Til IC-705 kodning.

Til start menu.

Til www.OZ1LN.dk

Jeg fik min IC-705 fra MWE den 9. oktober 2020.

Her en beskrivelse af radioen og de vigtigste betjeningsmetoder.

IC705 startbillede

IC-705 dækker alle HF bånd og 6 meter, 2 meter og 70 cm.
Jeg har aldrig før haft en radio der kan så meget som denne.

Mange ting er ligesom i de andre ICOM radioer, men en del er nyt eller anderledes, så der er noget at lære.

Jeg har forsøgt at beskrive både det almindelige og det ny, så man ikke behøver at grave i basic og advanced manualerne.
Betjenings manualerne ligger på nettet, og der kommer også en service manual. Brug Google.

Du kan vælge at læse denne side fra top til bund, eller du kan springe direkte til det, som du lige vil vide noget om.

Der står TRYK når det drejer sig om fysiske knapper og BERØR når det er symboler/ikoner på den berøringsfølsomme skærm.

Klik på en af linjerne herunder:

IC-705 menu. (Ikke alle afsnit er færdiglavet)

Kort beskrivelse
Specifikationer
Blokdiagram
Tilslutninger
Frontens knapper
Omprogrammering af frontens knapper (v 1.20)
Mikrofonens knapper
Omprogrammering af mikrofonens knapper
AF/RF/SQL knappen
Multiknappen
Ny funktion i multiknappen (v 1.20)
Display
Screen Saver
Menuer

Vandfald
Vandfaldets frekvensgrænser, Fixed Edges
Vandfaldets visning med Scroll-F og Scroll-C (v 1.20)
Vandfaldets frekvenslup
Lavfrekvens vandfald og scope

Filter tilpasning
RIT og Delta-TX
Noise Blanker og Noise Reduction
Automatisk og Manuel Notch

VOX. Stemmestyret sendetast
For-forstærkere og attenuator
Bas og Diskant justering

VFO mode
VFO scanning
MEMORY mode
MEMORY scanning
DR-mode
Skifte reflektor og rum, og andre nyttige ting.
DR mode. Find repeatere i listerne.

MPAD notesblok

FM repeatere
Pilottoner
Repeateropkald 1750 Hz
Lyt på indgangen

D-Star. Indtastning af kaldesignal og meddelelse
D-Star repeatere og reflektorer
Fang (capture) en D-Star repeaters indstillinger
Visning af kaldesignal, meddelelse og position

GPS indstillinger

Speech. D-Star kaldesignal, frekvens, mode, S

SD hukommelseskort
Optag QSO på hukommelseskort
Afspil QSO på hukommelseskort
Optag og udsend Voice T memory
Udsend Telegrafi M memory
Udsend RTTY RT memory
Extern keypad til udsendelse af hukommelser

PRESET. Blandt andet med FT8. (v 1.20)
Satellit trafik
Terminal mode og Access Point Mode
Forbind IC-705 i Terminal mode til G3 reflektor.
Forbind IC-705 i Access Point (HotSpot) til G3 reflektor.

Sæt dato og tid.

Billeder

Kodning og kodefiler

Mobil

Instrumenter
SWR måling

Firmware Update vejledning

BackUp af SETTING til SD-kortet.
Indlæsning af Setting fra SD-kortet.
Partial (delvis) Reset.
All (fuld) Reset.

Links


HAR DU KOMMENTARER ELLER FINDER DU FEJL OG MANGLER ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT MAILE!

OZ1LN(punktum)Lasse(snabelA)gmail(punktum)com


Kort beskrivelse.
IC-705 er en ny (2020) transportabel/bærbar radio, som er meget i familie med IC-7300 og IC-9700.

Senderen har næsten de samme frekvensområder som de to andre tilsammen, mangler dog 23cm og 4meter.
Sendereffekt er 10watt ved 12v drift og 5watt ved batteridrift. Der er ingen antennetuner indbygget.

Modtageren dækker et større område (minus 23cm), blandt andet marine og fly, og har bredt filter til FM radiofoni.

Der er et detaljeret berøringsfølsomt farvedisplay, hvor man let kan se de forskellige indstillinger.
I display vises frekvensen med store hvide tal, sammen med symboler for filter, modulationsart, S-meter mm.

IC-705 er mindre end IC-7300 og IC-9700, men display er samme størrelse, og layout ligner meget de to andre.
Fordi IC-705 har flere funktioner og færre knapper end de andre to er det nødvendigt med flere ikoner i display.

IC-7300: 25 ikoner, IC-9700: 33 ikoner, IC-705: 39 ikoner .

Skift mellem VFO og MEMORY sker ved at berøre ikonet VFO/MEMORY og vælge på knapperne som kommer frem.

Der er 2 uafhængige VFOer og der er plads til 500 kanaler i 100 grupper i MEMORY og flere tusinde kanaler i DR memory.

Skift mellem de filtre som radioen er født med sker ved at berøre ikonet FIL. Filterne kan nemt tilpasses.

CS705 front 3


Båndskift sker ved at berøre MHz-tallene i frekvenslinjen.
Der kommer en skærm frem med valgmuligheder, se billede herunder til venstre. Berør knappen med det ønskede bånd.

IC705 bandvalg IC705 frekvens_valg

Man kan også indtaste frekvensen direkte ved at berøre F-INP. Der vises nu et taltastatur.
Berør ENT når indtastningen er færdig. Se billedet herover til højre.

Skift af modulationsart sker ved at berøre det blå felt med modulationsnavn. Der vises en skærm med valgmuligheder.
Hvis man vil skifte mellem LSB og USB gøres det ved at berøre SSB igen. Se billede herunder.

IC705 modevalg

Man lukker valgskærme ved et tryk på knappen EXIT eller berøre ikonet med den krumme pil.

Når man tænder radioen husker den hvordan den var indstillet da den blev slukket.


Til IC-705 menu.

Specifikationer.
Frekvens områder, modtager(MHz)
0.030–199.999 og 400.000–470.000

Frekvensområder, sender(MHz)
  1.810–1.999         3.500–3.799           5.250–5.450*         7.000–7.200      10.100–10.150
14.000–14.350      18.068–18.168       21.000–21.450      24.890–24.990     28.000–29.700 
50.000–52.000    144.000–146.000    430.000–440.000

Mode: USB, LSB, CW, RTTY, AM, DV, FM, WFM (WFM kun Rx)

Kanalhukommelse: 500 kanaler (100 grupper)
Scan grænser: 25 kanaler
Kaldekanaler: 4 kanaler (2 kanaler × 2 bånd)

Fælles antenne konnektor for alle bånd: BNC 50 Ohm

Temperaturområde: –10°C to +60°C
Frekvens stabilitet: Bedre end ± 0.5 ppm (–10°C to +60°C
Frekvens opløsning : 1 Hz

Forbrug: 13.8 V DC ±15% (udvendig strømforsyning)
Tx (Max. power) Mindre end 3 A (10 W)
RX (Max. audio) 320 mA (typ.)
RX (Standby) 260 mA (typ.)

Forbrug: 7.4 V DC (BP-272)
Tx (Max. power) Mindre end 2.5 A (5 W)
RX (Max. audio) 700 mA (typ.)
RX (Standby) 400 mA (typ.)

Dimensioner
200×83.5×82 mm;(W×H×D, projections not included)
Vægt cirka 1.1 kg; (med BP-272)

Til IC-705 menu.

BLOKDIAGRAM.
IC705 Blokdiagram

Direct Sampling bruges under 25 MHz. Over 25 MHz bruges nedblanding.

Til IC-705 menu.

Tilslutninger

1: Til kontrol af udvendigt ikke-ICOM udstyr.
2: Til forbindelse med udvendig antennetuner.
3: DC stik 13.8V (p.13-1)
4: Til nøgle, paddle, elektronisk nøgle eller udvendigt keyboard. (p.13-2)
5: microUSB port til ladning, PC eller andre USB enheder. (p.13-3)
6: Antenne BNC 50 ohm. (p.13-3)
7: Højttaler-mikrofon eller hovedsæt. Radio skal være slukket når man kobler. (p.13-3)
8: Jord-terminal. (p.13-2)
9: microSD kort. (medfølger ikke) (p.6-1)

IC705

Til IC-705 menu.

Frontens knapper.

1: Twin Pass Band kan ændre filtrene. Tryk skifter flanke. Drej for at ændre. 1 sekund tryk sletter ændringen.
2: Power indikator. Grøn=ON. Blink grøn = screensaver. Orange = Display OFF. Blink orange = standby.
3: Tryk tænder. Tryk 1 sekund slukker. (p.3-1)
4: Tryk vælger VOX og BREAK-IN (p.4-12)
5: Tryk skifter mellem VFO/MEMO og CallKanal. Tryk 1 sekund skifter DR mode ON/OFF. (p.3-1)
6: Højttaler styrke. (p.3-1) Tryk kalder settingmenu, så RF og Squelch kan justeres.(p.3-8)
7: Tryk på knap MENU åbner MENU skærmen. (p.2-7)
8: Tryk på knap FUNCTION åbner FUNCTION MENU skærmen. (p.2-6)
9: Tryk åbner lavt vandfald. Tryk 1 sekund åbner højt vandfald. (p.5-2)
IC705_front_bw

10: Tryk på knap QUICK åbner QUICK MENU skærmen. (p.2-7)
11: EXIT slukker en menu eller går tilbage til forrige skærm.
12: Tryk på Multiknappen åbner for justeringsmuligheder. Drej for at justere. (p.2-7 og p.2-8)
13: Tryk for at vælge RIT eller Delta-TX. Tryk 1 sekund for at skifte mellem dem. (p.4-2)
14: Split eller Duplex: tryk og lyt på indgangen. Simplex: tryk åbner Squelch og fjerner støj reduktion.
15: Tryk åbner MEMO PAD. Tryk 1 sekund gemmer indhold i MEMO PAD.
16: Tryk åbner SCAN SELECT skærm. Tryk 1 sekund starter den valgte scanning.
17: AUTO TUNE/RX-CS: Tryk, autotune CW. Tryk 1 sekund gemmer senest modtagne D-Star data i RPT1 og RPT2.
18: Tryk åbner talemaskinen med frekvens og mode. Tryk 1 sekund låser/låser op.
19: Sensor til automatisk styrke på display lys. Må ikke tildækkes.
20: RX/TX indikator. Grøn ved modtagning, rød ved sending.
21: Ladeindikator. Orange ved ladning, når display er slukket.
22: Skalahjul.

Til IC-705 menu.

Omprogrammering af frontens knapper (v 1.20)

Efter opdatering til Firmware version 1.20 kan virkemåden af 2 af frontens knapper (VOX/BK-IN og AUTOTUNE/RX>CS) ændres.

Supersmart hvis der er en funktion man bruger meget, og som ligger "gemt" i menuerne.

Tryk MENU og berør SET. Venstre billede herunder. Find og berør linjen Function. Højre billede herunder.

ic705_custom_knap_01 ic705_custom_knap_02

Find og berør linjen Front Key Customize (der er mange skærme, find skærm 9). Venstre billede herunder.
På linjerne kan man se til højre hvilken funktion knapperne er kodet til lige nu.
Vi ser først på knappen VOX/BK-IN. Berør linjen [VOX/BK-IN]. Højre billede herunder.

ic705_custom_knap_01 ic705_custom_knap_02

Der er hele 5 skærme med muligheder. Billeder herunder.

ic705_custom_knap_01 ic705_custom_knap_02

ic705_custom_knap_01 ic705_custom_knap_02

ic705_custom_knap_01

Jeg har valgt at ændre knappens funktion til P.AMP/ATT. Berør linjen.Venstre billede herunder.

Nu står der [P.AMP/ATT] på linjen, og knappen tænder nu forforstærkerne ved korte tryk og indkobler
dæmpning ved tryk i 1 sekund. Højre billede herunder.

ic705_custom_knap_02 ic705_custom_knap_01

Knappen AUTOTUNE/RX>CS kan ændres på samme måde. Berør linjen [AUTOTUNE/RX>CS]. Billede herunder.

ic705_custom_knap_02

Der er kun 5 muligheder, som vælges ved berøring. Billeder herunder.

ic705_custom_knap_01 ic705_custom_knap_02

Hvis man vil sætte knapperne tilbage til fabriksindstillingen kan man berøre den ønskede linje på
skærmen FRONT KEY CUSTOMIZE i 1 sekund.

Man kan derefter berøre linjen Default, og knappen er nu tilbage i fabriksindstillingen.

Til IC-705 menu.

Mikrofonens knapper
Den medfølgende mikrofon HM-243 har en sendetast og 4 trykknapper.

I VFO-mode bruges de to trykknapper med trekant-pile til at flytte frekvensen op eller ned.
I MEMORY-mode bruges de to trykknapper med trekant-pile til at flytte op eller ned i hukommelseskanalerne.
Et tryk på A-knappen skifter til HOME Channel (se nedenfor), og et tryk på B-knappen skifter mellem VFO og MEMORY.

