MD380.
MD785.
PD785.
GD77
-
Til www.OZ1LN.dk

Her kan du finde brugervejledninger til DMR radioer.

Klik på et radionavn i menulinjen herover.


GD77

GD-77 knapper og display.
GD-77 visning af navn og call.
GD-77 TimeSlots, TaleGrupper og Reflektorer.
GD-77 skift til QSY1 og QSY2.
GD-77 repeater/zone skift.
GD-77 linking til reflektorer.
GD-77 scanning på lokalrepeateren.
GD-77 indstillinger via menuen.

Til top af siden.

GD-77 Knapper og display

På dette billede kan du se, hvad knapper på en Radioddity GD-77 bruges til, når radioen er kodet med en kodefil, som du finder på nettet.

GD77_front

Nogle af knappernes funktion afhænger af hvordan kodefilen er lavet. I denne kodefil er
TOP KNAP (orange) kodet til : kort tryk=batteri spænding, langt tryk=toner ON/OFF.
SIDE KNAP 1 kodet til : kort tryk=skift mellem høj og lav effekt, langt tryk=monitor.
SIDE KNAP 2 kodet til : kort tryk=Zone select, langt tryk=scan ON/OFF.
Ved langt tryk på et tal kommer du ind i kontaktlisten og kan blandt andet vælge reflektor.
Du kan også komme til kontaktlisten ved at trykke MENU,vælge CONTACT og trykke ENTER.
Når du tænder en GD-77 kan vises et opstartsbillede, som slukker efter få sekunder, og erstattes af et billede som vist her:

GD77

Radioen starter i den zone / repeater, hvor den var da den blev slukket.
Ved at dreje på kanalvælgeren kan du vælge andre kanaler i den pågældende zone.

GD77

I denne kodefil betyder LK Landskanal (TimeSlot 1) og LOK betyder Reflektorkanal (TimeSlot 2)
I andre kodefiler betyder DK Landskanal og REF betyder Reflektorkanal.
Der kan også vælges simpleks kanaler til direkte forbindelser uden om repeaterne.

GD77

I displayets øverste linje ses et antennesymbol, og derefter et antal pinde, som viser styrken på det modtagne signal.
Sendeeffekt vises med et bogstav, H=fuld effekt og L= lav effekt.
Med mindre du bor lige ved siden af repeateren anbefales det at du bruger fuld effekt.
Repeatere sender jo typisk med 5-6 gange mere effekt end bærbare, så selv om du hører repeateren godt skal der sikkert fuld effekt til for at komme fejlfrit over ;o)
Firkantkurven betyder at radioen er indstillet til DMR. En sinuskurve betyder analog.
Derefter et højttaler symbol, og hvis man scanner vises længere til højre en zigzag pil.
Helt til højre ses batterisymbol med streger som viser hvor meget strøm der er tilbage.
Under stregen vises repeateren/zonens navn, og på nederste linje kanalens navn eller frekvens.

Til emnevalg

GD-77 Visning af navn og call

Når der modtages på DMR kanaler skifter displayet, og du kan se navn og call på den du hører.
Hvis du kun ser et nummer (ID 238—-) er det ikke DMR systemet der er i stykker, men fordi denne ID ikke er kodet i contact-listen i din egen radio.
Det er sikkert fordi denne DMR ID er oprettet efter din radio blev kodet.
Det eneste der er at gøre ved det er at hente en opdateret liste og loade den ind i radioen.

Til emnevalg

GD-77 TimeSlots, TaleGrupper og Reflektorer

Repeaternes TimeSlot 1 anvender TaleGrupper, og normalt er Talegruppe 238 (Landskanalen) aktiv.
Der kan vælges andre TaleGrupper, afhængigt af hvordan nettet er konfigureret, for eksempel kan WorldWide, Europa og Germany være mulige valg.
Repeaternes TimeSlot 2 anvender Reflektorer, som det kendes fra D-Star nettet.
Normalt er de danske repeatere linket således at trafik på en repeater udsendes på den reflektor som hører til regionen.
Region 1 Nordjylland bruger reflektor 4701.
Region 2 Midtjylland bruger reflektor 4702.
Region 3 Sydjylland og Fyn bruger reflektor 4703.
Region 4 København bruger reflektor 4704.
Region 5 Sjælland bruger reflektor 4705.
Se mere om dette under menuknap ‘DMR’ og vælg ‘Reflektorer’.

