM.

MR (kanalhukommelse) vælges ved et kort tryk på knap MR/MW. Der står MR i display. Billede 1 herunder.

Med radioen i MR-mode tryk knappen QUICK, vælg med drejeomskifteren linjen 'Group Select'. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap. Vælg den ønskede gruppe med drejeknappen. Billede 1 herunder.

Tryk på den blå knap. Med drejeknappen kan nu vælges mellem de kanaler der er kodet i gruppen.
Gruppens nummer og kanalens nummer vises på skærmen til højre for skiltet "MR".

Vil man skifte gruppe trykkes Quick, vælg 'Group Select' og vælg en ny gruppe.

id52e_mr_mode id-52e_mr_ch_00-01 id-52e_mr_ch_00-01

Til ID-52e menu.

MEMORY SCANNING:

Til ID-52e menu.

DR mode.

I radioen er indkodet en liste med op til 2500 repeatere, fortrinsvis D-Star.
Den originale DR repeater liste er lavet i Japan, den er ikke helt ny, og der er mange fejl og mangler.
I den tilrettede kodefil som jeg har lavet er de danske analog FM repeatere også med.

DR-listerne vælges ved 1 sekund tryk på multiknap DR.

Der skal vælges repeater (FROM)og bestemmelsessted (TO).

Radioen husker den seneste indstilling.

FROM.
Flyt markeringen ned i feltet 'FROM' med multiknap NED.
Tryk blå knap og vælg linjen Repeater List. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen Repeater Group 06. (Danske repeatere er i gruppe 06). Billede 3 herunder.
Vælg en af de repeatere du kan nå fra din position og tryk blå knap. Billede 4 herunder.
Den valgte repeater står nu i feltet til højre for FROM.

Når man på denne måde har valgt en gruppe repeatere kan man scrolle i listen med den lille drejeknap, når FROM feltet er blåt.

id52e_dr_from id52e_dr_from_select_repeaterlist id52e_dr_from_select_repeatergroup id52e_dr_from_select_repeatergroup_06

Hvis man i stedet for 'Repeater List' vælger 'Near Repeater' kan man vælge på en lidt smartere måde. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap. Der kan vælges mellem ALL, DV og FM. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap. Repeaterne vises sorteret med den nærmeste øverst. Vælg og tryk blå knap. Billede 4 herunder.
Near Repeater virker kun når GPS er tændt, og kun repeatere der er kodet i DR-listen med position bliver vist.

id52e_dr_from id52e_dr_from_select_near_repeater id52e_dr_from_select_near_repeater_all id52e_dr_from_select_near_repeater_all_2

Hvis man i stedet vælger TX History kan man få en liste over de seneste repeatere man har benyttet. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap. Der kan vælges mellem TX History (DV) og TX History (FM). Billede 3 herunder.
Tryk blå knap. De senest brugte repeaterne vises. Vælg og tryk blå knap. Billede 4 herunder.

id52e_dr_from id52e_dr_from_select_tx_history id52e_dr_from_select_tx_history_dv id52e_dr_from_select_tx_history_dv_3kant

TO.
Ved normal brug af en reflektor skal der stå 'Use Reflector CQCQCQ' i linje 'TO'. Billede 1 herunder (med revision V).
Hvis ikke der gør det skal man trykke blå knap. I menu 'TO SELECT' vælges 'Your Call Sign'. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap. Vælg 'Use Reflector'. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap. Nu står der Use Reflector CQCQCQ, og nu kommer man ud på reflektoren når man taster. Billede 4 herunder.

id52e_dr_to_revision id52e_dr_to_select_yourcallsign id52e_dr_to_yourcallsign_use_ref id52e_dr_to_use_reflector

TO feltet kan også bruges til at skifte reflektor eller reflektor-rum og kommandoer til andre nyttige ting.
Der kan vælges mange muligheder, afhængigt af hvordan kodefilen er lavet i sektor Digital, YOUR Call Sign.
De her viste eksempler er med OZ1LNs kodefil der kan hentes på D-Star4all: Kodning af ID-52e (åbner i nyt vindue)

Når TO-feltet er blåt kan man med den lille drejeknap vælge mellem rigtig mange muligheder.
Når man har valgt trykkes sendetasten et sekund.
Mange kommandoer udløser et tilbagesvar, som kan læses på skærmen og/eller høres.

Kommando Unlink Reflector kobler repeateren fra reflektoren.
Kommando Echo åbner en afspiller, som gentager det man siger lige efter man har afsendt kommandoen ved at taste.
Kommando Revision skriver oplysninger om repeater og reflektor.
Kommando Info fortæller hvilken reflektor repeateren er forbundet (linket) til.
Kommando Link default linker repeateren til den reflektor som administrator har valgt som normal-reflektor.
Kommando VIS ON gør at radioens kaldesignal vil blive vist på online listerne over brugere (ircdb). Det er faktisk ret nyttigt ;o)

id52e_dr_to_yourcallsign_unlink id52e_dr_to_yourcallsign_link_dcs id52e_dr_to_yourcallsign_echo id52e_dr_to_yourcallsign_vis_on

Hvis man har unlinket eller linket til en anden reflektor end den administrator har valgt som normal (default) reflektor vil
de allerfleste repeatere automatisk skifte tilbage til den normale efter en forud indstillet tid.

Skift mellem DR skærmen og VFO/Memory/Call skærmen ved at trykke på DR i 1 sekund.

Radioen husker indstillingerne og vender tilbage til seneste indstilling når man skifter mellem forskellige tilstande.

Til ID-52e menu.

Kalde kanaler.

Der er en lille gruppe kanaler, hvor man kan kode opkaldskanaler eller kanaler man bruger ofte.