Mikrofonens knapper kan programmeres til mange funktioner.

Hvis ikke knap A virker til 1750 Hz opkald i FM mode kan det indstilles således:
Radioen skal være i FM mode når dette skal programmeres.

Tryk knap MENU og berør ikon SET.
Vælg og berør derefter linjen Function. Billeder herunder.

IC705_mic_knap_1 IC705_mic_knap_2

Find og berør linjen Remote MIC Key. Billede til venstre herunder.
Her ses hvilke funktioner mikrofonens knapper har lige nu. Billede til højre herunder.

Berør linje [A].

IC705_mic_knap_3 IC705_mic_knap_4

Find og berør linjen T-CALL. Billede til venstre herunder.
Kontrollér at der derefter står T-CALL på linje [A]. Højre billede herunder.

IC705_mic_knap_5 IC705_mic_knap_6

Luk valgskærmene ved tryk på knappen EXIT.

Et tryk på mikrofonens knap A sender nu 1750 Hz toneopkald i FM mode.

De andre knapper kan programmeres på samme måde. Der er mere end 20 muligheder.

Til IC-705 menu.

Knappen AF/RF/SQL har flere funktioner.

Drejning af knappen åbner en lille rude med visning af hvor højt lavfrekvensen er skruet op.
Billedet herunder til venstre.

IC705 AF GAIN IC705 SQL GAIN

Et tryk på knappen åbner en rude med visning af hvor meget der er skruet op for RF GAIN og Squelch.
Det felt der lyser er det man kan regulere på. Skift ved at berøre et af felterne.

SQL. I FM mode virker knappen fra 0% til 49% som støj-squelch. Fra 50% til 100% virker den som bærebølgestyret squelch.
På S-meterskalaen ses en lille hvid trekant, som viser hvor kraftigt signal der skal til for at åbne modtageren.
Billedet herover til højre.

RF GAIN. Når RF GAIN er 100% er HF forstærkningen størst. Billedet herunder til venstre.

IC705 RF GAIN 1 IC705 RF GAIN 2

Når der er drejet lidt ned for RF Gain vises RFG til venstre for S-skalaen. Billedet herover til højre.

Til IC-705 menu.

Multiknappen.
Multiknappen har flere funktioner. Den valgte funktion kan ses på det grå symbol øverst til højre i display.
- i MEMORY-mode ændrer drejning af multiknappen nummeret på Memory-kanalen.
- i VFO-mode ændrer drejning af multiknappen frekvensen med det frekvensspring man har valgt.

IC705 Multi knap 1 IC705 Multi knap 2

Tryk 1 sekund på knappen RIT dTX :
Når der står RIT i øverste højre hjørne ændrer drejning af multiknappen modtagerfrekvensen.
Når der står dTX i øverste højre hjørne ændrer drejning af multiknappen senderfrekvensen.
1 sekund tryk på multiknappen nulstiller.
Se billeder herunder.

IC705 Multi knap 3 IC705 Multi knap 4

Et kort tryk på multiknappen åbner for flere indstillingsmuligheder. Se billedet herunder.

Afhængigt af hvilken modulationsmode man har valgt kan mange ting justeres, for eksempel
-FM/AM/DV: RF POWER ( % af fuld power. Batteridrift max 50% ), MIC gain og Monitor.
-SSB: RF POWER ( % af fuld power. Batteridrift max 50% ), MIC gain, COMP og Monitor.
-CW: RF POWER ( % af fuld power. Batteridrift max 50% ), KEY SPEED OG CW PITCH.
-MONITOR: Justering af styrken på medhør. Skift mellem ON og OFF ved berøring af feltet.

Det felt der lyser er det man kan regulere på med knappen. Skift ved berøring af et felt.

IC705 Multi knap 5 IC705 Multi knap 6

Pas på med for meget MIC GAIN, specielt på D-Star. Det lyder ikke godt ;o(

Man kan kalde andre funktioner ind i multiknappen.
Vælg i denne sides menusystem for at se om Noise Blanker, Noise Reduction, Manual Notch og VOX.

Ny funktion i multiknappen med firmware version 1.20.
Efter opdatering til firmware version 1.20 kan man låse en funktion til multiknappen.

Når man har multiknappens menu åben berører man det ønskede felt i multiknappens menu i 1 sekund.
Det lille skilt øverst til højre på skærmen skifter nu til funktionens navn med orange baggrundsfarve.

IC705 Multi knap 7 IC705 Multi knap 8

På billedet herunder til venstre er RF POWER låst til multiknappen.
Ved at dreje på multiknappen kan RF POWER reguleres, og værdien vises. Billeder tilhøjre herunder.

IC705 Multi knap 9 IC705 Multi knap 10

Låsning kan på samme måde også laves på Notch, Noise Blanker, Noise Reduction og VOX. Billeder herunder.

IC705 Multi knap 11 IC705 Multi knap 12

IC705 Multi knap 13 IC705 Multi knap 14

Man fjerner låsningen ved at trykke 1 sekund på multiknappen eller berøre det orange skilt.

Det er ikke muligt at låse volumeknappens funktioner RF-Gain og SQL. Det kommer måske i næste opdatering ;o)

Til IC-705 menu.

Display

IC-705 har et dejligt berøringsfølsomt display, og mange af funktionerne vælges herfra.

Billederne herunder er sakset fra brugervejledningen, og teksten er oversat og bearbejdet lidt.
Det kan godt være at jeg har overset et par funktioner, men de viste er nok de mest brugte ;o)
Når der i parantes ses et p. og et nummer henviser det til sidetallet i brugsanvisningen.

1: Hvid TX på rød baggrund når der sendes. Rød TX på sort og omgivende priklinje betyder sender uden for båndet (p.3-5).
2: Sky og pile ved intern gateway. TUNE ved antennetuning(?)
3: Batteri status. Grøn eller rød. Rødt blink betyder at radio slukker snart. Berør ikonet for at se spænding. (p.1-2)
4: Viser om der er tilkoblet en udvendig USB enhed.
5: Viser M1-M8 eller T1-T8 når Memory keyer eller Voice TX memory bruges.
6: Billede deling.
7: Viser status for GPS modtageren. Berør ikonet for at få information. (p.7-1)
8: Viser når GPS alarm er tændt.
9: Vises når en Bluetooth enhed er tilkoblet.

Læs videre under billedet.

IC705


Se billede herover.

10: Viser styrken på trådløst LAN.
11: Vises når RS-BA1 fjernbetjening bruges.
12: Vises når voice recorder er aktiv eller pauser.
13: Vises når der er indsat et SD-kort. Blinker når der er aktivitet. (p.6-1)
14: Viser klokken. Berør for at se UTC. (p.9-1)
15: Viser hvilken funktion der er tilknyttet Multiknappen. (p.2-8)
16: Viser når RIT eller Delta-TX er valgt. (p.4.2)
17: Viser størrelsen af RIT, Delta-TX eller SPLIT.
18: Frekvens display.
19: Viser memory navn.

Se billede herunder.

20: Viser den valgte modulations art. (p.3-2)
21: Viser det valgte filter. Hvis der er en lille prik betyder det at filteret er ændret. (p.4-5)
22: Viser om forforstærker eller dæmpeled er indkoblet. (P.AMP eller ATT). (p.4-1)
23: Viser om Auto Notch eller Manuel Notch er valgt. (AN eller MN) (p.4-6)
24: Viser om Noise Blanker (NB), TONE eller digital squelch er valgt. (p.4-7)
25: En lille hvid trekant viser at hurtig tuning er valgt. (p.3-3)
26: Viser om Noise Reduction (NR) eller auto tuning er valgt. (p.4-8 og p.4-13)
27: Viser om EMR/BreaK-In/AUTO REPLY er valgt. L viser pakketab.
28: Viser hvilken AGC der er valgt. (p.4-3)
29: 1/4 vises når 1/4 tuning er valgt. (p.3-3)

Læs videre under billedet.

IC705


Se billede herover.

30: Viser om VFO A, VFO B eller MEMOry kanaler er valgt.
31: Viser den valgte kanalmemorys gruppe og nummer.
32: Viser om den valgte kanalmemory er tilknyttet en scanningsliste. (*1-*3)
33: Vejr alarm WX. Kun USA version.
34: Viser den valgte måling. (Po, SWR, ALC, COMP, VD, ID)
35: Viser RFG, når HF-forstærkningen er skruet ned. (RFGain)
36: OVF vises hvis der modtages et meget kraftigt signal. (OVerFlow)
37: Viser COMP hvis tale-kompresseren er valgt.
38: Viser om Semi Break-in (BK-IN), Full Break-in (F-BKIN) eller VOX er valgt.
39: Viser om SPLIT, DUP- eller DUP+ er valgt.

Til IC-705 menu.

Screen Saver

Screen Saver er som standard sat til 5 minutter ved batteridrift og 60 minutter ved 13.8 volt.
Det betyder at lyset i display slukker hvis der ikke er blevet rørt ved radioen i den tid.
Det kan nemt ændres. Tryk Menu, berør SET. Find og berør linjen Display. Billeder herunder.

ic705_screensaver_1.jpg ic705_screensaver_2.jpg

Ved berøring af linjen LCD Backlight kan lysstyrken i display reguleres eller sættes til Auto Adjust.

Der er to linjer for Screen Saver, en for batteridrift og en for 13.8 V.

Ved Screen OFF [POWER] Switch ON slukker display når knap POWER trykkes kortvarigt. Billeder herunder.

ic705_screensaver_3.jpg ic705_screensaver_4.jpg

Ved berøring af linjerne Screen Saver kan tiden indstilles til OFF (OFF=altid tændt) eller 1 til 60 minutter.
Der er valg af tider for både Battery Pack og DC 13.8V

ic705_screensaver_5.jpg ic705_screensaver_5.jpg

Til IC-705 menu.
Menuer.

Radioens indstillinger kan nås gennem menuer. Her er en oversigt.

Tryk på knappen MENU åbner 2 skærme:

IC705 menu 1 IC705 menu 2

SET menu er en undermenu som åbnes når man i MENU (1) berører ikonet SET. Der er 3 skærme.

IC705 set menu 1 IC705 set menu 2

IC705 set menu 3

Tryk på knappen FUNCTION åbner 2 skærme:

IC705 funct menu 1 IC705 funct menu 2

Tryk på knappen QUICK åbner 2 skærme:

IC705 quick menu 1 IC705 quick menu 2

Menuer forlades ved tryk på EXIT eller berøring af tilbage-ikonet.

Til IC-705 menu.

Vandfald.

IC-705 har et fint Spectrum Scope.

Det aktiveres ved at trykke 'MENU' og berøre ikonet 'SCOPE' i menuskærm 1.
Det kan også åbnes ved tryk på M.SCOPE, men med en lavere visning.
1 sekunds tryk på M.SCOPE åbner Spectrum Scope i fuld højde.

Der er en række ikoner ved øverste kant i Spectrum Scopets skærm. Se billedet herunder.

1: FIX mode: Laveste frekvens. CENT mode: afstand til centerfrekvensen.
2: FIX mode. R på grøn baggrund. Modtagerfrekvensen vises med en grøn streg i display.
3: FIX mode. T på orange baggrund. Sendefrekvensen vises med en orange streg i display.
4: HOLD får hvid baggrund når man "fryser" display ved at berøre ikonet HOLD i menulinje 1.
5: Op til 3 blå trekanter viser hvor hurtigt vandfaldet ruller. Ændres ved berøring af ikonet SPEED i menulinje 2.
6: Viser om man er i FIX eller CENT mode. Ændres ved berøring af ikonet CENT/FIX i menulinje 1.
7: Viser værdier på gitteret. På dette billede er frekvensopløsning 50kHz vandret og signalstyrke 10dB lodret.
8: FIX mode: Højeste frekvens. CENT mode: afstand til centerfrekvensen.
9: FIX mode. Viser det valgte frekvensområde.
9: CENT mode. Viser frekvenser i forhold til centerfrekvensen. Kan ændres med SPAN.
IC705 Spect Screen

Menulinje 1 i bunden af skærmen skifter udseende afhængigt af om radioen er i FIX eller CENT mode.
CENT mode betyder at den anvendte frekvens altid er i midten og hele display flytter sig man man drejer på skalaknappen.
FIX mode betyder at display står fast og skalapinden flytter sig.

Menulinje 1 i CENT mode:
IC705 Spect menu1_cent

Med knap SPAN ændres afstanden i kHz mellem de lodrette linjer. Berør flere gange for at få den ønskede værdi.
Min 0.5kHz og max 100kHz, det vil sige at skærmens bredde er mellem +- 2.5kHz = 5kHz og +- 500kHz = 1MHz.

HOLD knappen "fryser" display, så man for eksempel kan tage et skærmbillede af noget interessant.
Berøring af CENT/FIX skifter mellem CENT og FIX mode.
EXPD/SET udvider eller formindsker højden på vandfaldet.

