MD380.
MD785.
PD785.
GD77
-
Til www.OZ1LN.dk

Her kan du finde brugervejledninger til DMR radioer.

Klik på et radionavn i menulinjen herover.


Hytera MD785.

MD785 knapper og display.
MD785 visning af navn og call.
MD785 TimeSlots, TaleGrupper og Reflektorer.
MD785 skift til QSY1 og QSY2.
MD785 repeater/zone skift.
MD785 linking til reflektorer.
MD785 indstillinger via menuen.

Til top af siden.

MD785_KNAPPER OG DISPLAY

På dette billede kan du se hvad knapper på en Hytera MD785 bruges til, når radioen er kodet med kodefil fra PRORADIO.dk

MD785_front

Nogle af knappernes funktion afhænger af hvordan kodefilen er lavet. I denne kodefil er
TK KNAP (orange) kodet til : kort tryk=preset kanal 1, langt tryk=preset kanal 2. (kan ændres med programmerings software)
P1 KNAP kodet til : kort tryk=skift mellem høj og lav effekt, langt tryk=ROAM til og fra.
P2 KNAP kodet til : kort tryk=Zone OP, langt tryk=Zone NED. (Samme funktion som den runde trykknap).
P3 KNAP kodet til : kort tryk=kanal OP, langt tryk=kanal NED.
P4 KNAP kodet til : kort tryk=SCAN ON/OFF, langt tryk=1750 Hz opkaldstone til analoge repeatere.
P5 KNAP GRØN kodet til : kort tryk=kontaktliste, langt tryk=beskeder.
P6 KNAP RØD kodet til : kort tryk=favoritliste (reflektornumre), langt tryk=(ingen ting) .
Den runde knap : OP/NED i zoner. I menumode OP/NED i menuvalg.

(Funktionerne kan også nås gennem MENU systemet)

På tastatur mikrofon er der ved tryk på tal-tastaturet genvej til reflektorer og papegøje.
# giver 1750 Hz opkaldstone til analoge repeatere.

Når du tænder en PD785 kan vises et opstartsbillede, som slukker efter få sekunder og erstattes af et billede som vist her:

MD785

Radioen starter i den zone / repeater, hvor den var da den blev slukket.
Ved at dreje på kanalvælgeren kan du vælge andre kanaler i den pågældende zone.

MD785

I denne kodefil betyder DK Landskanal (Danmarks Kanal)(TimeSlot 1) og REF betyder Reflektorkanal (TimeSlot 2)

I andre kodefiler betyder LK Landskanal og LOK betyder Reflektorkanal.

Der kan også vælges simpleks kanaler til direkte forbindelser uden om repeaterne.

MD785

I displayets øverste linje ses et antennesymbol, og derefter et antal pinde, som viser styrken på det modtagne signal.
Sendeeffekt vises i den lille firkant, H=fuld effekt og L= lav effekt.
Med mindre du bor tæt ved repeateren anbefales det at du bruger fuld effekt.
Repeatere sender jo typisk med 5-6 gange mere effekt end din radios effekt i stilling LAV, så selv om du hører repeateren godt skal der sikkert fuld effekt til for at komme fejlfrit over ;o)
I første linje i det blå felt kan der stå RM (repeatermode) eller DM (direkte mode = simplex).
I anden linje billede af en højttaler.
I tredje linje ses kanalens navn, ved simplex kanaler frekvensen og FM eller DMR.
I fjerde linje kan man se navn på kanalen.
I femte linje kan man se navn på zonen (repeateren).

Til emnevalg.

MD785 Visning af navn og call

Når der modtages på DMR kanaler skifter displayet, og du kan se navn og call på den du hører.

MD785

Hvis du kun ser et nummer (ID 238--) er det ikke DMR systemet der er i stykker, men fordi denne ID ikke er kodet iBR> contact-listen i din egen radio.
Det er sikkert fordi denne DMR ID er oprettet efter din radio blev kodet.
Det eneste der er at gøre ved det er at hente en opdateret liste og loade den ind i radioen.

Til emnevalg.

MD785 TimeSlots, TaleGrupper og Reflektorer

Repeaternes TimeSlot 1 anvender TaleGrupper, og normalt er Talegruppe 238 (Landskanalen) aktiv.
Der kan vælges andre TaleGrupper, afhængigt af hvordan nettet er konfigureret, for eksempel kan WorldWide, Europa og Germany være mulige valg.
Repeaternes TimeSlot 2 anvender Reflektorer, som det kendes fra D-Star nettet.
Normalt er de danske repeatere linket således at trafik på en repeater udsendes på den reflektor som hører til regionen.
Region 1 Nordjylland bruger reflektor 4701.
Region 2 Midtjylland bruger reflektor 4702.
Region 3 Sydjylland og Fyn bruger reflektor 4703.
Region 4 København bruger reflektor 4704.
Region 5 Sjælland bruger reflektor 4705.