Tryk 1 sekund på knappen VFO/MHz CLR CALL.

Der er 4 kanaler, 2 i VHF med FM og DV, og 2 i UHF med FM og DV, se billeder herunder.
Man skifter mellem dem med den lille drejeknap.
Tilbage til VFO eller MEMORY ved kort tryk på knap VFO eller knap MR.

id52e_call_144_fm id52e_call_144_dv id52e_call_430_fm id52e_call_430_dv

Til ID-52e menu.

Brug af repeatere.

Repeatere er relæstationer, som gerne er anbragt på høje steder med gode antenner.

En repeater har en sender og en modtager, på hver sin frekvens.
Afstanden mellem de to frekvenser kaldes (DUPLEX) SPACING.

Repeateren genudsender det signal den modtager, og giver derved større rækkevidde end ved simplex trafik.

VFO-mode.
Radioen er kodet med spacing for 2 meter repeatere og for 70 cm repeatere.
I Danmark og mange andre lande er spacing 600 kHz i 2 meter båndet og 2000 kHz i 70 cm båndet.

Indstilingen af Spacing kan ses og ændres ved at trykke knap MENU, vælge SET og trykke blå knap.
Vælg linjen DUP/TONE. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen Offset Freq. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap, der vises en lille ramme med en frekvens.

Hvis radioen står på 2 meter skal der stå 0.600.00. Billeder 3 herunder.
Hvis radioen står på 70 cm skal der stå 2.000.00. Billeder 4 herunder.

Værdierne kan ændres ved at dreje på den lille drejeknap.
Retur til hjemmeskærm: tryk knap MENU.

id52e_dup_tone id52e_offset_freq id52e_offset_600 id52e_offset_2000

Radioen indstilles, så man lytter på repeaterens sendefrekvens (udgangsfrekvens)

Duplex Spacing skal aktiveres, så man sender på repeaterens indgangsfrekvens.
Tryk knap QUICK, vælg linjen DUP. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap. Der kan vælges OFF, DUP- og DUP+

Vælges OFF er Spacing ikke aktiveret, og radioen sender på samme frekvens som den modtager (Simplex trafik).
Vælges DUP- er Spacing aktiveret, og radioen sender på en frekvens som er spacingen lavere end den modtager.
Vælges DUP+ er Spacing aktiveret, og radioen sender på en frekvens som er spacingen højre end den modtager.

Til repeatertrafik i Danmark og mange andre lande vælges linjen DUP-. Billede 2 herunder.
Retur til hjemmeskærm: tryk knap QUICK.

PÅ hjemmeskærmen vises et lille D- i øverste linje. Billede 3 herunder.
Når man taster vises repeaterens indgangsfrekvens. Billede 4 herunder.

id52e_dupvalg_1 id52e_dupvalg_2 id52e_dup_minus id52e_dup_minus_tast

Der er lande hvor andre duplexafstande og eventuelt DUP+ bruges.

HUSK: radioen gemmer indstillingen af OFF, DUP- eller DUP+.
Skift til OFF hvis du efterfølgende vil køre simplex.

Man skal også vælge den rigtige modulationsart, FM eller DV.

I MEMORY mode kodes Spacing og DUP permanent i kanalhukommelse, og man skal ikke vælge hver gang man skifter kanal.
Se mere om kodning under menupunkt Kodning og kodefiler.

Til ID-52e menu.

FM analog repeateråbning med pilottoner (VFO mode).

Hvis det er en repeater som kræver pilottone skal man finde ud af hvilken pilottone der skal bruges.
Brug for eksempel denne link: OZ1LNs Kort og Lister (åbner i nyt vindue)

Når man kender pilottonens frekvens skal det indkodes i radioen.

Tryk knap MENU, vælg SET, tryk blå knap, vælg linjen DUP/TONE. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen Repeater Tone. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap. En tonefrekvens ses og kan ændres med den lille drejeknap. Billede 3 herunder.
Retur til hjemmeskærm ved tryk på knap MENU.

id52e_dup_tone id52e_repeater_tone id52e_repeater_tone_frekv

Så skal tonen aktiveres, så den bliver sendt med ud, når man taster.
Tryk knap QUICK, vælg linjen TONE. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap. Her kan vælges OFF, TONE, TSQL og et par andre ting som måske omtales senere. Billede 2 herunder.

Vælges OFF sendes pilottone IKKE.
Vælges TONE sendes den valgte pilottone, når der tastes.
Vælges TSQL sendes den valgte pilottone, når der tastes. Modtageren åbner kun, hvis den modtager den valgte pilottone.

Tryk knap QUICK for at komme tilbage til hjemmeskærmen.
Hvis TONE er valgt vises der et lille TONE midt på øverste linje i display. Billede 3 herunder.

id52e_tone_1 id52e_tone_2 id52e_tone_ikon

HUSK: radioen gemmer indstillingen af OFF, TONE eller TSQL.
Skift til OFF hvis du efterfølgende vil køre uden pilottone.

Kodning af pilottoner er sådan set ganske nemt, men den skal jo helt eller delvist gentages, hvis man vil skifte repeater.
Derfor må det være meget bedre 1 gang for alle at indlægge en repeaterliste i radioen med kodning af de relevante
repeatere, og så bruge MEMORY mode eller DR mode.
Så er det bare at vælge den ønskede repeater, alt det andet er kodet ;o)

Det kan man læse om i afsnit Kodning og kodefiler.

Til ID-52e menu.

FM analog repeateråbning med 1750Hz tone.

En repeater som kræver toneopkald med 1750Hz tone åbnes ved kortvarigt at sende en 1750Hz tone.
Det gøres ved at trykke kortvarigt på sendetasten, slippe og trykke hurtigt igen. Tonen høres i højttaleren.

