Generel
repeater
teori.

A.S.R. system
repeatere
TeamSpeak

D_Star system
repeatere
reflektorer

DMR system
repeatere
reflektorer

Repeater
frekvenser
2m og 70cm.

Tidslinje og
Repeaterudvalg

Repeater
Pilottoner

Repeater
omtaler

Teknologi
oversigt.


Til
Kort-og-lister

Til www.OZ1LN.dk

DMRplus

Der er i Danmark opbygget et stort net af DMRplus repeatere.

På denne hjemmeside kan du finde oplysninger om dette net.

Vælg i menuen for at lære mere.


DMRplus systemet.
Teknologi.
DMRplus repeatere.
TalkGroups, Talegrupper, TG.
ColorCode.
ID-kode.
ID-registrering.
Linke til reflektorer.
DMRplus reflektorer.

DMRplus systemet.

DMRplus er en videreudvikling af den kommercielle DMR-standard, som er udviklet af ETSI-organisationen.

Den første danske DMRplus repeater startede i april 2014.

For at bruge DMRplus nettet skal man have en DMR radio.

Der fås flere typer af forskellige fabrikater, størst er Motorola og Hytera.

Til top af siden.

Teknologi.

DMR bruger en modulationstype, som hedder '4 level FSK constant envelope modulation'

DMR benytter en speciel integreret kreds AMBE+ som er designet af Digital Voice Systems inc (DVSI).

Mange digitale systemer anvender AMBE, AMBE+ og AMBE+2 (D-Star, C4FM Fusion, NXDN, APCO, Inmarsat, Iridium mm).

Hvis man med en almindelig FM radio lytter på et DMR signal høres kun en kraftig susen.

Til top af siden.

DMRplus repeatere.

DMRplus radioer kan benyttes sammen med repeatere, som er specielt designet til DMR.

Når DMR radioer bruges sammne med en repeater kan der føres 2 uafhængige samtaler over den samme repeater.

Dette er muligt fordi samtalernes data udsendes som TDMA på den samme bærebølge (12.5 kHz kanalbredde).

TDMA er forkortelse af Time Division Multiple Access, og betyder at data fra de to forskellige kilder (samtaler)
splittes i små stykker, hver 30 millisekunder lange, og udsendes skiftevis.

Datastrømmene kaldes for TimeSlots.

DMR repeater net

De radioer, som er indstillet på repeaterens frekvens modtager denne mixede datastrøm, men bruger kun data fra
det TimeSlot, som brugeren har indstillet radioen til.

Hvis dette TimeSlot indeholder data, som passer med den ønskede TaleGruppe, dekodes data, og talen høres.

Har man indstillet på en anden Talegruppe høres intet.

Når DMR radioer taler sammen på en simplexkanal kan der kun føres 1 samtale ad gangen.

Der skal være en repeater med i samtalen for at styre timing af timeslots.

Til top af siden.

TalkGroups, Talegrupper, TG

DMR netværk bruger Talegrupper til at styre trafikken i nettet.

Talegrupper kan bruges til at dele et TimeSlot på en repeater mellem flere brugergrupper.

Repeateradministratorerne bestemmer hvilke TaleGrupper der skal tilbydes på netværkets repeatere.

Brugernes radioer kodes med de ønskede Talegrupper for hver enkelt repeaterkanal, således at brugeren på
radioen kan vælge hvilken TaleGruppe han vil anvende.

Hvis der udsendes trafik i en TaleGruppe fra repeateren og brugerradioen er indstillet på samme TaleGruppe
høres trafikken, og man kan deltage i samtalen.

Hvis brugerens radio er indstillet på en anden TaleGruppe høres intet.

I TimeSlot 1 i det danske DMRplus net er der oprettet flere TaleGrupper, både til lokal, region og worldwide.

TimeSlot 2 anvendes, når man vil bruge DMRplus reflektorsystemet.

Herunder kan man se skema over de anvendte TaleGrupper.
DMR TaleGrupper

Når man har startet en OnDemand TaleGruppe vil den kun være aktiv indtil pausen i trafikken ind i den lokale
repeater bliver længere end 15 minutter.

Til top af siden.

ColorCode

DMR systemer bruger ColorCodes (cc) for at undgå, at trafik til og fra en repeater forstyrrer trafikken på en anden repeater, som ligger på samme frekvens og er inden for radio-rækkevidde.

ColorCode er en digital information (nøgle) som sendes ud sammen med datastrømmen.
Virkemåden ligner meget virkemåden af pilottoner på analoge repeatere.

Repeater og brugerradioer kodes til samme Colorcode, og når der modtages signal med den rigtige ColorCode vil repeater og brugerradio åbne for signalet, og man kan føre en samtale.

Hvis der modtages et signal med en anden ColorCode end det som repeater eller radio er kodet til høres intet.

Danmark er delt op i områder med forskellige ColorCodes, se nedenstående kort.
Grænserne mellem ColorCode-områderne følger opdelingen af de danske regioner.