Til emnevalg

GD-77 QSY1 og QSY2

Hvis du på Landskanalen eller en regionsreflektor har fået gang i en samtale og gerne vil bruge så få repeatere som muligt kan deltagerne flytte samtalen til en QSY-kanal.
Derved bruges kun de repeatere som samtalens parter bruger, og resten af landets repeatere kan bruges til andre samtaler.
Man aftaler at mødes enten på QSY1 eller QSY2 og parterne drejer kanalvælgerne så der står QSY1 eller QSY2 og taster.
Derved forbindes repeaterne til det fælles 'talerum' og man kan fortsætte samtalen.
Andre kan følge med ved også at taste på QSY-kanalen og enten kun lytte eller også deltage i samtalen.
Hvis der bliver for lange mellemrum (typisk ca 15 sekunder) afbrydes sammenkoblingen og man skal taste igen på QSY kanalen.

GD77 GD77

Til emnevalg

GD-77 repeater / zone skift

Hvis du vil skifte din radio til en anden zone / repeater skal du trykke på den grønne knap MENU/ENTER
Billedet skifter til en valgmenu, hvor du kan gå op eller ned med pileknapperne midt under displayet.
Gå ned på ZONE og tryk på den grønne knap MENU/ENTER

GD77

Der åbner nu en ny valgmenu, hvor du med piltasterne kan vælge den ønskede zone / repeater.

GD77

Tryk på den grønne knap MENU/ENTER, og radioen skriver ‘zone selected’ (zone = det man valgte)
Radioen er nu på den ny zone / repeater, og du kan vælge mellem repeaterens kanaler med kanalvælgeren.

Til emnevalg

GD-77 Skift af reflektor (linking, TimeSlot 2)

Normalt er en repeaters TimeSlot 2 linket til den reflektor som repeateradministratoren har bestemt.
Du kan nemt selv skifte reflektor, således at du kan trafikere andre områder.
Radioen skal stå på TimeSlot 2 (repeaterens navn + LOK)
Tryk kort på MENU/ENTER (grøn) og kør med piltasterne midt under display til der står Contact

GD77

Tryk kort på MENU/ENTER (grøn) og kør med piltasterne midt under display til der står Contact

GD77

Kør med piltasterne midt under display til den reflektor du gerne vil linke til og tast radioen.

GD77

Der høres en kvittering: 'Connect to reflector' + reflektorens nummer.
Tryk på TILBAGE (rød) flere gange indtil skærmen med repeaternavn + LOK vises.
Du kan nu høre om der er trafik på den ny reflektor og eventuelt deltage i samtalen eller kalde op.
Repeateren bliver på denne reflektor, indtil der har været pause uden trafik i typisk 5-15 minutter, og derefter skifter repeateren tilbage til den reflektor som administrator har kodet.
Du (eller andre) kan skifte tilbage til normal-reflektoren eller vælge en anden.
Du kan se hvilke reflektorer danske DMRplus repeatere er linket til, klik -> IPSC2 (åbner i nyt vindue), og følge trafikken på det danske net.
Du kan høre hvilken reflektor repeateren er linket til ved at gå til kontaktlisten, vælge 'Repeater status' og taste radioen.
Der høres : ‘Connect to reflector’ + reflektorens nummer.

Til emnevalg

GD-77 Scanning på lokal repeateren.

Hvis du gerne vil følge med i hvad der sker er det nyttigt at bruge scannings funktionen, som gennemløber en indkodet liste og stopper hvis der er trafik.
Du kan sætte radioen til at scanne med et langt tryk på SIDE KNAP 2 (blå)
Scansymbolet (zigzag pil) tændes i display og lysdioden på toppen af radioen blinker.

Til emnevalg

GD77 indstillinger via menuen.

Der er mange muligheder i menusystemet, her omtales nogle.
Åbn menusystemet ved at trykke på den grønne knap MENU/ENTER/Confirm.

GD77

Kør med pil-tasterne ned på linjen SET og trykker på den grønne knap MENU/ENTER
Vælg med piletasterne Radio set og tryk MENU/ENTER
Vælg for eksempel Backlight og tryk enter.

GD77

I Backlight menuen kan man vælge om display lyset altid skal være tændt eller slukke efter 5, 10 eller 15 sekunder.

GD77

De andre RADIO SET muligheder virker efter samme system.

Til emnevalg.

Til top af siden.

Valid HTML 4.01 Transitional