Til ID-52e menu.

D-Star: Indtastning af kaldesignal og meddelelse.

D-Star (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) er en digital modulation udviklet af den Japanske klub JARL.

Hele transmissionsvejen fra en radio til en anden er digital, og der bruges et specielt dataformat, som også kan
indeholde skrevne meddelelser og andre data, for eksempel kaldesignal og positionsoplysninger (APRS-DPRS).
D-Star kom til Danmark i 2008. Læs mere om D-Star ved at følge links i afsnittet sidst på denne hjemmeside.

ICOM har produceret mange forskellige radioer med D-Star indbygget.

Der er ganske få ting som skal indstilles på en D-Star radio, for at den kan bruges til denne modulationsart.

Kaldesignal, meddelelse, GPS position mm sendes automatisk med, hvergang man sender, og vises i modpartens radio.

Man kan enten kode kaldesignal og meddelelse i kodefilen, eller indtaste det direkte med radioens knapper.

Indtastning med radioens knapper:
Tryk knappen MENU.
Flyt rammen omkring ikonet til SET. Tryk på kanterne af den runde knap: højre,venstre,op,ned. Billede 1.
Tryk den blå knap og vælg med den lille drejeknap linjen My Station. Billede 2 herunder.
Tryk den blå knap og vælg linjen My Call Sign. Billede 3 herunder.
Hvis der står noget i felt 1 skal det slettes. Bilede 4 herunder.

id52e_menu_set id52e_my_station id52e_my_callsign id52e_dit_call

Sletning: Tryk knappen QUICK og vælg CLEAR. Tryk den blå knap. Vælg YES og tryk den blå knap. Billede 1 herunder.

Nyt kaldesignal skrives i feltet ved at vælge EDIT og tryk den blå knap.
Bogstaver og tal kan vælges med den lille drejeknap. Flyt til højre ved tryk på højre kant af den runde knap.
Der er plads til kaldesignal med 8 karakterer. I de 4 pladser efter / kan skrives radioens type.
Sletning af bogstaver/tal ved tryk på knap VFO/MHz/CLR. Billede 2 herunder.
Når kaldesignal og type er korrekt afsluttes ved at trykke blå knap et par gange.

Meddelelse skrives/rettes ved at vælge TX Message, og ellers som ved kaldesignal. Billede 3 herunder.
Der kan være op til 5 meddelelser som kan vælges efter behov. Billede 4 herunder.

id52e_edit_clear id52e_dit_call_enter id52e_tx_message id52e_din_meddelelse

Hvis man hellere vil bruge en kodefil kan kaldesignal og meddelelse skrives i kodefilen.

Til ID-52e menu.

D-Star repeatere og reflektorer.

Det kræves at frekvens, spacing, kaldesignal mm passer til den pågældende repeater, og at radioen er i DV mode.

De fleste D-star repeatere er koblet til en reflektor, som styrer trafikken til andre repeatere.

For at give reflektoren tid er det vigtigt at man ikke taster ind for hurtigt, men venter et sekund eller to.
Hvis flere taster samtidigt er der risiko for at systemet bliver forvirret.

Se mere om reflektorer og netværk på www.D-Star4all.dk og www.HamRepeater.dk (åbner i ny vinduer)

Til ID-52e menu.

D-Star. Valg af reflektorer mm.

Man kan indstille eller redigere kommandoerne fra radio til reflektor.

Tryk knappen MENU.
Flyt rammen omkring ikonet til SET. Tryk blå knap.
Vælg linjen Call Sign og tryk blå knap.
Vælg linjen UR: CQCQCQ og tryk blå knap.
Vælg linjen Your Call Sign og tryk blå knap.
Billeder herunder.

id52e_dit_call_enter id52e_dit_call_enter id52e_dit_call_enter id52e_dit_call_enter

Ved at vælge i linjerne i YOUR Call Sign listen vælges hvilken kommando radioen skal sende.
1. billede herunder: Unlink Reflector, Kobl repeateren fra reflektoren.
2. billede herunder: Link default, Kobl repeateren til default reflektor. *)
3. billede herunder: Link DCS004b ALLE. Kobl repeateren til reflektor DCS004B DK landskanal.
4. billede herunder: Link til DCS0010B. Kobl repeateren til reflektor DCS0010B.

id52e_dit_call_enter id52e_dit_call_enter id52e_dit_call_enter id52e_dit_call_enter

*)Default reflektor er den reflektor som repeaterens administrator har kodet som normal reflektor.
Mange repeatere går selv tilbage til default, når der er x minutters pause i trafikken.

Valgmulighederne kan kodes i radioens kodefil i listen Your Call Sign, se billede herunder.

id52e_yourcallsign_liste.jpg

Til ID-52e menu.

Den nemme måde at bruge D-Star repeatere på:

Alle de nødvendige oplysninger om repeatere er samlet i en kodefil, som kan redigeres, udlæses og indlæses i radioen
ved hjælp af en komputer og et standard USB kabel eller et SD-kort.

Det nødvendige kodeprogram CS-52 kan hentes gratis på nettet: ICOM support. Søg på ID-52.

Der findes færdige kodefiler med danske D-Star repeatere, analoge FM repeatere og en del simplex frekvenser.
I listerne er der også rigtig mange repeatere uden for Danmark, og radioen finder selv dem der er inden for rækkevidde.

Hent kodefil på www.D-Star4all. Der en vejledning i, hvordan man indlæser en kodefil.

Til ID-52e menu.

Fang (capture) en D-Star repeaters indstillinger.

Ved et sekunds tryk på knappen RX->CS overføres den sidst hørte D-Star repeaters data til CS.
Derved kan man bruge en repeater som ikke er indkodet i radioens repeaterlister.