Menulinje 1 i FIX mode:
IC705 Spect menu1_fix

Venstre knap er ændret til EDGE, de andre knapper virker som beskrevet i afsnittet om CENT mode herover.
EDGE skifter frekvenserne i nederste linje, nummer 9 i det store billede herover.
Hvis man drejer ud af området kan man ikke se skalapinden mere, og man må skifte område ved at berøre EDGE.
Der vises små grønne og orange pile i siden af display for at vise hvilken vej man er kørt udenfor.
Hvis man ikke har et EDGE område der passer til den frekvens man vil benytte må man skifte til CENT mode.

Menulinje 2 er ens i både CENT og FIX.
IC705 Spect menu2

Med REF kan man ændre støjgulvet i display. Der kommer en rude hvor man med skalahjulet kan vælge i dB-spring.
SPEED vælger med flere berøringer vandfaldets hastighed i 3 niveauer, SLOW, MID, og FAST.
Berøring af MARKER tænder for en ekstra skalapind som viser sendefrekvensen (hvis man kører split eller duplex).

IC705 Spect REF 705 Spect SPEED

Billedet herunder til venstre viser frekvenser på nederste linje. Berøring af EDGE vælger del-frekvensområder.
Billedet til højre er centreret visning. Berøring af SPAN ændrer billedets bredde, fra 2 x 2,5 kHz til 2 x 500 kHz.

IC705 Spect Cent IC705 Spect Cent

Til IC-705 menu.

Ændring af vandfaldets frekvensgrænser, Fixed Edges

Vandfaldets frekvensgrænser kan vælges fra 4 hukommelser ved berøring af EDGE. (kun 3 før version 1.20)

EDGE-hukommelserne kan nemt ændres. Scroll mode må ikke være valgt. Berør EXPD/SET i 1 sekund.
Find og berør linjen Fixed Edges. Billede herunder til højre.

ic705_fixed_edge_1 ic705_fixed_edge_2

Berør linjen med området som rummer det bånd du vil ændre. Billede herunder til venstre.
Berør linjen med det bånd du vil ændre. Billede herunder til højre.

ic705_fixed_edge_3 ic705_fixed_edge_4

Indtast frekvensen på den laveste grænse. Berør ENT. Billede herunder til venstre.
Indtast frekvensen på den højeste grænse. Berør ENT. Billede herunder til højre.

ic705_fixed_edge_5 ic705_fixed_edge_6

De ny grænser står nu på linjen. Bak ud med EXIT. Billede herunder til venstre.
Berør EDGE for at kontrollere at grænserne er rigtige. Billede herunder til højre.

ic705_fixed_edge_7 ic705_fixed_edge_8

Hvis man hellere vil lave denne indstilling i kodeprogrammet ses eksempel herunder.

ic705_fixed_edge_8

Til IC-705 menu.

Vandfaldets visning med Scroll-F og Scroll-C.

Efter opdatering til Firmware version 1.20 kan visning af vandfaldets frekvens-skalaer ændres.

Scroll-F. (FIX mode).
Det var før sådan at hvis man i FIX mode drejede skalastregen ud af vandfaldets frekvensområde kom der et par
små grønne pile der viste hvor skalastregen var blevet af. Man skulle så selv skifte frekvensområde med EDGE.

Version 1.20: Når radioen er i FIX mode berøres CENT/FIX i bundlinjen i 1 sekund. Billedet til venstre.

Der tændes et skilt SCROLL-F. Det ændrer tilsyneladende ikke noget, men når man drejer frekvensen uden for
vinduets frekvensområde skifter radioen automatisk til det rigtige frekvensområde.

Man kan vælge mellem 4 forskellige bredder ved at berøre EDGE. Billedet til højre.

ic705_scroll_f_01 ic705_scroll_f_02

Scroll-C. (CENTER mode).
I CENTER mode stod skalastregen fast midtpå, og hele vandfaldet flyttede sig, når man skiftede frekvens.

Version 1.20: Når radioen er i CENTER mode berøres CENT/FIX i bundlinjen i 1 sekund. Der tændes et skilt SCROLL-C.

Nu flytter vandfaldet sig ikke når man ændre frekvens. Den frekvens radioen stod på da CENT/FIX blev berørt bliver
centerfrekvens i det ny faststående vandfald. Billede til venstre.

Drejer man frekvensen udenfor vinduets frekvensområde skifter radioen automatisk til det rigtige frekvensområde.
Billedet til højre.

ic705_scroll_c_01 ic705_scroll_c_02

Man kan vælge vinduesbredder mellem 5 kHz og 1 MHz ved at berøre SPAN.

Til IC-705 menu.

Vandfaldets frekvenslup.

Man kan bruge det berøringsfølsomme display på mange måder, her et lille eksempel:
Hvis man i vandfaldet får øje på noget man vil se nærmere på kan man berøre der hvor det spændende signal vises.
Der åbner nu en lup som viser frekvensområdet omkring signalet.
Når man i luppen berører det spændende signal skifter modtageren til den ny frekvens.

IC705 lup

Til IC-705 menu.

Lavfrekvens vandfald og scope.

Billedet herunder til venstre viser LF vandfald og skope. Åbnes med knap MENU og berøring af ikon AUDIO.

Billedet til højre viser HF vandfald samtidigt med LF vandfald og LF skope.
Åbnes ved at tænde det lille vandfald ved at trykke på M.Scope, og derefter trykke MENU og berøre ikonet AUDIO.

Med LEVEL og TIME kan man ændre indstillingerne.

IC705 Spect audioscope 705 Spect hf og audio

Til IC-705 menu.

Filter tilpasning.

Det er ganske nemt at vælge mellem de filtre som radioen er født med. Berør ikonet FIL på skærmen.
Hver gang FIL berøres skiftes til et nyt af de 3 mulige filtre for den valgte mode. Filterets data vises kortvarigt.

Tryk på TWIN PBT åbner en rude hvor man kan tilpasse den ene af filterets flanker ved at dreje på TWIN PBT.
Tryk på TWIN PBT skifter til den anden flanke. En prik i FIL symbolet viser at filteret er ændret.
Tryk 1 sekund på TWIN PBT sletter ændringen. DV og FM filtre kan ikke ændres. Billedet herunder til venstre.

IC705 filter 1 IC705 filter 4

Berøring af FIL ikonet i 1 sekund åbner en anden måde at justere filter på. Billede herover til højre.
Med TWIN PBT kan den ene flanke på filteret flyttes. Et tryk på TWIN PBT skifter til den anden flanke.
På FIL-symbolet kommer der en prik for at fortælle at filteret er ændret. Højre billede herover.
Der kan vælges mellem SHARP og SOFT filterkurve.
Et sekund tryk på TWIN PBT knappen sletter ændringerne.

Hvis en telegrafistation ligger lidt skævt i filteret kan man trykke på knap AUTO TUNE. (kun i mode CW)

Tryk EXIT for at forlade funktionen.

Til IC-705 menu.

RIT og Delta-TX.

Tryk på knap RIT/deltaTX og drej på Multiknappen ændrer modtagerfrekvens uden at ændre sendefrekvens.

IC705 rit IC705 dtx

1 sekund tryk på knap RIT/deltaTX skifter mellem RIT og deltaTX.

DeltaTX virker på samme måde som RIT, men senderfrekvensen flyttes uden at ændre modtagerfrekvensen.

1 sekund tryk på multiknappen nulstiller RIT eller deltaTX.

Til IC-705 menu.

Noise Blanker og Noise Reduction

Noise Blanker tændes ved at berøre knap NB i FUNCTION skærm 1.
1 sekund berøring af knap NB åbner indstillinger for NB. Berør felterne og brug Multiknap.

IC705 nb 1 IC705 nb 2

Berøring af knap NB i FUNCTION skærm 1 frakobler noise blanker.

Noise Reduction tændes ved at berøre knap NR i FUNCTION skærm 1.

IC705 nr 1 IC705 nr 2

1 sekund berøring af knap NR åbner indstillinger for NB. Brug Multiknap.

Berøring af knap NR i FUNCTION skærm 1 frakobler noise reduction.

Til IC-705 menu.

Automatisk Notch og Manuel Notch

Automatisk Notch
Berøring af knap NOTCH AN i FUNCTION skærm 1 indkobler automatisk notch. AN tændes i display.

Automatisk notch indstiller sig på hyletoner og dæmper eller fjerner dem.
PAS PÅ: Hvis man bruger AN på telegrafi fjerner AN lyden af morsetegnene ;o)

IC705 an 1 IC705 an 2

Berøring af knap NOTCH AN i FUNCTION skærm 1 frakobler automatisk notch.

Manuel Notch
Berøring af knap NOTCH MN i FUNCTION skærm 1 indkobler manuel notch. MN tændes i display.
1 sekund berøring af NOTCH MN åbner indstillinger.
Hullet kan flyttes ned multiknappen og gøres bredere og smallere ved berøring af WIDTH.

IC705 mn 1 IC705 mn 2

Berøring af knap NOTCH MN i FUNCTION skærm 1 frakobler manuel notch.

Til IC-705 menu.

VOX. Stemmestyret sendetast
berøring af knap VOX i FUNCTION skærm 1 kobler talestyret sendetast til. VOX tændes i display.
1 sekund berøring af knap VOX åbner indstillinger for VOX. Berør felterne og brug Multiknap.

IC705 VOX 1 IC705 VOX 2

Berøring af knap VOX i FUNCTION skærm 1 frakobler vox.

Til IC-705 menu.

For-forstærkere og attenuator
Berøring af knap P.AMP/ATT i FUNCTION skærm 1 indkobler for-forstærker 1. P.AMP1 vises i display.
Berøring igen indkobler for-forstærker 2. P.AMP2 vises i display. (nogle bånd har kun 1 for-forstærker)
Berøring igen frakobler for-forstærkeren.

IC705 P_amp 1 IC705 P_amp 2

1 sekund berøring af knap P.AMP/ATT i FUNCTION skærm 1 indkobler et dæmpeled. ATT vises i display.
En berøring mere frakobler dæmpeledet. (nogle bånd har ingen attenuator)

IC705 att 1 IC705 att 2

Styrken på vandfaldet ændrer sig når man indkobler forstærkere eller dæmpeled.
Det kan reguleres ved berøring af ikonet REF og drejning på skalaknappen.

IC705 wf ref

Til IC-705 menu.

Bas og Diskant justering.

Der er mange muligheder for at tilpasse radioens lavfrekvens til ens ører og stemme.

Indstillingerne ligger i MENU 1 under SET og hedder Tone Control/TBW. Billeder herunder.

IC705 tonekontrol 01 IC705 tonekontrol 02

Der er kontroller til både sender og modtager. Berøring af linjen RX åbner 2 skærme med alle modulationer.

IC705 tonekontrol 03 IC705 tonekontrol 04

Hver modulationsart har sine egne justeringer. SSB har flest muligheder. Billedet til højre herunder.

IC705 tonekontrol 05 IC705 tonekontrol 06

RX Bas og Diskant kan reguleres hver for sig eller fælles med højpas og lavpas filtre. Berør - og + ikonerne.

IC705 tonekontrol 07 IC705 tonekontrol 08

Senderens modulation kan reguleres på lignende måde. Der er 2 skærme med regulering af hver modulation for sig.

IC705 tonekontrol 09 IC705 tonekontrol 10

SSB har flest muligheder. Bas og diskant hver for sig eller med 3 forskellige højpas og lavpas filtre.

De andre modulationsarter har kun bas og diskant eller kun højpas og lavpas filter.

IC705 tonekontrol 11 IC705 tonekontrol 12

Berøring af linjerne åbner skærme med + og - ikoner.

IC705 tonekontrol 13 IC705 tonekontrol 14

Der er gode muligheder for at udsende en god modulation, selv om man har en meget mørk eller meget lys stemme.

Man kan selv kontrollere kvaliteten, enten ved at lytte på Monitor (multiknap) eller ved at optage på SD kortet, og
derefter aflytte det med radioens egen afspiller. Se afsnittet om Optag og afspil QSO på memorykort.

Det er vigtigt ikke at skrue for højt op for MIC GAIN (multiknap). For meget MIC GAIN hjælper IKKE på forståeligheden.

Desværre er MIC GAIN fælles for alle modulationsarter, så husk at justere med multiknappen når du skifter modulationsart.

Til IC-705 menu.

VFO-mode.

I display helt ude i højre side ses symboler for VFO eller MEMO. Billedet herunder til venstre

Man skifter mellem VFO og Memory ved at berøre symbolet VFO - MEMO og vælge i den skærm som kommer frem.

IC705 memo IC705 vfo valg

Radioen har 2 VFOer, VFO A og VFO B, som husker de sidst brugte frekvenser.
Ved at berøre ikonet A/B kan man skifte mellem VFO A og VFO B. Billedet herover til højre.

IC-705 har IKKE en fysisk A/B knap som på IC-7300 og IC-9700.

Drejning af skalahjulet ændrer frekvensen med 10 Hz op eller ned.

