Generel
repeater
teori.

A.S.R. system
repeatere
TeamSpeak

D_Star system
repeatere
reflektorer

DMR system
repeatere
reflektorer

Repeater
frekvenser
2m og 70cm.

Tidslinje og
Repeaterudvalg

Repeater
Pilottoner

Repeater
omtaler

Teknologi
oversigt.


Til
Kort-og-lister

Til www.OZ1LN.dk

D-Star.

Digital Smart Technologies for Amateur Radio

Du kan læse teksten fra top til bund, eller du kan hoppe til afsnit ved at vælge på linjerne herunder.

D-Star systemet.
D-Star repeatere.
D-Star netværk.
D-Star reflektorer.
D-Star fordele.
D-Star ulemper.
Links

D-STAR systemet.

D-Star er et digitalt tale og data system, designet af radioamatører, til brug for radioamatører.

Der benyttes almindelig FM moduleret med GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) i en smalbånds kanal (6,25 kHz)

D-Star protokollen er udviklet af den japanske radioamatørforening JARL 1999-2001.

2004 kom den første D-Star radio på markedet, IC-2200 til 2 meter, fabrikeret af japanske ICOM.

D-Star benytter en speciel integreret kreds AMBE som er designet af Digital Voice Systems inc (DVSI).

Mange digitale systemer anvender AMBE, AMBE+ og AMBE+2 (DMR, C4FM Fusion, NXDN, APCO, Inmarsat, Iridium mm).

AMBE kredsen er patenteret af DVSI, og kan købes og anvendes af alle.

Herunder ses blokdiagram for en typisk D-Star radio med GMSK modem, AMBE og AD-DA converter.

AD-DA omdanner talefrekvenserne fra mikrofonen til data, som AMBA komprimerer og afleveres til GMSK modemet.

De digitale signaler fra modtageren dekodes af GMSK, AMBE, AD-DA og leveres til højttaleren som tale.

Der kan samtidig med tale overføres kaldesignal og meddelelse ved hvert tastning.

Radioer med GPS funktion kan gennem en repeater sende position til APRS nettet ved hver tastning (valgfrit).

Radioens processor styrer AMBE, og indkoder data, som udsendes indlejret i det digitale signal (kaldesignal, hjælpetekster osv), og modtager tilsvarende data, som kan vises i displayet.

dstar_ms_bb_princip.jpg

Transceivere til D-Star kan normalt også køre almindelig FM.
Dette klares ved en simpel omskiftning i lavfrekvensvejene, således at D-Star modulet kobles fra.

Transmissionen mellem radioer er fuldt digital, derfor ingen støj, knas og køreflutter.

I områder med lav signalstyrke kan optræde forvrængning og huller i transmissionen på grund af tab af digitale data.

Hvis man med en almindelig FM radio lytter på et D-Star signal høres kun en kraftig susen.

Til top af siden.

D-STAR repeatere.

D-Star radioer kan benyttes sammen med repeatere, som er specielt kodet til dette.

Repeaterne kan enten købes færdige eller selvbygges.

Herunder ses blokdiagram af en D-Star repeater med duplexfilter, sender og modtager ligesom i en analog FM repeater.

Duplexfilteret sørger for at der kan sendes og modtages på samme antenne samtidigt.

digital_rep_princip_1

Lavfrekvenssignaler til og fra modtager og sender kobles til repeatercontrolleren.

Programmet i repeatercontroller tjekker de modtagne data for at afgøre om signalet er beregnet til denne repeater.

Hvis data er korrekte udsender repeateren signalet, som alle D-Star radioer på repeaterens frekvens kan modtage.

dstar_gmsk.jpg

Gateway-programmet i internetcontrolleren styrer kommunikationen med reflektorer på internettet.

Til top af siden.

D-Star netværk.

De fleste D-star repeatere er gennem internettet koblet til fælles knudepunkter: reflektorer.

Når en repeater modtager et signal fra en radio tjekkes, om koderne til brug for reflektor er korrekte.

Er de korrekte sendes data til reflektoren, som videresender data til de andre tilkoblede repeatere.

Alle radioer der lytter på de tilkoblede repeatere kan høre signalet og se hvem som sender.

De allerfleste danske D-Star repeatere er koblet (linket) til den danske reflektor.

Der er mange reflektorer i verden, og en radiobruger kan bestemme hvilken reflektor han vil koble (linke) til.

Der er således mulighed for forbindelser til reflektorer i andre lande.

dstar_net.jpg

Tilkobling af HotSpots til reflektorer er også muligt.
Et Hotspot ligner meget en repeater, blot er der ingen duplexfilter, fordi et HotSpot sender og modtager på samme frekvens.
HotSpots egner sig derfor kun til dækning af et lille geografisk område.

Med en DV-dongle og en PC kan man koble sig til en reflektor og deltage i trafikken.

Til top af siden.

D-Star Reflektorer.

Der findes flere typer D-Star reflektorer.

Først kom REF, som blev oprettet under det første D-Star net TexasTrust.

Senere kom XRF reflektorer og DCS reflektorer.

Den nyeste type er XLX, som kan kombinere REF, XRF, DCS og endda DMR og C4FM Fusion.

Herunder ses en simpel tegning af en DCS reflektor.
Repeaterne kan være tilkoblet (linket) til forskellige talerum på reflektoren.
I en DCS-reflektor er der ialt 25 almindelige talerum, som kan bruges uafhængigt af hinanden.
Talerummene fra A til Y kan være 'øremærket' til forskellige formål eller geografiske områder.
Talerum Z er ofte tilkoblet en optager, således at man kan teste sin egen modulation (ekkorum)
dstar_reflector.jpg

Se den danske reflektor LIVE: Reflektor DCS004

Til top af siden.

Fordele :

D-Star systemet er designet af radioamatører, til brug for radioamatører.
Der benyttes almindelig FM moduleret med GMSK på en smalbånds kanal (6,25 kHz)

Det er muligt at selvbygge og ombygge repeatere, hotspots, adaptorer og meget andet.

Fuldt digitalt, derfor ingen støj, knas og køreflutter.
I områder med lav signalstyrke kan optræde forvrængning og huller i transmissionen.

Brugere kan med simple tastetryk koble repeatere til andre reflektorer og talerum, world wide.

Der findes i verden mange reflektorer med mange talerum.

Der overføres automatisk kaldesignal og meddelelse ved hvert tastning.

Radioer med GPS funktion kan overføre position til APRS nettet ved hver tastning (valgfrit).

Man kan købe HF radioer med D-Star, så man kan anvende D-Star på HF-båndene.

Alle D-Star radioer kan også anvendes til analog FM trafik.

Til top af siden.

Ulemper :

Der skal bruges specielle D-Star radioer, som fås som dualband, multiband og multimode.

Pistoltastning og tast over i hinanden kan ødelægge datastrømmene, og derved ødelægge eller forvrænge en transmission.

Til top af siden.
D-Star4all.dk. Alt om D-Star

Kodefiler til D-Star radioer

D-Star FaceBook gruppe

Til top af siden.
Rettelser, tilføjelser og kommentarer til kodningen er meget velkomne !
Mail til mig: OZ1LN(prik)Lasse(snabel-a)gmail(prik)com


Valid HTML 4.01 Transitional