Til ID-52e menu.

Visning af kaldesignal, meddelelse og position.

Når man modtager signal fra en D-Star radio kan man se denne radios indkodede kaldesignal og meddelelse.
Det vises i en lille ramme nederst i display. Billede 1 herunder.

Hvis den anden radio udsender GPS data kan man også se dem, sammen med kompasretning og km-afstand.
(Se kravene til denne funktion nedenfor under GPS indstillinger). Billede 2 herunder.

Hvis man ikke ønsker at se disse meddelelser kan de fjernes eller visningen ændres.

id52e_oz6c id52e_gps_oz7ap


Til ID-52e menu.

GPS indstillinger.

For at radioen skal kunne vise nærmeste repeater i DR-mode og hvor langt der er til en station man modtager skal radioen
vide, hvor den selv er.

Den indbyggede GPS skal være aktiv og rigtigt indstillet.

Det ses i display om GPS er tilkoblet, og om der er fundet en position.

I displayets øverste linje (ved pilen) ses symbolet for GPS.

Hvis symbolet blinker søges der efter position, hvis symbolet vises uden blink er positionen fundet. Se billedet herunder.

id52e_gps_symbol

GPS aktivering.
Tryk MENU og vælg ikon GPS. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen GPS Set. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen GPS Select. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen ON. Billede 4 herunder.

Tryk MENU for at komme tilbage til hjemmeskærm.

id52e_gps_ikon id52e_gps_set id52e_gps_select id52e_gps_select_on

GPS powersave aktivering.
GPS bruger en del strøm, og det kan betale sig at vælge sparefunktionen.

Tryk MENU og vælg ikon GPS.
Tryk blå knap, vælg linjen GPS Set. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen GPS Option. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen Power save. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen Auto. Billede 4 herunder.

Tryk MENU for at komme tilbage til hjemmeskærm.

id52e_gps_set id52e_gps_option id52e_gps_powersave id52e_gps_powersave_auto

GPS TX Mode.
Tryk MENU og vælg ikon GPS.
Tryk blå knap, vælg linjen GPS TX Mode. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen D-PRS. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen TX format. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen Object. Billede 4 herunder.

id52e_gps_tx_mode id52e_gps_tx_mode_dprs id52e_gps_tx_format id52e_gps_tx_format_object

Tryk blå knap, vælg linjen Symbol. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen Person (eller at andet symbol du bedre kan lide. Billede 2 herunder.
På skærmen OBJECT kan man på side 2 vælge SSID. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap og vælg. Billede 4 herunder.

Der er flere muligheder til at designe hvad der kommer på APRS-siden.

Tryk MENU for at komme tilbage til hjemmeskærm.

id52e_gps_tx_format_object_symbol id52e_gps_tx_format_object_symbol_person id52e_gps_tx_format_object_symbol_ssid id52e_gps_tx_format_object_symbol_ssid_7

GPS Auto TX.
Det er vigtigt at radioen er indstillet til GPS Auto TX OFF.
Hvis den står på sekunder eller minutter sender den postioner lige så længe radioen er tændt.
Det skaber forstyrrelser for alle andre, der lytter. Det bliver man ikke populær på.


Tryk MENU og vælg ikon GPS.
Tryk blå knap, vælg linjen GPS Auto TX. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen OFF. Billede 2 herunder.

Tryk MENU for at komme tilbage til hjemmeskærm.

id52e_gps_auto_tx id52e_gps_auto_tx_off

GPS Position
Det kræver at radioen kan "se" himlen og få signaler fra GPS satelitterne.

Tryk knap MENU, vælg GPS ikonet og tryk blå knap.
Vælg linjen GPS Position og tryk blå knap. Billede 1 herunder.
Længde, bredde, locator, højde, hastighed og ur. Kompasset viser hvilken retning man bevæger sig (grader og pil).
Vælg linjen GPS Information og tryk blå knap. Billede 3 herunder.
Det ses hvor mange satellitter der modtages, og hvor de er på himlen. Billede 4 herunder.

id52e_gps_position_1 id52e_gps_position_2 id52e_gps_information_1 id52e_gps_information_2

Tryk MENU for at komme tilbage til hjemmeskærm.

GPS Logger
Data fra den indbyggede GPS kan gemmes på SD-kortet.
Derved kan man med kort-program lave en rute, når man har været på en tur.
Man kan bestemme on denne funktion er aktiv.

Tryk knap MENU, vælg GPS ikonet og tryk blå knap. Vælg linjen GPS Logger. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen GPS Logger. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap. Der kan vælges mellem ON og OFF. Tryk kanp MENU når du har valgt. Billede 3 herunder.

id52e_gps_logger_1 id52e_gps_logger_2 id52e_gps_logger_off

Disse indstillinger kan også gøres i ICOM kodeprogrammet.

Til ID-52e menu.

Speech. Oplæsning af D-Star kaldesignal, frekvens, mode.

Radioen kan indstilles til at oplæse forskellige meddelelser.

Kaldesignal.
Når D-Star udsendelser modtages kan oplæses afsenderens kaldesignal, afhængigt af indstillingerne herunder.

Tryk MENU, vælg ikon Set. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linje SPEECH. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap, vælg linje RX Call Sign SPEECH. Billede 3 herunder.
Her kan vælges mellem 3 muligheder. Billede 4 herunder.

OFF: RX kaldesignal bliver ikke læst op.
ON (Kerchunk): RX kaldesignalet bliver læst op hvis det modtagne signal er meget kort (Kerchunk).
ON (All): Alle modtagne kaldesignaler bliver læst op.

Når du har valgt, tryk blå knap.

id52e_menu_set id52e_speech id52e_speech_callsign id52e_speech_callsign_on

Retur til hjemmeskærm, tryk knappen MENU.