Hvis der i skiltet i øverste højre hjørne står "kHz" vil drej af MULTI knappen
ændre frekvensen i de step man har valgt. Billedet herunder til venstre.

Hvis man berører kHz-cifferet i mindre end et sekund tændes en lille hvid trekant over cifferet.
Skalahjulet flytter nu også frekvensen i de step man har valgt. Billedet herunder til højre.

Trekanten slukkes igen med berøring af kHz-cifferet.

IC705 vfo 1 IC705 vfo 2

Steppenes størrelse vælges ved at berøre kHz cifrene i et sekund. Der åbner en ny rude. Billeder herunder.
Der kan vælges step fra 0.1 Hz til 100 kHz. Der er 2 ruder.
Der kan vælges stepstørrelse for hver modulations mode for sig. Ruden slukkes med tryk på knappen EXIT.

IC705 vfo 5 IC705 vfo 6

Hvis man berører 10 Hz cifferet i et sekund kommer der et 0 mere, og skalaen stepper nu med 1 Hz.
Sluk for 1 Hz cifferet ved at berøre 10 Hz cifferet i et sekund. Billeder herunder.

IC705 vfo 3 IC705 vfo 4

Til IC-705 menu.

VFO SCANNING:

SCAN VFO:
Radioen skal stå i VFO mode.

Man kan vælge hvor store step der skal scannes i. Berør kHz cifrene i 1 sekund og vælg fra 0.1 kHz til 100 kHz.
Berør den ønskede knap. Den valgte knap har blå bundfarve.

Luk vinduet ved tryk på EXIT eller berøring af den krumme pil.

IC705 scan step 1 IC705 scan step 2

Tryk MENU og berør derefter ikon SCAN i Menu 1. En ny skærm vises med scan ikoner.

IC705 menu 1 IC705 scan program 1

Berør PROG 1 sekund. Der kan nu vælges mellem 3 Scan-områder. Berør en linje. Venstre billede herunder.
Det valgte område scannes, og der stoppes når der er en station. Scan afbrydes ved berøring af PROG.

IC705 Scan Program 2 IC705 Scan Program 3

Hvis man berører FINE skifter scanning til 50 Hz step.
Ved tryk på EXIT forlades scan mode.

Delta F scan.
Med Delta F scan kan man scanne over og under en centerfrekvens.

Tryk MENU og berør derefter ikon SCAN i Menu 1. Et nyt felt vises.

IC705 menu 1 IC705 scan program 1

Vælg en centerfrekvens med skalahjulet og berøring af delta F.
Ved berøringer af Delta F SPAN kan frekvensområdet på hver side af centerfrekvensen ændres. Venstre billede herunder.

Ved berøring af FINE ændres scan-step til 50Hz. Højre billede herunder.

IC705 scan vfo delta IC705 scan vfo delta fine

Scan stoppes ved berøring af Delta F.

Ved tryk på EXIT forlades scan mode.

Til IC-705 menu.

Memory mode.

Jeg har lavet en kodefil til IC-705 med alle danske FM og D-Star repeatere. Der er også simplex kanaler med.
Der er også en samling internationale repeaterlister (DR) i kodefilen, med ca 2500 D-Star repeatere fra hele verden.
I min tilrettede DR kodefil er også indtastet danske analog FM repeatere.

Kodefilen kan hentes i valgmenuens punkt 'Kodning og kodefiler'.

Der er beskrivelse af grupperne og vejledning i hvordan man får kodefilen lagt ind i radioen.

DR kodefilerne omtales under menupunkt DR MODE.

Skift fra VFO til MEMORY.
I display helt ude i højre side ses symboler for VFO eller MEMO. Billedet herunder til venstre.

Man skifter mellem VFO og Memory ved at berøre symbolet VFO - MEMO og vælge i den skærm som kommer frem.

IC705 memo IC705 memory valg

I MEMORY mode kan man vælge en gruppe ved at berøre GROUP i billedet herover til højre.
Ved at trykke på knappen QUICK og vælge linjen GROUP SELECT kommer man til samme sted.
Berør linjen med navnet på den gruppe du vil bruge. Billedet herunder til højre.

IC705 group select 1 IC705 group select 2

Man vælger en kanal ved at dreje på multiknappen MULTI/CLR. Der står M-CH i øverste højre hjørne.
Gruppens og kanalens nummer ses under "MEMO". Frekvens, modulationsmode og tone vises på display.
Billede herunder til venstre.

Hvis man ikke kører med højt vandfald ses kanalens navn (repeaternavn) til højre for S-meter skalaen.
Hvis det er en kanal med repeaterspacing ses sendefrekvensen lige over ikonet MEMO, og DUP yderst til venstre.
Højre billede herunder.

IC705 memo 3 IC705 memo 4

Toneopkald, D-Star kaldesignaler og spacing er kodet for hver kanal, så det er bare at taste og tale.
Kun hvis det er en repeater som kræver 1750 Hz opkald må man trykke mikrofonens knap A og sendetasten.

Nemmere kan det vist ikke laves ;o)

Til IC-705 menu.

MEMORY SCANNING:

Radioen skal stå i MEMORY mode.

Scan hele MEMORY:
Tryk MENU og berør derefter ikon SCAN i Menu 1. Et nyt felt vises. Berøring af MEMO 1 sekund åbner for valg.

IC705 menu 1 IC705 scan memory 1

Berør linjen ALL MEMORY SCAN. Nu scannes alle memory kanaler.

IC705 scan memory scan IC705 memory scan

Der stoppes når der er en station. Scan afbrydes ved berøring af MEMO.

Scan SELECT MEMORY (stjerne scan):
Tryk MENU og berør derefter ikon SCAN i Menu 1. Et nyt felt vises. Berøring af MEMO 1 sekund åbner for valg.

IC705 menu 1 IC705 scan memory 1

Berør linjen SELECT MEMORY SCAN (stjerne tal). Der er 3 muligheder: liste (*1), (*2) eller (*3).
Nu scannes alle de memory kanaler i frekvensområdet, som er mærket med det ønskede *tal.

IC705 scan stjerne IC705 memory scan

Der stoppes når der er en station. Scan afbrydes ved berøring af MEMO.

Man kan opbygge sine egne stjerne-scan-lister.

Når der står M-CH øverst til højre i display kan en MEMORY kanal vælges med Multiknappen.
Berør SELECT flere gange, indtil det ønskede *tal vises lige under MEMO kanalnummeret.
Find en ny kanal med Multiknappen og berør igen på SELECT, indtil det ønskede *tal vises.
Bliv ved indtil alle ønskede kanaler har det rigtige *tal. Radioen husker de lister der er lavet.

Hvis en enkelt kanal skal slettes fra en *liste vælges kanalen med Multiknappen.
Berør SELECT til der ikke mere vises et *tal lige under MEMO kanalnummeret.

Hvis en hel *liste skal slettes berøres SELECT i 1 sekund. Stjernelisterne vises.
Når man berører en linje kan en hel *liste slettes på en gang.

Stjernelister kan også redigeres ved at trykke MENU og berøre ikon MEMORY.

IC705 stjerne lister

Her kan man ved at berøre det lille felt med den gule stjerne skifte tal fra ingenting til 1-2-3.

Scan SELECT MODE (modulationstype scan):
Vælg den ønskede modulationstype ved at berøre det blå felt og vælge modulationstype.
Tryk MENU og berør derefter ikon SCAN i Menu 1. Et nyt felt vises. Berør MEMO 1 sekund.

IC705 menu 1 IC705 scan MEMORY 1

Berør linjen MODE SELECT SCAN i ruden SCAN SELECT 2/2. Berør eventuelt pil op og pil ned for at finde linjen.

IC705 scan select mode valg IC705 scan select mode

Nu scannes alle de memory kanaler, som er kodet med den valgte modulationsmode.
Scanning stopper når der er en station. Scan afbrydes ved berøring af MEMO.

Ved tryk på EXIT forlades scan mode.

Overspring af kanal ved forstyrrelse.
Når scanneren er stoppet på en forstyrrelse som man vil overspringe kan man trykke på knappen QUICK.
Berøring af linjen TEMPORARY SKIP SET i QUICK MENU skærm 2 udelukker den forstyrrende kanal. (max 20 kanaler)

Udelukkelsestiden kan vælges ved at berøre SET i scan-skærmen. SCAN SET menu åbnes. Billede herunder til højre.
Berøring af linjen TEMPORARY SKIP TIMER i SCAN SET menu 2 åbner TEMPORARY SKIP TIMER (2 skærme).

IC705 temp skip set IC705 scan temp skip timer set 1

Udelukkelsestiden kan vælges til 5, 10, 15 minutter, mens der scannes eller indtil der slukkes for radioen.

IC705 scan temp skip timer set 2 IC705 scan temp skip timer_set 3

Scannings indstillinger
Ved at berøre SET kan man indstille, hvilken hastighed, tidsforsinkelse mm scan skal bruge.

IC705 scan set 1 IC705 scan set 2

Man kan vælge hvor store step der skal scannes i. Berør kHz cifrene i 1 sekund og vælg fra 0.1 kHz til 100 kHz.
Berør den ønskede knap. Den valgte knap har blå bundfarve.

IC705 scan step 1 IC705 scan step 2

Radioen husker alle indstillnger, selv om den slukkes.

Til IC-705 menu.

DR mode vælges ved at trykke 1 sekund på CALL/DR.
Der vises en lille ramme med 2 små felter: TO og FROM.

Radioen husker den indstilling den havde sidst man brugte DR mode.

I radioen er indkodet en liste med flere tusinde repeatere, fortrinsvis D-Star.
Den originale DR repeater liste er lavet i Japan, og der er mange fejl og mangler.
I den tilrettede kodefil jeg har lavet er de danske analog FM repeatere også med.

FROM. Først vælges en repeater man vil benytte, og som er indenfor radiorækkevidde.
Når FROM feltet er blåt kan man bladre i listen med skalaknappen eller multiknappen.
I OZ1LNs kodefil ligger danske D-Star og FM repeatere mellem nummer 266 og nummer 379.
De begynder i Skagen og går ned gennem Jylland til den tyske grænse, derefter fra Lillebælt over Fyn og
Sjælland til Bornholm. Se billede herunder.

IC705 DR use reflector

TO. Korrekt indstilling af dette felt er meget vigtig.
Når TO feltet er blåt kan man vælge opkaldstype med skalaknappen eller multiknappen.

'Local CQ' betyder at opkaldet kun går ud over den lokale D-Star repeater.
'Gateway CQ' betyder, at man kan vælge en repeater fra repeatergruppe-listerne som modtager.
'Your Call Sign' Der kan vælges et kaldesignal på en bestemt person (kaldesignal) som modtager.
'Use Reflector' sender opkaldet til den reflektor som repeateren er linket til.

'Use Reflector CQCQCQ' eller 'Brug Reflektor CQCQCQ' er det almindelige valg.

Her ses en lille fælde, som en del er faldet i.
Der står godt nok CQCQCQ i TO feltet, men man kommer ikke ud over reflektoren alligevel.
Radioen er nemlig indstillet til lokal, og der vises 3 små personer i TO feltet. Billede 1 herunder.
Det skal ændres hvis man vil ud på reflektoren.
Berør feltet til højre for TO og vælg linjen Your Call Sign. Billede 2 herunder.

ic705_dr_to_lokal_cqcqcq ic705_dr_to_select_yourcallsign

Berør linjen Your Call Sign. Vælg linjen Use Reflector CQCQCQ. Billede 1 herunder.
Berør linjen Use Reflector CQCQCQ.
På næste skærm står der Use Reflector CQCQCQ i feltet, og nu er der kun en enkelt person i feltet TO.
Nu kommer man ud på reflektoren, når man taster. Billede 2 herunder.

ic705_to_select_yourcallsign_usereflector_cqcqcq ic705_dr_to_usereflector_cqcqcq

Når disse ting er i orden kan man taste og kalde op.

Til IC-705 menu.

Skifte reflektor eller reflektorrum, og andre nyttige kommandoer.

Når man er i DR mode, og feltet TO er blåt kan man ved at dreje på multiknappen eller skalahjulet finde
funktioner til Link, Unlink, Echo, Info og til forbindelse (link) af reflektorer og reflektor rum.

Her vises nogle af disse kommandoer.

Echo åbner end afspiller, som gentager det man siger, når man slipper tasten. Billede 1 herunder.
Info fortæller hvilken reflektor repeateren er linket til, når man slipper tasten. Billede 2 herunder.

ic705_dr_to_echo ic705_dr_to_info

VIS-ON gør at radioens kaldesignal vises på online listerne over brugere (ircdb). Det er faktisk ret nyttigt ;o)
Unlink Reflector frakobler repeateren fra reflektoren. Billede 2 herunder.

ic705_dr_to_vis_on ic705_dr_to_unlink

Link DCS004B ALLE linker repeateren til reflektor DCS004B, den danske landsreflektor. Billede 1 herunder.
Link DCS004S SYD linker repeateren til reflektor DCS004S, reflektor Region Syddanmark. Billede 2 herunder.

ic705_dr_to_link_dcs004b ic705_dr_to_link_dcs004s

Link default linker repeateren til den reflektor som administrator har valgt. Billede 1 herunder.
Billede 2 herunder viser en analog FM repeater. Feltet TO viser kun streger, og det er normalt ved analoge.

ic705_dr_to_link_default ic705_dr_to_analog

Alle eksempler bygger på OZ1LNs kodefil, som kan hentes her www.D-Star4all.dk (åbner i nyt vindue)
Vælg radio type i menuen til venstre.

