Generel
repeater
teori.

A.S.R. system
repeatere
TeamSpeak

D_Star system
repeatere
reflektorer

DMR system
repeatere
reflektorer

Repeater
frekvenser
2m og 70cm.

Tidslinje og
Repeaterudvalg

Repeater
Pilottoner

Repeater
omtaler

Teknologi
oversigt.


Til
Kort-og-lister

Til www.OZ1LN.dk


Frekvenser for repeatere og simplex på 2m og 70cm.


Frekvenserne i denne oversigt er i overensstemmelse med ERST bestemmelserne og
båndplaner anbefalet af EDR/IARU/NRAU.

Hvis teksten (pdf) herunder ikke åbner automatisk er linken her : KLIKFrekvenserne til de danske repeatere koordineres af det danske repeaterudvalg.

Det danske repeaterudvalg blev oprettet i 1970-erne, fordi repeaterejerne fandt ud af at det var nødvendigt at forsøge
at styre opbygning af de danske repeatere.
Debatpunkterne var dengang blandt andet, hvilken duplexspacing og toneopkald, der skulle være standard for danske repeatere.

Det blev der skrevet om i OZ marts 1972 og maj 1973. En afskrift af disse artikler kan ses ved at klikke HER og HER
(retningslinjerne og frekvensplanen fra dengang er forlængst blevet overhalet af den tekniske udvikling)

Frekvenser til repeatere blev dengang tildelt af Post- og Telegrafvæsenet, men man kunne anmode om en ønsket frekvens.

Der blev senere lavet aftale mellem Post- og Telegrafvæsenet, EDR og repeaterudvalget, således at P og T sendte ansøgninger
om repeaterlicenser videre til repeaterudvalget, som anbefalede en frekvens.
Post- og Telegrafvæsenet tildelte i de allerfleste tilfælde den frekvens, som var anbefalet af udvalget, og den specifikke frekvens stod på tilladelsen.

Denne aftale betød at udvalget ikke mere var et uafhængigt udvalg, men nu sorterede under EDRs VHF udvalg.

Aftalen med P og T blev annulleret i 1980-erne, og P og T udstedte herefter repeaterlicenser uden angivelse af frekvens, men
med henvisning til bilag 4, hvor de tilladte frekvensområder, kanalbredder og duplexafstande er specificeret.

Fremgangsmåden ved oprettelse af en repeater er nu, at man hos EnergiStyrelsen søger en tilladelse til drift af en
ubemandet amatørradiorepeater, og derefter skriver man til EDRs repeaterudvalg og medsender det ansøgningsskema som
findes på EDRs hjemmeside under EDR -> Udvalg ->Repeaterudvalg.
Her kan man også se repeaterudvalgets kommissorium, medlemmer, referater fra møder, pilottoneskema og andet om repeatere.

Der afholdes på lige årstal et møde, hvor alle med gyldigt repeatercertifikat har adgang.
Udvalgets medlemmer vælges blandt de fremmødte repeatercertifikatindehavere, og der er ingen krav om, at udvalgets
medlemmer skal være medlem af EDR.

Repeaterudvalget har også en Yahoo-side med flere oplysninger KLIK HER


html 4.01 transitorial w3 validation OK