RX-CS.
Når man bruger knappen RX-CS for at "fange" en repeaters kaldesignal kan man få læst repeaterens kaldesignal op.
Se mere under "Fang (Capture) en D-Star repeaters indstillinger".

Tryk MENU, vælg ikon Set. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linje SPEECH. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap, vælg linje RX-CS SPEECH. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap, vælg linje ON eller OFF. Billede 4 herunder.
Tryk blå knap.

id52e_menu_set id52e_speech id52e_speech_rxcs id52e_speech_rxcs_on

Retur til hjemmeskærm, tryk knappen MENU.

Frekvens og modulationsart.
Med DIAL SPEECH kan man få oplæst frekvenscifrene når man ændrer frekvensen i VFO, MEMORY og CALL mode.
I DR-mode bliver den valgte repeaters kaldesignal oplæst.
Tryk MENU, vælg ikon Set.
Tryk blå knap, vælg linje SPEECH.
Tryk blå knap, vælg linje DIAL SPEECH. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linje ON eller OFF. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap.

Med MODE SPEECH kan man få oplæst modulationsart når man ændrer modulationsart.
Tryk MENU, vælg ikon Set.
Tryk blå knap, vælg linje SPEECH.
Tryk blå knap, vælg linje MODE SPEECH. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap, vælg linje ON eller OFF. Billede 4 herunder.
Tryk blå knap.

id52e_speech_dial id52e_speech_dial_off id52e_speech_mode id52e_speech_mode_off

Retur til hjemmeskærm, tryk knappen MENU.

Sprog og bogstavering.
Det sprog som bruges ved oplæsning kan ændres. Der kan vælges mellem English og Japanese.
Det lyder sjovt på japansk, men nok mere forståeligt for de fleste danskere på engelsk ;o)
Tryk MENU, vælg ikon Set.
Tryk blå knap, vælg linje SPEECH.
Tryk blå knap, vælg linje SPEECH LANGUAGE. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linje English. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap.

Der kan vælges om bogstaver skal oplæses eller de skal bogstaveres (Phonetic Code).
Tryk MENU, vælg ikon Set.
Tryk blå knap, vælg linje SPEECH.
Tryk blå knap, vælg linje Alphabet. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap, vælg linje Normal eller Phonetic Code. Billede 4 herunder.
Tryk blå knap.

id52e_speech_language id52e_speech_language_english id52e_speech_alphabet id52e_speech_alphabet_normal

Retur til hjemmeskærm, tryk knappen MENU.

Hastighed og styrke.
Man kan ændre oplæsningens hastighed.
Tryk MENU, vælg ikon Set.
Tryk blå knap, vælg linje SPEECH.
Tryk blå knap, vælg linje SPEECH Speed. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linje Slow eller Fast. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap.

Styrken af oplæsningen kan også ændres.
Tryk MENU, vælg ikon Set.
Tryk blå knap, vælg linje SPEECH.
Tryk blå knap, vælg linje SPEECH Level. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap, vælg styrke med den lille drejeknap. Billede 4 herunder.
Tryk blå knap.

id52e_speech_speed id52e_speech_speed_fast id52e_speech_level_1 id52e_speech_level_2

Retur til hjemmeskærm, tryk knappen MENU.

Til ID-52e menu.

SD kort

ID-52E bruger et SD hukommelseskort til flere funktioner.

SD kortet sidder under et lille gummilåg med tekst "micro SD" nederst på den ene side af radioen.
Nr 4 på tegningen i afsnit knapper og tilslutninger.
Det holdes på plads af en klikmekanisme og klikkes ud og ind med et let tryk på kanten af kortet. Billede 1 herunder.
Indsæt og udtag kun kortet, når radioen er slukket.

Der findes en adapter, så man kan sætte kortet i et SD-fatning på en komputer. Billede 2 herunder.

id52e_rec_sd_kort_slot id52e_rec_sd_kort_adapter

ICOM anbefaler de typer som er vist på billede 1 herunder. (Andre fabrikater kan bruges)

Med kortet i en komputer kan man se kortets mappestruktur. Billede 2 herunder.

Kortet kan bruges til gemme sikkerhedskopi af radioens opsætning, optagelse og afspilning af lydfiler, indlæsning af
firmwareopdateringer, indlæsning og udlæsning af kodefil, billeder mm.

id52e_rec_sd_kort_typer id52e_rec_sd_kort_filsti

Til ID-52e menu.

Optag QSO på SD hukommelses kortet.

Denne funktion kræver at der er et hukommelseskort (SD) i radioen.

Den hurtigste måde at starte en optagelse af modtagerens lyd er at trykke knappen QUICK.
Vælg linjen "Rec Start" og tryk blå knap. Optagelse startes. Billede 1 herunder.
Der vises et symbol RØD PRIK i øverste linje, når der optages. Billede 2 herunder.
Der vises et symbol to lodrette streger i øverste linje ved pause. Billede 3 herunder.
Stop optagelse ved at trykke knappen QUICK og vælge linjen "REC Stop", tryk blå knap. Billede 4 herunder.

id52e_rec_start id52e_rec_recordsymbol id52e_rec_pausesymbol id52e_rec_stop

Filerne gemmes i mappe på SD kortet.

id52e_rec_sd_kort_filsti id52e_rec_sd_kort_filsti

Til ID-52e menu.

Afspil QSO optagelse.

Tryk knap Menu. Vælg ikon RECORD. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen QSO Recorder. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen Play Files. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen med den ønskede dato. Billede 4 herunder.

id52e_rec_ikon id52e_rec_qso_recorder id52e_qso_recorder_play_files_1 id52e_qso_recorder_play_files_2

Nu kan vælges om folderen skal slettes, eller der skal afspilles.