Til IC-705 menu.

Finde repeatere i DR listerne.

Berøring af højre del af FROM feltet åbner en ny skærm.
Berøring af 'Repeater List' åbner for valg af grupper. Venstre billede herunder.

DR repeaterlisterne er delt op i regioner. Danmark ligger i Europe-Norther. Billedet herunder til højre.

IC705 DR from select IC705 DR repeater group

Der kan bladres i listerne, og man kan taste og kalde op på repeatere som er inden for rækkevidde.

IC705 DR repeater list group 6

Hvis man i stedet for 'Repeater List' vælger 'Near Repeater' kan man vælge på en lidt smartere måde.
Der kan vælges mellem ALLE, DV (D-Star) og FM. (Se krav til denne funktion under GPS indstillinger)

IC705 DR 06 near-select

Repeaterne vises sorteret med den nærmeste øverst, og der vises kompasretning og km-afstand.
Kun de repeatere der er kodet i listen med position bliver vist.
Berører man en linje kan man taste og kalde op. Billede herover til højre.

IC705 DR 07 IC705 DR 07

Hvis man vælger TX History får man en liste over de repeatere som man tidligere har benyttet, og kan vælge mellem dem.

Til IC-705 menu.

MPAD kan bruges til at gemme interessante frekvenser.

1 sekund tryk på knappen MPAD gemmer frekvensen.
Den gemte frekvens hentes ved et kort tryk på MPAD.

Hvis man har gemt flere frekvenser steppes der gennem listen ved flere korte tryk på MPAD.
Listen ses ved tryk på MENU, berør MPAD.

Der steppes op og ned ned ved at berøre pile-ikonerne.
Expand viser hele listen.
Den valgte frekvens er med blå baggrund.

ic705_memo_pad

Man sletter den blå linje ved at berøre DEL i 1 sekund.
Hele listen slettes ved 1 sekunds berøring af DEL ALL.

Listen udvides ved tryk på MENU og berøring af SET. Find og berør linjen FUNCTION.
Find og berør linjen Memo Pad Quantity. Vælg 5 eller 10. Bak ud med tryk på EXIT.

Når listen er fuld skubbes ældste frekvens ud.


Til IC-705 menu.

FM repeater.

Man kan køre over FM repeatere både i VFO mode og i Memory mode.

Hvis man i VFO mode vil bruge en FM repeater skal duplex spacing vælges, så man sender på repeaterens indgangsfrekvens.
Det gøres meget nemt ved at trykke knap FUNKTION og vælge skærm 2.
Berør ikon DUP et par gange indtil der står DUP- og et tal mellem paranteserne.

IC705 funct menu 1 IC705 dup 0

Normalt skal dette tal være 600 (2m), 2000 (70cm) eller 6000 (23cm).
Afslut med EXIT.

Nu vil der stå DUP- i venstre side af display. Sendefrekvensen vises til højre med små tal. Venstre billede herunder.

Når man trykker på sendetasten skifter frekvensvisningen til repeaterens indgangsfrekvens. Højre billede herunder.

IC705 dup 1 IC705 dup 2

I andre lande bruges andre duplexafstande og eventuelt +.

Til brug sammen med eget simplex HotSpot skal duplexafstanden være 0 (nul).

Duplexafstanden ændres ved berøring af DUP i 1 sekund og indtastning af ny spacingfrekvens.

Til IC-705 menu.

Toneopkald til FM repeatere.

En repeater som kræver toneopkald med 1750Hz tone startes ved kortvarigt at sende en 1750Hz tone.
Det gøres ved at trykke ca 1 sekund på mikrofonens knap A.

Hvis knappen ikke virker til dette opkald skal man ændre opsætningen af mikrofonens knapper.
Dette er beskrevet i afsnittet Mikrofonens knapper
Denne opsætning skal kun gøres 1 gang.

Hvis det er en repeater som kræver pilottone skal man finde ud af hvilken pilottone der skal bruges.
Brug for eksempel denne link: OZ1LNs Kort og Lister (åbner i nyt vindue)

Når man kender pilottonens frekvens skal det indkodes.
Tryk knap FUNCTION og berør ikon TONE. Billede herunder til venstre.
Berør linjen TONE, billede herunder til højre.

IC705 tone valg 0 IC705 tone set

Nu står der TONE forneden i ikon TONE. Berør ikon TONE i 1 sekund. Venstre billede herunder.

Der vises nu en række ikoner med frekvenser. TONE lyser blåt. Drejning på skalaknappen skifter frekvens på pilottonen.

Man kan eventuelt tilføje pilottonesquelch på modtageren. Vælg TSQL i stedet for TONE i ovenstående vejledning.
Vælges TSQL åbner modtagerens højttaler kun hvis der er den rette pilottone på det modtagne signal.

Slut med EXIT. Højre billede herunder.

IC705 tone valg 1 IC705 tone valg 3

Hvis repeateren udsender pilottone kan man udlæse denne pilottonefrekvens ved at berøre ikon T-Scan.

Berør ikon T-SCAN, når frekvensen er fundet.

IC705 tone valg 4

Kodning til brug af en repeater er sådan set ganske nem, men den skal jo helt eller delvist gentages, hvis man vil bruge
en anden repeater.
Derfor må det være meget bedre 1 gang for alle at indlægge en repeaterliste med de relevante repeatere i radioen.

Det kan man læse om i afsnit Kodning og kodefiler.

Til IC-705 menu.

Lyt på repeaterens indgangsfrekvens.

Hvis man vil prøve om man direkte kan høre en der bruger repeateren kan man nemt lytte på repeaterens indgangsfrekvens.
Så længe man trykker på knappen XFC skifter radioens modtagefrekvens fra repeaterens udgang til indgangsfrekvens.

IC705 lyt indgang 1 IC705 lyt indgang 2

Den grønne punkterede streg viser udgangen (venstre billede) og den røde viser indgangen (højre billede).

Til IC-705 menu.

D-Star: Indtastning af kaldesignal og meddelelse.

D-Star (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) er en digital modulation udviklet af den Japanske klub JARL.

Hele transmissionsvejen fra en radio til en anden er digital, og der bruges et specielt dataformat, som også kan
indeholde skrevne meddelelser og andre data, for eksempel positionsoplysninger (APRS-DPRS).
D-Star kom til Danmark i 2008. Læs mere om D-Star ved at følge links i afsnittet sidst på denne hjemmeside.

ICOM har produceret mange forskellige radioer med D-Star indbygget.

Der er ganske få ting som skal indstilles på en D-Star radio, for at den kan bruges til denne modulationsart.

Berør ikon SET i MENU 1, billede herunder til venstre, og berør linjen My Station, billede herunder til højre.

IC705 menu 1 IC705 my station

Berøring af linjen My Call Sign åbner et nyt vindue. Billede herunder til højre.

Der er plads til 6 kaldesignaler. Det som lyser er det der er i drift.

IC705 my call 1 IC705 my call 2

Berøring af en af linjerne 1 sekund åbner et nyt vindue, hvor man kan skrive (Edit) eller slette (Clear) et kaldesignal.
Berøring af Edit åbner nyt vidue med tastatur. Der er plads til 8 tegn i kaldesignalsfeltet og 4 i feltet efter /
I feltet efter / bruger man ofte at skrive radioens type eller hvis man har et navn på max 4 bogstaver.
Slut med at berøre ENT.

IC705 my call 3 IC705 my call 4

På samme måde kan man skrive en meddelelse på max 20 tegn i linjen TX Message.

IC705 my message 1 IC705 my message 2

Kaldesignal, meddelelse, GPS position mm sendes automatisk med, hvergang man sender, og vises i modpartens radio.

Til IC-705 menu.

D-Star repeatere og reflektorer.
Det kræves at frekvens, spacing, kaldesignal mm passer til den pågældende repeater, og at radioen er i DV mode.

De fleste D-star repeatere er koblet til en reflektor, som styrer trafikken til andre repeatere.

For at give reflektoren tid er det vigtigt at man ikke taster ind for hurtigt, men venter et sekund eller to.
Hvis flere taster samtidigt er der chance for at systemet bliver forvirret.
Se mere om reflektorer og netværk på www.D-Star4all.dk og wwww.HamRepeater.dk

Den nemme måde at bruge D-Star repeatere på:
Alle de nødvendige oplysninger om repeatere er samlet i en kodefil, som kan redigeres, udlæses og indlæses ved hjælp af
en komputer og et standard USB kabel. Det nødvendige kodeprogram kan hentes på nettet, Google CS705.

Der findes færdige kodefiler med danske D-Star repeatere, analoge FM repeatere og en del simplex frekvenser.
Der er også lister over rigtig mange repeatere uden for Danmark, og radioen finder selv dem der er inden for rækkevidde.
Hent kodefil på www.D-Star4all. Der en vejledning i, hvordan man indlæser en kodefil.

Se link i afsnit LINKS.

Hvis man ikke har indlæst en kodefil med den repeater man vil bruge skal man indtaste repeaterens data manuelt.

Tryk på knap MENU (2) og berør ikon CS. Billede herunder til venstre.
Der vises 4 linjer (billede herunder til højre), og alle linjer skal udfyldes som beskrevet herunder.

IC705 menu 2 IC705 cs tom

Berør linjen UR 1 sekund, og berør linjen EDIT. Berør ikon CQ i midten til højre. Slut med ENT

IC705 edit rpt IC705 cqcqcq

Berør linjen R1 1 sekund, og berør linjen EDIT. (Virker kun når der er valgt DUP.)
Skriv call og A, B eller C på sidste plads. A=23cm, B=70cm, C=2m. Slut med ENT. Billede herunder til højre.

IC705 edit rpt IC705 rpt1 callsign

Berør linjen R2 1 sekund, og berør linjen EDIT. (Virker kun når der er valgt DUP.)
Skriv call og G på sidste plads. Hvis G mangler kommer man ikke ud på nettet. Slut med ENT. Billede herunder til højre.

IC705 edit rpt IC705 rpt2 callsign

Resultatet skulle så gerne ligne dette billede.

IC705 repeater CS

Hvis repeateren er aktiv netop nu kan man ved et 1 sekunds tryk på AUTOTUNE/RX-CS lade radioen udfylde felterne.
Tjek med MENU (2) og CS, at det er sket.

Til IC-705 menu.

Fang (capture) en D-Star repeaters indstillinger.

Ved et sekunds tryk på knappen AUTOTUNE / RX>CS overføres den sidst hørte D-Star repeaters data til CS.
Derved kan man bruge en repeater som ikke er indkodet i radioens repeaterlister.
Tjek om det er fanget korrekt ved tryk på MENU og berøring af ikonet CS.

IC705 capture


Til IC-705 menu.

Visning af kaldesignal, meddelelse og position.

Når man modtager signal fra en D-Star radio kan man se denne radios indkodede kaldesignal og meddelelse.

IC705 call 1 IC705 call 2

IC705 message 1 IC705 message 2

Hvis den anden radio udsender GPS data kan man se dem, sammen med kompasretning og km-afstand.
(Se kravene til denne funktion nedenfor under GPS indstillinger)

IC705 message 3 IC705 message 4

Hvis man ikke ønsker at se disse meddelelser kan de fjernes eller visningen ændres.

Tryk MENU, berør SET. Billede til venstre. Find og berør linjen Display. Billede til højre.

ic705 message 5 ic705 message 6

Ved at berøre linjerne kan man vælge hvordan visning af call, meddelse og position skal være. Billede herunder.

RX Call Sign Display : valgmuligheder er OFF, Normal, RX Hold, Hold.
RX Position Indicator: valgmuligheder er OFF, ON.
RX Position Display : valgmuligheder er OFF, ON.
RX Position Display Timer : 5, 10, 15, 30 sekunder eller Hold.

ic705 message 7


Til IC-705 menu.

GPS indstillinger.
For at radioen skal kunne vise nærmeste repeater og hvor langt der er til en station man modtager skal radioen vide
hvor den selv er.
Hvis radioen er stationær er det nok at indtaste koordinaterne manuelt.

Indstillinger af GPS og fast position kan gøres direkte i radioens menu.
Tryk menuknappen, vælg menu 2. Berør GPS-ikonet.

IC705 menu 1 IC705 menu 2

Berør linjen GPS SET. På næste skærm berøres linjen 'GPS Select'

IC705 GPS set IC705 GPS select

Her kan vælges den indbyggede GPS (ON), fast indkodede koordinater (MANUAL) eller ingen (OFF).