Se mere om dette under menuknap 'DMR' og vælg 'Reflektorer'.

Til emnevalg.

MD785 QSY1 og QSY2

Hvis du på Landskanalen eller en regionsreflektor har fået gang i en samtale og gerne vil bruge så få repeatere som muligt kan deltagerne flytte samtalen til en QSY-kanal.
Derved bruges kun de repeatere som samtalens parter bruger, og resten af landets repeatere kan bruges til andre samtaler.
Man aftaler at mødes enten på QSY1 eller QSY2 og parterne drejer kanalvælgerne så der står QSY1 eller QSY2 og taster.
Derved forbindes repeaterne til det fælles 'talerum' og man kan fortsætte samtalen.
Andre kan følge med ved også at taste på QSY-kanalen og enten kun lytte eller også deltage i samtalen.
Hvis der bliver for lange mellemrum (typisk ca 15 sekunder) afbrydes sammenkoblingen og man skal taste igen på QSY kanalen.

MD785

Til emnevalg.

MD785_repeater / zone skift

Hvis du vil skifte din radio til en anden zone / repeater skal du trykke på knap MENU/SELECT (den med den hvide streg)
Billedet skifter til en valgmenu, hvor du kan gå op eller ned med den runde knap under displayet.
Gå ned på ZONE og tryk på knap MENU/SELECT.

MD785

Der åbner nu en ny valgmenu, hvor du med piltasterne kan vælge den ønskede zone / repeater.
Tryk på knap MENU/SELECT, og radioen er nu på den ny zone / repeater, og du kan vælge mellem repeaterens kanaler med kanalvælgeren.

Til emnevalg.

MD785 Skift af reflektor (linking)

Normalt er en repeaters TimeSlot 2 linket til den reflektor som repeateradministratoren har bestemt.
Du kan nemt selv skifte reflektor, således at du kan trafikere andre områder.

Radioen skal stå på TimeSlot 2 (repeaterens navn + REF)
Hvis du ønsker at skifte til en dansk reflektor trykker du på den røde knap for at åbne favoritlisten.
Kører ned med den runde knap til den ønskede reflektor eller funktion og tryk på sendetasten.
Der høres en kvittering: 'Connect to reflector' + reflektorens nummer.
Tryk på knappen med de to hvide streger på for at komme tilbage til REF billedet.
Du kan nu høre om der er trafik på den ny reflektor og eventuelt deltage i samtalen eller kalde op.
Repeateren bliver på denne reflektor, indtil der har været pause uden trafik i typisk 5-15 minutter, og derefter skifter repeateren tilbage til den reflektor som administrator har kodet.
Du (eller andre) kan skifte tilbage til normal-reflektoren eller vælge en anden.
Du kan se hvilke reflektorer danske DMRplus repeatere er linket til, klik -> IPSC2 (åbner i nyt vindue), og følge trafikken på det danske net.

Du kan høre hvilken reflektor repeateren er linket til ved at trykke på den røde knap for at åbne favoritlisten, vælge '5000 Link status' og taste radioen.
Der høres : 'Connect to reflector' + reflektorens nummer.

Til emnevalg.

MD785 indstillinger via menuen.

Der er mange muligheder i menusystemet, her omtales nogle.
Åbn menusystemet ved at trykke på knap MENU/SELECT (den med den hvide streg)
Det åbner en nyt billede, hvor du med tryk på den runde knap kører ned på linjen Settings og trykker på knap MENU/SELECT.

MD785

Hvis du vælger Radio Set og trykker på knap MENU/SELECT åbner der en ny menu:

MD785

Tryk på Radio set, og du kan i næste billede vælge, hvad du vil indstille.

MD785 MD785 MD785

Her er de vigtigste muligheder:
I Power kan du skifte mellem høj og lav effekt (samme funktion som ved kort tryk på SIDE KNAP 1)
I Language kan du skifte mellem engelsk og andre sprog i displayet. LAD VÆRE MED AT VÆLGE KINESISK ;o)
I Backlight kan du bestemme om lyset i display skal være slukket, tændt eller slukke efter kort tid.
I Brigthness kan du bestemme lysstyrken i display.
I LED indicator kan du koble lysdioden på toppen til eller fra.
I Tone kan du blandt andet tænde eller slukke for bip-lydene.

Til emnevalg.

Til top af siden.

Valid HTML 4.01 Transitional