Oplysninger om hvilke ColorCodes de danske repeatere anvender kan ses her: ->KLIK<-

Vælg i menuen de knapper, hvor der står DMR.

colorcode.jpg

Til top af siden.

ID-kode

DMR netværk bruger en ID-kode for at indentificere brugeren.

Opbygning af koden til brug i radioamatørernes net vises her.

I radioamatørernes DMR net er ID koden 7-cifret og har som forbillede opbygningen af telefonnumre i telefonsystemerne.

Hver bruger skal registrere sig for at få tilknyttet en ID-kode til sit radioamatør kaldesignal.
Denne ID-kode vil kunne bruges i radioamatørernes digitale systemer verden over (DMR, D-Star mm).

I D-Star netværket kaldes ID-koden for CCS7, og er opbygget på nøjagtig samme måde.
Man skal altså kun registrere sig 1 gang, uanset om man vil bruge DMR eller D-Star net.

Landekoden for Danmark er 238. Alle danske personlige ID'er begynder derfor med 238.
De efterfølgende 4 cifre begynder med et ciffer som viser regionen :
1 Nordjylland, 2 Midtjylland, 3 Syddanmark, 4 Hovedstaden, 5 Sjælland
De sidste 3 cifre er personlige.

Nationalt i D-Star bruges kun de 4 sidste cifre.

Herunder vises opbygning af CCS7 og DMR ID'er skematisk, med eksempler på landekoder og regionskoder.

CCS7 struktur

Til top af siden.

ID-registrering.

Man kan registrere sit kaldesignal her : KLIK HER (åbner i nyt vindue)

Bemærk: Det må kun gøres en eneste gang.

Hvis du allerede har et ID til D-Star har du dermed også et ID til DMR.

Læs om reglerne og gå ned i bunden af siden og sæt flueben i firkanten ud for teksten
I AGREE TO ALL OF THE ABOVE, THIS IS NOT A CALLSIGN CHANGE, I DO NOT ALREADY HAVE A DMR ID!
Jeg siger ja til ovenover. Dette er ikke skift af kaldesignal, jeg har IKKE allerede et DMR ID!


På næste side skriver du dine data i de fire felter.

Bemærk : de danske bogstaver æ, ø og å vil ikke blive vist korrekt, så brug istedet ae, oe og aa.

Det er meget svært at rette i oplysningerne bagefter, så vær helt sikker inden du sender registreringen.

Vælg et password. SKRIV DET NED OG GEM DET. Du skal måske senere bruge det.

Her kan man se CCS7 / DMR registrede kaldesignaler: KLIK HER (åbner i nyt vindue)

Til top af siden.
Her vises, hvordan man linker til reflektorer i DMRplus nettet.Denne vejledning er baseret på kodefil til PD875, lavet af Brian, OZ1LNI.

DP785_display
Indstil på den lokale repeaters timeslot 2,

talegruppe 9.

Tryk MENU

Her er vist skærmen for OZ6REY Esbjerg
DP785_display
Vælg menupunkt Contact.

Tryk Select
DP785_display
Mulighed 1:
Hvis man har kodet ofte brugte kommandoer i
radioen kan man vælge menupunkt Favorites.

I denne liste vælges den ønskede kommando,
og senderen tastes kortvarigt.
Tryk på knappen med den røde streg for at
komme tilbage til hovedskærmen.
DP785_display
Mulighed 2:
Man kan finde en mængde indkodede kommandoer
i menupunkt Contact List.

I denne liste vælges den ønskede kommando,
og senderen tastes kortvarigt.
Tryk på knappen med den røde streg for at
komme tilbage til hovedskærmen.
DP785_display
Mulighed 3:
Man kan indkodede en ny kommando (som
også kan bruges senere) i menupunkt
New Contact.

DP785_display
Mulighed 3 fortsat:
Der skal indkode DMR ID og Alias (kaldesignal).
Slut med tryk på Save

Tryk på knappen med den røde streg for at
komme tilbage til hovedskærmen.
DP785_display
Mulighed 4:
Man kan indkodede en kommando som kan
bruges straks i menupunkt Manual Dial.

Tryk Select
DP785_display
Mulighed 4 fortsat:
Indtast den ønskede kommando.

4000=Unlink

Tast kortvarigt.

Denne kommando kobler den lokale repeater fra
den reflektor som den eventuelt er linket til.
DP785_display
Mulighed 4 fortsat:
Indtast den ønskede kommando.

4700=reflektor Danmark alle.

Tast kortvarigt.

Denne kommando kobler den lokale repeater
til reflektor 4700 (Denmark all).

Tryk på knappen med den røde streg for at
komme tilbage til hovedskærmen.
DP785_display
Trafik foregår på den lokale repeater, timeslot2, talegruppe 9.
Til top af siden.

DMRplus reflektorer.

DMRplus reflektorer Til top af siden.
Rettelser, tilføjelser og kommentarer til kodningen er meget velkomne !
Mail til mig: OZ1LN(prik)Lasse(snabel-a)gmail(prik)com


Valid HTML 4.01 Transitional