Hvis den indbyggede GPS vælges kræver det at radioen kan "se" himlen, så satellitsignalerne kan modtages.
Betonhuse og alukraft i loft og vægge dæmper satellitsignaler meget. For at se hvor god dækning der er på stedet
berøres ikon GPS i MENU skærm 2, og derefter berøres linjen GPS INFORMATION.
Jo flere satelliter der modtages, jo mere nøjagtigt bliver resultatet. Billede til højre herunder.

IC705 on off manual IC705 on off manual

Herefter beskrives hvordan man indtaster en fast position.

Berør linjen 'Manuel Position'. I næste skærm vises de aktuelle positionstal.
Berøring af tallene ud for LATITUDE (bredde) åbner mulighed for at taste positionen ind. Afslut med ENT.

IC705 manuel IC705 manual position

Tilsvarende for LONGITUDE (længde) og ALTITUDE (jordhøjde over havet). Slut med WRITE.

Disse indstillinger kan også gøres i ICOM kodeprogrammet, se billedet herunder.

Hvis man vil bruge koordinater fra den indbyggede GPS (som mobilstation):
GPS Select sættes til ON (klik i feltet og vælg ON).
Det kræver at radioen kan "se" himlen og få signaler fra GPS satelitterne.

Hvis man vil bruge fast indstillede koordinater (som hjemmestation):
GPS Select sættes til Manual (klik i feltet og vælg Manual).

IC705 gps kode

Hvis MANUAL vælges skal koordinaterne indtastes i Latitude (breddegrad), Longitude (længdegrad) og eventuelt
Altitude (højde over havet) i de ruder, der kommer frem når man klikker i felterne.


Til IC-705 menu.

Speech. Oplæsning af D-Star kaldesignal, frekvens, mode, S-meter.

Radioen kan indstilles til at oplæse forskellige meddelelser.

Når D-Star udsendelser modtages oplæses afsenderns kaldesignal.

Tryk MENU, berør SET. Find og berør linjen Hunction. Billeder herunder.

ic705_speech_1.jpg ic705_speech_2.jpg

Find og berør linjen SPEECH. På næste skærm indstilles sprog, bogstav/fonetisk tale og talens hastighed.

Berør linjen RX Call Sign SPEECH for at indstille oplæsning af D-Star kaldesignaler.
RX Call Sign SPEECH OFF gør at der ikke oplæses D-Star kaldesignaler.
RX Call Sign SPEECH ON (Kerchunk) gør at D-Star kaldesignal oplæses selv ved meget korte udsendelser.
RX Call Sign SPEECH ON gør at alle D-Star kaldesignal oplæses. Højre billede herunder.

ic705_speech_3.jpg ic705_speech_4.jpg

På SPEECH skærm 2 vælges hvad der skal oplæses ved forskellige knaptryk.
Hvis S-Level SPEECH er ON oplæses S-metervisning sammen med frekvens og mode ved kort tryk på SPEECH.
Hvis MODE SPEECH er ON oplæses navnet på mode ved modeskift. Venstre billede herunder.

Ved at berøre linjen SPEECH Level kan volumen på talen indstilles. Højre billede herunder.

ic705_speech_5.jpg ic705_speech_6.jpg

Til IC-705 menu.

SD hukommelses kortet.

IC-705 bruger et SD hukommelseskort til flere funktioner.

SD kortet sidder på venstre gavl, lige under antennestikket. Nr 9 på tegningen i afsnit Tilslutninger.
Det holdes på plads af en klikmekanisme og klikkes ud og ind med et let tryk på kanten af kortet.

Indsæt og udtag kun kortet, når radioen er slukket.

ic705_sd_kort_slot ic705_sd_kort_adapter

ICOM anbefaler de typer som er vist på billede herunder til venstre. (Andre fabrikater kan bruges)

SD kortet skal formateres i IC-705 før brug. MENU > SET > SD Card > Format.
Formatering sletter alt hvad der er på SD kortet.

Med kortet i en komputer kan man se kortets mappestruktur. Billede herunder til højre.

ic705_sd_kort_typer ic705_sd_kort_filsti

Kortet kan bruges til at gemme sikkerhedskopi af radioens opsætning, optagelse og afspilning af lydfiler,
indlæsning af firmwareopdateringer, indlæsning og udlæsning af setting m.m.

Til IC-705 menu.

Optag QSO på SD hukommelses kortet.

Denne funktion kræver at der er et hukommelseskort (SD) i radioen.

Den hurtigste måde at starte en optagelse af modtagerens lyd er at trykke knappen QUICK.
På QUICK MENU skærm 2 berøres linjen REC Start, og en rude med Recording started vises kortvarigt.

IC705 record 1 IC705 record 2

Optagelsen starter automatisk hvis der er lyd i højttaleren, eller hvis man taster og taler.
Ved optagelse lyser den lille røde plet, og det blå SD symbol blinker.
Ved standby ses 2 lodrette streger istedet for den lille røde plet.

Wav-filerne med optagelser ligger på hukommelseskortet i mappen Voice. Kan afspilles på komputer.

IC705 record 3 IC705 record 4

Optagelsen standses ved at trykke knappen QUICK og berøre linjen REC Stop.

IC705 record 5 IC705 record 6

Funktionen kan også betjenes, hvis knappen MENU trykkes og ikonet RECORD i menuskærm 1 berøres.
Her kan man indstille optagerens funktioner, berør linjen Recorder Set.

Til IC-705 menu.

Afspil QSO optagelser fra SD hukommelseskortet.

Denne funktion kræver at der er et hukommelseskort (SD) i radioen.

Optagelser kan afspilles ved at trykke MENU og berøre ikonet RECORD i menuskærm 1.
Play Files i QSO RECORDER skærmen berøres, og linjen med en optagelse berøres i PLAY FILES skærmen.

IC705 afspil 1 IC705 afspil 2

På skærmen kan man i øverste linje se optagelsens dato, tid og varighed i minutter og sekunder. I næste linje frekvens, modulationsart og hviken modtager der er brugt. Ved berøring skiftes til afspilning.

I VOICE PLAYER skærmen er mulighed for start-stop og spoling. Funktionen lukkes ved tryk på EXIT.

IC705 afspil 3 IC705 afspil 3

Til IC-705 menu.

Optag og udsend Voice T memory.

Optag Voice T memory.
Denne funktion kræver at der er et hukommelseskort (SD) i radioen.

Radioen skal være i SSB, FM, DV eller AM mode.

Tryk knap MENU og berør ikonet VOICE i menuskærm 1. Berør ikonet REC/SET i VOICE TX RECORD skærmen.

IC705 T record 1 IC705 T record 2

I REC/SET skærmen berøres REC. I næste skærm kan man vælge mellem 8 TX hukommelser.
Hvis der står minut-og-sekund tal og eventuelt navn er der data i hukommelsen.

IC705 T record 3 IC705 T record 4

Berøring af en tom linje åbner skærmen VOICE TX RECORD (). I Paranteserne står hukommelsens nummer.

Ved berøring af MIC GAIN kan mikrofonfølsomhed indstilles. Tal i mikrofonen, MEN TAST IKKE.

Berøring af ikonet MIC SEL åbner en skærm hvor der kan vælges mellem håndmikrofon og Bluetooth mikrofon.

IC705 T record 5 IC705 T record 6

Ved berøring af ikon med rød plet startes og stoppes optagelsen. TAST IKKE, det afbryder funktionen.
Optagelsen kan aflyttes ved at berøre knappen med trekanten. Aflytning stoppes med ikonet med firkant.

Når optagelsen er klar kan man ved tryk på QUICK åbne en skærm med valg mellem Edit Name eller Clear.

IC705 T record 7 IC705 T record 8

Berøring af linjen Clear åbner sletteknapper YES eller NO.

Berøring af Edit Name åbner et tastatur.

IC705 T record 9 IC705 T record 10

Hukommelsens navn indtastes. Slut med berøring af ENT.

Navnet vises på knappen for hukommelsen.

IC705 T record 11 IC705 T record 12

Udsend Voice T memory.

Denne funktion kræver at der i radioen er et hukommelseskort (SD) med optagelser på.

Radioen skal være i SSB, FM, DV eller AM mode.

Tryk knappen MENU og berør ikonet VOICE i menuskærm 1. Der åbnes for valg af 8 T-hukommelser.

Kort berøring af et T-ikon taster senderen og afspiller den meddelelse der er optaget.
Kort berøring af T-ikon under afspilning stopper afspilning øjeblikkeligt.

Berøring af ikon TX LEVEL åbner mulighed for justering af styrken, brug skalahjulet.

IC705 T afspil 1 IC705 T afspil 2

Berøring af et T-ikon i mere end et sekund starter en serie af afspilninger, i maximum 10 minutter.
Der vises et symbol med 2 krumme pile. I pause mellem 2 afspilninger er T-ikonet gråt.

Berøring af T-ikon stopper afspilningerne øjeblikkeligt.
Tastning af senderen i mellemrummet mellem afspilningerne stopper videre afspilning.

IC705 T afspil 3 IC705 T afspil 4

Berøring af ikonet REC/SET og berøring af linjen SET i REC/SET skærmen åbner for justering af afspilleren.
Ved berøring af linjen Auto Monitor kan auto monitor sættes ON eller OFF.
Ved berøring af linjen Repeat Timer kan pauser mellem serieafspilninger justeres mellem 1 og 15 sekunder.

IC705 T afspil 5 IC705 T afspil 6

Til IC-705 menu.

Udsend Telegrafi M memory.

Radioen skal være i CW mode.

Tryk knappen MENU og berør ikonet KEYER i menuskærm 1. Der åbnes for valg af 8 M-hukommelser.

Flere tryk på knappen VOX/BK-IN skifter mellem BKIN (Break IN) og F-BKIN (Full Break In).

IC705 M afspil 1 IC705 M afspil 2

Ved kort berøring af en M-knap udsendes indholdet af denne hukommelse.
Ved berøring af knappen under udsendelsen stopper udsendelsen øjeblikkeligt.

Ved 1 sekunds berøring af en M-knap sendes en serie af hukommelsens indhold med pauser imellem.
På M-knappen vises 2 krumme pile. I pauserne er knappens farve grå. Der sendes i max 10 minutter.
Ved berøring af knappen under udsendelsen stopper udsendelserne øjeblikkeligt.

Når hukommelse M2 er udsendt tæller CW contest nummeret op med 1. Vises nederst til højre.
Tælleren kan steppes ned med 1 ved at berøre ikonet nederst til højre.

IC705 M afspil 3 IC705 M afspil 4

Berøring af ikonet EDIT/SET åbner EDIT/SET skærmen. Berør EDIT.

Indhold af hukommelserne ses, berør den linje som skal indtastes eller rettes.

IC705 M afspil 5 IC705 M afspil 6

Skærmen KEYER MEMORY () viser indhold af den valgte hukommelse i klar tekst. Berør teksten.

Der kan nu tastes og rettes med tastaturet og pil-frem og pil-tilbage. Afslut med ENT

IC705 M afspil 7 IC705 M afspil 8

Der er mange nyttige oplysninger om CW i ADVANCED MANUAL, afsnit 1. ADVANCED OPERATIONS. Brug Google.

Til IC-705 menu.

Udsend RTTY RT memory.

Radioen skal være i RTTY mode.

Tryk knappen MENU og berør ikonet DECODE i menuskærm 1.

RTTY DECODE skærmen viser afsendte og modtagne tegn i venstre side.
I højre side et mini-vandfald som hjælper til at indstille RX frekvensen.
2 streger viser hvor mark og space skal være. De gule streger er mark og space i det modtagne signal.
Tekst med grønt er det som modtages og det som afsendes er rød. Billede herunder til højre.

IC705 RTTY 1 IC705 RTTY 2

Berøring af ikonet TX MEM kalder 8 RT-hukommelser til RTTY udsendelser frem. Berør en RT-knap for at afsende den indkodede meddelelse. Billede til venstre.

I billedet til højre kan ses 3 af de indkodede meddelelser, vist med rød tekst.

IC705 RTTY 3 IC705 RTTY 4

RT hukommelserne kan indtastes og ændres ved at berøre ikonet EDIT i venstre billede herover.

Ved 1 sekunds berøring af EXPD/SET i højre billede herover kan ændres farver og andre RTTY indstillinger.

IC705 RTTY 5 IC705 RTTY 6

Der er mange nyttige oplysninger om CW i ADVANCED MANUAL, afsnit 1. ADVANCED OPERATIONS. Brug Google.

Til IC-705 menu.

External keypad til hukommelser.

Man kan selv lave et udvendigt tastatur til afsendelse af de indkodede meddelelser til Voice, CW og RTTY.

IC705 Extern keypad

Tastaturet forbindes til KEY med et 3.5 mm stereo stik, se diagrammet herover.
Betjening ligesom på radioens skærm: kort tryk sender meddelelse 1 gang, tryk 1 sekund sender en serie meddelelser.

