Generel
repeater
teori.

A.S.R. system
repeatere
TeamSpeak

D_Star system
repeatere
reflektorer

DMR system
repeatere
reflektorer

Repeater
frekvenser
2m og 70cm.

Tidslinje og
Repeaterudvalg

Repeater
Pilottoner

Repeater
omtaler

Teknologi
oversigt.


Til
Kort-og-lister

Til www.OZ1LN.dk

Teknologi-oversigt over danske repeatere.


Tabellen viser registrerede repeatere i den database, som styrer 'Kort og Lister' på OZ1LN.dk og D-Star4all.dk

Repeaterne talt op efter modulationstyper (vandret) og frekvensbånd (lodret)

I kolonnen 'Repeatere Total' til højre er repeaterne sammentalt for hvert frekvensbånd.
I kolonnen 'Kanaler' vises det antal repeaterkanaler der er til rådighed på hvert frekvensområde.
I kolonnen 'Repeatere pr Kanal' ses, hvor mange repeatere der er registeret pr kanal (gennemsnit) i hvert repeaterkanalområde.
I felterne 'Alle frkv' forneden i tabellerne er repeaterne sammentalt for hver modulationstype for sig.

Flere oplysninger om hvilke repeatere der ligger på hvilke kanaler kan ses her : www.OZ1LN.dk/kort_og_lister

Rigtighed af disse lister afhænger af at repeaterejere og repeaterinteresserede melder ændringer til mig !

REGISTREREDE DANSKE REPEATERE.
Mode/
Bånd
Analog
FM
Analog
ASR
D-Star DMR+ Moto
Trbo
Brand
meister
Fusion
C4FM
Tetra Total Kanaler Rep/
Kanal
29MHz
51MHz
70MHz
144MHz
432MHz
1296MHz
Alle frkv
Analoge Digitale OZ1LN
html 4.01 transitorial w3 validation OK