Hvis folderen skal slettes tryk knappen QUICK. Billede 1 herunder.
Hvis du vil virkelig slette, tryk blå knap og vælg YES. Tryk blå knap. Billede 2 herunder.

Hvis du vil afspille, tryk blå knap vælg linjen med den ønskede dato og tid. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap. Den valgte fil afspilles og filens data vises. Billede 4 herunder.

id52e_qso_recorder_delete_folder_1 id52e_qso_recorder_delete_folder_2 id52e_qso_recorder_play_files_3 id52e_qso_recorder_play_files_4

Hvis den valgte fil skal slettes trykkes knappen QUICK, når filnavnet ses. Billede 3 herover.
Vælg Delete og tryk blå knap. Vælg YES og tryk blå knap.

Retur til hjemmeskærm, tryk knappen MENU.

Til ID-52e menu.

Indstilling af QSO optageren.

Tryk knap Menu. Vælg ikon RECORD. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen QSO Recorder. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap. Vælg linjen Recorder Set. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap. Fra denne skærm kan vælges 4 indstillinger, som omtales hver for sig herunder. Billede 4 herunder.


id52e_rec_ikon id52e_rec_qso_recorder id52e_rec_qso_recorder_set id52e_rec_qso_recorder_set_rxrec_condition

RX REC condition. Billede 2 herunder.
Always: optageren optager fra den bliver sat ON til den bliver sat OFF, uanset om der er trafik eller ej.
Squeelch Auto: der optages kun, når squelch er åben.

id52e_rec_qso_recorder_set_rxrec_condition id52e_rec_qso_recorder_set_rxrec_condition_squelch_auto

File Split. Billede 2 herunder.
OFF: Optagelsen gemmes som en samlet fil.
ON: Hver gang der modtages trafik (eller der tastes) optages på en ny fil med dato og tid.

id52e_rec_qso_recorder_set_file_split id52e_rec_qso_recorder_set_file_split_on

A/B link. Billede 2 herunder.
A/B Separate: Der optages fra den modtager som er MAIN.
A/B Link: Der optages fra begge modtagere samtidigt.
Hvis der kun er en modtager valgt optales fra den, uanset hvad der er valgt her.

id52e_qso_recorder_set_rec_operation id52e_qso_recorder_set_rec_operation_ab_link

PTT-Auto REC. Billede 2 herunder.
ON: Der optages, når radioens tastes (også Bluetooth, VOX, CI-V).
OFF: Der optages ikke, når radioens tastes.

id52e_rec_qso_recorder_set_ptt_auto_rec id52e_rec_qso_recorder_set_ptt_auto_rec_on

Retur til hjemmeskærm, tryk knappen MENU.

Til ID-52e menu.

Indstilling af QSO afspilleren.

id52e_rec_qso_player_set id52e_rec_qso_player_set_skip_time id52e_rec_qso_player_set_skip_time_10sec

Retur til hjemmeskærm, tryk knappen MENU.

Til ID-52e menu.

Terminal mode og Access Point Mode.

ID-52e kan kobles direkte til internettet og danne forbindelse til en D-Star reflektor.
Man kan derved trafikere D-Star netværket, selv om man ikke har en D-Star repeater inden for rækkevidde,
eller hvis man ikke vil forstyrre brugerne på den lokale repeater med sin trafik.

Den reflektor man vil forbinde til skal være opdateret til G3 software.

I Terminal mode sender eller modtager ID-52e ikke gennem antennen, men forbinder gennem internettet.

ID-52e har indbygget trådløst LAN, som bruges til forbindelse til et lokalt netværk.

Til ID-52e menu.

Mikrofon følsomhed.

Mikrofonens følsomhed indstilles ved at trykke MENU, vælg ikon SET.
Tryk blå knap, vælg linjen Function.
Tryk blå knap, vælg linjen MIC Gain (Internal)
Tryk blå knap, vælg mellem linjerne 1-4.
1 er mindst følsomhed, 4 er størst følsomhed.
Afslut ved at trykke MENU. Billeder herunder.

id52e_mic_gain_1.jpg id52e_mic_gain_2.jpg id52e_mic_gain_3.jpg id52e_mic_gain_4.jpg

Til ID-52e menu.

Sæt dato og tid.

Radioens tid vises øverst i display. Dato og tid bruges som tidsstempel på filer, som dannes i radioen.

Dato og tid indstilles manuelt ved at trykke MENU og vælge ikon SET.
Tryk blå knap, vælg linjen Time Set.
Tryk blå knap, vælg linjen Date/Time. Tryk blå knap.

Ved at vælge linjen DATE og trykke blå knap kan år, måned og dag indstilles ved at dreje den lille drejeknap.
Der flyttes mellem de 3 ved at trykke på højre og venstre side af multiknappen. Retur ved tryk på blå knap.

Ved at vælge linjen TIME og trykke blå knap kan timer og minutter indstilles ved at dreje den lille drejeknap.
Der flyttes mellem de 2 ved at trykke på højre og venstre side af multiknappen. Retur ved tryk på blå knap.