Er der tilsluttet en Padle eller nøgle til KEY kan de forbindes parallelt. Se basic manual side 13-2.

Til IC-705 menu.

PRESET. Med blandt andet FT8.

IC-705 har ved opdatering af firmware til version 1.20 fået udvidet MENU2 med et ny ikon PRESET.

PRESET bruges til at gemme mange af radioens indstillinger i hukommelser, så det er hurtigt og nemt at skifte opsætning.

Tryk MENU knappen og berør 2. Berør ikonet PRESET. Billeder herunder.

ic705_preset_1 ic705_preset_2

Der er indlagt data i 2 ud af de 5 mulige hukommelser, nemlig NORMAL og FT8. Billeder herunder.

ic705_preset_3 ic705_preset_4

Hvis man berører en af linjerne bliver radioen indstillet til de gemte værdier, hvis YES berøres.
Man kan ikke loade tomme (BLANK) hukommelser. Venstre billede herunder.
Der vises IN USE på den valgte linje. Højre billede herunder.

ic705_preset_5 ic705_preset_6

UNLOAD og YES berøres, hvis man vil tilbage til de indstillinger radioen havde før man valgte PRESET.
Selve hukommelsen slettes ikke. Billeder herunder.

ic705_preset_7 ic705_preset_8

Ændring af indstillinger i en hukommelse: berør linjen i 1 sekund. Berør linjen Edit the Preset Memory.

ic705_preset_9 ic705_preset_10

Der vises nu ialt 6 skærme med ting som kan ændres. Hvis der er flueben i den lille firkant er indstillingen aktiv.

ic705_preset_11 ic705_preset_12

ic705_preset_13 ic705_preset_14

ic705_preset_15 ic705_preset_16

Hvis en linje berøres vises hvilke muligheder der er. Et eksempel: Berør linjen Filter. Venstre billede herunder.
Berøring af linje FIL1 skifter FIL2 ud med FIL1 i dette eksempel. Højre billede herunder.

ic705_preset_19 ic705_preset_20

Filter 2 er nu vagt i PRESET hukommelse. For at gemme det berøres linjen Filter i 1 sekund.
Berør YES for at gemme og berør YES på den næste skærm.

ic705_preset_21 ic705_preset_22

Oprettelse af en ny PRESET hukommelse:
Berør en af de tomme (BLANK) linjer i 1 sekund. Linjen EDIT the Preset Memory berøres.

ic705_preset_23 ic705_preset_24

Ved at berøre linjen Preset Name kan man give Hukommelsen et navn. Venstre billede herunder.
Berør ENT når navnet er skrevet. Højre billede herunder

ic705_preset_25 ic705_preset_26

Den ny hukommelse har nu et navn og man kan sætte flueben og vælge funktioner.
Afslut med at berøre linjen Write på den sidste skærm og berøre YES. Billeder herunder.

ic705_preset_27 ic705_preset_28

Slet eller nulstil en hukommelse:
Berør den linjen med pågældende hukommelses navn. Berør linjen Default.

ic705_preset_29 ic705_preset_30

Berør YES på skiltet Reset to the default settings?. Venstre billede herunder.
Hvis den valgte hukommelse fra begyndelsen var tom er nu igen tom.
Hvis den valgte hukommelse fra begyndelsen havde fabriksindstillinger har den det nu igen.

Berør linjen Write for at gemme ændringerne i hukommelsen. Højre billede herunder.

ic705_preset_31 ic705_preset_32

Til IC-705 menu.

Terminal Mode og Access Point Mode.

IC-705 kan kobles direkte til internettet og danne forbindelse til en D-Star reflektor.
Man kan derved trafikere D-Star netværket, selv om man ikke har en D-Star repeater inden for rækkevidde,
eller hvis man ikke vil forstyrre brugerne på den lokale repeater med sin trafik.

Den reflektor man vil forbinde til skal være opdateret til G3 software.

I Terminal mode sender eller modtager IC-705 ikke gennem antennen, men forbinder gennem internettet.

IC-705 har indbygget trådløst LAN, som bruges til forbindelse til et lokalt netværk.

Klargøring af radio til internet.

Man skal indtaste nogle data for at radioen kan finde internettet.

Dette skal kun gøres 1 gang, radioen husker indstillingerne.

Er radioen tidligere blevet klargjort til internet kan du springe direkte til Terminal Mode eller Access Point Mode (HotSpot).

Tryk MENU, vælg (2), berør DV GW, berør linjen Gateway Select. Billeder herunder.

ic705_network_01.jpg ic705_network_02.jpg

Berør linjen Internal Gateway (WLAN), berør linjen Internal Gateway Settings. Billeder herunder.

ic705_network_03.jpg ic705_network_04.jpg

Berør linjen Terminal/AP Call Sign. Indtast dit kaldesignal på tastaturet med et bogstav på sidste plads (nr 8).
Dette valgbare sidste bogstav må ikke være G, I, S eller de danske bogstaver Æ, Ø, Å.
Gateway Type Global, UDP Hole Punch Disable ON som vist. Venstre billede herunder.
Skærm 2 som vist på billede herunder til højre. Tryk EXIT et par gange.

ic705_network_05.jpg ic705_network_06.jpg

Routerens data skal indtastes.

Værdierne som er valgt herunder passer til MIN lokale router.

Tryk MENU, berør SET, berør linjen WLAN Set. Billeder herunder.

ic705_network_07.jpg ic705_network_08.jpg

Radioen skal vide at den skal forbinde til et lokalt network, Wireless Lan.
Berør linjen Connection Type, berør linjen Station (Connect to Network). Tryk EXIT.

ic705_network_09.jpg ic705_network_10.jpg

Berør linjen Connection Settings (Station). Berør linjen IP Address (Valid after Restart). Billeder herunder.

ic705_network_11.jpg ic705_network_12.jpg

Der åbnes et tastatur, hvor radioens IP adresse skal indtastes.
De første 3 dele af adressen er routerens, den sidste del er et nummer til radioen.
Der skal vælges et tal, som ikke er brugt i routeren. Slut ved at berøre ENT.

ic705_network_13.jpg ic705_network_14.jpg

Skift til side 2 ved at berøre trekant NED. Routerens øvrige data indtastes. Billede herunder.

ic705_network_15.jpg

Ændringer virker først når radioen har været tændt og slukket.

Tænd for WLAN forbindelsen ved at trykke MENU og berøre SET. Berør linjen WLAN Set.

ic705_network_16.jpg ic705_network_17.jpg

WLAN skiftes fra OFF til ON ved at berøre linjen WLAN og vælge ON. Billeder herunder.

ic705_network_18.jpg ic705_network_19.jpg

Tryk EXIT et par gange for at komme til startskærmen.

Midt på øverste linje i radioens display ses nu symbolet for trådløst LAN.

Til IC-705 menu.
--------------------------------------------------------------------------------

Forbind IC-705 i Terminal Mode til G3 reflektor.

I dette eksempel vil vi bruge reflektor DCS004, som er blevet opgraderet til G3.

DCS004 er lidt speciel, fordi den tilhørende XLX reflektor XLX004 er optaget.

Dashboard åbnes med dcs004.xreflector.net (åbner i nyt vindue)

dcs004_dashboard.jpg

Tryk MENU, berør DV GW. Berør linjen Internal Gateway Settings.

ic705_tmode_01.jpg ic705_tmode_02.jpg

UDP Hole Punch skal vælges til ON, hvis man ikke kan åbne port 40000 i routeren.
Berør linjen Gateway repeater (Server IP/Domain). Der vises et tastatur.
Reflektorens IP-adresse indtastes i linjen Gateway Repeater (Server IP/Domain). Berør ENT. Tryk EXIT.

ic705_tmode_03.jpg ic705_tmode_04.jpg

Terminal mode startes ved at berøre linjen Terminal Mode. Venstre billede herunder.
Hvis den ønskede reflektors kaldesignal IKKE står i feltet til højre for TO berøres feltet. Højre billede herunder.

ic705_tmode_05.jpg ic705_tmode_06.jpg

Hvis reflektorens kaldesignal skal ændres findes og berøres linjen Direct Input (RPT). Venstre billede herunder.
Hvis reflektorens kaldesignal skal ændres skrives / (skråstreg), det ønskede kaldesignal og modulbogstav. Berør ENT.

ic705_tmode_07.jpg ic705_tmode_08.jpg

Når der er forbindelse til reflektoren ses øverst i display en lille sky og symbolet for trådløst netværk LAN.
Vil man skifte talegruppe skal man bare skifte sidste bogstav. Billede til højre herunder.

ic705_tmode_09.jpg ic705_tmode_09a.jpg

Når der modtages data (tale) vises en lille grøn pil. Billede herunder til venstre.
Når IC-705 tastes vises en lille rød pil ved siden af skyen. Der vises løbetekster med kaldesignalerne.

ic705_tmode_10.jpg ic705_tmode_11.jpg

Man kan nu høre om der er trafik på reflektoren, man kan taste og kalde op.

Man kan desværre ikke lytte uendelig tid til reflektoren.
Forbindelsen afbrydes ca. 1 time efter at man sidst har tastet.
Jeg ved ikke om det ligger fast kodet i software eller det er reflektorens administrator der bestemmer dette.

Når man er færdig med Terminal mode skal man manuelt sætte radioen tilbage i Normal Mode.

Den eneste måde at forlade Terminal Mode på er ved at trykke MENU, berøre DV DW og berøre linjen Normal Mode.

ic705_tmode_12.jpg ic705_tmode_13.jpg

WLAN slukkes ved at trykke MENU, berøre WLAN SET, berøre WLAN og vælge OFF.

Sådan ser åbning af port 40000 ud i min router.
Der kan kun være åbnet for 1 port 40000 ad gangen. Billede herunder.

ic705_tmode_14.jpg

I IC-705 Advanced Manual vises, hvad symbolerne ved siden af skyen betyder. Billede herunder til venstre.
I tabellen til højre ses de reflektorer jeg har prøvet at linke til med Terminal mode. Der er mange flere derude ;o)

ic705_tmode_15.jpg ic705_tmode_16.jpg

Til IC-705 menu.
------------------------------------------------------------------------------------------

Forbind IC-705 i Access Point (HotSpot) til G3 reflektor.

Tryk MENU, berør DV GW. Berør linjen Internal Gateway Settings

ic705_amode_1 ic705_amode_2

Berør linjen Gateway Repeater (Server IP/Domain). Indtast reflektorens adresse og berør ENT. Tryk EXIT

ic705_amode_3 ic705_amode_4

Berør linjen Access Point Mode. Venstre billede herunder.
Når der er forbindelse ses øverst i display en lille sky og symbolet for trådløst netværk LAN. Højre billede herunder.
HotSpot frekvensen indstilles, og DIAL LOCK slås til, så frekvensen ikke ændres ved tilfældig berøring ;o)

ic705_amode_5 ic705_amode_6

Når radioen modtager data fra reflektoren lyser den grønne pil øverst til venstre i display, og senderen aktiveres.
RF POWER indstilles på et passende niveau. Billede til højre herunder.
Hvis der er meget trafik på reflektoren kan senderen blive meget varm, hvis effekten er valgt for stor.

Når der sendes til HotSpottet lyser den røde pil, og signalets styke kan ses på S-meteret. Billede til højre herunder.

ic705_amode_7 ic705_amode_8

Den eneste måde at forlade Access Point Mode er at trykke MENU, berøre DV GW og berøre Normal Mode.

ic705_amode_9 ic705_amode_10

Radioer der skal trafikere Access Point Mode skal kodes specielt, ellers kan de ikke åbne HotSpottet.
Frekvensen skal kodes med DUP- og Space / Offset 0.000 MHz.
I linjen UR/YOUR skal der være en skråstreg / efterfulgt af reflektorens kaldesignal og modulbogstav.

Sådan ser det ud på min gamle skrammede ID-51. Billede herunder.

ic705_amode_11

I kodeprogrammet til for eksempel IC-705 gøres det som vist herunder.

ic705_amode_12

Til IC-705 menu.

Sæt dato og tid.

Tryk knappen MENU, vælg menu 2. Berør SET. Billede til venstre herunder.

Find og berør linje Time Set. Billede til højre herunder.

ic705_timedate_1 ic705_timedate_2

Berør linjen Date/Time. Billede til venstre herunder.

Berør linjen Date og juster dato. Billede til højre herunder.
Berør linjen Time og juster tiden. Bak ud ved tryk på EXIT.

ic705_timedate_3 ic705_timedate_4


Til IC-705 menu.

Billeder.

Man kan sende billeder fra radio til radio:

IC705 billede 1 IC705 billede 2

Til IC-705 menu.

Kodning og kodefiler.

Jeg har lavet en kodefil til IC-705 med alle danske analoge og D-Star repeatere og en del repeatere i nabolandene.

Den findes her: Kodning af IC-705 (åbner i nyt vindue) Klik på "IC-705 kodefil" i menuen.

Der er en grundig vejledning i hvordan man indlæser og udlæser kodefiler.

Til IC-705 menu.

Mobil

De fleste moderne biler har ikke meget plads til radioamatørudstyr.
Men hvis man er så heldig at have en Toyota RAV4 er det meget nemt.

Man skulle tro at Toyota og ICOM har lavet en aftale om IC-705, for den passer perfekt ind i et eksisterende hulrum.
Der skal ikke bores ekstra huller, og der er 12volt tilslutning lige bag ved radioen.
Kun tasteknap og antennekabel skal der findes en føringsvej til.

IC-705 har jo Bluetooth, som bare skal parres med et headset, eller eventuelt med et høreapparat med Bluetooth.

IC705 rav4

På billedet er radioen midlertidigt placeret, jeg tror nu ikke den bliver permanent installeret.

Til IC-705 menu.

Måle-instrumenter

Ved at trykke på MENU og berøre ikon METER kan man se alle radioens instrumentskalaer samtidigt.

IC705 metre

S-meter, Power, ALC, COMP, SWR, Id - Vd - TEMP (strøm, spænding og temperatur i PA-trinnet).

Skalaerne kan vises en ad gangen, under S-meter linjen, ved at berøre navnet.

Til IC-705 menu.

SWR måling (graf)

IC-705 har en nyttig funktion, når man vil teste antenner.

Tryk MENU, berør ikon SWR. Billede 1 herunder.
Indstil radioen i midten af det frekvensområde der skal måles.
Berør BAR flere gange for at vælge antal mellem 3 og 13. Det giver antal af frekvenser der måles på.
Berør STEP flere gange for at vælge afstanden mellem hver frekvensmåling. Afstand fra 10 til 500 kHz.
På nederste skala ses området der bliver målt, laveste og højeste frekvens. Billede 2 herunder.

ic705_swr_menu ic705_swr_graph_1

Når knappen med trekant og firkant berøres skifter markeringen fra hvid firkant til hvid trekant. Billede 1 herunder.
Når man trykker sendetasten kortvarigt udføres måling på den første frekvens, og der vises en swr-søjle.
Flere korte tryk måler flere frekvenser og der vises flere søjler. Billede 2 herunder.

ic705_swr_graph_2 ic705_swr_graph_3

Når alle frekvenser er målt er målingen færdig, og hvid trekant skifter til hvid firkant. Billede 1 herunder.

ic705_swr_graph_4

Når man taster under denne måling sendes med den effekt som radioen er indstillet til. (Multiknappen)
Manualen siger at 5 watt er nødvendigt for SWR Plot måling.

Man kan slette søjlerne ved at berøre midt i feltet i 1 sekund og derefter svare YES til spørgsmålet Clear?

Til IC-705 menu.

Firmware Opdatering.

Man kan se versionsnummeret på radioens installerede firmware i radioens opstartsbillede, nederst til højre.

Opdatering tilføjer nye funktioner og / eller forbedrer ydeevnen, se omtalen der hvor opdateringsfilen hentes.

Bemærk, at når man opdaterer firmware skal man måske også hente ny programmeringssoftware.

Billeder i dette afsnit er taget ved installering af version 1.20. Vælg selvfølgelig nummeret på nyeste version.

Du skal opdatere IC-705's firmware ved hjælp af et microSD kort.

ICOM anbefaler i manualen SanDisk type microSD 2 GB og type microSDHC 4, 8, 16 eller 32 GB.
SD kortet skal være formateret i IC-705. Se mere om formattering i afsnit SD hukommelseskort.

Isæt og udtag kun SD kortet, når radioen er slukket.

Firmware data filen hentes på ICOMS hjemmeside: www.icomjapan.com/support/firmware_driver/ (åbner i nyt vindue)

Man vælger ved at skrive modelnavnet, og derefter klikke på Search.

IC705 update 01

Der kommer en side som kun handler om IC-705. Klik på det røde IC-705 ud for Firmware.

IC705 update 02

På den næste side kan man hente info om opdateringen. Siden er lang, og her er kun vist klip.

IC705 update 03

IC705 update 04

Manual og Firmware information kan hentes på ICOM siden ved at klikke på de røde linjer.

IC705 update 05

Sæt hak i den lille firkant og klik på Download (8.16MB)

Man kan vælge at gemme filen og udpakke den, eller lade windows udpakke den.

IC705 update 06 IC705 update 07

Den udpakkede fil hedder 705Exyz, hvor xyz er versionens nummer (x.yz).

IC705 update 08

Filen kopieres til SD kortet, nøjagtigt som vist på nedenstående billede.

IC705 update 09

Når firmware-filen er gemt på SD-kortet og SD kortet er sat på plads i IC-705 kan opdateringen begynde.

Isæt og udtag kun SD kortet, når radioen er slukket.

Batteriet skal være fuldt opladet for at forhindre at radioen pludselig slukker.

Opdateringen består af 3 trin: Backup af SETTING, indlæs FIRMWARE, indlæs den gemte backup af SETTING.

Man bør lave en backup af radioens SETTING inden opdatering af Firmware, ellers går indstillinger og hukommelser tabt.

Til IC-705 menu.

BackUp af SETTING til SD-kortet.

Tryk knappen MENU og berør ikon SET. Find og berør linjen SD Card. Billeder herunder.

ic705_save_setting_01.jpg ic705_save_setting_02.jpg

Berør linjen Save Setting. Berør linjen New File på næste skærm.

ic705_save_setting_03.jpg ic705_save_setting_04.jpg

Radioen foreslår selv et filnavn Set-(år-måned-dag)-nummer. Er du tilfreds med det, så berør ENT.
Berør YES på næste skærm. Når radioen melder OK trykkes på EXIT.

ic705_save_setting_05.jpg ic705_save_setting_06.jpg

Til IC-705 menu.

Indlæs FIRMWARE

Tryk MENU og berør SET. Find og berør linjen SD Card. Billeder herunder.

IC705 11 update 1 IC705 12 update 2

Find og berør linjen Firmware Update. Venstre billede herunder.

Det gule skilt fortæller at opdatering er på din egen risiko og ansvar, og at man kan ende med at radioen går kaput.
Sker det skal radioen til ICOM for reparation. Berør trekant-ned for at komme videre til næste. Højre billede herunder.

IC705 13 update firmware IC705 14 update gul 1

Denne gule skærm opfordrer til at man læser manualen. (IC-705 advanced manual side 17-1, 17-2 og 17-3)

Man skal lave en backup af Settings og Memory, før man opdaterer. Berør YES. Venstre billede herunder.

På næste skærm skal man svare YES til at lave en backup på SD kortet. Højre billede herunder.

Der kommer en skærm som viser opdateringen af settings og memories, og næste skærm vises derefter.

IC705 15 update gul 2 IC705 16 backup settings

På næste billede vises navnet på firmware filen: 705 efterfulgt af version nummer.
Berør linjen. Billede herunder til venstre.

Den gule skærm fortæller at opdateringen vil vare ca 2 minutter. Radioen vil genstarte automatisk.

Sluk ikke, og fjern ikke SD kortet.

Berør YES i et langt sekund for at starte opdateringen. Højre billede herunder.

IC705 17 update fil navn IC705 18 update start yes

Når opdatering er færdig vises "Firmware update has completed".

Opdateringen gør, at man måske skal indlæse den backup af SETTING og Memories som man tidligere lavede. Se herunder.

Til IC-705 menu.

Indlæsning af en gemt backup af SETTING og Memory fra SD kortet.

Tryk knappen MENU og berør ikon SET. Venstre billede herunder.

Find og berør linjen SD Card. Højre billede herunder.

IC705 11 update menu1 set IC705 12 update sdcard

Find og berør linjen Load Setting. Venstre billede herunder.

Find og berør linjen med Set-filen med den rigtige dato (den nyeste). Højre billede herunder.

IC705 load settings 1 IC705 load settings 2

Hvis backupfilen er gemt fra din egen radio: Berør ALL. Billedet til venstre nedenfor.
ALL indlæser hele backupfilen med Kaldsignal, Besked, Netværk, CI-V, Gateway og REF Adjust.
Spørgsmål: Behold "SKIP"-indstillingerne i Repeater-listen? Berør YES. Højre billede nedenfor.
Spørgsmål: "REF Adjust" vil blive gemt. "REF Adjust" er finjusteringen af master oscillatoren. Berør YES.

Hvis backupfilen er gemt fra en anden radio: Berør Select. Billede til venstre nedenfor.
Hvis du bruger en backupfil fra en anden radio, kan du vælge, hvad der bliver indlæst til din radio.
De 6 muligheder med afkrydsningsfelter og linjen Load vises.
Afkryds IKKE de første fem muligheder, afkryds kun Other Settings & Memories. Berør linjen LOAD.
Spørgsmål: Keep "SKIP" settings in the Repeater list ? Berør YES. Højre billede nedenfor.
Spørgsmål: Load file? Berør YES

IC705 load settings 3 IC705 load settings 4

IC705 load settings 5

SLUK IKKE RADIOEN

Efter et par minutter viser skærmen "Completed! Restart the IC-705". Sluk og tænd for radioen.

Radioen er nu fuldstændig, som den var, da SETTING-sikkerhedskopien blev lavet.

Programmeringssoftware fra den gamle version firmware kan måske ikke bruges til den nye firmware.

Nyeste version af kodeprogram CS-705 hentes på ICOMs side www.icomjapan.com/support/firmware_driver/

Nyeste version af CS-705 kan indlæse både gamle og ny kodefiler og gemme i både nyt og gammelt format.

Til IC-705 menu.

Partial (Delvis) Reset.

Hvis radioen opfører sig mærkeligt, eller der er en tilstand man ikke kan komme ud af kan man lave en delvis reset.

PARTIAL RESET nulstiller menuvalg og VFO valg til fabriksindstillingerne.

PARTIAL RESET (delvis reset) rører IKKE ved Memory kanaler, kaldesignalhukommelser, meddelelser, DTMF hukommelser,
GPS hukommelser, Repeater lister, Netværksindstillinger, REF justering, Fixed Edges og Allowed call sign lister.

Tryk MENU og berør SET. Find og berør linjen Others.

ic705_part_reset_1.jpg ic705_part_reset_2.jpg

Berør linjen Reset. Berør linjen Partial Reset.

ic705_part_reset_3.jpg ic705_part_reset_4.jpg

Berør YES på den næste skærm.

ic705_part_reset_5.jpg

Efter en partial reset starter radioen i VFO A på 14.100 MHz USB.

Til IC-705 menu.

All (Fuld) Reset nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle data.

Radioen bliver altså fuldstændig som da den forlod fabrikken. Alle data skal indtastes på ny, stort arbejde.
Det er meget nemmere hvis man har en backup, som bare kan indlæses.
Se afsnittet BackUp af Setting på SD kortet.

Hvis det er nødvendigt med en fuld reset: Tryk MENU og berør SET. Find og berør linjen Others.

ic705_part_all_1.jpg ic705_part_all_2.jpg

Berør linjen Reset. Berør linjen All Reset.

ic705_part_all_3.jpg ic705_part_all_4.jpg

Berør NEXT på den næste skærm All Reset ?. Venstre billede herunder.

Berør YES på den næste skærm Clears all settings and memories. Are You sure? Højre billede herunder.

ic705_part_all_5.jpg ic705_part_all_6.jpg

SLUK IKKE RADIOEN

Efter en fuld reset starter radioen i VFO A på 14.100 MHz USB.

Herefter skal backup af SETTING indlæses, se afsnit Indlæsning af Setting fra SD kortet.

______________________________________________________________________________________

Er det så galt at menuerne ikke virker, eller POWER knappen ikke virker, kan man fremtvinge en ALL RESET.

Fjern batteri og ledninger til strømforsyning og USB.

Hold knap RIT/deltaTX og knap XFS inde samtidigt.

Mens knapperne holdes indtrykket tilsluttes udvendig strømforsyning.

Dette kun hvis firmware 1.27 eller højere er indlæst i radioen.

Til IC-705 menu.
LINKS

Kodefil til IC-705 (åbner i nyt vindue)
HamRadioConcepts_IC-705-1 (åbner i nyt vindue)
HamRadioConcepts_IC-705-2 (åbner i nyt vindue)
HamRadioConcepts_IC-705-3 (åbner i nyt vindue)
HamRadioConcepts_IC-705-bluetooth (åbner i nyt vindue)
Hvad er der mon inden i min ny radio? (åbner i nyt vindue)
Hvorfor du IKKE skal købe en IC-705? (åbner i nyt vindue)
Fjernstyring af IC-705 (åbner i nyt vindue)
Adapter til anden mikrofon. (åbner i nyt vindue)
IC-705 åben TX frekvenser. (åbner i nyt vindue)
IC-705, 7300 og 9700 åben TX frekvenser. (åbner i nyt vindue)

Til IC-705 menu.

Valid HTML 4.01 Transitional