Afslut ved at trykke MENU. Billeder herunder.

id52e_time_set_1.jpg id52e_time_set_2.jpg id52e_time_set_3.jpg id52e_time_set_4.jpg

Dato og tid indstilles automatisk ved at trykke MENU og vælge ikon SET.
Tryk blå knap, vælg linjen Time Set.
Tryk blå knap, vælg linjen GPS Time Correct.
Ved at vælge linken Auto styres dato og tid af GPS (som selvfølgelig skal være aktiv).
Afslut ved at trykke MENU. Billeder herunder.

id52e_time_set_1.jpg id52e_time_set_2.jpg id52e_gps_time_1.jpg id52e_gps_time_2.jpg

Når dato og tid styres af GPS skalder korrigeres for hvilken tidszone man er i.
Tryk MENU og vælge ikon SET.
Tryk blå knap, vælg linjen Time Set.
Tryk blå knap, vælg linjen UTC Offset.
Tryk blå knap. Ved at dreje på den lille drejeknap kan UTC Ofset ændres.
Afslut ved at trykke MENU. Billeder herunder.

id52e_time_set_1.jpg id52e_time_set_2.jpg id52e_utc_offset_1.jpg id52e_utc_offset_2.jpg

Til ID-52e menu.

Billeder.

Man kan sende billeder fra radio til radio:

Til ID-52e menu.

Kodning og kodefiler.

Jeg har lavet en kodefil til ID-52e med alle danske analoge og D-Star repeatere og en del repeatere i nabolandene.

Den findes her: Kodning af ID-52e Der er en grundig vejledning i hvordan man indlæser og udlæser kodefiler.

Til ID-52e menu.

Firmware Update.

Når man tænder radioen kan man nederst i højre side kortvarigt se firmwarens nummer.

Opdatering tilføjer nye funktioner og / eller forbedrer ydeevnen.

Du kan opdatere ID-52's firmware ved hjælp af et SD kort.

SD kortet skal være formateret i ID-52. MENU > SET > SD Card > Format.
Formatering sletter alt hvad der er på SD kortet.

Isæt og udtag kun SD kortet, når radioen er slukket.

Hent Firmware til radioen:
Firmware data filen hentes på ICOMS hjemmeside: www.icomjapan.com/support/firmware_driver/ (åbner i nyt vindue)

Man vælger hvilken radio det handler om ved at skrive modelnavnet og derefter klikke på Search.

Der kommer en side som handler om ID-52. Klik på det røde ID-52 ud for Firmware.

(Billede herunder viser versionsnummer 1.25. På den side du finder på hjemmesiden står nyeste versionsnummer)

id52e_hent_fw_125_01

Der kommer en ny side, der handler om firmware opdateringen.
Man kan læse hvilke ændringer der er sket fra forrige version.

id52e_hent_fw_125_02

I bunden af siden kan man hente Download Manual ved at klikke på den røde linje.

Sæt hak i den lille firkant allernederst på siden og klik på Download (8.14 MB).

id52e_hent_fw_125_03

Man kan vælge at gemme filen og udpakke den, eller lade windows udpakke den.

Firmware filen hedder 52Exyz.dat, hvor xyz angiver versionsnummer.

Filen gemmes på SD-kortet, nøjagtigt som vist på billede herunder, og kortet sættes i radioen.

id52e_hent_fw_125_04

Indlæs Firmware til radioen:
Tjek at batteriet er opladet. Radioen må ikke slukke under opdatering.

Tryk menu, flyt rammen til icon SET, tryk blå knap, vælg linjen SD Card, tryk blå knap,
vælg linjen Firmware Update, tryk blå knap. Se de 3 billeder herunder.

id52e_update_125_01.jpg id52e_update_125_02.jpg id52e_update_125_03.jpg

Der kommer nu en advarsel, som fylder 6 skærme, scroll med den lille drejeknap. Se de 6 billeder herunder.

id52e_update_125_04.jpg id52e_update_125_05.jpg id52e_update_125_06.jpg

id52e_update_125_07.jpg id52e_update_125_08.jpg id52e_update_125_09.jpg

Denne lange advarsel siger, at hvis man kludrer i opdateringen kan man risikere at radioen skal sendes til værksted.
Før opdatering skal man lave en back up fil på SD kortet. Det kommer af sig selv hvis man siger YES på de næste skærme.

Når man har samlet mod til at fortsætte vælges YES på næste gule skærm og blå knap trykkes.
På næste skærm skal man vælge YES for at få lavet en back up, VIGTIGT. Tryk blå knap.

Der kommer en skærm hvor man kan se at radioen vælger et navn til back up filen og gemmer den på SD kortet.
Se de 2 første billeder herunder.

Når filen er gemt vises en liste af de firmware filer der ligger på SD kortet. Se tredje billede herunder.
Vælg den rigtige firmware fil (den med det højeste nummer) og tryk blå knap.

id52e_update_125_10.jpg id52e_update_125_11.jpg id52e_update_125_12.jpg

De 2 første skærme herunder fortæller at opdateringen vil vare ca 3 minutter, og at radioen selv starter op når
opdateringen er færdig.

RADIOEN MÅ IKKE SLUKKES OG SD KORTET MÅ IKKE FJERNES FØR FREKVENSSKÆRMEN VISES.


For at starte opdatering vælges YES, og tryk på blå knap. Billede 3 herunder.

Der vises et par skærme der viser hvordan opdateringen skrider frem, og derefter en skærm hvor der står at
opdateringen er færdig om 10 sekunder.

SLUK IKKE RADIOEN OG FJERN IKKE SD KORTET FØR FREKVENSSKÆRMEN VISES.


id52e_update_125_13.jpg id52e_update_125_14.jpg id52e_update_125_15.jpg

Radioen slukker derefter og genstarter med frekvensskærmen. Radioen er klar til brug.

SLUK IKKE RADIOEN OG FJERN IKKE SD KORTET FØR FREKVENSSKÆRMEN VISES.


Når man tænder radioen kan man nederst i højre side kortvarigt se firmwarens nummer.

Til ID-52e menu.

BackUp af SETTING til SD-kortet.

Der kan gemmes en komplet kopi af radioens opsætning på SD kortet, med hukommelser, repeaterlister mm.
Dette er meget nyttigt hvis radioen skal resettes, eller man vil tilbage til en tidligere opsætning.

Set-filen bliver gemt i SD kortets mappe Setting.

Man kan selv bestemme hvad navn filen skal gemmes med, men hvis man lader radioen vælge bliver navnet efter
dette mønster : "Set[årstal,måned,dag]_[nummer].icf". Eksempel Set20210228_01.icf

Hvis man gemmer flere på filer samme dag skiftes nummer automatisk fra 01 og op.

Set-filen kan indlæses i kodeprogrammet, redigeres og sendes tilbage til radioen.

Tryk MENU, vælg ikon SET.
Tryk blå knap, vælg linjen SD Card. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen Save Setting. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap, de filenavne der er gemt tidligere vises, og der foreslås New File. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap, det ny filnavn vises. Tryk blå knap og svar YES i næste skærm. Filen gemmes på SD kortet. Billede 4.

Tryk MENU for at komme tilbage til hjemmeskærm.

id52e_set_sdcard id52e_set_sdcard_save_setting id52e_set_sdcard_save_setting_newfile id52e_set_sdcard_save_setting_filename

Til ID-52e menu.

Indlæsning af en gemt backup af SETTING og Memory fra SD kortet.

Tryk MENU, vælg ikon SET.
Tryk blå knap, vælg linjen SD Card. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen Load Setting. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap, de gemte filnavne vises. Vælg og tryk blå knap. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap, der skal vælges mellem ALL, Except My Station, Repeater List Only.

ALL. Alle hukommelser, indstillinger og DR repeaterlister kopieres fra SD kort til radio.
Except My Station. Det samme som ALL, men undtaget kaldesignal(er) og meddelelse(r), kopieres fra SD kort til radio.
Repeater List only. Kun DR repeater listerne kopieres fra SD kort til radio.

Vælg og tryk blå knap. Billede 4 herunder.

id52e_set_sdcard id52e_set_sdcard_load_setting id52e_set_sdcard_load_setting_filename id52e_set_sdcard_load_setting_all

Skal 'SKIP' settings i repeater listen gemmes? Vælg YES eller NO og tryk blå knap. Billede 1 herunder.
Load file? Vælg YES hvis du vil kopiere fra SD kort til radio. Tryk blå knap. Billede 2 herunder.

SLUK IKKE radioen før den beder om REBOOT !. Når indlæsning er slut skal radioen slukkes og tændes.

id52e_set_sdcard_load_setting_keepskip id52e_set_sdcard_load_setting_load_yes

Til ID-52e menu.

PARTIAL (delvis) RESET og ALL (total) RESET.

Hvis radioen opfører sig mærkeligt, eller der er en tilstand man ikke kan komme ud af kan man lave en reset.

PRØV FØRST MED EN PARTIAL (delvis) RESET

PARTIAL (delvis) RESET nulstiller menuvalg og VFO valg til fabriksindstillingerne.

PARTIAL RESET rører IKKE ved Memory kanaler, kaldesignalhukommelser, meddelelser, DTMF hukommelser,
GPS hukommelser, Repeater lister, Netværksindstillinger, REF justering, Fixed Edges og Allowed call sign lister.
Se Advanced Manual afsnit 15, side 15-18

Tryk knappen MENU, flyt med multiknappens OP,NED,HØJRE,VENSTRE rammen hen over ikon SET. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen OTHERS. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen RESET. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen Partial Reset. Billede 4 herunder.

id52e_menu_set id52e_set_others id52e_others_reset id52e_partiel_reset

Tryk blå knap og svar YES til Partial Reset. Tryk blå knap og vent. Billede 1 herunder.

id52e_partiel_reset_yes

Radioen starter selv op efter en pause, MAIN modtager med VFO 145.000 og SUB modtager med VFO 430.000.
Vælg frekvenser og modulationsart, eller tryk knap MR eller multiknappens DR for at komme i kanalhukommelserne.

Til ID-52e menu.

ALL (total) RESET nulstiller alle radioens indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle data.

ALL (total) RESET kan bruges, hvis radioen er i en tilstand som man ikke kan få den ud af på anden måde.

Radioen bliver altså fuldstændig som da den forlod fabrikken. Alle data skal indtastes på ny, stort arbejde.

Det er meget nemmere hvis man har lavet en backup af radioens data, som bare kan indlæses, når ALL RESET er færdig.

Se afsnittet BackUp af Setting på SD kortet, og lav en backup, hvis muligt.

Hvis det virkeligt er nødvendigt med en fuld reset:
Tryk knappen MENU, flyt med multiknappens OP, NED, HØJRE, VENSTRE rammen hen over ikon SET. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen OTHERS. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen RESET. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap og vælg linjen All Reset. Billede 4 herunder.

id52e_menu_set id52e_set_others id52e_others_reset id52e_all_reset

Tryk blå knap og vælg linjen YES. Billede 1 herunder.

Tryk blå knap. Det er jo en alvorlig sag, så der er oplysning om at nu slettes alt. Billede 2 herunder.
Vælg linjen YES og tryk blå knap. Der skrives ALL RESET på skærmen. VENT.

id52e_all_reset_yes id52e_all_reset_yes_yes

Radioen starter selv op efter en pause, MAIN modtager med VFO 145.000 og SUB modtager med VFO 430.000.

Alle hukommelser er slettet, og radioen er indstillet med fabriksindstillinger.

Enten kan backup af SETTING indlæses fra SD kortet, se afsnit Indlæsning af Setting fra SD kortet, eller
backup fra en kodefil fra komputeren kan indlæses, enten med kodekabel eller ved brug af SD kortet, se mere om det i
afsnittet Kodning og kodefiler.

Til ID-52e menu.

Valid HTML 4.01 Transitional